Vergaderkalender

CR Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 5/10/2021
 • RIB inzake jaarverslag Vergunningen Toezicht en Handhaving 2020
 • R. van Kessel
 • 5/5/2021
 • RIB m.b.t. handreiking omgevingsgesprek
 • F.v.d.Wiel
 • 4/30/2021
 • RIB inzake voortgang aanpak cultureel erfgoed RHCe
 • R. van Kessel
 • 4/20/2021
 • RIB inzake jaarverslag 2020 A2 Erfgoedcommissie
 • R. van Kessel
 • 4/20/2021
 • RIB m.b.t. motie WMO -Hulp in het Huishouden
 • M. Lemmen
 • 4/15/2021
 • RIB m.b.t. motie behoud spoedzorg Weert
 • M. Lemmen
 • 4/15/2021
 • RIB m.b.t. beleidsagenda 2021 voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg
 • M. Lemmen
 • 4/15/2021
 • RIB inzake deelname aan de Nederlandse Schuldhulproute
 • M. Lemmen
 • 4/7/2021
 • RIB m.b.t. stand van zaken aanpak ontwikkelingen AZC
 • R. van Kessel
 • 4/6/2021
 • RIB inzake eerste beeld evaluatie Arbeidsmarktregio Midden Limburg
 • M. Lemmen
 • 4/1/2021
 • RIB inzake centrumplan Budel
 • F. Kuppens
 • 3/31/2021
 • RIB inzake jaarverslag 2019 Bezwarencommissie A2-gemeenten
 • R. van Kessel
 • 3/18/2021
 • RIB inzake transformatie Risse Groep
 • M. Lemmen
 • 3/12/2021
 • RIB inzake plan van aanpak Taskforce Midden Limburg
 • M. Lemmen
 • 3/10/2021
 • Rib inzake algemene uitkering gemeentefonds
 • F. Kuppens
 • 3/2/2021
 • RIB inzake toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 2e helft 2020
 • M. Lemmen
 • 2/25/2021
 • RIB inzake Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 2/4/2021
 • RIB inzake omgevingsuitvoeringsprogramma VTH 2021
 • R. van Kessel
 • 1/22/2021
 • RIB inzake regionaal programma naar de juiste plek
 • M. Lemmen
 • 1/22/2021
 • RIB inzake reactie van de provincie op de begroting 2021 gem.Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 12/28/2020
 • RIB inzake effecten Corona incl. factsheet
 • F. Kuppens
 • 12/15/2020
 • RIB inzake deelname Regionaal Meetnet
 • F.v.d.Wiel
 • 12/15/2020
 • RIB inzake Uitvoering Visie Zonneparken
 • F.v.d.Wiel
 • 11/27/2020
 • Rib inzake collectieve ziektekostenverzekering 2021
 • M. Lemmen
 • 11/27/2020
 • RIB inzake inzake voortgang integrale post-Corona aanpak arbeidsmarkt, economie en onderwijs Midden Limburg
 • M. Lemmen
 • 11/13/2020
 • RIB inzake vuurwerk jaarwisseling 2020 - 2021
 • R. van Kessel
 • 11/6/2020
 • RIB Baronie van Cranendonck
 • F. Kuppens
 • 11/5/2020
 • RIB m.b.t. stand van zaken verbindingen Zuid-Willemsvaart
 • F.v.d.Wiel
 • 10/28/2020
 • Rib inzake Startnotitie Transitievisie
 • F. Kuppens
 • 10/14/2020
 • RIB inzake septembercirculaire 2020
 • F. Kuppens
 • 9/14/2020
 • RIB inzake toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 1e helft 2020
 • M. Lemmen
 • 9/14/2020
 • RIB inzake toekomst Schepenhuis Budel
 • R. van Kessel
 • 9/9/2020
 • RIB inzake raadsinformatie-avond wonen
 • F.v.d.Wiel
 • 7/16/2020
 • RIB inzake update 'Samen aan de slag'
 • M. Lemmen
 • 7/14/2020
 • Rib inzake verantwoording financiele ontwikkeling de Borgh
 • M. Lemmen
 • 7/7/2020
 • RIB inzake terugkoppeling AB-vergaderingen Gr' -en
 • R. van Kessel
 • 7/7/2020
 • RIB inzake infographic Corona
 • R. van Kessel
 • 7/1/2020
 • RIB inzake jaarverslag 2019 A2-Erfgoedcommissie
 • R. van Kessel
 • 6/24/2020
 • RIB inzake verantwoording kinderopvang 2019
 • M. Lemmen
 • 6/23/2020
 • Rib inzake vaststellen jaarverslag omgevingsuitvoeringsprogramma 2019
 • F.v.d.Wiel
 • 5/20/2020
 • RIB inzake ENSIA verantwoording 2019 gemeente Cranendonck
 • F.v.d.Wiel
 • 5/15/2020
 • Rib inzake implementatie Omgevingswet
 • F.v.d.Wiel
 • 4/22/2020
 • RIB m.b.t. voorstel verzetten startdatum proef tariefzak
 • F.v.d.Wiel
 • 4/22/2020
 • RIB inzake update communicatie invoering tariefzak
 • F.v.d.Wiel
 • 4/20/2020
 • RIB inzake financiele middelen vanuit het Rijk tbv duurzaamheid
 • F.v.d.Wiel
 • 4/3/2020
 • RIB inzake gewijzigde begroting de Risse Groep 2020
 • M. Lemmen
 • 3/18/2020
 • RIB inzake uitkomst ondernemerspeiling gemeente Cranendonck 2019
 • F. Kuppens
 • 3/16/2020
 • RIB inzake faciliteren initiatieven buitengebied
 • F.v.d.Wiel
 • 3/16/2020
 • RIB inzake motie Wonen van 12 november 2019
 • F.v.d.Wiel
 • 2/10/2020
 • RIB inzake tussentijdse evaluatie Vonck!
 • M. Lemmen