Vergaderkalender

VW vragen divers

OnderwerpDatumSoort schriftelijke vraag
 • Lage Heide landgoederen (VL)
 • 5/11/2021
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (CDA)
 • 5/11/2021
 • Wandelverbinding Mgr. Smetsstraat-Victoriedijk (PvdA)
 • 5/6/2021
 • Fietstunnel (SvV)
 • 5/6/2021
 • Coƶperatie Energiecollectief (CDA)
 • 5/6/2021
 • Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (H&G)
 • 5/6/2021
 • Fouten bij gemeenten m.b.t. bijstandsontvangers (CDA)
 • 5/3/2021
 • Metabletica (CDA)
 • 4/29/2021
 • Lease een woning (VV)
 • 4/21/2021
 • Respijtzorg (CDA)
 • 4/21/2021
 • Mantelzorg (CDA)
 • 4/21/2021
 • Landgoederen (H&G)
 • 4/21/2021
 • Hongerstaking inwoner uit Dommelen (VL)
 • 4/20/2021
 • REMUCO nucleaire installatie (H&G)
 • 4/19/2021
 • Eigen bijdrage Wmo voorziening minima (VL)
 • 4/15/2021
 • Houthandel Daams (VVD VV)
 • 4/15/2021
 • XL-priklocatie (VVD)
 • 4/13/2021
 • Beschermd wonen vanaf 1 januari 2022 (VV)
 • 4/13/2021
 • Waterkrachtcentrale (SvV)
 • 4/8/2021
 • Huiskamer 't Pumpke (VL)
 • 4/6/2021
 • Voorgenomen plaatsing chalet Loonderweg (CDA)
 • 3/31/2021
 • Chalet Loonderweg (H&G)
 • 3/31/2021
 • Chalet Loonderweg (VVD)
 • 3/31/2021
 • Schnitzeltruck Borkel en Schaft (CDA)
 • 3/23/2021
 • Camping de Dommelvallei (CDA)
 • 3/23/2021
 • Autorit KPJ Borkel en Schaft (CDA)
 • 3/18/2021
 • Sportactiviteiten buiten bij Ries (SvV)
 • 3/18/2021
 • Markt en N69 (VVD)
 • 3/18/2021
 • Terenplein Dommelen (SvV)
 • 3/18/2021
 • Houthandel Daams (VVD)
 • 3/16/2021
 • Herontwikkelingslocaties (CDA)
 • 3/11/2021
 • Visie bedrijventerreinen A2-gemeenten (SvV)
 • 3/11/2021
 • Kwijtschelding (gemeentelijke) schulden bij toeslagenaffaire (PvdA)
 • 3/11/2021
 • Gemeentelijke subsidie aan voedselbank (VV)
 • 3/2/2021
 • Parkeren Natuurpoort de Malpie (CDA)
 • 2/25/2021
 • Houthandel Daams (SvV)
 • 2/23/2021
 • Project de Groene Zone (CDA)
 • 2/23/2021
 • Tractorsluis op de Zeelberg - vervolg (CDA)
 • 2/23/2021
 • Zonnepanelen Lage Heide / aanvullend (CDA)
 • 2/18/2021
 • Woningbouw Borkel en Schaft (CDA)
 • 2/18/2021
 • Wachtlijst Wmo huishoudelijke hulp (CDA)
 • 2/16/2021
 • Woningbouw (SvV)
 • 2/16/2021
 • Parkeren bouwinitiatief Parallelweg Noord 10 (CDA)
 • 2/16/2021
 • Herinrichting Wilhelminapark (CDA)
 • 2/16/2021
 • Wachtlijst Wmo (CDA)
 • 2/9/2021
 • Gemeentelijke subsidie aan voedselbank - 2 (VV)
 • 2/9/2021
 • Juridische- en advieskosten Eurocircuit (VV)
 • 2/9/2021
 • Projectprocedure Dommelkwartier (VV)
 • 2/9/2021
 • Ontwikkeling en gebruik Eurocircuit (VV)
 • 2/2/2021
 • Verkopen grond aan de Pastoor Heerkensdreef 21 (VVD)
 • 2/2/2021