Vergaderkalender

HL Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag, onderzoek naar hoogspanningskabels in de grond, o.a. in wijk De Nieuwe Hoeven
 • 3/8/2021
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • M8, motie PvOJ/GL, plaatsen bladkorven
 • 11/2/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • M10, Motie D66, woningen jongeren en alleenstaanden
 • 11/2/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • M5, Motie LHL, blijversleningen
 • 11/2/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • Faunavoorzieningen Somerenseweg
 • 2/10/2020
 • de Win
 • aangenomen
 • Aangenomen moties begrotingsbehandeling 2020-2023
 • 11/4/2019
 • de Win
 • aangenomen
 • Aangenomen moties Kadernota 2020
 • 6/24/2019
 • aangenomen
 • Motie PvOJ/GL, verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019
 • 12/10/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie D66, CDA, PvdA, LHL, ABHL, PvOJ/GL, rijksvaccinatieprogramma
 • 12/3/2018
 • de Bruijn
 • aangenomen
 • Motie VVD, project Ginderover 58 e.o.
 • 12/3/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie VVD, CDA, Afvalheffing
 • 11/5/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie D66 Verharding Kloosterlaan Sterksel
 • 11/5/2018
 • de Win
 • aangenomen
 • Motie D66, PvOJ/GL, Duurzaamheidsambitie
 • 10/5/2018
 • burgemeester
 • aangenomen