Vergaderkalender

VW brieven overheidsorganisaties en overige instellingen

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Begrotingscirculaire 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 4/29/2021
 • Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2020
 • Bureau Objectief
 • 4/23/2021
 • Rapport voor beleid houtrook en luchtkwaliteit
 • Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
 • 4/22/2021
 • Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 4/16/2021
 • Reactie op concept RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven
 • Brabantse Milieufederatie
 • 4/16/2021
 • Voortgangsrapportage 2020
 • Regio Deal Brainport Eindhoven
 • 4/15/2021
 • Voorlopige jaarstukken 2020
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 4/15/2021
 • Concept-Programmajaarverslag 2020
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 4/14/2021
 • Begroting 2022
 • Cure Afvalbeheer
 • 4/14/2021
 • Jaarverslag ondermijning 2020
 • Basisteam Dommelstroom
 • 4/12/2021
 • Jaarrekening 2020
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 4/8/2021
 • Begroting 2022-2025
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 4/8/2021
 • Jaarrekening 2020
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 3/23/2021
 • Nieuwsbrief 5
 • Regionaal meetnet Zuidoost-Brabant
 • 3/22/2021
 • Meer camperplaatsen en stallingen in gemeenten
 • NKC
 • 3/18/2021
 • Concept programmabegroting 2022
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 3/15/2021
 • Concept-begroting 2022
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 3/10/2021
 • Werkprogramma 2021 en reactienota concept-werkprogramma 2021
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 3/8/2021
 • Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 2e trache
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 3/8/2021
 • Nieuwsflits maart 2021
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 3/5/2021
 • Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 3/4/2021
 • Concept begroting 2022
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 3/2/2021
 • Notitie mestfabrieken
 • Brabants Burgerplatform
 • 3/2/2021
 • Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 2/26/2021
 • Jaaroverzicht 2020
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 2/16/2021
 • Manifest: Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen
 • 2/9/2021
 • Plannen omtrent houthandel Daams
 • Natuurmonumenten
 • 2/5/2021
 • Regioproject "Drugs, wat doet het met jou?"
 • Gemeente Meierijstad
 • 2/4/2021
 • Concept RES 1.0
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 2/2/2021
 • Jaaroverzicht 2020
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • 1/28/2021
 • Datadiefstal GGD GHOR Nederland
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 1/27/2021
 • Heropeningsplan en meer steun voor horeca hard nodig!
 • Horeca Nederland afd. Valkenswaard
 • 1/19/2021
 • Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven!
 • INretail
 • 1/15/2021
 • Notitie Grootschalige Mestbewerking
 • Brabants Burgerplatform
 • 1/12/2021
 • Toekomst RHCe
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • 1/12/2021
 • Samenwerking 4 GT-en en bedrijfsvoering
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 1/5/2021
 • Begroting 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 12/22/2020
 • Kadernota Begroting 2022 vastgesteld
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/21/2020
 • Afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG
 • Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
 • 12/18/2020
 • Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 1e tranche
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/17/2020
 • Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte - modelmotie
 • Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
 • 12/17/2020
 • Project Landgoed Gulbergen
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 12/16/2020
 • Interbestuurlijk Toezicht (IBT): brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen
 • Provincie Noord-Brabant
 • 12/15/2020
 • Maatregelen Covid-10
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 12/14/2020
 • Coronacrisis extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 12/11/2020
 • Nieuwsbrief 4 Regionaal Meetnet
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 12/10/2020
 • Oprichting Platform voor gemeenteraadsleden
 • Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit
 • 12/4/2020
 • Respons-brief op de consultatieronde RHCe
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • 12/3/2020
 • Planning naar besluitvorming RES 1.0
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 11/27/2020
 • Agrarische toekomstvisie Valkenswaard-Dommelen-Borkel & Schaft
 • ZLTO
 • 11/18/2020