Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 4/21/2021
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken JENS
 • 3/10/2021
 • Raadsinformatiebrief Project 16 tijdelijke wooneenheden OLV-plein
 • 3/9/2021
 • Raadsinformatiebrief Update nr 6 2021 (corona)
 • 3/4/2021
 • Raadsinformatiebrief Omgevingsdialoog Wijndomein St. Martinus
 • 2/23/2021
 • Raadsinformatiebrief Inzet Rijksmiddelen Culturele infrastructuur
 • 2/23/2021
 • Raadsinformatiebrief Update nr 5 van 2021 (corona)
 • 2/10/2021
 • Raadsinformatiebrief Update nr. 4 van 2021 (corona)
 • 2/5/2021
 • Raadsinformatiebrief Update nr. 3 van 2021 (corona)
 • 2/4/2021
 • Raadsinformatiebrief Norm voor opdrachtgeverschap in jeugdhulp
 • 1/28/2021
 • Raadsinformatiebrief Benoeming gemeentesecretaris
 • 1/28/2021
 • Raadsinformatiebrief Update nr. 2 van 2021 (corona)
 • 1/21/2021
 • Raadsinformatiebrief Update nr. 1 van 2021 (corona)
 • 1/21/2021
 • Raadsinformatiebrief Open Club Klimmen - januari 2021
 • 1/13/2021
 • Raadsinformatiebrief NOVI-gebied Zuid-Limburg
 • voorbereiding webinars januari 2021
 • 1/12/2021
 • Raadsinformatiebrief Verkoop gemeentelijk vastgoed
 • 12/24/2020
 • Raadsinformatiebrief Beleid Duurzaamheid RES, REK, TVW
 • 12/23/2020
 • Raadsinformatiebrief Stedenbouwkundige visie Kerkplein
 • 12/23/2020
 • Raadsinformatiebrief Kalkovens Daelsweg 1
 • 12/17/2020
 • Raadsinformatiebrief Visie Vrijetijdseconomie 2030
 • 12/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19
 • 12/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Situatie rondom JENS en overgang van de toegang
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief Vonnis kort geding aanbesteding hulp bij huishouden
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief Opstellen grondstoffenplan
 • 12/1/2020
 • Raadsinformatiebrief Samenwerking Middengebied - stvz nov 2020
 • 11/30/2020
 • Raadsinformatiebrief Samenwerking binnen VRZL onder Twm
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Tussentijds verslag voorzitter VRZL
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Rookvrije Kindomgeving
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Open Club Klimmen
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief KPI-rapportage archiefbeheer 2020
 • 11/10/2020
 • Raadsinformatiebrief besluiten woonwagenaangelegenheden Haspengouw
 • 11/6/2020
 • Raadsinformatiebrief Aanbieder peuteropvang
 • 11/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Jaarverantwoording 2019 JENS
 • 11/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Halfjaarrapportage 1e deel 2020 JENS
 • 11/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Maatwerk COVID-19 en provinciaal toezicht
 • 10/30/2020
 • Raadsinformatiebrief geldlening Enexis
 • 10/23/2020
 • Raadsinformatiebrief Kort geding aanbesteding hulp bij huishouden
 • 10/20/2020
 • Raasinformatiebrief Opsporing afvaldumpingen
 • 10/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Duurzame energieopwekking
 • 10/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Herontwikkeling Bergseweg 109
 • 10/9/2020
 • Raadsinformatiebrief gunning Raadhuisplein 3
 • 10/1/2020
 • Raadsinformatiebrief Subsidie afkoppelen regenwater
 • 10/1/2020
 • Raadsinformatiebrief Ondertekening beantwoording raadsvragen
 • 9/30/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijngoed St Martinus Langeberg
 • 9/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijngoed St Martinus, Langeberg en restaurant Op 't Land
 • 9/3/2020
 • Raadsinformatiebrief verstrekken onverteerbare hybride geldlening Enexis
 • 8/28/2020
 • Raadsinformatiebrief Motie vluchtelingenkinderen
 • 8/28/2020
 • Raadsinformatiebrief Natuurtransferium Mingersborg
 • 8/27/2020
 • Raadsinformatiebrief Verlenging veiligheidsmaatregelen Retersbeek
 • 8/5/2020
 • Raadsinformatiebrief Integraal Ondermijningsbeeld