Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 9/3/2020
 • Raadsinformatiebrief verstrekken onverteerbare hybride geldlening Enexis
 • 9/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijngoed St Martinus, Langeberg en restaurant Op 't Land
 • 8/28/2020
 • Raadsinformatiebrief Motie vluchtelingenkinderen
 • 8/28/2020
 • Raadsinformatiebrief Natuurtransferium Mingersborg
 • 8/27/2020
 • Raadsinformatiebrief Verlenging veiligheidsmaatregelen Retersbeek
 • 8/5/2020
 • Raadsinformatiebrief Integraal Ondermijningsbeeld
 • 7/23/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Functies Burgerijen in Coronatijd
 • 7/20/2020
 • Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Open Club Klimmen
 • 7/16/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake RIB Rd4
 • 7/15/2020
 • Raadsinformatiebrief wateroverlast en -beheer
 • 7/14/2020
 • Raadsinformatiebrief cliĆ«ntervaringsonderzoek 2019
 • 7/9/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Wijngoed St. Martinus Langeberg
 • 7/8/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Evaluatieverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
 • 7/8/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Reactie Simpelveld op motie raad Voerendaal
 • 7/3/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Gezondheid, Sport, Vitaliteit, sportakkoord Voerendaal
 • 7/3/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Jaarverslag ruimtelijke ordening 2019
 • 6/24/2020
 • Raadsinformatiebrief Motie Zonnepanelen voor alle inwoners van Voerendaal
 • 6/11/2020
 • Raadsinformatiebrief Dossier FI
 • 6/11/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijngoed Sint Martinus, lokatie Langeberg
 • 6/3/2020
 • Raadsinformatiebrief over Veiligheidsmaatregelen Retersbeek
 • 5/29/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Bouw zorgwoningen Klimmen
 • 5/28/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake halfjaarrapportage en financiĆ«le situatie JENS
 • 5/18/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Voortgang peuteropvang Voerendaal
 • 4/29/2020
 • Raadsinformatiebrief - Nieuwsbrief nummer 5 over maatregelen en zaken rondom het coronavirus
 • 4/29/2020
 • Raadsinformatiebrief van colleges van gemeente Simpelveld en Voerendaal over Herijking samenwerking
 • 4/24/2020
 • Nieuwsbrief_Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus nr. 4
 • 4/15/2020
 • Nieuwsbrief_Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus nr. 3
 • 4/10/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Jaarverslag intergemeentelijke bezwaarschriftencie Voerendaal-Simpelveld
 • 4/8/2020
 • Raadsinformatiebrief_Nieuwsbrief van college voor gemeenteraad nr 2 inzake coronavirus
 • 4/8/2020
 • Raadsinformatiebrief Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme
 • 4/7/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Update RES (AVG Proof)
 • 4/2/2020
 • Raadsinformatiebrief uitkomst kortgeding jeugdhulp Zuid Limburg
 • 4/1/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Handhavingsuitvoeringsplan 2020
 • 3/31/2020
 • Raadsinformatiebrief Economische steunmaatregelen coronacrisis
 • 3/31/2020
 • Raadsinformatiebrief_Nieuwsbrief van college voor gemeenteraad nr 1 inzake coronavirus
 • 3/13/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake coronavirus 13 maart 2020
 • 3/12/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Preventie- en handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Omgeving
 • 3/10/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Financieringswijze HBH periode 01-07-2019 tot 01-07-2020
 • 3/6/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus Zuid-Limburg 5 maart 2020
 • 2/28/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus
 • 2/13/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Koopovereenkomst Kerkplein 56 AVG Proof
 • 1/24/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Educatieve agenda 2019-2022
 • 1/22/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Verkoop Raadhuisplein 3
 • 1/21/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Laaggeletterdheid
 • 1/8/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Koopovereenkomst Bergseweg 109 te Ubachsberg
 • 12/30/2019
 • Raadsinformatiebrief over Aanvraag cofinanciering Regio Deal Parkstad voor Open Club Klimmen
 • 12/20/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Resultaten luchtmetingen
 • 12/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Prestatieafspraken 2020
 • 12/12/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Uitvoeringsagenda Beschermd wonen en Opvang 2019-2020
 • 12/3/2019
 • Raadsinformatiebrief over Interimbeleid provincie Limburgse Zonneladder