Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 1/13/2021
 • Raadsinformatiebrief NOVI-gebied Zuid-Limburg
 • voorbereiding webinars januari 2021
 • 1/12/2021
 • Raadsinformatiebrief Verkoop gemeentelijk vastgoed
 • 12/24/2020
 • Raadsinformatiebrief Beleid Duurzaamheid RES, REK, TVW
 • 12/23/2020
 • Raadsinformatiebrief Stedenbouwkundige visie Kerkplein
 • 12/23/2020
 • Raadsinformatiebrief Kalkovens Daelsweg 1
 • 12/17/2020
 • Raadsinformatiebrief Visie Vrijetijdseconomie 2030
 • 12/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19
 • 12/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Situatie rondom JENS en overgang van de toegang
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief Vonnis kort geding aanbesteding hulp bij huishouden
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief Opstellen grondstoffenplan
 • 12/1/2020
 • Raadsinformatiebrief Samenwerking Middengebied - stvz nov 2020
 • 11/30/2020
 • Raadsinformatiebrief Samenwerking binnen VRZL onder Twm
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Tussentijds verslag voorzitter VRZL
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Rookvrije Kindomgeving
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Open Club Klimmen
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
 • 11/12/2020
 • Raadsinformatiebrief KPI-rapportage archiefbeheer 2020
 • 11/10/2020
 • Raadsinformatiebrief besluiten woonwagenaangelegenheden Haspengouw
 • 11/6/2020
 • Raadsinformatiebrief Aanbieder peuteropvang
 • 11/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Maatwerk COVID-19 en provinciaal toezicht
 • 11/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Jaarverantwoording 2019 JENS
 • 11/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Halfjaarrapportage 1e deel 2020 JENS
 • 10/30/2020
 • Raadsinformatiebrief geldlening Enexis
 • 10/23/2020
 • Raadsinformatiebrief Kort geding aanbesteding hulp bij huishouden
 • 10/20/2020
 • Raasinformatiebrief Opsporing afvaldumpingen
 • 10/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Duurzame energieopwekking
 • 10/16/2020
 • Raadsinformatiebrief Herontwikkeling Bergseweg 109
 • 10/9/2020
 • Raadsinformatiebrief gunning Raadhuisplein 3
 • 10/1/2020
 • Raadsinformatiebrief Subsidie afkoppelen regenwater
 • 10/1/2020
 • Raadsinformatiebrief Ondertekening beantwoording raadsvragen
 • 9/30/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijngoed St Martinus Langeberg
 • 9/3/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijngoed St Martinus, Langeberg en restaurant Op 't Land
 • 9/3/2020
 • Raadsinformatiebrief verstrekken onverteerbare hybride geldlening Enexis
 • 8/28/2020
 • Raadsinformatiebrief Natuurtransferium Mingersborg
 • 8/28/2020
 • Raadsinformatiebrief Motie vluchtelingenkinderen
 • 8/27/2020
 • Raadsinformatiebrief Verlenging veiligheidsmaatregelen Retersbeek
 • 8/5/2020
 • Raadsinformatiebrief Integraal Ondermijningsbeeld
 • 7/23/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Functies Burgerijen in Coronatijd
 • 7/20/2020
 • Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Open Club Klimmen
 • 7/16/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake RIB Rd4
 • 7/15/2020
 • Raadsinformatiebrief wateroverlast en -beheer
 • 7/14/2020
 • Raadsinformatiebrief cliĆ«ntervaringsonderzoek 2019
 • 7/9/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Wijngoed St. Martinus Langeberg
 • 7/8/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Reactie Simpelveld op motie raad Voerendaal
 • 7/8/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Evaluatieverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
 • 7/3/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Gezondheid, Sport, Vitaliteit, sportakkoord Voerendaal
 • 7/3/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Jaarverslag ruimtelijke ordening 2019
 • 6/24/2020
 • Raadsinformatiebrief Motie Zonnepanelen voor alle inwoners van Voerendaal
 • 6/11/2020
 • Raadsinformatiebrief Dossier FI
 • 6/11/2020
 • Raadsinformatiebrief Wijngoed Sint Martinus, lokatie Langeberg