Ingekomen stukken

DatumOnderwerp
 • 9/20/2023
 • 402649 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Voortgang Open Club Klimmen
 • 9/19/2023
 • 402709 - ActiZ - loonsverhogingen VVT-sector
 • 9/19/2023
 • 402697 - Gemeente Zwolle - Aangenomen motie gemeenteraad Zwolle 'de natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen'
 • 9/18/2023
 • 402707 - Brandweer Zuid Limburg - Aanbieding jaarstukken 2022 en begroting 2024 VRZL en MCC
 • 9/14/2023
 • 402657 - VNG - Lbr 23/036 - Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies
 • 9/12/2023
 • 402620 - VNG - Lbr 23/035 - Oproep bijdrage aardbeving Marokko
 • 9/12/2023
 • 402643 - Kunsten '92 - Aanmelden gemeente voor meedingen naar de BNG Bank Erfgoedprijs 2024
 • 9/6/2023
 • 402505 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Stand van zaken NPO activiteiten Voerendaal
 • 9/6/2023
 • 402494 - Provincie Limburg - Aanbieding eindproduct Panorama Zuid-Limburg
 • 9/6/2023
 • 402504 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022
 • 9/5/2023
 • 402466 - Boels Zanders - Gezamenlijk traject wijziging gemeenschappelijke regelingen: legal opinion op zienswijzen
 • 9/4/2023
 • 402442 - VNG - Lbr 23/ 033 - Acties naar aanleiding van de val van het kabinet
 • 9/4/2023
 • 402443 - VNG - Lbr 23/034 - BeĆ«indiging RTB derdelanders per 4 september
 • 8/29/2023
 • 401000 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Project Fietsverbinding_Watermaatregelen Parkstad-Heuvelland
 • 8/28/2023
 • 402214 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief IZA en GALA
 • 8/18/2023
 • 402078 - Mannaerts-Appels Advocaten - Zienswijze m.b.t. ontwerpbestemmingsplan Colmont 1
 • 8/16/2023
 • 402027 - Achmea Rechtsbijstand - Zienswijze m.b.t. ontwerpbestemmingsplan Colmont 1 namens Panoramacamping Colmont
 • 8/2/2023
 • 401906 - GR WSP - Begroting 2024 GR WSP vastgesteld
 • 8/2/2023
 • 401909 GR WOZL - 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL vastgesteld Zoeken in Zaaksysteem.nl
 • 8/2/2023
 • 401908 - GR WOZL - Begroting 2024 GR WOZL vastgesteld
 • 8/2/2023
 • 401907 - GR WSP - 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP vastgesteld
 • 8/1/2023
 • 401881 - Rd4 - Vastgestelde begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
 • 8/1/2023
 • 401883 - Stichting Pesticide Action Network Netherlands - Oproep onnatuurlijke bolsoorten vervangen door onbespoten inheemse planten
 • 7/27/2023
 • 401840 - college gemeente Voerendaal - Beroep ingesteld tegen vaststelling Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027
 • 7/27/2023
 • 401988 - Rd4 - Bestuursstukken inzake de vergadering van het Algemeen Bestuur GR Reinigingsdiensten Rd4 van 26-07-2023
 • 7/26/2023
 • 401806 - VNG - Lbr 23/032 - Model Verhuurverordening Wet goed verhuurderschap
 • 7/26/2023
 • 401819 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief jaarverslag handhaving 2022
 • 7/26/2023
 • 401820 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Beleidsplan omgevingsrecht vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • 7/26/2023
 • 401815 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Lokaal Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2023-2024
 • 7/26/2023
 • 400208 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Eenmalige investering Verledding Openbare Verlichting
 • 7/25/2023
 • 401100 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief 'Participatiebeleid en afwegingskader'
 • 7/24/2023
 • 401783 - BsGW - Update stand van zaken WOZ-bezwaren aanslagronde 2023
 • 7/24/2023
 • 401782 - BSGW - OOP begroting 2024 en jaarverslag 2022 d.d. juli 2023
 • 7/21/2023
 • 401759 - GR WOZL en GR WSP Parkstad - Q1 rapportage 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad
 • 7/20/2023
 • 401734 - GGD ZL - Raadsinformatiebrief Versterking infectieziektebestrijding (VIP)
 • 7/19/2023
 • 401710 - BsGW - Jaarrekening 2022 BSGW
 • 7/19/2023
 • 401712 - BsGW - Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
 • 7/19/2023
 • 401721 - Inwoner gemeente Voerendaal - Bezwaarschrift aanleg van vier padelbanen, Cortenbach 10, Voerendaal
 • 7/19/2023
 • 401708 - BsGW - Bestuursrapportage 1e kwartaal 2023 BSGW
 • 7/18/2023
 • 401641 - Het Gegevenshuis - Zienswijze (bijgestelde) begroting en meerjarenraming
 • 7/18/2023
 • 401638 - VNG - Lbr 23/031 - Stand van de uitvoering gemeenten: Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeenten
 • 7/18/2023
 • 401693 - HCL - Uitnodiging Informatie avond Historisch Centrum Limburg HCL - voorbereiding toetreding
 • 7/14/2023
 • 401331 - VNG - Lbr 23/030 - Begrotingsadvies 2024-2027
 • 7/13/2023
 • 400935 - Stadsregio Parkstad Limburg - Raadsinformatiebrief Parkstad Limburg inzake Energiebedrijf
 • 7/13/2023
 • 400472 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Uitvoeringskracht duurzaamheid Parkstad
 • 7/13/2023
 • 401066 - RUD - Toezending begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 RUD Zuid-Limburg
 • 7/13/2023
 • 400934 - Stadsregio Parkstad Limburg - Raadsinformatiebrief Parkstad Circulair
 • 7/13/2023
 • 400969 - Stadsregio Parkstad Limburg - Reactie op ontvangen zienswijze ontwerpbegroting 2024 (incl. de meerjarenraming 2025-2027) en zienswijze1e begrotingswijziging 2023
 • 7/13/2023
 • 400936 - Stadsregio Parkstad Limburg - Reactie DB op zienswijze begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023
 • 7/11/2023
 • college gemeente Voerendaal - Reactie voortgang project school Ransdaal