Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 17-7-2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Evaluatieverslag handhaving 2018
 • 12-7-2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Openbaar maken gegevens klimaatstresstesten
 • 4-7-2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Ambitiedocument Natuur en Landschap en Water
 • 27-6-2019
 • Raadsinformatiebrief van de colleges Simpelveld en Voerendaal inzake Functionele Integratie Sturingswaarden en Businessplan BOR
 • 18-6-2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Nadere regels subsidieverlening en MVA
 • 20-5-2019
 • Raadsinformatiebrief Voortgang regionale aanpak personen met verward gedrag
 • 13-5-2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Voortgangsrapportage Open Club Klimmen