Ingekomen stukken

DatumOnderwerp
 • 11/29/2023
 • 411761 - Gemeente Vaals - Motie actieve betrokkenheid bij luchthavenbesluit MAA aangenomen
 • 11/27/2023
 • 410871 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Vestigen van voorkeursrecht op 3 locaties
 • 11/23/2023
 • 410869 - Gemeente Maastricht - Voortgangsrapportage monitoring XONAR
 • 11/21/2023
 • 409221 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief RIB krapte (thuis)zorg en informele zorg
 • 11/20/2023
 • 410176 - Stichting Gezond Water - Vislood, gemeente en Sportvisserij Nederland
 • 11/17/2023
 • 409979 - VNG - Lbr 23/046 - Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • 11/15/2023
 • 409654 - VNG - Lbr. 23/042 - Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025
 • 11/15/2023
 • 409616 - VNG - Lbr. 23/043 - Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne
 • 11/15/2023
 • 409656 - VNG - Lbr. 23/044 - Ledenraadpleging onderhandelaarsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag 2024
 • 11/15/2023
 • 409814 - VNG - Lbr. 23/045 - VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
 • 11/14/2023
 • 408526 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Aanbesteding verwerken HRA, GFT en GFE ASL-gemeenten
 • 11/14/2023
 • 407415 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2023 gemeentefonds
 • 11/13/2023
 • 409287 - Stichting Share Power - Orange the World Limburg 25 nov - 10 dec
 • 11/10/2023
 • 409153 - Eigen Kracht Centrale gemeenten - Pamflet toekomstbestendige zorg voor gemeenteraadsleden
 • 11/8/2023
 • 408691 - Gemeente Maastricht - Ontwikkelingen Mutsaersstichting
 • 11/8/2023
 • 408659 - VNG - Lbr 23/041 - Wijziging Model-APV (najaar 2023)
 • 11/7/2023
 • 408594 - Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord - Berichtgeving Trede 3 Draaiboek continuïteit jeugdhulp
 • 11/6/2023
 • 408303 - ISD Kompas - 8-maandsrapportage 2023 ISD Kompas
 • 11/6/2023
 • 408298: PerspectieF - Christenunie Jongeren - Motie Grip op asiel
 • 11/6/2023
 • 408299 - VNG - Lbr. 23/040 - Uitnodiging Najaars ALV 1 december 2023
 • 11/3/2023
 • 406777 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • 11/3/2023
 • 408130 - burgemeester van Voerendaal - Raadsinformatiebrief Limburgse norm, een handreiking voor een weerbare overheid
 • 11/1/2023
 • 407899 - Stadsregio Parkstad Limburg - Raadsinformatiebrief bij start Regio Deal Parkstad Limburg II
 • 10/30/2023
 • 407411 - VNG - Lbr. 23/039 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
 • 10/30/2023
 • 407414 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Besluit tijdelijke opvang Bergseweg
 • 10/30/2023
 • 407409: Linksom - Ideeënbundel armoedebestrijding
 • 10/27/2023
 • 407311 - Gemeente Maastricht - RIB voorwaarden financiering herstelplan
 • 10/26/2023
 • 407077 - VNG - Lbr 23/038 - Wijziging Model Verordening afvoer hemelwater en grondwater
 • 10/18/2023
 • 405787 - Stadsregio Parkstad Limburg - Raadsinformatiebrief Afwikkeling Deelnamestop Zonnepanelenproject Parkstad
 • 10/16/2023
 • 405161 - Stadsregio Parkstad Limburg - Presentatie Raadsinformatieavond 9 oktober - Publiek-Coöperatief Energiebedrijf Parkstad
 • 10/16/2023
 • 405163 - Stadsregio Parkstad Limburg - Raadsinformatiebrief Landschappelijk Verdiepingsonderzoek Grootschalige Opwek RESZL
 • 10/12/2023
 • 405000 - BsGW - Bestuursrapportage 2e kwartaal 2023
 • 10/12/2023
 • 404764 - Gemeente Maastricht - Gemeenteraden besluiten over XONAR
 • 10/6/2023
 • 403809 - WSP Parksttad - Concept 2e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad
 • 10/6/2023
 • 403808 - WSP Parkstad - Concept 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL
 • 10/6/2023
 • 403810 - WOZL WSP Parkstad - Q2 rapportage 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad
 • 10/4/2023
 • 402712 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Jaarverslag ruimtelijke ordening jaargang 2022
 • 10/3/2023
 • 402628 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief inzake Aankoop pand Termaar 51
 • 10/3/2023
 • 402718 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief 1e halfjaarrapportage JENS 2023
 • 10/2/2023
 • Zaak 402884: Ap Cloosterman - Er is geen klimaatcrisis, maar wel zijn er weersveranderingen.
 • 10/2/2023
 • 402891 - GGD ZL - Raadsinformatiebrief uitstel regionaal gezondheidsbeleid
 • 9/29/2023
 • 402808 - VNG - Bijzondere ledenbrief rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten
 • 9/29/2023
 • 402809 - VNG - Regionale bijeenkomsten over lokale omroepen Zoeken in Zaaksysteem.nl Spring naar groene plus knop
 • 9/28/2023
 • 402803 - VNG - Lbr 23/037 - Verkiezingen
 • 9/26/2023
 • 402772 - Rd4 - Bestuursstukken inzake de vergadering van het Algemeen Bestuur GR Reinigingsdiensten Rd4 van 21 september 2023
 • 9/20/2023
 • 402649 - college gemeente Voerendaal - Raadsinformatiebrief Voortgang Open Club Klimmen
 • 9/19/2023
 • 402709 - ActiZ - loonsverhogingen VVT-sector
 • 9/19/2023
 • 402697 - Gemeente Zwolle - Aangenomen motie gemeenteraad Zwolle 'de natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen'
 • 9/18/2023
 • 402707 - Brandweer Zuid Limburg - Aanbieding jaarstukken 2022 en begroting 2024 VRZL en MCC
 • 9/14/2023
 • 402657 - VNG - Lbr 23/036 - Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies