Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 4/29/2020
 • Raadsinformatiebrief - Nieuwsbrief nummer 5 over maatregelen en zaken rondom het coronavirus
 • 4/29/2020
 • Raadsinformatiebrief van colleges van gemeente Simpelveld en Voerendaal over Herijking samenwerking
 • 4/24/2020
 • Nieuwsbrief_Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus nr. 4
 • 4/15/2020
 • Nieuwsbrief_Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus nr. 3
 • 4/10/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Jaarverslag intergemeentelijke bezwaarschriftencie Voerendaal-Simpelveld
 • 4/8/2020
 • Raadsinformatiebrief_Nieuwsbrief van college voor gemeenteraad nr 2 inzake coronavirus
 • 4/8/2020
 • Raadsinformatiebrief Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme
 • 4/7/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Update RES (AVG Proof)
 • 4/2/2020
 • Raadsinformatiebrief uitkomst kortgeding jeugdhulp Zuid Limburg
 • 4/1/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Handhavingsuitvoeringsplan 2020
 • 3/31/2020
 • Raadsinformatiebrief Economische steunmaatregelen coronacrisis
 • 3/31/2020
 • Raadsinformatiebrief_Nieuwsbrief van college voor gemeenteraad nr 1 inzake coronavirus
 • 3/13/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake coronavirus 13 maart 2020
 • 3/12/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Preventie- en handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Omgeving
 • 3/10/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Financieringswijze HBH periode 01-07-2019 tot 01-07-2020
 • 3/6/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus Zuid-Limburg 5 maart 2020
 • 2/28/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Coronavirus
 • 2/13/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Koopovereenkomst Kerkplein 56 AVG Proof
 • 1/24/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Educatieve agenda 2019-2022
 • 1/22/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Verkoop Raadhuisplein 3
 • 1/21/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Laaggeletterdheid
 • 1/8/2020
 • Raadsinformatiebrief inzake Koopovereenkomst Bergseweg 109 te Ubachsberg
 • 12/30/2019
 • Raadsinformatiebrief over Aanvraag cofinanciering Regio Deal Parkstad voor Open Club Klimmen
 • 12/20/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Resultaten luchtmetingen
 • 12/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Prestatieafspraken 2020
 • 12/12/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Uitvoeringsagenda Beschermd wonen en Opvang 2019-2020
 • 12/3/2019
 • Raadsinformatiebrief over Halfjaarrapportage JENS
 • 12/3/2019
 • Raadsinformatiebrief over Interimbeleid provincie Limburgse Zonneladder
 • 11/15/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Doorontwikkeling 2019-2022 t.b.v. Vangnetuitkering 2019 ISD Kompas
 • 11/15/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Stimuleringsregeling afkoppelen Regenwater 2019-2022
 • 11/1/2019
 • Raadsinformatiebrief over Stikstofproblematiek
 • 10/21/2019
 • Raadsinformatiebrief Ontwikkeling Wijndomein Ceres
 • 10/18/2019
 • Raadsinformatiebrief over WOZL en WSP Parkstad van 17 oktober 2019
 • 10/14/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Marktconformiteitstoets Parkstad-IT
 • 10/1/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake WvGGZ en aanpak personen met verward gedrag
 • 9/25/2019
 • Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage OCK (Open Club Klimmen)
 • 9/11/2019
 • Raadsinformatiebrief Subsidie 2020 Peuteropvang Voerendaal
 • 9/4/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake CliĆ«ntervaringsonderzoek Wmo 2019
 • 8/8/2019
 • Raadsinformatiebrief Terugblik basisanalyse ondermijning
 • 7/29/2019
 • Raadsinformatiebrief Ketenzorg dementie
 • 7/24/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch m.b.t. standplaatsen Lindelaufer Gewande
 • 7/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
 • 7/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Zelfevaluatie ENSIA 2018
 • 7/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Jaarverslag ruimtelijke ordening 2018
 • 7/17/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Evaluatieverslag handhaving 2018
 • 7/12/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Openbaar maken gegevens klimaatstresstesten
 • 7/4/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Proces Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
 • 7/4/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Ambitiedocument Natuur en Landschap en Water
 • 6/27/2019
 • Raadsinformatiebrief van de colleges Simpelveld en Voerendaal inzake Functionele Integratie Sturingswaarden en Businessplan BOR
 • 6/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Nadere regels subsidieverlening en MVA