Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 10/14/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Marktconformiteitstoets Parkstad-IT
 • 10/1/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake WvGGZ en aanpak personen met verward gedrag
 • 9/25/2019
 • Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage OCK (Open Club Klimmen)
 • 9/11/2019
 • Raadsinformatiebrief Subsidie 2020 Peuteropvang Voerendaal
 • 9/4/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake CliĆ«ntervaringsonderzoek Wmo 2019
 • 8/8/2019
 • Raadsinformatiebrief Terugblik basisanalyse ondermijning
 • 7/29/2019
 • Raadsinformatiebrief Ketenzorg dementie
 • 7/24/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch m.b.t. standplaatsen Lindelaufer Gewande
 • 7/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
 • 7/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Zelfevaluatie ENSIA 2018
 • 7/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Jaarverslag ruimtelijke ordening 2018
 • 7/17/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Evaluatieverslag handhaving 2018
 • 7/12/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Openbaar maken gegevens klimaatstresstesten
 • 7/4/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Proces Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
 • 7/4/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Ambitiedocument Natuur en Landschap en Water
 • 6/27/2019
 • Raadsinformatiebrief van de colleges Simpelveld en Voerendaal inzake Functionele Integratie Sturingswaarden en Businessplan BOR
 • 6/18/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Nadere regels subsidieverlening en MVA
 • 5/20/2019
 • Raadsinformatiebrief Voortgang regionale aanpak personen met verward gedrag
 • 5/13/2019
 • Raadsinformatiebrief inzake Voortgangsrapportage Open Club Klimmen