Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 4/20/2021
 • Stand van zaken verlagen snelheid op A65 van 100 naar 80 km/uur
 • 4/13/2021
 • Update activiteiten coronacrisis
 • 4/13/2021
 • Vooroverleg Masterplan IJzeren man en Fortduinen
 • 4/13/2021
 • Bestemmingsplanprocedure Tracébesluit Meteren-Boxtel
 • 4/6/2021
 • Herbestemming Wolfskamerweg 20-22 tot 45 betaalbare appartementen
 • 3/30/2021
 • Zendlicentie lokale publieke media instelling periode 2021-2026
 • 3/30/2021
 • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2021
 • 3/16/2021
 • Kaderbrief begroting 2022 RAV Brabant Midden-West-Noord
 • 3/9/2021
 • Problematiek betonbrug Deutersestraat
 • 3/9/2021
 • Voortgang bestemmingsplantraject Vught Noord
 • 2/23/2021
 • Evaluatie veiligheidsrisicogebied PI Vught
 • 2/9/2021
 • Verkoop Oude Dr. Landmanschool, Helvoirt
 • 2/9/2021
 • Procesbesluit kort geding Atos
 • 2/2/2021
 • Communicatiejaarplan Veiligheid 2021
 • 1/26/2021
 • Motie Schone Lucht Akkoord
 • 1/12/2021
 • Stand van zaken Jeugdbescherming Jeugdreclassering
 • 1/12/2021
 • Evaluatie transformatieopgaven jeugd
 • 1/5/2021
 • Decembercirculaire gemeentefonds
 • 1/5/2021
 • Controle brandveiligheid gevels risicovolle objecten Vught 2020
 • 1/5/2021
 • Financiën renovatie Raadhuis en Koetshuis
 • 12/22/2020
 • Tijdstraject Regionale Energiestrategie Noordoost-Brabant
 • 12/15/2020
 • Duurzaamheidsmaatregelen sportpark Bergenshuizen
 • 12/15/2020
 • Stand van zaken ontwikkeling accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C
 • 12/15/2020
 • Betaling Vughtse bijdrage reconstructie N65
 • 12/15/2020
 • Herhuisvesten Kinderdagverblijf 't Kasteeltje
 • 12/8/2020
 • Continueren Samenwerkingsverband werkeenheid de Meierij
 • 12/8/2020
 • Prestatieafspraken 2021 Charlotte van Beuningen
 • 12/1/2020
 • Motie reclamezuilen
 • 12/1/2020
 • Stand van zaken huisvesting vergunninghouders
 • 11/24/2020
 • Vervolg Samen Sterk in de Wijk
 • 11/17/2020
 • Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (0 op de meter)
 • 11/10/2020
 • Intrekken noodverordening Isabella
 • 11/3/2020
 • Stand van zaken Transitievisie Warmte
 • 11/3/2020
 • Proces Verkeers- en Vervoersplan - Motie verkeersonderzoek - eerste stap analyse nieuwe verkeersmodel
 • 11/3/2020
 • Gebiedsontwikkeling De Wieken
 • 10/27/2020
 • Resultaat bestuurlijk overleg financiële positie DePetrus en verzoek extra structurele ondersteuning
 • 10/27/2020
 • Update activiteiten Vught nav coronacrisis
 • 10/27/2020
 • Woningbouwonderzoeken
 • 10/27/2020
 • Mogelijkheden en effecten toevoeging woningen maximaal € 200.000 op woningvoorraad
 • 10/27/2020
 • Anti-speculatiebeding middeldure koopwoningen
 • 10/27/2020
 • Mogelijkheden toepassing erfpacht bij nieuwbouwwoningen
 • 10/13/2020
 • Intentieovereenkomst gemeente Vught-BPD Ontwikeling B.V. voor Kloostergoed Theresia-locatie Zusters J.M.J.
 • 10/13/2020
 • Prestatieafspraken Elzenburg
 • 10/13/2020
 • Uitsluitend recht milieustraat Haaren
 • 10/13/2020
 • Concept handelingsperspectief woonwagenbeleid Noordoost Brabant
 • 10/13/2020
 • Stand van zaken transformatieopgaven jeugd 2017
 • 10/13/2020
 • Klimbos IJzeren Man
 • 10/6/2020
 • Voorbereiding bestemmingsplan Vught Noord
 • 10/6/2020
 • Beroepschriften Jagersboschlaan
 • 10/6/2020
 • Septembercirculaire gemeentefonds 2020