Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 1/12/2021
 • Evaluatie transformatieopgaven jeugd
 • 1/12/2021
 • Stand van zaken Jeugdbescherming Jeugdreclassering
 • 1/5/2021
 • Decembercirculaire gemeentefonds
 • 1/5/2021
 • Controle brandveiligheid gevels risicovolle objecten Vught 2020
 • 1/5/2021
 • Financiën renovatie Raadhuis en Koetshuis
 • 12/22/2020
 • Tijdstraject Regionale Energiestrategie Noordoost-Brabant
 • 12/15/2020
 • Stand van zaken ontwikkeling accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C
 • 12/15/2020
 • Herhuisvesten Kinderdagverblijf 't Kasteeltje
 • 12/15/2020
 • Duurzaamheidsmaatregelen sportpark Bergenshuizen
 • 12/15/2020
 • Betaling Vughtse bijdrage reconstructie N65
 • 12/8/2020
 • Prestatieafspraken 2021 Charlotte van Beuningen
 • 12/8/2020
 • Continueren Samenwerkingsverband werkeenheid de Meierij
 • 12/1/2020
 • Motie reclamezuilen
 • 12/1/2020
 • Stand van zaken huisvesting vergunninghouders
 • 11/24/2020
 • Vervolg Samen Sterk in de Wijk
 • 11/17/2020
 • Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (0 op de meter)
 • 11/10/2020
 • Intrekken noodverordening Isabella
 • 11/3/2020
 • Stand van zaken Transitievisie Warmte
 • 11/3/2020
 • Gebiedsontwikkeling De Wieken
 • 11/3/2020
 • Proces Verkeers- en Vervoersplan - Motie verkeersonderzoek - eerste stap analyse nieuwe verkeersmodel
 • 10/27/2020
 • Update activiteiten Vught nav coronacrisis
 • 10/27/2020
 • Resultaat bestuurlijk overleg financiële positie DePetrus en verzoek extra structurele ondersteuning
 • 10/27/2020
 • Mogelijkheden toepassing erfpacht bij nieuwbouwwoningen
 • 10/27/2020
 • Anti-speculatiebeding middeldure koopwoningen
 • 10/27/2020
 • Woningbouwonderzoeken
 • 10/27/2020
 • Mogelijkheden en effecten toevoeging woningen maximaal € 200.000 op woningvoorraad
 • 10/13/2020
 • Intentieovereenkomst gemeente Vught-BPD Ontwikeling B.V. voor Kloostergoed Theresia-locatie Zusters J.M.J.
 • 10/13/2020
 • Prestatieafspraken Elzenburg
 • 10/13/2020
 • Stand van zaken transformatieopgaven jeugd 2017
 • 10/13/2020
 • Klimbos IJzeren Man
 • 10/13/2020
 • Uitsluitend recht milieustraat Haaren
 • 10/13/2020
 • Concept handelingsperspectief woonwagenbeleid Noordoost Brabant
 • 10/6/2020
 • Voorbereiding bestemmingsplan Vught Noord
 • 10/6/2020
 • Beroepschriften Jagersboschlaan
 • 10/6/2020
 • Septembercirculaire gemeentefonds 2020
 • 9/29/2020
 • Toekomstige afvalinzameling Vught
 • 9/22/2020
 • Verlengen coördinatorfunctie Kinderarmoede met één jaar
 • 9/22/2020
 • Toezicht en handhaving kinderopvang, jaarverantwoording 2019
 • 9/22/2020
 • Proces Verkeer- en Vervoersplan - motie verkeersonderzoek - gebruik nieuw verkeersmodel
 • 9/22/2020
 • Harmonisatie Gemeentepolis
 • 9/8/2020
 • Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR) 2020-2023
 • 9/8/2020
 • Gemeentelijke bijdrage vereniging Samen voor Vught voor het meten van trillingen
 • 9/1/2020
 • Regio Deal Regio Noordoost Brabant
 • 8/25/2020
 • Voortgang Centrumplan Oost
 • 8/25/2020
 • Motie Met een ruim hart bijzondere bijstand
 • 7/9/2020
 • Aanbestedingsresultaat fietsbruggen en turborotonde Postweg-Heunweg
 • 7/7/2020
 • Proces Verkeer en Vervoersplan - motie Verkeersonderzoek VVP
 • 7/7/2020
 • Toezicht op informatie en archiefbeheer 2019
 • 6/30/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden -verdeling over gemeenten
 • 6/30/2020
 • Regionale Toolbox