Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 11-6-2019
 • Toezichtsoordeel Interbestuurlijk Toezicht Archief- en informatiebeheer
 • 3-6-2019
 • Inkoop specialistische Wmo 2020
 • 3-6-2019
 • Communicatiejaarplan veiligheid 2019
 • 3-6-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan N65
 • 28-5-2019
 • Verbeteren bereikbaarheid Kruishoeveweg e.o.
 • 28-5-2019
 • Ontwikkeling Zorgpark Voorburg
 • 28-5-2019
 • Begroting 2020 GGD Hart voor Brabant
 • 21-5-2019
 • Zienswijze concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant
 • 21-5-2019
 • Planning besluitvorming toekomstige rol en positie WSD en tussentijdse evaluatie cafetariamodel
 • 14-5-2019
 • Burgerparticipatie
 • 14-5-2019
 • Evaluatie Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Vught
 • 14-5-2019
 • Notitie pachtbeleid en pilot duurzame pachtgronduitgifte
 • 7-5-2019
 • Continuering Verkeer en vervoersplan 2014-2018
 • 7-5-2019
 • Evaluatie instellen eenrichtingsverkeer Moleneindplein
 • 7-5-2019
 • Inkoopscenario jeugdhulp 2020-2024
 • 16-4-2019
 • De Petrustuin
 • 16-4-2019
 • Toezicht op informatie en archiefbeheer
 • 9-4-2019
 • Actualisatie monumentale en waardevolle bomenlijst 2019
 • 2-4-2019
 • Bewegen en sporten in openbare ruimte
 • 2-4-2019
 • Grondverkoop Isabellaveld
 • 26-3-2019
 • Ontwikkeling Landgoed Roucouleur
 • 26-3-2019
 • Stand van zaken integratie statushouders
 • 26-3-2019
 • Stand van zaken huisvesting statushouders
 • 26-3-2019
 • Concept beeldkwaliteitsplan Rozenoord
 • 26-3-2019
 • Resultaten onderzoek Vughtpas
 • 19-3-2019
 • Mogelijkheid tot realisatie camperplaatsen nabij centrum Vught
 • 19-3-2019
 • Begroting 2020 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • 19-3-2019
 • Uitbreiding Zuiderbos
 • 19-3-2019
 • Herinrichting parkeerterrein Dorpsstraat
 • 19-3-2019
 • Klimaatadaptatie Vught
 • 12-3-2019
 • Oprichting Taalhuis Vught
 • 19-2-2019
 • Lokale sociale agenda
 • 12-2-2019
 • Jagersboschlaan - vervolgproces
 • 12-2-2019
 • Stand van zaken toegankelijkheid en inclusie
 • 5-2-2019
 • Toelichting Gebiedsvisie Spoor Vught-Tilburg
 • 30-1-2019
 • Aanpassing douches gymzaal De Leydraad
 • 29-1-2019
 • Manifest 'Brabantse Mozaïek in ontwikkeling'
 • 15-1-2019
 • Beslissing op bezwaar budgetsubsidie Theater de Speeldoos 2018 en 2019
 • 18-12-2018
 • Evaluatie project logisch vervolg Wegwijs+
 • 11-12-2018
 • Rozenoord
 • 10-12-2018
 • Samenwerkingsconvenant Zorg en Veiligheidshuis Brabant Noord-Oost
 • 6-12-2018
 • Clientervaringsonderzoek Wmo, Jeugd en Participatie
 • 4-12-2018
 • Prestatieafspraken 2019 met Woonwijze
 • 4-12-2018
 • Rib Inkoop Specialistische Hulp Wmo 2019
 • 27-11-2018
 • Actualiseren Woningbouwprogramma
 • 27-11-2018
 • Evaluatie en voortzetting coördinatie kinderen en armoede
 • 20-11-2018
 • Voortgang Centrumplan Oost
 • 14-11-2018
 • Groenstrook Ruimte voor Ruimte Vught Zuid
 • 13-11-2018
 • Nieuwe Basisschool Vught
 • 6-11-2018
 • Jaarverslagen 2017 Welstandscommissie en Monumentencommissie