Moties

DatumFractie(s)OnderwerpStatusAfgedaan
 • 12/31/2021
 • Motiemonitor
 • 9/30/2021
 • PLV
 • Bouwen voor Vughtenaren
 • ingetrokken
 • 9/30/2021
 • SP
 • Ondertekening ICAN Cities Appeal en VN-kernwapenverdrag
 • verworpen
 • 9/30/2021
 • VVD, D66, PvdA-GL, CDA en SP
 • Onderzoek aanvullende scenario’s De Speeldoos
 • aangenomen
 • 9/30/2021
 • PvdA-GL, GB en SP
 • Borstonderzoek vrouwen
 • aangenomen
 • 7/22/2021
 • Progressief Liberaal Vught
 • Presentiegelden
 • verworpen
 • 7/22/2021
 • GB
 • Ontwikkeling Roucouleur
 • verworpen
 • 7/22/2021
 • CDA
 • Meer CPO woningen Den Hoek
 • verworpen
 • 7/8/2021
 • D66
 • Overzicht mogelijkheden voor extra inkomsten gemeente
 • aangenomen
 • 7/8/2021
 • GB
 • Station en (fiets)spoortunnel Den Hoek Helvoirt
 • verworpen
 • 7/8/2021
 • D66 VVD
 • Boomplantprogramma
 • verworpen
 • 7/8/2021
 • VVD D66 CDA
 • Subsidie evenement
 • aangenomen
 • 7/8/2021
 • PvdA-GL
 • Vuurwerkverbod
 • verworpen
 • 7/8/2021
 • D66
 • Verledding openbare verlichting
 • ingetrokken
 • 7/8/2021
 • VVD, D66, Progressief Liberaal Vught, CDA
 • Audio-video uitzendingen raad
 • aangenomen
 • 7/8/2021
 • GB
 • PHS Trillingshinder in Vught
 • verworpen
 • 6/17/2021
 • VVD CDA
 • Ieder kind verdient een gelijke kans
 • ingetrokken
 • 6/17/2021
 • GB VVD
 • Vervangen betonbrug Deutersestraat
 • verworpen
 • 6/17/2021
 • GB
 • Regionale Energie Strategie (RES) 1.0
 • verworpen
 • 4/29/2021
 • CDA GB D66 PvdA-GL
 • Fractieondersteuning
 • aangenomen
 • 4/29/2021
 • GB
 • Kaders participatie Verkeer- en Vervoersplan
 • ingetrokken
 • 3/25/2021
 • GB
 • VAB-beleid
 • verworpen
 • 3/25/2021
 • GB VVD
 • Sociale woningbouw
 • aangenomen
 • 3/25/2021
 • GB
 • Financiële consequenties bestuursakkoord
 • ingetrokken
 • 2/11/2021
 • PvdA-GL, GB, D66, VVD, CDA, SP
 • Afwegingskader toekomstige zendlicentie
 • aangenomen
 • 2/11/2021
 • GB, PvdA-GL
 • Middeldure huurwoningen Rozenoord
 • aangehouden
 • 2/11/2021
 • GB
 • Duiding ondernemers en verkeer en vervoer
 • aangenomen
 • 2/11/2021
 • D66, VVD, CDA, SP
 • Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • aangenomen
 • 1/21/2021
 • D66, VVD, PvdA-GL en CDA
 • Coalitieakkoord 2021-2026 'Een nieuwe start'
 • aangenomen
 • 1/21/2021
 • GB
 • VAB-beleid
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Contradictie Ondernemers vs Verkeer en Vervoer
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Financiële consequenties bestuursakkoord
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Gezonde financiële positie
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Transparantie: formatieverslagen openbaar
 • verworpen
 • 1/21/2021
 • GB
 • Sociale woningbouw
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Sturing op de uitvoering (jeugd)zorg
 • ingetrokken
 • 11/5/2020
 • D66 CDA
 • Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord
 • aangenomen
 • 11/5/2020
 • CDA
 • Verlaging bijdrage Vught aan Rijksinfra-projecten
 • verworpen
 • 11/5/2020
 • CDA D66
 • Houdbaarheidstest gemeentefinanciën Vught
 • aangenomen
 • 10/8/2020
 • PvdA-GL D66
 • Geen plaats voor racisme en discriminatie in Vught
 • aangenomen
 • 9/17/2020
 • D66
 • Bestemmingsplan De Braacken
 • verworpen
 • 9/17/2020
 • SP
 • Onderzoek diersoorten
 • verworpen
 • 7/2/2020
 • D66 GB
 • Met een ruim hart bijzondere bijstand
 • aangenomen
 • 7/2/2020
 • D66 SP CDA
 • Coronagelden voor sportverenigingen
 • aangehouden
 • 7/2/2020
 • D66 SP CDA
 • Aanpak onderliggend wegennet
 • verworpen
 • 7/2/2020
 • D66 CDA
 • DePetrus
 • aangehouden
 • 7/2/2020
 • D66 SP CDA
 • Duurzame meerjarenbegroting
 • verworpen
 • 7/2/2020
 • GB PvdA-GL VVD CDA
 • Beveiligde rechtbank-rechtszaal PI Vught
 • aangenomen
 • 6/11/2020
 • CDA D66 PvdA-GL VVD
 • Anti-speculatiebeding
 • aangenomen
 • 6/11/2020
 • D66
 • Realistisch begroten Programmabegroting 2021 Veililgheidsregio Brabant-Noord
 • ingetrokken