Moties

DatumFractie(s)OnderwerpStatusAfgedaan
 • 12/31/2021
 • Motiemonitor
 • 2/11/2021
 • PvdA-GL, GB, D66, VVD, CDA, SP
 • Afwegingskader toekomstige zendlicentie
 • aangenomen
 • 2/11/2021
 • D66, VVD, CDA, SP
 • Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • aangenomen
 • 2/11/2021
 • GB, PvdA-GL
 • Middeldure huurwoningen Rozenoord
 • aangehouden
 • 2/11/2021
 • GB
 • Duiding ondernemers en verkeer en vervoer
 • aangenomen
 • 1/21/2021
 • GB
 • VAB-beleid
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Transparantie: formatieverslagen openbaar
 • verworpen
 • 1/21/2021
 • GB
 • Sturing op de uitvoering (jeugd)zorg
 • ingetrokken
 • 1/21/2021
 • GB
 • Contradictie Ondernemers vs Verkeer en Vervoer
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • D66, VVD, PvdA-GL en CDA
 • Coalitieakkoord 2021-2026 'Een nieuwe start'
 • aangenomen
 • 1/21/2021
 • GB
 • Sociale woningbouw
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Financiële consequenties bestuursakkoord
 • aangehouden
 • 1/21/2021
 • GB
 • Gezonde financiële positie
 • aangehouden
 • 11/5/2020
 • CDA D66
 • Houdbaarheidstest gemeentefinanciën Vught
 • aangenomen
 • 11/5/2020
 • D66 CDA
 • Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord
 • aangenomen
 • 11/5/2020
 • CDA
 • Verlaging bijdrage Vught aan Rijksinfra-projecten
 • verworpen
 • 10/8/2020
 • PvdA-GL D66
 • Geen plaats voor racisme en discriminatie in Vught
 • aangenomen
 • 9/17/2020
 • D66
 • Bestemmingsplan De Braacken
 • verworpen
 • 9/17/2020
 • SP
 • Onderzoek diersoorten
 • verworpen
 • 7/2/2020
 • GB PvdA-GL VVD CDA
 • Beveiligde rechtbank-rechtszaal PI Vught
 • aangenomen
 • 7/2/2020
 • D66 SP CDA
 • Duurzame meerjarenbegroting
 • verworpen
 • 7/2/2020
 • D66 GB
 • Met een ruim hart bijzondere bijstand
 • aangenomen
 • 7/2/2020
 • D66 SP CDA
 • Coronagelden voor sportverenigingen
 • aangehouden
 • 7/2/2020
 • D66 SP CDA
 • Aanpak onderliggend wegennet
 • verworpen
 • 7/2/2020
 • D66 CDA
 • DePetrus
 • aangehouden
 • 6/11/2020
 • D66
 • Realistisch begroten Programmabegroting 2021 Veililgheidsregio Brabant-Noord
 • ingetrokken
 • 6/11/2020
 • SP D66 CDA
 • Werkzaamheden Jagersboschlaan
 • verworpen
 • 6/11/2020
 • SP CDA
 • Stop de verhuurderheffing
 • aangenomen
 • 6/11/2020
 • CDA D66 PvdA-GL VVD
 • Anti-speculatiebeding.
 • aangenomen
 • 6/11/2020
 • SP
 • Stop de huurverhoging
 • verworpen
 • 5/14/2020
 • GB VVD PvdA-GL
 • Ontsluitingsweg
 • aangenomen
 • 5/14/2020
 • PvdA-GL, GB, VVD
 • Bomen
 • aangenomen
 • 5/14/2020
 • PvdA-GL, GB, VVD
 • Maximum snelheid
 • aangenomen
 • 5/14/2020
 • VVD GB PvdA-GL
 • Verkeersonderzoek VVP
 • aangenomen
 • 5/14/2020
 • CDA D66 SP PvdA-GL
 • Wandelaars
 • aangenomen
 • 5/14/2020
 • D66
 • Bereikbaarheid
 • verworpen
 • 5/14/2020
 • SP CDA D66
 • Jagersboschlaan
 • verworpen
 • 5/14/2020
 • SP
 • Raadsonderzoek
 • verworpen
 • 5/14/2020
 • D66 CDA SP
 • Fietsverbinding
 • aangenomen
 • 5/14/2020
 • SP
 • Referendum
 • verworpen
 • 5/14/2020
 • CDA SP D66
 • Motie van Wantrouwen
 • verworpen
 • 5/14/2020
 • D66, SP
 • Stikstof
 • verworpen
 • 3/12/2020
 • PvdA-GL
 • Red de RES
 • aangenomen
 • 3/12/2020
 • PvdA-GL SP CDA
 • Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen
 • verworpen
 • 2/6/2020
 • CDA, SP, D66
 • Mandaat en delegatie
 • ingetrokken
 • 2/6/2020
 • D66, SP, CDA
 • Verwerving onroerend goed De Speeldoos
 • verworpen
 • 12/12/2019
 • D66 CDA PvdA-GL
 • Reclamezuilen
 • aangenomen
 • 12/12/2019
 • CDA
 • Evaluatie gratis GFT-stroom
 • ingetrokken
 • 12/12/2019
 • PvdA-GL, GB, VVD, CDA
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023
 • aangenomen
 • 12/12/2019
 • D66, CDA, PvdA-GL
 • Bijentuintje
 • aangenomen