Toezeggingen

DatumOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineDatum afdoening
 • 12/3/2020
 • Verkeersveiligheidsanalyse en verkeerspsychologische effecten (n.a.v. ingekomen stukken)
 • wethouder Van Woesik
 • 12/14/2020
 • 12/3/2020
 • Bereidheid opnemen minderjarige vluchtelingen
 • burgemeester Van de Mortel
 • 2/4/2021
 • 10/29/2020
 • Spoorviaduct Van der Valk
 • wethouder Van de Ven
 • 11/12/2020
 • 11/10/2020
 • 10/8/2020
 • Brandveiligheid gevels - ingekomen stukken
 • burgemeester Van de Mortel
 • 10/29/2020
 • 10/1/2020
 • Nieuwe aanpak financiering VVE en peuteropvang
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2020
 • 10/1/2020
 • Afstelling verkeerslichten N65
 • wethouder Van Woesik
 • 10/29/2020
 • 9/17/2020
 • Beantwoording vragen VughtParticipeert – n.a.v. lijst ingekomen stukken, cat. II
 • wethouder Van de Ven
 • 9/17/2020
 • 9/10/2020
 • Bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • wethouder Pennings
 • 9/10/2020
 • Rondvraag – Brug Deutersestraat
 • wethouder Van de Ven
 • 12/3/2020
 • 12/10/2020
 • 7/2/2020
 • DePetrus
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2020
 • 10/29/2020
 • 7/2/2020
 • Kadernota 2021-2024 - effecten COVID-19
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2020
 • 10/29/2020
 • 6/11/2020
 • Verharding Jagersboschlaan - duiding gerechtelijke uitspraak
 • wethouder Van de Ven
 • 6/25/2020
 • 6/22/2020
 • 5/28/2020
 • RES - Communicatieplan
 • wethouder Van de Ven
 • 10/1/2020
 • 5/28/2020
 • Rondvraag – Motoren geluidsoverlast
 • 6/25/2020
 • 6/4/2020
 • 5/28/2020
 • ODBN - Toelichting
 • wethouder Pennings
 • 6/11/2020
 • 6/10/2020
 • 5/8/2020
 • Bestemmingsplan N65 - Contacten
 • 5/14/2020
 • 5/8/2020
 • Bestemmingsplan N65 – Vraag planschade
 • 5/14/2020
 • 4/16/2020
 • Ingekomen stukken - Overbruggingskrediet De Speeldoos
 • wethouder Van de Ven
 • 4/21/2020
 • 4/16/2020
 • Ingekomen stukken – opschorten inkoopprocedure specialistische Jeugdhulp Noordoost Brabant en specialistische Wmo regio Meierij
 • wethouder Heijboer
 • 5/7/2020
 • 4/21/2020
 • 4/9/2020
 • Grondexploitatie
 • wethouder Pennings
 • 4/16/2020
 • 6/25/2020
 • 3/12/2020
 • Lijst ingekomen stukken – Duinoord
 • burgemeester Van de Mortel
 • 9/10/2020
 • 3/5/2020
 • Pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups 2020
 • wethouder Van de Ven
 • 6/4/2020
 • 3/5/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen D66 - IJzeren Man
 • wethouder Pennings
 • 6/4/2020
 • 3/5/2020
 • Gevaarlijke situaties zebrapaden
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2020
 • 2/6/2020
 • Lijst ingekomen stukken - Bestemmingsplan Haaren
 • wethouder Pennings
 • 3/5/2020
 • 2/17/2020
 • 2/6/2020
 • Mandaat /delegatie overzicht
 • wethouder Pennings
 • 3/5/2020
 • 2/6/2020
 • Taakstelling statushouders Haaren
 • wethouder Heijboer
 • 9/10/2020
 • 2/6/2020
 • Budget WSD
 • wethouder Heijboer
 • 9/10/2020
 • 2/6/2020
 • Lijst ingekomen stukken - Vuurwerkverbod
 • burgemeester Van de Mortel
 • 10/29/2020
 • 1/30/2020
 • Bijstandspopulatie
 • wethouder Heijboer
 • 3/5/2020
 • 2/6/2020
 • 1/30/2020
 • Lijst categorieën van gevallen van verklaring van geen bedenkingen vereist
 • wethouder Pennings
 • 2/6/2020
 • 2/4/2020
 • 1/30/2020
 • Herinrichting parkeerterrein Martinilaan - oplossing fietsberging
 • wethouder Pennings
 • 3/5/2020
 • 1/30/2020
 • Zienswijze toekomstige koers samenwerking WSD - lokaliteit
 • wethouder Heijboer
 • 4/1/2021
 • 1/30/2020
 • Project Blizo
 • wethouder Heijboer
 • 6/24/2021
 • 3/3/2020
 • 1/30/2020
 • Advies politie voor wijzigen komgrens A65-N65 o.b.v. VKA+
 • wethouder Van Woesik
 • 3/5/2020
 • 2/6/2020
 • 1/30/2020
 • Zienswijze toekomstige koers samenwerking WSD – verdeling budget participatiewet
 • wethouder Heijboer
 • 3/5/2020
 • 2/4/2020
 • 1/30/2020
 • Herinrichting parkeerterrein Martinilaan – gebruik grasbetonklinkers
 • wethouder Van de Ven
 • 3/5/2020
 • 6/4/2020
 • 1/30/2020
 • Klankbordgroep Omgevingswet
 • wethouder Pennings
 • 3/5/2020
 • 4/9/2020
 • 1/30/2020
 • Herinrichting parkeerterrein Martinilaan – compensatie bomen
 • wethouder Van de Ven
 • 3/5/2020
 • 2/13/2020
 • 1/23/2020
 • Ontwikkeling patiobungalow Martinilaan
 • wethouder Pennings
 • 2/6/2020
 • 2/10/2020
 • 12/12/2019
 • Voorwaarden bij garantstelling R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
 • wethouder Van de Ven
 • 9/3/2020
 • 12/12/2019
 • Dekkingsplan - Veiligheidsregio
 • burgemeester Van de Mortel
 • 2/6/2020
 • 1/30/2020
 • 12/12/2019
 • Zienswijze Vrijwilligers - Veiligheidsregio
 • burgemeester Van de Mortel
 • 2/6/2020
 • 1/30/2020
 • 12/12/2019
 • Lezen preventieakkoord Oegstgeest - Jeugdhulp
 • wethouder Heijboer
 • 2/6/2020
 • 5/19/2020
 • 12/12/2019
 • Discussie afvalbeleid en evaluatie GFT
 • wethouder Van de Ven
 • 10/1/2020
 • 10/1/2020
 • 12/12/2019
 • Voordeel milieustraat – technische beantwoorden
 • wethouder Van de Ven
 • 2/6/2020
 • 12/17/2019
 • 12/3/2019
 • Controle waterwinningen
 • burgemeester Van de Mortel
 • 12/9/2019
 • 12/3/2019
 • Evaluatie regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • wethouder Heijboer
 • 1/30/2020
 • 12/3/2019
 • Inkleuring Actielijn8
 • 12/12/2019
 • 12/3/2019
 • Nadere informatie Wonen en verbinding
 • wethouder Heijboer
 • 1/30/2020