Toezeggingen

DatumOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineDatum afdoening
 • 1/23/2020
 • Ontwikkeling patiobungalow Martinilaan
 • wethouder Pennings
 • 2/6/2020
 • 12/12/2019
 • Voordeel milieustraat – technische beantwoorden
 • wethouder Van de Ven
 • 2/6/2020
 • 12/17/2019
 • 12/12/2019
 • Lezen preventieakkoord Oegstgeest - Jeugdhulp
 • wethouder Heijboer
 • 2/6/2020
 • 12/12/2019
 • Zienswijze Vrijwilligers - Veiligheidsregio
 • burgemeester Van de Mortel
 • 2/6/2020
 • 12/12/2019
 • Discussie afvalbeleid en evaluatie GFT
 • wethouder Van de Ven
 • 10/1/2020
 • 12/12/2019
 • Voorwaarden bij garantstelling R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
 • wethouder Van de Ven
 • 2/6/2020
 • 12/12/2019
 • Dekkingsplan - Veiligheidsregio
 • burgemeester Van de Mortel
 • 2/6/2020
 • 12/3/2019
 • Controle waterwinningen
 • burgemeester Van de Mortel
 • 12/12/2019
 • 12/5/2019
 • 12/3/2019
 • Wachtlijstproblematiek
 • wethouder Heijboer
 • 1/30/2020
 • 12/3/2019
 • Nadere informatie Wonen en verbinding
 • wethouder Heijboer
 • 1/30/2020
 • 12/3/2019
 • Cultuurnota 2020-2023
 • wethouder Van de Ven
 • 12/12/2019
 • 12/9/2019
 • 12/3/2019
 • Inkleuring Actielijn8
 • 12/12/2019
 • 12/3/2019
 • Evaluatie regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • wethouder Heijboer
 • 1/30/2020
 • 12/3/2019
 • Controle waterwinningen
 • burgemeester Van de Mortel
 • 12/9/2019
 • 10/10/2019
 • Motie N65 - maatregel stikstofreductie
 • wethouder Van Woesik
 • 1/21/2020
 • 10/10/2019
 • Verkeerscijfers Jagersboschlaan
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2019
 • 10/3/2019
 • Vlag Coming Out Day 11-10-2019
 • burgemeester Van de Mortel
 • 10/31/2019
 • 10/10/2019
 • 9/5/2019
 • Lokale Inclusie Agenda
 • wethouder Heijboer
 • 6/25/2020
 • 6/20/2019
 • Ombuigingsnota
 • wethouder Van de Ven
 • 10/3/2019
 • 10/9/2019
 • 6/6/2019
 • Motie bemiddeling conflict Avulo
 • wethouder Van de Ven
 • 6/20/2019
 • 6/6/2019
 • ontwerpbestemmingsplan N65
 • wethouder Van Woesik
 • 4/2/2020
 • 6/6/2019
 • Woningbouwprogramma 2019 -2028: woningvisie
 • wethouder Pennings
 • 12/15/2019
 • 12/17/2019
 • 6/6/2019
 • Woningbouwprogramma 2019 - 2018: onderzoek woningcategorie
 • wethouder Pennings
 • 4/2/2020
 • 5/23/2019
 • Bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • burgemeester Van de Mortel
 • 7/1/2019
 • 6/18/2019
 • 5/23/2019
 • Lokaal preventie-akkoord GGD (naar aanleiding van advieslijst 28 maart 2019)
 • wethouder Heijboer
 • 7/1/2019
 • 6/25/2019
 • 5/23/2019
 • Financiële stukken WSD
 • wethouder Heijboer
 • 8/1/2019
 • 6/4/2019
 • 5/16/2019
 • Ontmoedigen glyfosfaat in pachtbeleid
 • wethouder Van de Ven
 • 6/7/2019
 • 5/23/2019
 • 5/16/2019
 • Woningbouwprogramma – Ideeën van PvdA-GL
 • wethouder Pennings
 • 6/6/2019
 • 5/29/2019
 • 5/16/2019
 • Ontwikkeling omgeving Reinier van Arkel
 • wethouder Pennings
 • 5/28/2020
 • 5/4/2019
 • Terras huiskamer Vught (Oud Zuid)
 • burgemeester Van de Mortel
 • 5/1/2019
 • 4/11/2019
 • Notitie weigering WOB-verzoek landgoed Roucouleur
 • wethouder Pennings
 • 9/5/2019
 • 4/4/2019
 • Snelfietsroute N65
 • wethouder Van Woesik
 • 8/1/2019
 • 5/24/2019
 • 4/4/2019
 • Stoplicht Taalstraat/Loonsebaan
 • wethouder Van de Ven
 • 5/9/2019
 • 3/28/2019
 • Mandaat bij aanvraag rijksbijdrage ruiming conventionele explosieven
 • burgemeester Van de Mortel
 • 6/20/2019
 • 5/23/2019
 • 3/28/2019
 • Schriftelijk overzicht vestigingen GGD
 • wethouder Heijboer
 • 4/4/2019
 • 3/28/2019
 • Zienswijze kadernota 2020 en beleidsvisie 2019-2023 GGD
 • wethouder Heijboer
 • 4/4/2019
 • 2/28/2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+
 • wethouder Van Woesik
 • 4/10/2019
 • 2/28/2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+/ Brug Groenewoud
 • wethouder Van Woesik
 • 6/3/2019
 • 2/28/2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+
 • wethouder Van Woesik
 • 4/10/2019
 • 2/28/2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+
 • wethouder Van Woesik
 • 6/3/2019
 • 2/21/2019
 • AED Lunetten
 • wethouder Heijboer
 • 5/23/2019
 • 2/21/2019
 • Klimaat Adaptatie Strategie
 • wethouder Van de Ven
 • 12/31/2019
 • 5/23/2019
 • 2/21/2019
 • WSD - Cafetariamodel ervaringen en doorrekening
 • wethouder Heijboer
 • 10/3/2019
 • 8/22/2019
 • 2/14/2019
 • Openbaar gehandicaptentoilet Centrumplan Oost
 • wethouder Pennings
 • 1/24/2019
 • Jagersboschlaan
 • wethouder Van de Ven
 • 3/14/2019
 • 1/24/2019
 • realisatie van een Cruijfcourt
 • wethouder Van de Ven
 • 4/2/2019
 • 1/24/2019
 • Ontwikkeling Centrumplan Oost
 • burgemeester Van de Mortel
 • 5/16/2019
 • 5/16/2019
 • 1/24/2019
 • Procedure vaststellen beeldkwaliteitsplan “de Hagen, deelgebied fase 1, Isabellaveld”
 • wethouder Pennings
 • 5/16/2019
 • 5/16/2019
 • 12/6/2018
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • burgemeester Van de Mortel
 • 5/23/2019
 • 7/2/2019
 • 12/6/2018
 • Jaarcijfers Stichting ontmoeting DePetrus
 • wethouder Pennings
 • 4/16/2019