Toezeggingen

DatumOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineDatum afdoening
 • 4/15/2021
 • Fiets- en voetgangersbrug Drongelens kanaal
 • wethouder Du Maine
 • 4/29/2021
 • 4/15/2021
 • TONK
 • wethouder Van de Ven
 • 9/23/2021
 • 3/18/2021
 • Speelveld Ouwerkerk
 • wethouder Du Maine
 • 4/15/2021
 • 3/18/2021
 • Burgerpanel afvalbeleid
 • wethouder Potters
 • 10/21/2021
 • 3/18/2021
 • Prullenbakken crossbaan
 • wethouder Van de Ven
 • 4/15/2021
 • 3/18/2021
 • Duiding uitspraak N65 door Raad van State
 • wethouder Du Maine
 • 4/15/2021
 • 3/26/2021
 • 3/18/2021
 • Beweegplein Bisschop Zwijsenplein
 • wethouder Van de Ven
 • 6/3/2021
 • 3/18/2021
 • Uitbreidingsplan Den Hoek
 • wethouder Vos
 • 6/17/2021
 • 3/18/2021
 • Laagstraat
 • wethouder Van de Ven
 • 4/15/2021
 • 3/4/2021
 • Woonvisie - bouwprogramma
 • wethouder Potters
 • 6/3/2021
 • 3/4/2021
 • Communicatie op- en afritten N65
 • wethouder Du Maine
 • 3/18/2021
 • 2/11/2021
 • Bestemmingsplan Rozenoord
 • wethouder Vos
 • 6/3/2021
 • 2/11/2021
 • Toekomstige zendlicentie
 • wethouder Van de Ven
 • 4/22/2021
 • 3/30/2021
 • 2/4/2021
 • Toekomstige zendlicentie
 • wethouder Van de Ven
 • 2/11/2021
 • 2/4/2021
 • COVID-19
 • burgemeester Van de Mortel
 • 4/15/2021
 • 2/4/2021
 • Fraudeopsporing sociaal domein
 • wethouder Van de Ven
 • 2/9/2021
 • 2/4/2021
 • Beveiligde rechtbank/-zaal PI Vught
 • burgemeester Van de Mortel
 • 6/1/2021
 • 1/28/2021
 • Antwoordbrief groenpunt Helvoirt
 • wethouder Potters
 • 3/11/2021
 • 2/3/2021
 • 1/28/2021
 • Aanvraag afwijzing heer Gubbels
 • wethouder Vos
 • 2/11/2021
 • 2/5/2021
 • 12/3/2020
 • Verkeersveiligheidsanalyse en verkeerspsychologische effecten (n.a.v. ingekomen stukken)
 • wethouder Van Woesik
 • 12/14/2020
 • 12/3/2020
 • Bereidheid opnemen minderjarige vluchtelingen
 • burgemeester Van de Mortel
 • 2/4/2021
 • 10/29/2020
 • Spoorviaduct Van der Valk
 • wethouder Van de Ven
 • 11/12/2020
 • 11/10/2020
 • 10/8/2020
 • Brandveiligheid gevels - ingekomen stukken
 • burgemeester Van de Mortel
 • 10/29/2020
 • 10/1/2020
 • Nieuwe aanpak financiering VVE en peuteropvang
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2020
 • 10/1/2020
 • Afstelling verkeerslichten N65
 • wethouder Van Woesik
 • 10/29/2020
 • 9/17/2020
 • Beantwoording vragen VughtParticipeert – n.a.v. lijst ingekomen stukken, cat. II
 • wethouder Van de Ven
 • 9/17/2020
 • 9/10/2020
 • Rondvraag – Brug Deutersestraat
 • wethouder Van de Ven
 • 12/3/2020
 • 12/10/2020
 • 9/10/2020
 • Bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • wethouder Vos
 • 4/15/2021
 • 7/2/2020
 • Kadernota 2021-2024 - effecten COVID-19
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2020
 • 10/29/2020
 • 7/2/2020
 • DePetrus
 • wethouder Van de Ven
 • 10/29/2020
 • 10/29/2020
 • 6/11/2020
 • Verharding Jagersboschlaan - duiding gerechtelijke uitspraak
 • wethouder Van de Ven
 • 6/25/2020
 • 6/22/2020
 • 5/28/2020
 • ODBN - Toelichting
 • wethouder Pennings
 • 6/11/2020
 • 6/10/2020
 • 5/28/2020
 • Rondvraag – Motoren geluidsoverlast
 • 6/25/2020
 • 6/4/2020
 • 5/28/2020
 • RES - Communicatieplan
 • wethouder Van de Ven
 • 3/11/2021
 • 5/14/2020
 • Contactmomenten omwonenden N65
 • 5/14/2020
 • 5/8/2020
 • Bestemmingsplan N65 - Contacten
 • 5/14/2020
 • 5/8/2020
 • Bestemmingsplan N65 – Vraag planschade
 • 5/14/2020
 • 4/16/2020
 • Ingekomen stukken - Overbruggingskrediet De Speeldoos
 • wethouder Van de Ven
 • 4/21/2020
 • 4/16/2020
 • Ingekomen stukken – opschorten inkoopprocedure specialistische Jeugdhulp Noordoost Brabant en specialistische Wmo regio Meierij
 • wethouder Heijboer
 • 5/7/2020
 • 4/21/2020
 • 4/9/2020
 • Grondexploitatie
 • wethouder Pennings
 • 4/16/2020
 • 6/25/2020
 • 3/12/2020
 • Lijst ingekomen stukken – Duinoord
 • burgemeester Van de Mortel
 • 9/10/2020
 • 3/5/2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen D66 - IJzeren Man
 • wethouder Pennings
 • 6/4/2020
 • 3/5/2020
 • Pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups 2020
 • wethouder Van de Ven
 • 6/4/2020
 • 3/5/2020
 • Gevaarlijke situaties zebrapaden
 • wethouder Du Maine
 • 10/29/2020
 • 6/10/2021
 • 2/6/2020
 • Taakstelling statushouders Haaren
 • wethouder Heijboer
 • 9/10/2020
 • 2/6/2020
 • Mandaat /delegatie overzicht
 • wethouder Pennings
 • 3/5/2020
 • 2/6/2020
 • Lijst ingekomen stukken - Bestemmingsplan Haaren
 • wethouder Pennings
 • 3/5/2020
 • 2/17/2020
 • 2/6/2020
 • Budget WSD
 • wethouder Heijboer
 • 9/10/2020
 • 2/6/2020
 • Lijst ingekomen stukken - Vuurwerkverbod
 • burgemeester Van de Mortel
 • 10/29/2020
 • 1/30/2020
 • Bijstandspopulatie
 • wethouder Heijboer
 • 3/5/2020
 • 2/6/2020