Toezeggingen

DatumOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineDatum afdoening
 • 20-6-2019
 • Ombuigingsnota
 • wethouder Van de Ven
 • 5-9-2019
 • 6-6-2019
 • Woningbouwprogramma 2019 - 2018: onderzoek woningcategorie
 • wethouder Pennings
 • 28-11-2019
 • 6-6-2019
 • Woningbouwprogramma 2019 -2028: woningvisie
 • wethouder Pennings
 • 28-11-2019
 • 6-6-2019
 • ontwerpbestemmingsplan N65
 • wethouder Van Woesik
 • 1-9-2019
 • 6-6-2019
 • Motie bemiddeling conflict Avulo
 • wethouder Van de Ven
 • 20-6-2019
 • 23-5-2019
 • Financiële stukken WSD
 • wethouder Heijboer
 • 1-8-2019
 • 4-6-2019
 • 23-5-2019
 • Lokaal preventie-akkoord GGD (naar aanleiding van advieslijst 28 maart 2019)
 • wethouder Heijboer
 • 1-7-2019
 • 25-6-2019
 • 23-5-2019
 • Bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • burgemeester Van de Mortel
 • 1-7-2019
 • 16-5-2019
 • Ontmoedigen glyfosfaat in pachtbeleid
 • wethouder Van de Ven
 • 7-6-2019
 • 23-5-2019
 • 16-5-2019
 • Woningbouwprogramma – Ideeën van PvdA-GL
 • wethouder Pennings
 • 6-6-2019
 • 29-5-2019
 • 16-5-2019
 • Ontwikkeling omgeving Reinier van Arkel
 • wethouder Pennings
 • 1-8-2019
 • 4-5-2019
 • Terras huiskamer Vught (Oud Zuid)
 • burgemeester Van de Mortel
 • 1-5-2019
 • 11-4-2019
 • Notitie weigering WOB-verzoek landgoed Roucouleur
 • wethouder Pennings
 • 4-4-2019
 • Snelfietsroute N65
 • wethouder Van Woesik
 • 1-8-2019
 • 24-5-2019
 • 4-4-2019
 • Stoplicht Taalstraat/Loonsebaan
 • wethouder Van de Ven
 • 9-5-2019
 • 28-3-2019
 • Mandaat bij aanvraag rijksbijdrage ruiming conventionele explosieven
 • burgemeester Van de Mortel
 • 20-6-2019
 • 23-5-2019
 • 28-3-2019
 • Schriftelijk overzicht vestigingen GGD
 • wethouder Heijboer
 • 4-4-2019
 • 28-3-2019
 • Zienswijze kadernota 2020 en beleidsvisie 2019-2023 GGD
 • wethouder Heijboer
 • 4-4-2019
 • 28-2-2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+
 • wethouder Van Woesik
 • 10-4-2019
 • 28-2-2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+
 • wethouder Van Woesik
 • 10-4-2019
 • 28-2-2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+/ Brug Groenewoud
 • wethouder Van Woesik
 • 3-6-2019
 • 28-2-2019
 • Bestuurlijke besluitvorming VKA+
 • wethouder Van Woesik
 • 3-6-2019
 • 21-2-2019
 • AED Lunetten
 • wethouder Heijboer
 • 23-5-2019
 • 21-2-2019
 • WSD - Cafetariamodel ervaringen en doorrekening
 • wethouder Heijboer
 • 20-6-2019
 • 21-2-2019
 • Klimaat Adaptatie Strategie
 • wethouder Van de Ven
 • 31-12-2019
 • 23-5-2019
 • 14-2-2019
 • Openbaar gehandicaptentoilet Centrumplan Oost
 • wethouder Pennings
 • 2-12-2019
 • 24-1-2019
 • realisatie van een Cruijfcourt
 • wethouder Van de Ven
 • 2-4-2019
 • 24-1-2019
 • Procedure vaststellen beeldkwaliteitsplan “de Hagen, deelgebied fase 1, Isabellaveld”
 • wethouder Pennings
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • 24-1-2019
 • Jagersboschlaan
 • wethouder Van de Ven
 • 14-3-2019
 • 24-1-2019
 • Ontwikkeling Centrumplan Oost
 • burgemeester Van de Mortel
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • 6-12-2018
 • Jaarcijfers Stichting ontmoeting DePetrus
 • wethouder Pennings
 • 16-4-2019
 • 6-12-2018
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • burgemeester Van de Mortel
 • 23-5-2019
 • 6-12-2018
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • burgemeester Van de Mortel
 • 20-6-2019
 • 4-6-2019
 • 29-11-2018
 • Actievere communicatie afval
 • wethouder Van de Ven
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • 29-11-2018
 • Verkeersstromen Moleneindplein
 • wethouder Van de Ven
 • 7-5-2019
 • 29-11-2018
 • Zwaluw V.F.C.
 • wethouder Van de Ven
 • 20-6-2019
 • 8-11-2018
 • Programmabegroting 2019: natuurspeeltuin / bewegen is gezond
 • wethouder Van de Ven
 • 2-4-2019
 • 8-11-2018
 • Burgerparticipatie (bij programmabegroting 2019)
 • wethouder Van de Ven
 • 16-5-2019
 • 14-5-2019
 • 8-11-2018
 • Groenstrook Ruimte voor Ruimte (de groenstrook ten zuiden van de Schotsbergendreef)
 • wethouder Pennings
 • 11-4-2019
 • 8-11-2018
 • Camperplaatsen
 • wethouder Pennings
 • 19-3-2019
 • 27-9-2018
 • Aanvraag bijdrage turborotonde Postweg
 • wethouder Van de Ven
 • 20-6-2019
 • 17-5-2019
 • 14-12-2017
 • Bestemmingsplan Vughterstede, locatie Merpatistraat
 • wethouder Pennings
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • 14-12-2017
 • Woningbouwprogramma
 • wethouder Pennings
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • 5-10-2017
 • Voortgang uitbreiding Zuiderbos
 • wethouder Van de Ven
 • 19-3-2019
 • 21-9-2017
 • Rouwcentrum op terrein Reinier van Arkel
 • wethouder Pennings
 • 2-9-2019
 • 1-6-2017
 • Accomodatie Real Lunet
 • wethouder Van de Ven
 • 11-4-2019
 • 5-9-2013
 • Kredietvoorstel aanschaf nieuwe huurwoonwagen Driesedam 22
 • wethouder Pennings
 • 1-7-2019