Amendementen

DatumAgendapuntOnderwerpStatus
 • 4/7/2022
 • Belastingen en leges
 • ingetrokken
 • 11/4/2021
 • Indexering OZB
 • verworpen
 • 11/4/2021
 • Aanpak trottoirs in Helvoirt en Cromvoirt - GB en Progressief Liberaal Vught
 • verworpen
 • 11/4/2021
 • Aanpak trottoirs in Helvoirt en Cromvoirt
 • verworpen
 • 9/30/2021
 • Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2018
 • verworpen
 • 3/25/2021
 • Behoud vrij besteedbaar bedrag PGB in jeugdhulp
 • verworpen
 • 6/23/2022
 • Kleine windmolens
 • aangenomen
 • 6/23/2022
 • Zet de Vughtse inwoners op één
 • verworpen
 • 6/23/2022
 • Afvalbeleidsplan 2022 diftar gft
 • aangenomen
 • 6/23/2022
 • Inzamelvergunningen afvalstromen
 • aangenomen
 • 7/22/2021
 • Schrappen art. III in beroep herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • ingetrokken
 • 7/22/2021
 • Ant-speculatiebeding betaalbare en middeldure koopwoningen
 • aangenomen
 • 7/21/2022
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022 (GB PLV)
 • ingetrokken
 • 7/21/2022
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022
 • aangenomen
 • 7/21/2022
 • IHP Business-case kindcentrum Het kwartier
 • aangenomen
 • 7/21/2022
 • IHP Businesscase kindcentrum Het Kwartier (VVD GB PLV)
 • verworpen
 • 1/21/2021
 • Benoeming en beëdiging wethouders
 • verworpen
 • 5/19/2022
 • Voorkeur voor zonne-energie boven windenergie
 • verworpen
 • 5/19/2022
 • Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt
 • verworpen
 • 6/17/2021
 • Bestemmingsreserve WSD
 • aangenomen
 • 6/17/2021
 • Zienswijze jaarplan en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant (RNOB)
 • aangenomen
 • 3/17/2022
 • Verschuiven besluit vervanging chips tot na het besluit afvalstoffen
 • verworpen
 • 12/16/2021
 • APV 2022 - Eindtijd muziek
 • aangenomen
 • 12/16/2021
 • APV 2022
 • aangenomen
 • 12/16/2021
 • Bruto vloeroppervlakte 'Hart van de Baarzen'
 • aangenomen
 • 12/16/2021
 • Gevarieerde woningbouw voor Hart van de Baarzen
 • verworpen
 • 12/16/2021
 • Splitsen globale gebiedsvisie Hart van de Baarzen
 • verworpen
 • 7/14/2022
 • Zonnepanelen tegen armoede
 • verworpen
 • 2/11/2021
 • Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening
 • aangenomen
 • 2/10/2022
 • Zienswijze Kadernota 2023 GGD
 • aangenomen
 • 7/7/2016
 • Kadernota 2017-2020 Loopbaanbegeleiding
 • verworpen
 • 12/22/2016
 • Afvalstoffenheffing, de vervuiler betaalt
 • aangenomen
 • 4/18/2019
 • Toekomst de Speeldoos
 • aangenomen
 • 12/3/2020
 • Basistarief rioolheffing
 • aangenomen
 • 12/18/2014
 • Afstemmings- en robuuste incassoverordening
 • aangenomen
 • 6/11/2020
 • Groenstrook Isabellaveld-De Hagen
 • aangenomen
 • 12/6/2018
 • Nieuwe Basisschool Vught
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • Verordening tegenprestatie
 • verworpen
 • 3/17/2016
 • Sportpark Bergenshuizen
 • verworpen
 • 2/4/2016
 • Kapvergunning particuliere bomen
 • verworpen
 • 6/11/2020
 • Zienswijze Begroting 2021 Regio Noordoost Brabant
 • verworpen
 • 2/4/2016
 • Toevoegen beuk bomenlijst
 • aangenomen
 • 6/14/2016
 • Subsidieverordening verbinding subsidie en accommodatie
 • verworpen
 • 11/6/2014
 • Sociale activiteiten en evenementen kosteloos faciliteren
 • ingetrokken
 • 12/18/2014
 • Legesverordening
 • aangenomen
 • 6/6/2018
 • kredietvoorstel verduurzaming Martinihal
 • verworpen
 • 7/3/2014
 • IJzeren Man
 • ingetrokken
 • 10/2/2014
 • Verordening Jeugd en Wmo
 • verworpen
 • 4/11/2019
 • Koersdocument invoering Omgevingswet
 • aangenomen
 • 3/17/2016
 • Sportpark Bergenshuizen
 • aangenomen