Amendementen

DatumFractie(s)OnderwerpStatus
 • 2/4/2016
 • PvdA-GL
 • Bindende groene voorwaarden
 • verworpen
 • 2/4/2016
 • CDA, SP
 • Toevoegen beuk bomenlijst
 • aangenomen
 • 2/4/2016
 • VVD
 • Kapvergunning particuliere bomen
 • verworpen
 • 3/17/2016
 • PvdA-GL
 • Sportpark Bergenshuizen
 • verworpen
 • 3/17/2016
 • GB, VVD, D66, CDA
 • Sportpark Bergenshuizen
 • aangenomen
 • 4/21/2016
 • GB, VVD, D66, CDA
 • Notitie cultuureducatie
 • aangenomen
 • 6/9/2016
 • VVD, GB, D66
 • Woonvisie aantallen woningen verschillende segmenten
 • aangenomen
 • 6/9/2016
 • GB, VVD, D66
 • Woonvisie strook Klaassen
 • aangenomen
 • 6/9/2016
 • GB, D66, VVD
 • Ontwikkelingsrichting Vught Centrum-Zuid
 • aangenomen
 • 6/9/2016
 • CDA, PvdA-GL
 • Moleneindplein: bereikbaar én veilig
 • verworpen
 • 6/9/2016
 • GB, VVD
 • Uitvoering afvalinzameling frequentie papier
 • aangenomen
 • 6/9/2016
 • CDA
 • Afvalinzameling frequentie papier en glas
 • verworpen
 • 6/14/2016
 • PvdA-GL
 • Geen extra geld voor AgriFood Capital
 • verworpen
 • 6/14/2016
 • PvdA-GL
 • Geen leges bij maatschappelijke, niet-commerciële activiteiten
 • verworpen
 • 6/14/2016
 • SP
 • Subsidieverordening verbinding subsidie en accommodatie
 • verworpen
 • 6/14/2016
 • VVD, GB, D66, CDA
 • Subsidieverordening schrappen artikel 5.3
 • aangenomen
 • 7/7/2016
 • PvdA-GL
 • Uitwerking van een Vughtse Moerdijkregeling
 • verworpen
 • 7/7/2016
 • PvdA-GL
 • Bestemmingsreserves Jeugd en WMO
 • verworpen
 • 7/7/2016
 • D66, VVD
 • Kadernota 2017-2020 Loopbaanbegeleiding
 • verworpen
 • 10/1/2015
 • VVD, CDA, GB, PvdA-GL, D66, SP
 • Overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen
 • aangenomen
 • 3/19/2015
 • SP
 • Meerjarenplanning Woningbouw 2015-2018, Sociale woningen
 • verworpen
 • 6/18/2015
 • VVD, GB, CDA
 • Invulling rekenkamercommissie
 • aangenomen
 • 11/5/2015
 • VVD, CDA
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014 ODBN
 • verworpen
 • 12/17/2015
 • VVD, GB, D66
 • Verordening Rioolheffing
 • aangenomen
 • 3/19/2015
 • CDA
 • Meerjarenplanning Woningbouw 2015-2018, Stadhouderspark fase 2
 • verworpen
 • 6/18/2015
 • PvdA-GL
 • Behoud onafhankelijke rekenkamercommissie
 • ingetrokken
 • 10/1/2015
 • PvdA-GL, SP
 • Visie op handhaving Participatiewet
 • verworpen
 • 10/1/2015
 • PvdA-GL, GB, VVD, SP
 • Terughoudend met tijdelijk loslaten beslagvrije voet
 • aangenomen
 • 12/18/2014
 • VVD, D66
 • Wet markt en overheid
 • aangenomen
 • 12/18/2014
 • PvdA-GL
 • Vergoeding voor advisering
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • PvdA-GL
 • Vroegtijdig betrekken Cliëntenraad
 • aangenomen
 • 12/18/2014
 • PvdA-GL
 • Vrijwillige participatie i.p.v. verplichte tegenprestatie
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • VVD, GB, D66, CDA
 • Afstemmings- en robuuste incassoverordening
 • aangenomen
 • 12/18/2014
 • SP
 • Verordening tegenprestatie
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • SP
 • Afstemmings- en robuuste incassoverordening
 • verworpen
 • 12/18/2014
 • SP
 • Vervuiler betaalt meer afvalstoffenheffing
 • ingetrokken
 • 12/18/2014
 • VVD, GB
 • Legesverordening
 • aangenomen
 • 11/6/2014
 • PvdA-GL
 • Waardevolle bomen in beeld
 • ingetrokken
 • 11/6/2014
 • PvdA-GL
 • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
 • verworpen
 • 11/6/2014
 • PvdA-GL
 • Sociale activiteiten en evenementen kosteloos faciliteren
 • ingetrokken
 • 11/6/2014
 • PvdA-GL
 • Preventie door meer jongerenwerk
 • ingetrokken
 • 11/6/2014
 • SP, VVD, D66
 • Structurele subsidies ijsbaan meierijloop
 • verworpen
 • 11/6/2014
 • VVD
 • Groenbestek en scholencluster zuid
 • ingetrokken
 • 11/6/2014
 • SP
 • Intensivering armoedebeleid
 • verworpen
 • 11/6/2014
 • SP
 • Sociaal innovatiefonds
 • verworpen
 • 10/2/2014
 • SP
 • Verordening Wmo
 • verworpen
 • 10/2/2014
 • SP
 • Verordening Jeugd en Wmo
 • verworpen
 • 10/2/2014
 • SP
 • Beleidsplannen Jeugd en Wmo
 • verworpen
 • 7/3/2014
 • D66, VVD, SP, PvdA-GL
 • Entresols in DePetrus
 • aangenomen
 • 7/3/2014
 • SP
 • Risicofonds transiities
 • verworpen