Toezeggingen en moties

TypeDatumOnderwerpAfgedaanOpmerkingenPortefeuillehouderCluster
 • Motie
 • 11/10/2022
 • Tijdelijke parkeervoorzieningen op Galgeriet
 • De motie is overgenomen door het college.
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Motie
 • 11/10/2022
 • Afzien van deelname aan G1000 Burgerberaad wonen
 • Ton van Nieuwkerk
 • Toezegging
 • 11/3/2022
 • foto's locaties notitie CDA (171-129)
 • Afgedaan middels RID 171-130.
 • Harm Scheepstra
 • RO
 • Motie
 • 9/15/2022
 • Zonnepanelen in de beschermde kernen
 • Astrid van de Weijenberg
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Bench marks beleidsplan veiligheid
 • Marian van der Weele
 • Handhaving
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Overleg over toegankelijkheid haltes
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Overleg aantal woningen Kruisbaakweg 6 te Marken
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Toezegging
 • 7/7/2022
 • Informatie mbt recreĆ«ren bij het recreatiegebiedje bij de Nes
 • Roland Wolters
 • Regio
 • Toezegging
 • 7/7/2022
 • Breed onderzoek sportaccommodaties
 • 22-7-22: Om een goede en zorgvuldige afweging te kunnen maken acht de wethouder de deadline van oktober niet haalbaar. Het college zegt de raad toe uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 te informeren.
 • Roland Wolters
 • VOS
 • Toezegging
 • 6/9/2022
 • Communicatie sportverenigingen over sportvelden
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 6/9/2022
 • Mogelijkheden renoveren kunstgrasvelden
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Bedrijvigheid Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 3/3/2022
 • Mogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Parkeerplaatsen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Expertmeeting bouw sociale woningen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Indexering 2% koopovereenkomst Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Motie
 • 1/27/2022
 • Open raadsinformatie
 • 14-7: De aanmelding is gedaan. Waterland staat nu op een wachtlijst. Als de VNG Waterland heeft aangesloten dan ontvangen we nader bericht.
 • Griffie
 • Toezegging
 • 12/9/2021
 • Sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 253-291 Motie D66 PvdA GroenLinks CDA Flexwonen v1.0
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 388-14 motie VVD WN eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
 • Roland Wolters
 • RO
 • Motie
 • 7/1/2021
 • 105-457 motie PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
 • In de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
 • Marian van der Weele
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 6/24/2021
 • Tekst wijzigingsverordening huisvestingsverordening
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Toezegging
 • 4/29/2021
 • Gesprekken met dijkgraaf en DB'ers HHNK over dijkversterking
 • Marian van der Weele
 • Regio
 • Toezegging
 • 4/28/2021
 • Gemeentelijke bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland
 • Toezegging gedaan bij beantwoording schriftelijke vragen VVD (111-299)
 • Astrid van de Weijenberg
 • Sociaal domein
 • Motie
 • 11/5/2020
 • 105-434 Gewijzigde motie PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/28/2019
 • Verbod riviercruiseschepen jachthaven
 • Het is de verwachting dat de overeenkomst aan het einde van 2020 wordt gesloten.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 3/15/2018
 • Herhuisvesting Muziekvereniging Olympia/Con Brio
 • Is onderdeel van de planvorming.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet