Toezeggingen en moties

TypeDatumOnderwerpAfgedaanOpmerkingenPortefeuillehouderCluster
 • Toezegging
 • 7/12/2022
 • Breed onderzoek sportaccommodaties
 • 22-7-22: Om een goede en zorgvuldige afweging te kunnen maken acht de wethouder de deadline van oktober niet haalbaar. Het college zegt de raad toe uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 te informeren.
 • Roland Wolters
 • VOS
 • Toezegging
 • 7/7/2022
 • Informatie mbt recreĆ«ren bij het recreatiegebiedje bij de Nes
 • Roland Wolters
 • Regio
 • Toezegging
 • 6/30/2022
 • Nota van wijziging verordening bezwaarschriften
 • Afgedaan middels nota van wijziging 210-26.
 • Marian van der Weele
 • JZ&I
 • Toezegging
 • 6/9/2022
 • Mogelijkheden renoveren kunstgrasvelden
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 6/9/2022
 • Communicatie sportverenigingen over sportvelden
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Motie
 • 6/9/2022
 • Onderzoek regionale rekenkamerfunctie
 • Afgedaan middels memo 132-126.
 • Griffie
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Bedrijvigheid Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Parkeerplaatsen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 3/3/2022
 • Mogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Indexering 2% koopovereenkomst Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Expertmeeting bouw sociale woningen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Conceptstatuten en kosten oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
 • Marian van der Weele
 • Handhaving
 • Motie
 • 1/27/2022
 • Open raadsinformatie
 • 14-7: De aanmelding is gedaan. Waterland staat nu op een wachtlijst. Als de VNG Waterland heeft aangesloten dan ontvangen we nader bericht.
 • Griffie
 • Toezegging
 • 12/9/2021
 • Sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 388-14 motie VVD WN eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
 • Roland Wolters
 • RO
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 253-291 Motie D66 PvdA GroenLinks CDA Flexwonen v1.0
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 7/1/2021
 • 105-457 motie PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
 • In de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
 • Marian van der Weele
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 6/24/2021
 • Tekst wijzigingsverordening huisvestingsverordening
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 6/3/2021
 • 159-591 motie WN zware verkeerstransporten Uitdam
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Toezegging
 • 4/29/2021
 • Gesprekken met dijkgraaf en DB'ers HHNK over dijkversterking
 • Marian van der Weele
 • Regio
 • Toezegging
 • 4/28/2021
 • Gemeentelijke bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland
 • Toezegging gedaan bij beantwoording schriftelijke vragen VVD (111-299)
 • Astrid van de Weijenberg
 • Sociaal domein
 • Motie
 • 11/5/2020
 • 105-434 Gewijzigde motie PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/28/2019
 • Verbod riviercruiseschepen jachthaven
 • Het is de verwachting dat de overeenkomst aan het einde van 2020 wordt gesloten.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 3/15/2018
 • Herhuisvesting Muziekvereniging Olympia/Con Brio
 • Is onderdeel van de planvorming.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Galgeriet