Collegestukken

DatumOnderwerpPortefeuillehouderToelichtingAfdoeningsadvies
 • 7/21/2022
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-318 Raadsinformatiedocument samenwerkingsafspraken 65+ Verhuisvoordeel ZW
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2022
 • Omgevingsrecht
 • Astrid van de Weijenberg
 • 338-98 Raadsinformatiedocument PvA IBT Omgevingsrecht
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2022
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-513 Raadsvoorstel De Holland Winkel Galgeriet - minnelijke schikking
 • Agenderen
 • 7/21/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-584 Besluitenlijst B&W-vergadering 12 juli 2022, week 28
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-583 Besluitenlijst B&W vergadering 5 juli 2022, week 27
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Marian van der Weele
 • 166-642 Persbericht Burgemeester Marian van der Weele onthult Monnickendamse banier in Madurodam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Lokale omroep
 • Marian van der Weele
 • 354-26 Raadsvoorstel aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • Agenderen
 • 7/8/2022
 • WMO/Sociaal Domein
 • Astrid van de Weijenberg
 • 106-389 Cliëntenervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2022
 • Benoemingen/ontslag/raadsvergoeding/griffie
 • 165-408 Persbericht nieuw college in Waterland geïnstalleerd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2022
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-516 Persbericht Gemeente Waterland sluit koopovereenkomst Galgeriet met BPD Hoorne Vastgoed
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-582 Besluitenlijst B&W vergadering 27 juni 2022, week 26
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/5/2022
 • Financiële stukken 2021
 • Hendrik Boland
 • 382-86 Raadsinformatiedocument monitoring personele capaciteit en overhevelingen
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 7/5/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-39 Raadsinformatiedocument meicirculaire gemeentefonds 2022
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 7/4/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-116 Raadsinformatiedocument stand van zaken Oekraïne
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/1/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-115 Persbericht Lake Land hotel gereed voor opvang van Oekraïense vluchtelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-581 Besluitenlijst B&W-vergadering 21 juni 2022 week 25
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/27/2022
 • Kruisbaakweg Marken
 • Theo van Eijk
 • 340-4 Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Kruisbaakweg 6 Marken
 • Agenderen
 • 6/24/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-580 Besluitenlijst B&W-vergadering 14 juni 2022, week 24
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/23/2022
 • Wabo
 • Astrid van de Weijenberg
 • 125-131 Raadsinformatiedocument VTH Jaarverslag 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/23/2022
 • Onderwijs en leerplicht
 • Astrid van de Weijenberg
 • 190-101 Raadsvoorstel uitvoering voorschoolse educatie
 • Agenderen
 • 6/22/2022
 • Financiële stukken 2021
 • Hendrik Boland
 • 382-82 Raadsvoorstel gewijzigde jaarstukken 2021
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/22/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-32 Raadsvoorstel gewijzigde voorjaarsnota
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/21/2022
 • Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • 105-458 Raadsvoorstel budgetaanvraag Combi
 • Agenderen
 • 6/17/2022
 • Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • 105-509 Raadsinformatiedocument addendum op koopovereenkomst Galgeriet
 • Agenderen
 • 6/16/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-579 Besluitenlijst B&W vergadering 7 juni 2022, week 23
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/16/2022
 • Kinderopvang/kindcentra
 • Astrid van de Weijenberg
 • 202-56 Raadsinformatiedocument Jaarverantwoording Kinderopvanglocaties
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/16/2022
 • GGD/GGZ
 • Ton van Nieuwkerk
 • 111-378 Raadsvoorstel Zienswijze GGD Begroting 2023
 • Agenderen
 • 6/16/2022
 • Financiële verordening ex artikel 212
 • Hendrik Boland
 • 127-47 Raadsvoorstel wijziging financiële verordening 2022
 • Agenderen
 • 6/13/2022
 • Gemaal De Poel, Waterlandse Zeedijk 11
 • Astrid van de Weijenberg
 • 356-19 Raadsinformatiedocument toezegging over Gemaal de Poel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/13/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-111 Raadsinformatiedocument opvang vluchtelingen Lake Land Hotel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/10/2022
 • Perceel Kanaaldijk 33 te Watergang
 • Theo van Eijk
 • 347-8 Raadsvoorstel realisatie woning Kanaaldijk 33 en 33 B Watergang
 • Agenderen
 • 6/10/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-578 Besluitenlijst B&W vergadering 31 mei 2022, week 22
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/9/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 159-696 Raadsinformatiedocument huidig beleid en ontheffingsvoorwaarden AFA Ilpendam
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Sportbeleid
 • Hendrik Boland
 • 232-42 Memo Raadsvragen sportbeheerplan juni 2022
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Veiligheidsregio
 • Marian van der Weele
 • 102-359 Memo afhandeling toezegging zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Z-W
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Woningbouwproject SV Marken
 • Theo van Eijk
 • 374-16 Afhandeling toezegging planning bouw sportcomplex Marken
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Marian van der Weele
 • 210-24 Memo raadsvragen conceptverordening inzake behandeling bezwaarschriften 2022
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/7/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-377 Gewijzigd conceptbesluit Jaarstukken GGD 2021
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/3/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-31 Raadsinformatiedocument over de Maartbrief van het gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-577 Besluitenlijst B&W vergadering 24 mei 2022, week 21
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2022
 • Milieu
 • Astrid van de Weijenberg
 • 176-371 Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging OD IJmond
 • Agenderen
 • 6/3/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Marian van der Weele
 • 215-638 Raadsvoorstel wensen en opvattingen ZW MRA
 • Agenderen
 • 6/3/2022
 • Bibliotheek
 • Ton van Nieuwkerk
 • 199-37 Raadsinformatiedocument afronding aanbesteding bibliotheekwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/1/2022
 • Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • 105-508 Mail college inzake stand van zaken addendum koopovereenkomst Galgeriet
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 5/27/2022
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-313 Raadsinformatiedocument deelname Burgerberaad G1000 Wonen ZW
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/27/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-27 Raadsinformatiedocument Budgethoudersregeling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/27/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Astrid van de Weijenberg
 • 215-641 Raadsinformatiedocument Jaarstukken Vervoerregio Amsterdam
 • Agenderen
 • 5/27/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-575 Besluitenlijst B&W vergadering 17 mei 2022, week 20 135-576 Besluitenlijst extra B&W-vergadering 19 mei 2022, week 20
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/25/2022
 • Algemeen/uitnodigingen
 • Marian van der Weele
 • 150-209 Persbericht Burgemeester aanwezig bij viering 500 jaar Waterlandse boeren in Denemarken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/20/2022
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Hendrik Boland
 • 184-221 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 Twiske
 • Agenderen