Collegestukken

DatumOnderwerpPortefeuillehouderToelichtingAfdoeningsadvies
 • 9/22/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-635 Besluitenlijst B&W-vergadering 12 september 2023, week 37
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/22/2023
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • Marian van der Weele
 • 169-250 Raadsinformatiedocument tussenrapportage jaarplannen en begroting 2023 regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/19/2023
 • Windturbines
 • Astrid van de Weijenberg
 • 267-88 Memo stand van zaken aanpassing zoekgebied de Nes
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 9/15/2023
 • Financiële stukken 2023
 • Roland Wolters
 • 394-45 Raadsvoorstel Najaarsnota 2023
 • Agenderen
 • 9/15/2023
 • Buitenplaats Ilpenstein
 • Ton van Nieuwkerk
 • 389-6 Raadsinformatiedocument procesvoorstel Ilpenstein
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 9/15/2023
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-561 Raadsinformatiedocument koopovereenkomst Galgeriet Addendum II
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/15/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-634 Besluitenlijst B&W-vergadering 5 september 2023, week 36
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/15/2023
 • Project voor 6 woningen Overleek (naast nr 19)
 • Ton van Nieuwkerk
 • 319-9 Raadsinformatiedocument procesvoorstel 6 woningen Overleek
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 9/14/2023
 • Financiële stukken 2024
 • Roland Wolters
 • 404-2 Raadsvoorstel Begroting 2024
 • Agenderen
 • 9/8/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • Astrid van de Weijenberg
 • 135-633 Besluitenlijst B&W-vergadering 29 augustus 2023, week 35
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/8/2023
 • De Bolder
 • Astrid van de Weijenberg
 • 220-30 Raadsinformatiedocument financiële situatie de Bolder
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 9/6/2023
 • Dijkversterking Markermeerdijk
 • Marian van der Weele
 • 301-190 RID Verzoek Eilandraad Marken bij ILT tot handhaving Projectplan Dijkversterking Marken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/5/2023
 • Volkshuisvesting
 • 253-361 Raadsvoorstel Woonzorgvisie gemeente Waterland 2023-2028
 • Agenderen
 • 9/1/2023
 • Gemeentewerf/milieustraat
 • Roland Wolters
 • 260-151 Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan milieustraat
 • Agenderen
 • 9/1/2023
 • Dienstverlening/Publiekszaken/ Informatieveiligheid
 • Marian van der Weele
 • 171-147 Raadsinformatiedocument stand van zaken Optimalisatie Dienstverlening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2023
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Marian van der Weele
 • 208-147 Raadsinformatiedocument Oprichting van de samenwerkingsovereenkomst van de Veiligheidsalliantie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2023
 • Startersleningen
 • Ton van Nieuwkerk
 • 124-20 Raadsvoorstel wijzigingsverordening Starterslening Waterland 2022
 • Agenderen
 • 9/1/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-632 Besluitenlijst B&W-vergadering 22 augustus 2023, week 34
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2023
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-350 Raadsvoorstel wijzigingsverordening Huisvestingsverordening Waterland 2020
 • Agenderen
 • 9/1/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Harm Scheepstra
 • 215-800 Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
 • Agenderen
 • 8/31/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Harm Scheepstra
 • 215-805 Persbericht Vervoerregio en EBS
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/30/2023
 • Startersleningen
 • Ton van Nieuwkerk
 • 124-22 Persbericht Criteria startersleningen in gemeente Waterland verruimd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/25/2023
 • Bestuurskrachtonderzoek/ bestuurlijke toekomst
 • Harm Scheepstra
 • 332-119 Raadsinformatiedocument zienswijze bestuurlijke toekomst Oostzaan
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/25/2023
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Marian van der Weele
 • 208-144 Raadsvoorstel Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
 • Agenderen
 • 8/25/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-630 Besluitenlijst B&W- vergadering 11 juli 2023, week 28 135-631 Besluitenlijst B&W-vergadering 25 juli 2023, week 30
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/25/2023
 • Parkeerbeleid
 • Harm Scheepstra
 • 118-92 Raadsinformatiedocument tweede parkeeronderzoek binnenstad Monnickendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/25/2023
 • Kruisbaakweg Marken
 • Ton van Nieuwkerk
 • 340-28 Memo aan de Raad besluitvorming Kruisbaakweg
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 8/25/2023
 • Grondzaken
 • Ton van Nieuwkerk
 • 157-166 Raadsvoorstel Nota Grondbeleid met voorgestelde wijzigingen
 • Agenderen
 • 8/25/2023
 • Omgevingsplan/Omgevingsvisie
 • Ton van Nieuwkerk
 • 405-1 Raadsinformatiedocument Plan van Aanpak Project Omgevingsplan Omgevingsvisie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/25/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Harm Scheepstra
 • 166-692 Raadsinformatiedocument jaarverslag interbestuurlijk toezicht provincie 2022 en vervolg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/25/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Harm Scheepstra
 • 159-787 Raadsinformatiedocument extra busverbinding Marken en nieuwe haltes Monnickendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/22/2023
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-142 Raadsinformatiedocument stand van zaken communicatie opvang COA in hotel Volendam en uitnodiging inloopavond
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/28/2023
 • Omgevingsrecht
 • Ton van Nieuwkerk
 • 338-149 RID Zienswijze ontwerp Tweede herziening Omgevingsverordening NH 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2023
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-141 Raadsinformatiedocument Stand van zaken opvang COA in Van der Valk Hotel Volendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/18/2023
 • Veiligheidsregio
 • Marian van der Weele
 • 102-404 Afdoening toezegging raad over Waarborgfonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2023
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-559 Raadsinformatiedocument Financieel dashboard woningbouwproject Galgeriet per 1 mei 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-629 Besluitenlijst B&W- vergadering 4 juli 2023, week 27
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/11/2023
 • Ouderenbeleid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 307-15 Raadsinformatiedocument intentieverklaring G'oud
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/11/2023
 • Jeugdbeleid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 110-303 Raadsinformatiedocument Beleidsplan jongerenwerk 2023-2026 en Uitvoeringsplan jongerenwerk 2023-2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/10/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Harm Scheepstra
 • 118-90 Raadsinformatiedocument Nota parkeerbeleid binnenstad Monnickendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2023
 • Duurzaamheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 345-338 Raadsinformatiedocument Vaststellen Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0) NHZ
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2023
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-628 Besluitenlijst B&W- vergadering 27 juni 2023, week 26
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2023
 • Sportaccommodaties
 • Ton van Nieuwkerk
 • 203-99 Raadsvoorstel nieuwbouw sporthal Monnickendam
 • Agenderen
 • 7/5/2023
 • Financiële stukken 2022
 • Roland Wolters
 • 388-70 Persbericht Jaarrekening 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/4/2023
 • Financiële verordening ex artikel 212
 • Roland Wolters
 • 127-61 Beantwoording technische vragen CDA financiële verordening
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 7/4/2023
 • Hemmeland
 • Marian van der Weele
 • 177-21 Raadsinformatiedocument evenementen Hemmeland en wet natuurbescherming
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/3/2023
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-359 Raadsinformatiedocument CPO en 30-30-40-beleid
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/30/2023
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Astrid van de Weijenberg
 • 175-186 Raadsinformatiedocument Rozewerf 1 Marken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/30/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Harm Scheepstra
 • 215-782 Memo aanpassingen conceptzienswijzebrief Beleidskader Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/30/2023
 • Groenvisie
 • Harm Scheepstra
 • 187-26 Raadsinformatiedocument Voortgang derde jaar uitvoering groenvisie 2020-2024
 • Voor kennisgeving aannemen