Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpToelichtingFractie(s)AfgedaanDatum antwoord
 • 9/25/2023
 • Sportaccommodaties
 • 203-106 Schriftelijke vragen WN inzake financiering sporthal
 • WaterlandNatuurlijk
 • 9/12/2023
 • Verkiezingen algemeen/verkiezingscampagne
 • 387-20 Schriftelijke vragen over locaties stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 2023
 • WaterlandNatuurlijk
 • 9/9/2023
 • Milieu
 • 176-422 Schriftelijke vragen over dioxine in de Volgermeerpolder
 • VVD
 • 7/21/2023
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • 121-158 Schriftelijke vragen over controle op scheiden van afval
 • 8/4/2023
 • 7/3/2023
 • Gemeentewerf/milieustraat
 • 260-145 Schriftelijke vragen nav haalbaarheidsonderzoek milieustraat
 • CDA
 • 8/22/2023
 • 6/5/2023
 • Mirror Waterhotel
 • 259-44 Schriftelijke vragen over stand van zaken Mirror Waterhotel
 • D66
 • 7/14/2023
 • 5/30/2023
 • Financiële stukken 2022
 • 388-62 Schriftelijke vragen over jaarstukken 2022
 • WaterlandNatuurlijk
 • 6/21/2023
 • 5/30/2023
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • 184-260 Schriftelijke vervolgvragen over onderhoud wandelpaden Twiske-Waterland
 • WaterlandNatuurlijk
 • 6/27/2023
 • 5/8/2023
 • Minimabeleid/schuldhulpverlening
 • 305-65 Schriftelijke vragen over de Stadspas
 • PvdA
 • 6/9/2023
 • 5/4/2023
 • Werk en inkomen
 • 112-83 Schriftelijke vervolgvraag GroenLinks en PvdA over regelingen voor mensen met lagere (midden)inkomens
 • 6/27/2023
 • 4/19/2023
 • Openbare werken
 • 108-208 Gewijzigde schriftelijke vragen CDA over herverdeling wegenbeheer HHNK (nav RID 108-202) Het CDA heeft op 24 april een gewijzigde set vragen ingediend, ter vervanging van de vorige.
 • CDA
 • 6/1/2023
 • 4/4/2023
 • OBS De Gouwzee
 • 104-9 Schriftelijke vragen over onderhoud schoolplein OBS De Gouwzee
 • 4/18/2023
 • 4/4/2023
 • Openbare werken
 • 108-204 Schriftelijke vragen over slechte openbare verlichting Monnickendam
 • 4/11/2023
 • 4/3/2023
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • 175-181 Schriftelijke vragen over onderhoud kanonnen voor viering Slag op de Zuiderzee
 • CDA
 • 4/11/2023
 • 4/3/2023
 • Nutsvoorzieningen
 • 365-64 Schriftelijke vragen over walstroom gemeentelijke havens Monnickendam
 • CDA
 • 5/4/2023
 • 3/16/2023
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • 184-251 Schriftelijke vragen over onderhoud wandelpaden door recreatieschap Twiske-Waterland
 • WaterlandNatuurlijk
 • 4/4/2023
 • 3/9/2023
 • Sportaccommodaties
 • 203-97 Schriftelijke vragen over aanvraag drie padelbanen sportpark Markgouw
 • WaterlandNatuurlijk
 • 4/4/2023
 • 2/9/2023
 • Werk en inkomen
 • 112-77 Schriftelijke vragen GroenLinks en PvdA over regelingen voor mensen met lagere (midden)inkomens
 • 3/17/2023
 • 1/25/2023
 • Marktverordening
 • 284-19 Schriftelijke vragen over criterium duurzaamheid marktverordening
 • GroenLinks
 • 3/3/2023
 • 1/16/2023
 • Marktverordening
 • 284-15 Schriftelijke vragen VVD inzake Marktverordening gemeente Waterland 2023
 • VVD
 • 1/19/2023
 • 1/13/2023
 • Dienstverlening/Publiekszaken/ Informatieveiligheid
 • 171-136 Schriftelijke vragen PvdA inzake plan van aanpak dienstverlening
 • PvdA
 • 1/19/2023
 • 1/10/2023
 • Eilandweg 23-25 (Kebo) Broek in Waterland
 • 359-6 Schriftelijke vragen over ontwikkelingen KEBO-locatie
 • D66
 • 2/9/2023
 • 1/9/2023
 • Gemeentewerf/milieustraat
 • 260-135 Schriftelijke vragen over onderzoek milieustraat
 • D66
 • 1/17/2023
 • 1/6/2023
 • Openbare werken
 • 108-200 Schriftelijke vragen over strooibeleid Monnickendam
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/22/2023
 • 1/2/2023
 • Gemeentewerf/milieustraat
 • 260-133 Raadsvragen CDA inzake haalbaarheidsonderzoek milieustraat
 • CDA
 • 1/17/2023
 • 12/9/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-740 Schriftelijke vragen over onveilige verkeerssituatie rondom schoolstart Broek in Waterland
 • D66
 • 1/17/2023
 • 11/28/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-19 Schriftelijke vragen over eerste begrotingswijziging 2023
 • D66
 • 12/6/2022
 • 11/23/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-17 Raadsvragen CDA inzake raadsvoorstel begrotingswijziging 2022-2026
 • CDA
 • 11/29/2022
 • 11/16/2022
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • 169-241 Schriftelijke vragen nav RID 169-239 Tussenrapportage jaarplan 2022
 • WaterlandNatuurlijk
 • 12/13/2022
 • 11/11/2022
 • Openbare Werken
 • 108-197 Schriftelijke vragen over onderhoud walmuur Beestenmarkt Monnickendam
 • CDA
 • 12/21/2022
 • 11/2/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-726 Schriftelijke vragen over laadpalen elektrische auto's
 • GroenLinks
 • 11/30/2022
 • 11/1/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-723 Schriftelijke vragen over extra zwaarbeladen vrachtwagens door Broek in Waterland
 • 11/29/2022
 • 10/31/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-721 Aanvullende schriftelijke vragen over zeer gevaarlijke verkeerssituatie fietspad Watergang
 • CDA
 • 12/16/2022
 • 10/21/2022
 • Woonboten
 • 396-1 Schriftelijke vragen CDA inzake luxe woonboten Monnickendam
 • CDA
 • 11/24/2022
 • 10/19/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-393 Schriftelijke vragen over uitwerking GGD 3.0
 • 11/2/2022
 • 10/19/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-718 Schriftelijke vragen over zeer gevaarlijke verkeerssituatie fietspad Watergang
 • 12/2/2022
 • 10/7/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-7 Schriftelijke vragen over de begroting 2023
 • WaterlandNatuurlijk
 • 10/26/2022
 • 10/7/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-5 Schriftelijke vragen over de begroting 2023 en de najaarsnota 2022
 • D66
 • 10/26/2022
 • 10/5/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-9 Beantwoording resterende vragen van diverse fracties tijdens technische vragenronde begroting 2023
 • 10/26/2022
 • 10/5/2022
 • Sportaccommodaties
 • 203-539 Schriftelijke vragen inzake breed onderzoek sportaccommodaties
 • 12/6/2022
 • 10/4/2022
 • Galgeriet
 • 105-526 Schriftelijke vragen inzake project Galgeriet
 • CDA
 • 10/26/2022
 • 9/30/2022
 • Werk en inkomen
 • 112-73 Schriftelijke vragen inzake regelingen voor lage inkomens ivm stijgende kosten
 • PvdA
 • 11/2/2022
 • 9/20/2022
 • Omgevingsrecht
 • 338-109 Schriftelijke vragen over Interbestuurlijk toezicht Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
 • WaterlandNatuurlijk
 • 9/28/2022
 • 9/19/2022
 • Sportaccommodaties
 • 203-537 Schriftelijke vragen sportfondsenbad en stijgende energiekosten
 • D66
 • 9/28/2022
 • 9/5/2022
 • Openbare orde en Veiligheid
 • 208-132 Schriftelijke vragen VVD over integraal veiligheidsbeleid 2022-2025
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 9/5/2022
 • Galgeriet
 • 105-521 Schriftelijke vragen over uitkoop huurders Galgeriet
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 9/5/2022
 • Kruisbaakweg Marken
 • 340-8 Schriftelijke vragen over woningbouw Kruisbaakweg 6 te Marken
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 8/2/2022
 • Galgeriet
 • 105-518 Schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk inzake uitkoop huurders Galgeriet Link naar betreffend krantenartikel: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220727_17827315?utm_source=google&utm_medium=organic
 • WaterlandNatuurlijk
 • 8/31/2022
 • 6/22/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-383 Schriftelijke vragen inzake jaarstukken 2021 GGD
 • D66
 • 6/29/2022
 • 6/20/2022
 • Galgeriet
 • 105-511 Schriftelijke vragen inzake addendum koopovereenkomst Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 6/24/2022