Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpToelichtingFractie(s)AfgedaanDatum antwoord
 • 11/28/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-19 Schriftelijke vragen over eerste begrotingswijziging 2023
 • D66
 • 11/23/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-17 Raadsvragen CDA inzake raadsvoorstel begrotingswijziging 2022-2026
 • CDA
 • 11/29/2022
 • 11/16/2022
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • 169-241 Schriftelijke vragen nav RID 169-239 Tussenrapportage jaarplan 2022
 • WaterlandNatuurlijk
 • 11/11/2022
 • Openbare Werken
 • 108-197 Schriftelijke vragen over onderhoud walmuur Beestenmarkt Monnickendam
 • CDA
 • 11/2/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-726 Schriftelijke vragen over laadpalen elektrische auto's
 • GroenLinks
 • 11/30/2022
 • 11/1/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-723 Schriftelijke vragen over extra zwaarbeladen vrachtwagens door Broek in Waterland
 • 11/29/2022
 • 10/31/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-721 Aanvullende schriftelijke vragen over zeer gevaarlijke verkeerssituatie fietspad Watergang
 • CDA
 • 10/21/2022
 • Woonboten
 • 396-1 Schriftelijke vragen CDA inzake luxe woonboten Monnickendam
 • CDA
 • 11/24/2022
 • 10/19/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-393 Schriftelijke vragen over uitwerking GGD 3.0
 • 11/2/2022
 • 10/19/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-718 Schriftelijke vragen over zeer gevaarlijke verkeerssituatie fietspad Watergang
 • 12/2/2022
 • 10/7/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-7 Schriftelijke vragen over de begroting 2023
 • WaterlandNatuurlijk
 • 10/26/2022
 • 10/7/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-5 Schriftelijke vragen over de begroting 2023 en de najaarsnota 2022
 • D66
 • 10/26/2022
 • 10/5/2022
 • Sportaccommodaties
 • 203-539 Schriftelijke vragen inzake breed onderzoek sportaccommodaties
 • 10/5/2022
 • Financiële stukken 2023
 • 394-9 Beantwoording resterende vragen van diverse fracties tijdens technische vragenronde begroting 2023
 • 10/26/2022
 • 10/4/2022
 • Galgeriet
 • 105-526 Schriftelijke vragen inzake project Galgeriet
 • CDA
 • 10/26/2022
 • 9/30/2022
 • Werk en inkomen
 • 112-73 Schriftelijke vragen inzake regelingen voor lage inkomens ivm stijgende kosten
 • PvdA
 • 11/2/2022
 • 9/20/2022
 • Omgevingsrecht
 • 338-109 Schriftelijke vragen over Interbestuurlijk toezicht Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
 • WaterlandNatuurlijk
 • 9/28/2022
 • 9/19/2022
 • Sportaccommodaties
 • 203-537 Schriftelijke vragen sportfondsenbad en stijgende energiekosten
 • D66
 • 9/28/2022
 • 9/5/2022
 • Openbare orde en Veiligheid
 • 208-132 Schriftelijke vragen VVD over integraal veiligheidsbeleid 2022-2025
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 9/5/2022
 • Galgeriet
 • 105-521 Schriftelijke vragen over uitkoop huurders Galgeriet
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 9/5/2022
 • Kruisbaakweg Marken
 • 340-8 Schriftelijke vragen over woningbouw Kruisbaakweg 6 te Marken
 • VVD
 • 9/7/2022
 • 8/2/2022
 • Galgeriet
 • 105-518 Schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk inzake uitkoop huurders Galgeriet Link naar betreffend krantenartikel: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220727_17827315?utm_source=google&utm_medium=organic
 • WaterlandNatuurlijk
 • 8/31/2022
 • 6/22/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-383 Schriftelijke vragen inzake jaarstukken 2021 GGD
 • D66
 • 6/29/2022
 • 6/20/2022
 • Galgeriet
 • 105-511 Schriftelijke vragen inzake addendum koopovereenkomst Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 6/24/2022
 • 6/15/2022
 • Financiële stukken 2021/2022
 • 382-80 Schriftelijke vragen Jaarrekening en VJN
 • WaterlandNatuurlijk
 • 6/29/2022
 • 6/8/2022
 • Financiële stukken 2021
 • 382-79 Beantwoording vragen jaarstukken 2021 (vragen gesteld bij technische sessie 8 juni)
 • PvdA
 • 6/22/2022
 • 6/2/2022
 • Sportbeleid
 • 232-40 Vragen mbt agendapunt 7 – beheerplan buitensport VV 2 juni 2022 De vragen zijn mondeling beantwoord bij de voorbereidende vergadering van 2 juni 2022
 • GroenLinks
 • 6/2/2022
 • 5/24/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-690 Schriftelijke vragen inzake scheuren wegdek Kanaaldijk Watergang
 • GroenLinks
 • 6/3/2022
 • 5/20/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-370 Schriftelijke vragen inzake jaarstukken 2021 GGD (in twee delen) Artikel 'Corona kostte 34 miljoen': https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220517_70450527
 • WaterlandNatuurlijk
 • 5/31/2022
 • 5/12/2022
 • De Purmer
 • 373-14 Schriftelijke vragen inzake gronddepots Purmer Vragen waren aanvankelijk ingediend voor het vragenuur bij de raadsvergadering van 12 mei, maar in verband met de beperkte vergadertijd zijn de vragen schriftelijk gesteld.
 • CDA
 • 6/13/2022
 • 5/3/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-684 Schriftelijke vragen over verkeersplan mbt tijdelijke huisvesting Havenrakkers
 • D66
 • 5/12/2022
 • 4/25/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-353 Schriftelijke vragen inzake kadernota 2023-begrotingswijziging 2022 GGD ZW
 • WaterlandNatuurlijk
 • 4/28/2022
 • 4/22/2022
 • Hemmeland
 • 177-15 Schriftelijke vragen inzake overstroming op het Hemmeland
 • WaterlandNatuurlijk
 • 5/25/2022
 • 3/28/2022
 • Natuur
 • 253-25 Schriftelijke vragen over verspreiding varkensmest
 • WaterlandNatuurlijk
 • 3/31/2022
 • 3/7/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-660 Schriftelijke vragen inzake handhaving zwaar verkeer door cameratoezicht
 • D66
 • 4/7/2022
 • 2/14/2022
 • Galgeriet
 • 105-492 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen inzake koopovereenkomst Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/15/2022
 • 2/14/2022
 • Galgeriet
 • 105-496 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen inzake koopovereenkomst Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/15/2022
 • 2/14/2022
 • Participatiewet gemeente Waterland
 • 337-130 Beantwoording schriftelijke vragen inzake verordening individuele studietoeslag
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/17/2022
 • 2/14/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • 349-87 Schriftelijke vragen inzake voortgang regionale opgave huisvesting vergunninghouders-spoedzoekers
 • WaterlandNatuurlijk
 • 3/4/2022
 • 2/14/2022
 • Financiële verordening ex artikel 212
 • 127-44 Beantwoording vragen financiële verordening
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/15/2022
 • 2/9/2022
 • Galgeriet
 • 105-482 Beantwoording vragen inzake geheimhouding Galgeriet
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/10/2022
 • 2/8/2022
 • Brandweer Waterland
 • 233-11 Aanvullende schriftelijke vragen inzake bluswatervoorziening Marken
 • PvdA
 • 3/22/2022
 • 2/5/2022
 • Handhaven openbare ruimte/handhavingsbeleid
 • 114-61 Schriftelijke vragen inzake hondenpoep
 • VVD
 • 3/4/2022
 • 2/3/2022
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • 121-141 Schriftelijke vragen over ophalen oud papier Monnickendam
 • WaterlandNatuurlijk
 • 2/17/2022
 • 1/24/2022
 • Corona
 • 377-250 Schriftelijke vragen over besteding compensatie handhaving coronapas
 • D66
 • 3/22/2022
 • 1/21/2022
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • 121-139 Schriftelijke vragen over ophalen oud papier Monnickendam
 • CDA
 • 2/17/2022
 • 1/20/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • 159-642 Schriftelijke vragen over de verkeerssituatie dorpsplein Ilpendam
 • PvdA
 • 2/17/2022
 • 1/17/2022
 • Project dorpsstraat 32 a t/m F Ilpendam
 • 375-15 Schriftelijke vervolgvragen over bouwplan Dorpsstraat 32 AB in Ilpendam
 • VVD
 • 3/4/2022
 • 1/16/2022
 • Huisvesting onderwijs
 • 192-139 Schriftelijke vragen voorbereidende vergadering 20-01-2022 - ag. 6 Huisvestingsplan onderwijs
 • WaterlandNatuurlijk
 • 1/20/2022
 • 1/16/2022
 • Duurzaamheid
 • 345-250 Schriftelijke vragen voorbereidende vergadering 20-01-2022 - ap. 4 Duurzaamheidsbeleid
 • GroenLinks
 • 1/19/2022