Ingekomen Post

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 9/18/2023
 • Brief Milieu straat en Circulaire economie
 • Dutch Design Week
 • H. Doeven
 • 9/18/2023
 • Brief bezwaar tegen de bouw van een stroomverdeelstation in Vledder
 • Recreatiecentrum Adelhof
 • R. Vedder
 • 9/18/2023
 • Brief dorpsbelang Vledder over stroomverdeelstation Vledder
 • Dorpsbelang Vledder
 • R. Vedder
 • 9/14/2023
 • Aanbieding beleidsbegroting 2024 GGD Drenthe en begrotingswijziging 2023 GGD Drenthe
 • GGD Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 9/14/2023
 • Informatie aan gemeenteraad - Vestiging bedrijf Zorgvlied
 • Spoelstra omgevvingsadviseur
 • R. Vedder
 • 9/14/2023
 • Brief namens gedupeerde kinderen toeslagenaffaire
 • Diversion
 • J.T. Boonstra
 • 9/14/2023
 • Nieuwe GGD-priklocaties najaarsronde Corona
 • GGD Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 9/13/2023
 • Brief inwoner over brief wethouder Doeven over invoering diftar
 • inwoner
 • H. Doeven
 • 9/13/2023
 • Brief inwoner over Camping Hesselte
 • inwoner
 • J.T. Boonstra
 • 9/12/2023
 • BNG Bank Erfgoedprijs
 • Kunsten '92
 • H. Doeven
 • 9/11/2023
 • Brief start onderzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman naar participatie en invloed in de Jeugdwet
 • Nationale ombudsman & kinderombudsman
 • J.T. Boonstra
 • 9/8/2023
 • Agenda en stukken digitale klankbordgroep Regio Zwolle d.d. 15 september 2023
 • Regio Zwolle
 • R. Vedder
 • 9/8/2023
 • Verslag AB VRD 21 juni 2023
 • VRD
 • H. Jager
 • 9/7/2023
 • Brief knelpunten invoering diftar bungalowpark Beek en Brink
 • Beek en Brink
 • H. Doeven
 • 9/5/2023
 • Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 RUD Drenthe (vastgesteld)
 • RUD Drenthe
 • H. Doeven
 • 8/30/2023
 • Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk
 • Sociaal werk Nederland
 • J.T. Boonstra
 • 8/30/2023
 • Verslag van de themabijeenkomst inzake de participatiewet
 • J.T. Boonstra
 • 8/24/2023
 • Jaarverslag LEADER ZW Drenthe 2022
 • Provincie Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 8/22/2023
 • Jaarverslag ZVHD 2022
 • Zorg-en Veiligheidshuis Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 8/18/2023
 • De wolven in het Vitens waterleidingsbos Darp Havelterberg
 • burger
 • H. Jager
 • 8/17/2023
 • Doneerring tegen afvalprobleem
 • Doneerring.nl
 • H. Doeven
 • 8/15/2023
 • Persbericht wolvenwelpen midden-drenthe
 • Provincie Drenthe
 • H. Jager
 • 8/8/2023
 • Brief huurdersbelang Hesselte
 • Huurdersbelang Hesselte
 • J.T. Boonstra
 • 7/28/2023
 • Dringende oproep maatschappelijke alliantie opvang amv
 • Stichting Phusis
 • J.T. Boonstra
 • 7/26/2023
 • Bijgesteld spuitschema lelieteelt 2021
 • burger
 • R. Vedder
 • 7/20/2023
 • Vastgestelde notulen AB vergadering Reestmond
 • Reestmond
 • R. Vedder
 • 7/20/2023
 • Provincie Drenthe - portefeuilleverdeling College van Gedeputeerde Staten
 • Provincie Drenthe
 • H. Jager
 • 7/20/2023
 • Voordracht lid Raad van Toezicht Talent Westerveld
 • Talent Westerveld
 • J.T. Boonstra
 • 7/20/2023
 • Terugkoppeling Ons Bestuur 29 juni 2023
 • ONS
 • J.T. Boonstra
 • 7/20/2023
 • Reactie DB GGD Drenthe zienswijzen begroting 2024 en begrotingswijziging 2023
 • GGD Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 7/20/2023
 • inzending voor de Drentse Architectuurprijs 2023 geopend
 • Architectuurpunt Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 7/20/2023
 • Jaarverslag Welzijn Mensenwerk 2022
 • Welzijn Mensenwerk
 • J.T. Boonstra
 • 7/19/2023
 • Drentse onderwijsmonitor Westerveld 2017-2023
 • VDG
 • J.T. Boonstra
 • 7/17/2023
 • Brief afschrift aan college wegens niet nakomen afspraken + brief over handhaving
 • Inwoner
 • R. Vedder
 • 7/17/2023
 • Gemeente Vaals - Aangenomen motie regie bij bestemmingsplannen
 • Gemeente Vaals
 • R. Vedder
 • 7/13/2023
 • Brief landbouw gif irt effect op ongeboren/ pasgeboren baby's en kans op miskramen
 • inwoner
 • J.T. Boonstra
 • 7/13/2023
 • Brief windturbines
 • inwoner
 • J.T. Boonstra
 • 7/12/2023
 • PCN jaarverslag 2022
 • PCN
 • J.T. Boonstra
 • 7/12/2023
 • Gemeente Midden-Drenthe - Motie GB-BBB Wolf weren in Drenthe
 • Gemeente Midden-Drenthe
 • H. Jager
 • 7/12/2023
 • Hans Kox vertrekt als DPG bij GGD Drenthe
 • GGD Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 7/12/2023
 • Brief over toekomst dorpskernen en binnensteden Drenthe inclusief cijfers
 • Samenwerkende organisaties
 • R. Vedder
 • 7/12/2023
 • Verzoek nav motie DSW 4 juli jl betreffende de voormalige Gemeentewerf Van Helomaweg 39 te Havelte
 • Inwoner
 • R. Vedder
 • 7/11/2023
 • Persbericht Indra Oosting voorgedragen als nieuwe griffier gemeente Borger-Odoorn
 • Gemeente Borger-Odoorn
 • H. Jager
 • 7/11/2023
 • Reactiebrief op ontvangen zienswijzen over ontwerpbegrotingen RUD Drenthe
 • RUD Drenthe
 • H. Doeven
 • 7/11/2023
 • Drentse colleges vaststelling jaarrekening en begroting Recreatieschap Drenthe
 • Recreatieschap Drenthe
 • H. Jager
 • 7/11/2023
 • Reestmond: Jaarrekening 2022 en (meerjaren)begroting 2024-2027
 • Reestmond
 • J.T. Boonstra
 • 7/10/2023
 • Spijtbetuiging Psychiaters
 • anoniem
 • J.T. Boonstra
 • 7/10/2023
 • Brief VRD reactie op zienswijzen begroting 2024 VRD
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • H. Jager
 • 7/10/2023
 • Ingekomen brief GGZ + kinderwens
 • anoniem
 • J.T. Boonstra
 • 7/7/2023
 • Ontslagverzoek dhr. J. Puper
 • J. Puper
 • H. Jager