Moties en Amendementen oud

IngediendInDatumIDOnderwerpIngediendInTypeStatus
 • 11/27/2012
 • 1
 • Motie GBW-CDA-PW-LPF-WV-VVD-CU SGP inzake financiĆ«le situatie GGD Zuid Holland West
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 11/27/2012
 • 2
 • Motie WV inzake podium Westland terrein Westerhonk
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 11/27/2012
 • 3
 • Amendement WV-LPF-LEO2.0 inzake verordening leerlingenvervoer Gemeente Westland 2009
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 11/6/2012
 • 4
 • Amendement WV inzake opheffen reserve nieuw gemeentehuis
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 11/6/2012
 • 5
 • Amendement WV inzake beter kernenbeleid
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 11/6/2012
 • 6
 • Amendement WV inzake gevolgen frictiekosten verenigingen
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Ingetrokken
 • 11/6/2012
 • 7
 • Amendement WV-VVD inzake verordening leerlingenvervoer
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 11/6/2012
 • 8
 • Amendement VVD-D66-LEO2.0 inzake Programmarapportage 2012
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 11/6/2012
 • 9
 • Motie CDA-WV-GBW-LPF-PW-CU SGP-LEO2.0-VVD inzake zoek- en boeksysteem ruimtes/accommodaties
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 10
 • Motie CDA-VVD-GBW-WV-CU SGP-LEO2.0 inzake compensatiefonds glastuinbouw
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 11
 • Motie CDA-LPF-WV-GBW-PW-LEO2.0-CU SGP-VVD inzake sportparkmanagement
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 12
 • Motie GBW-CDA-PW-VVD-LPF-WV-D66-CU SGP inzake begroting van Patijnenburg
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 13
 • Motie LEO2.0-VVD-CU SGP-LPF-PW-D66-CDA-WV-GBW inzake haalbaarheid investeringsfonds "De Westland Economie & Greenport"
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 11/6/2012
 • 14
 • Motie LEO2.0 inzake kostendekkendheid leges
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 15
 • Motie LEO2.0 inzake tering naar de nering inzake renteconversie
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 11/6/2012
 • 16
 • Motie LEO2.0 inzake kwaliteit openbare ruimte in maatschappelijk perspectief
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 11/6/2012
 • 17
 • Motie D66-LEO2.0-LPF-VVD inzake openbare ruimte
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 11/6/2012
 • 18
 • Motie CU SGP-WV-LEO2.0-LPF-CDA inzake legesverhoging begrafenisrechten
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 19
 • Motie VVD-WV inzake onroerend zaakbelasting (OZB)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 11/6/2012
 • 20
 • Motie VVD-LPF-WV-LEO2.0 inzake fonds Stategische Aankopen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 21
 • Motie PW-GBW-CDA-LPF-CU SGP-LEO2.0-D66 inzake jongerenwerk
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 22
 • Motie LEO2.0-WV inzake nieuw westlands gemeentelijk woningbedrijf
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 11/6/2012
 • 23
 • Motie WV-CDA-LPF-LEO2.0 inzake meer duidelijk en inzichtelijk maken aan de inwoners van Westland de huidige financiele situatie van de gemeente Westland
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 24
 • Motie WV inzake voortzetting werk combinatiefunctiponarissen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 11/6/2012
 • 25
 • Motie WV-VVD inzake verzoek te komen met een beter plan invulling bezuiniging beheerplannen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 26
 • Motie LPF inzake in ontwikkeling nemen van bouwprojecten
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 27
 • Motie LPF-WV-LEO2.0-CDA-D66-GBW-PW-CU SGP inzake WK Hockey 2014
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 11/6/2012
 • 28
 • Motie LPF-LEO2.0-VVD-D66 inzake beperking leerlingenvervoer inzake geloofsovertuiging buiten gemeentegrenzen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 11/6/2012
 • 29
 • Motie LPF-WV-LEO2.0-CU SGP inzake Ondersteuning EHBO-post strand Monster
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 11/6/2012
 • 30
 • Motie LPF-CU SGP-LEO2.0-VVD-CDA inzake uitwerking motie erfpacht
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Overgenomen
 • 1/24/2012
 • 31
 • Motie WV-PW inzake APV
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 2/21/2012
 • 32
 • Motie CU SGP-PW-CDA-WV-VVD-GBW inzake uitbreiding statiegeldregeling
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 3/20/2012
 • 33
 • Motie GBW-LPF-WV-CU SGP inzake treurige vertrekregeling
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 3/20/2012
 • 34
 • Motie LPF-VVD-D66-LEO2.0 inzake Centrum voor de Kunsten Westland (CKW)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 3/20/2012
 • 35
 • Motie VVD-CDA-CU SGP inzake proef openstelling Maasdijkseweg te Wateringen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 4/17/2012
 • 36
 • Motie D66-PW-WV-LEO2.0-CDA-LPF-CU SGP-VVD-GBW inzake vervoersbewijzen openbaar vervoer Haaglanden
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 4/17/2012
 • 37
 • Motie PW-CDA-D66-GBW-CU SGP-WV-LEO2.0-VVD-LPF inzake Westlandse PGB-regeling
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 5/22/2012
 • 38
 • Motie D66-CU SGP-LEO2.0 inzake nader onderzoek huisvesting gemeentelijke organisatie
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 5/22/2012
 • 39
 • Motie LEO2.0 inzake procesvoorstel gemeentelijke huisvesting
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 6/26/2012
 • 40
 • Motie GBW-PW-LPF-VVD-CU SGP-CDA-WV-LEO2.0 inzake zienswijze MRDH (Metropoolregio)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 6/27/2012
 • 41
 • Motie CDA-PW-GBW-WV-LPF-VVD-CU SGP-D66 inzake aanpassingen route lijn 37 Stadsgewest Haaglanden
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 9/4/2012
 • 42
 • Motie WV inzake huisvesting gemeentelijke organisatie
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 9/4/2012
 • 43
 • Motie LEO2.0 inzake bestemmingsreserve Gemeentelijke organisatie
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 10/2/2012
 • 44
 • Motie WV inzake bezinningsmotie gemeentehuis
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 10/30/2012
 • 45
 • Motie WV inzake herontwikkeling kern winkelgebied 's-Gravenzande
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 10/30/2012
 • 46
 • Motie WV inzake herontwikkeling kern winkelgebied s-Gravenzande
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 10/30/2012
 • 47
 • Motie WV inzake herontwikkeling kern winkelgebied s-Gravenzande
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 10/30/2012
 • 48
 • Motie WV inzake herontwikkeling kern winkelgebied s-Gravenzande
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 10/30/2012
 • 49
 • Motie WV inzake herontwikkeling kern winkelgebied s-Gravenzande
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 10/30/2012
 • 50
 • Motie WV inzake herontwikkeling kern s-Gravenzande
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken