Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen Druten

StartdatumAgendapuntTitelStatusFractie(s)PortefeuillehouderStand van zakenBehandelend teamDatum afdoeningIndiener
 • 7/7/2022
 • Bestemmingsreserve dorpshuis de Lier
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 7/6/2023
 • Zienswijze
 • Aangenomen
 • Sengers, S.W.P.J. (Sigrid)
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 12/6/2018
 • Najaarsnota 2018
 • Aangenomen
 • CDA
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • CDA
 • 6/3/2021
 • Opdracht Oriëntatie op de regio
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • 1/31/2019
 • Zichtoplossing herschiklocatie aan de Ticheldreef in Druten-Oost
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • Kernachtig Druten
 • 1/31/2019
 • Aanvulling zienswijze college kaders MGR begroting 2020
 • Aangenomen
 • Elk van, S (Sjef)
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 1/31/2019
 • Zienswijze op de kaders begroting MGR 2020
 • Aangenomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Elk van, S (Sjef)
 • Sociaal Maas en Waal
 • 1/31/2019
 • Herinrichting Scharenburg
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • 9/30/2021
 • Zelfbewoningsplicht bij woningbouwinitiatieven
 • Ingetrokken
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • 9/30/2021
 • 7/1/2021
 • Bestemmingsplan Koningstraat 53 Afferden
 • Verworpen
 • Dorpslijst Afferden
 • Springveld, A (André)
 • 1/30/2020
 • Amendement Geen bebouwing zuidelijk Koningstraat Afferden
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/7/2020
 • Sociaal Maas en Waal
 • 3/28/2019
 • Voortzetting deelname BVO DRAN en kostenbeheersingsmaatregelen doelgroepenvervoer
 • Ingetrokken
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • 3/28/2019
 • Kernachtig Druten
 • 3/28/2019
 • Amendering zienswijze nota bijlage 3 en planregels BP Rijdt 52-56 artikel 9
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • Dorpslijst Horssen
 • 2/28/2019
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • Kernachtig Druten
 • 2/28/2019
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 1/28/2021
 • Zienswijzen MGR - kaderbrief 2022
 • Aangenomen
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Verwerkt
 • 1/14/2022
 • 1/28/2021
 • Burgerinitiatief 'Buiten de muren begraven'
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • 6/27/2019
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
 • Aangenomen
 • CDA
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • CDA
 • 6/27/2019
 • Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Kernachtig Druten
 • 6/27/2019
 • Uitbreiding kadastrale informatie
 • Aangenomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Sociaal Maas en Waal
 • 7/2/2020
 • Beweegtuin in Afferden
 • Ingetrokken
 • Sociaal Maas en Waal
 • N.v.t.
 • 7/2/2020
 • Sociaal Maas en Waal
 • 1/27/2022
 • 067924 Economische visie Druten 2030
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • Verwerkt
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 1/24/2023
 • Kernachtig Druten
 • 6/2/2022
 • Opstapplaatsen
 • Ingetrokken
 • Kernachtig Druten
 • N.v.t.
 • 6/2/2022
 • 1/26/2023
 • 10/25/2018
 • Extern onderzoek naar stilstaande verkoopcijfers industrieterrein Westerhout-zuid
 • Welzijn Druten
 • Springveld, A (André)
 • Welzijn Druten
 • 9/24/2020
 • Tussen Heuvel en van Heemstraweg - Begeleidingscommissie
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 9/24/2020
 • Keuze projectontwikkelaar
 • Verworpen
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • Welzijn Druten
 • 6/23/2022
 • Opleidings- en ontwikkelbudget
 • Aangenomen
 • Thoonen, R. (Ronald)
 • Verwerkt
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
 • 7/14/2022
 • Kernachtig Druten
 • 6/23/2022
 • Vaststellen regio-agenda voor maximaal twee jaar
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • Sociaal Maas en Waal
 • 6/23/2022
 • Toevoegen jaarrekeningresultaat aan algemene reserve
 • Aangenomen
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • Kernachtig Druten
 • 4/23/2020
 • Amendement BSG Afferden
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • Sociaal Maas en Waal
 • 4/23/2020
 • Amendement BSG Deest
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • N.v.t.
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • Sociaal Maas en Waal
 • 4/23/2020
 • Amendement begrenzing stedelijk gebied kern Horssen
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • CDA
 • 9/22/2020
 • Toekomstvisie over het Land van Maas en Waal
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Verwerkt
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 10/1/2020
 • Kernachtig Druten
 • 9/22/2020
 • Enquête onder alle kiesgerechtigden
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Verwerkt
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 10/1/2020
 • Kernachtig Druten
 • 9/22/2020
 • Genuanceerde mening mogelijk herindeling
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Verwerkt
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 10/1/2020
 • Kernachtig Druten
 • 4/22/2021
 • Amendement 2 RES 1.0
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • 4/22/2021
 • Amendement 1 RES 1.0
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • 4/22/2021
 • Onderzoek naar alternatieve mogelijkheden duurzame energieopwekking
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • 4/22/2021
 • Amendement Initiatiefvoorstel Sociaal Maas en Waal - Beschermd door cultuurhistorische waarden
 • Verworpen
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • 9/20/2018
 • Herinrichting Scharenburg / Verbeteren verkeerssituatie Albert Heijn en de Parken
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 2/20/2020
 • Aanvullende vorm van waardering in het afwegingskader
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
 • Sociaal Maas en Waal
 • 12/19/2019
 • Amendement_Dorpslijsten_Vaststellen belasting verordeningen en leges 2020_Vaststelling OZB tarief Woningen
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • Dorpslijst Horssen
 • 12/19/2019
 • Amendement_Dorpslijsten_Najaarsnota 2019_Opknap en faciliteren vakantie-huttenbouwterrein in Afferden
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Verwerkt
 • Domein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
 • 11/17/2020
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 12/19/2019
 • Amendement_Dorpslijsten_Najaarsnota 2019_Vitale ontmoetingsplaats Afferden
 • Verworpen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • 2/11/2020
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 12/19/2019
 • Amendement_CDA_Najaarsnota 2019_Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • CDA
 • 12/19/2019
 • Amendement_Gemeenteraad_Najaarsnota 2019_Jeugdraad gemeente Druten
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Verwerkt
 • Griffie Druten
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 12/19/2019
 • Amendement_Dorpslijst Puiflijk-Druten Zuid_Najaarsnota 2019_Aanpak wijken Druten-Zuid
 • Aangenomen
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • 11/24/2023
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 12/19/2019
 • Amendement_Dorpslijsten_Najaarsnota 2019_Opknap 't Hoog Afferden
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Verwerkt
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Ruimtelijk beheer
 • 12/24/2020
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • 4/18/2019
 • Businesscase project uit Masterplan Druten Werkt
 • Ingetrokken
 • Sociaal Maas en Waal
 • Elk van, S (Sjef)
 • N.v.t.
 • Sociaal Maas en Waal