Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouderFractie(s)
 • Honoreren verzoek Legaat van Cooth
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Snel internet buitengebied
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • VVD
 • Geen nieuwe mogelijkheden supermarkten buiten centrum
 • Ingetrokken
 • Derks, N.G. (Nick)
 • CDA
 • Beleidsnotitie detailhandel
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Verordening starterslening
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Woningbouwprogramma 2015 2025
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Starttijd raadsvergadering
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • D66
 • Bouwtijd
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • VVD
 • Voorwaarden vestiging speelautomatenhallen
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Evaluatie schaarse vergunning
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Kernachtig Wijchen
 • Aantal speelautomatenhallen
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • VVD
 • Identificatieplicht
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • CDA
 • Convenant
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Inrij-verbod gemotoriseerd verkeer langer dan 6 meter
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
 • Verworpen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Waarderingssubsidie Odensehuis Animi Vivere
 • Aangenomen
 • Engels, R.W.M. (Rob)
 • Pilot formatie-uitbreiding toezichthouders met 1 Fte
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Evaluatie beleid en verhuizing bibliotheek
 • Verworpen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • “Nu (samen) trap op”!!
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Sociaal Wijchen
 • Geen hekken maar heggen
 • Verworpen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Pilot wekelijkse GFT-inzameling
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Een boom voor een tegel
 • Ingetrokken
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • CDA
 • Pilot cameratoezicht in de stationsomgeving
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • VVD
 • Ruimte voor kwalitatieve woningbouw in kleine kernen
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • CDA
 • Kerkdorpen in de Woonvisie
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Nieuwbouwwoningen gasloos en energieneutraal
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • CDA
 • Bestaande woningvoorraad omvormen naar energieneutraal
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • CDA
 • Ondersteuning Stichting Leergeld
 • Verworpen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • CDA
 • Voedselbank
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Renovatie Kasteel
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Natuurbeleidsplan
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Budget reserveren voor verhogen inkomens-grens naar 115%
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Sociaal Wijchen
 • Uitbreiding formatie griffie
 • Aangenomen
 • Maatwerk verduurzaming accommodatie MHC Wijchen
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • VVD
 • Teruggave OZB
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Kwaliteitsimpuls openbare ruimte voor ouderen en personen met een handicap
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Nieuw beleid voor 2014 als aparte beslispunten op te nemen
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • CDA
 • Blauwe loods naar vrijwilligers
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • VVD
 • Toekenning subsidie Stichting Rijhal Bergharen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Kernachtig Wijchen
 • Onderhoudsniveau verhardingen
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Budget 2015 uitwerkgroepen Dorpsontwikkelingsplannen
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • CDA
 • Extra storting in de duurzaamheidslening van € 125k
 • Verworpen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Onderzoek Samenwerkingsvormen MGR
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Ambtelijke ondersteuning portefeuillehouders-overleg (amendement 3)
 • Ingetrokken
 • Kernachtig Wijchen
 • Financiële kaders bij integratie Breed in Werkbedrijf
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • VVD
 • Mijlpalen routekaart energieneutraal Wijchen
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • CDA
 • Gedragscode Windenergie
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Onafhankelijke audit
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • CDA
 • Tijdspad
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • CDA
 • Pilot kwetsbare jongeren
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)