Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelStand van zakenFractie(s)GerealiseerdPortefeuillehouder
 • 7/8/2021
 • Natuurbeleidsplan
 • Gerealiseerd
 • PvdA
 • Wel gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 7/8/2021
 • Inclusieagenda
 • Gerealiseerd
 • PvdA
 • Wel gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7/8/2021
 • Formaliseren aantal bouwlagen
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/8/2021
 • Herverdeling gemeentefonds
 • Gerealiseerd
 • VVD
 • Wel gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/8/2021
 • Uitkomsten onderzoek woonsituatie arbeidsmigranten
 • Op schema
 • PvdA
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 afvalbeleid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 vuurwerkoverlast
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 afvalbeleid
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Samenwerking met Druten (harmoniseren van de financiële cyclus en rapportages)
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Jongerenoverlast
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 7/7/2022
 • Kijken naar bovenlokale voorzieningen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 7/7/2022
 • Nota sturen over uitwerking motie
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/7/2022
 • Vervoer via Op Stap
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 7/7/2022
 • Subsidieregeling klimaat adaptieve maatregelen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 7/7/2022
 • Financiële paragraaf Zorg-voor-elkaar-woningen
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/7/2022
 • Operatie Steenbeek in Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 7/7/2022
 • College in gesprek met kleine ondernemers.
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 7/7/2022
 • Ontwikkelingen rondom de A50
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Bronkhorst, T. (Twan)
 • 11/7/2019
 • 37431 - begroting 2020
 • Gerealiseerd
 • D66
 • Wel gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7/6/2023
 • Herijken speelbeleid
 • Nieuw
 • Schouten, B. (Bea)
 • 7/5/2018
 • Kernachtig Wijchen vraagt om procesvoorstel tot het Kraanvogelterrein.
 • Gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/4/2019
 • Right to challenge
 • Op schema
 • Kernachtig Wijchen
 • Wel gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 1/31/2019
 • Initiatiefnota Wél doen bij de gemeente
 • Niet op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 1/31/2019
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 1/31/2019
 • Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 1/31/2019
 • Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 1/31/2019
 • Stand van zaken Hart van zuid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 1/31/2019
 • Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 10/18/2016
 • Financiële verordening (16 17, cyclus 10 begroting)
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9/30/2021
 • Schriftelijk beantwoorden vragen over opvang van asielzoekers
 • Gerealiseerd
 • PvdA
 • Wel gerealiseerd
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 6/30/2022
 • Taalcafé en taalcoaching
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/30/2022
 • Omwonende Meerval
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 6/30/2022
 • Anti-verslavingsplan i.s.m. Maaswaal College
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/30/2022
 • Werkzaamheden elektriciteitsnetwerk
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 6/30/2022
 • Rattenplaag
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Bronkhorst, T. (Twan)
 • 3/30/2023
 • Meer informatie verduurzamingsopgave efgoed
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Bronkhorst, T. (Twan)
 • 3/30/2023
 • 't Wijchens verjaardagskaartje
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Helmer-Englebert, R. (Renske)
 • 3/30/2023
 • Resultaten onderzoek non-bereik
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 11/29/2018
 • Tussen Kasteel en Wijchens Meer - monument
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 5/28/2020
 • Herdenkingsplek Covid-19
 • Nieuw
 • Kernachtig Wijchen
 • Wel gerealiseerd
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 3/28/2019
 • Terugkoppeling Agendacommissie MGR
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • 3/28/2019
 • beantwoording Raadsvragen fractie Kernachtig Wijchen carbidschieten
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 2/28/2019
 • CPO Bergharen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 2/28/2019
 • Beantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 2/28/2019
 • Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 2/28/2019
 • Antwoord op schriftelijke vraag D66, Ja-Ja sticker
 • Op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Schouten, B. (Bea)
 • 2/28/2019
 • Rondvraag over nota 't Mozaïek
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 9/27/2018
 • Artikel in de Gelderlander betreffende opvang verwarde personen in Wijchen
 • Gerealiseerd
 • VVD
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 9/27/2018
 • Energiekosten Huis van de gemeente
 • Gerealiseerd
 • CDA
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)