Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelStatusStand van zakenGerealiseerdIndienerPortefeuillehouder
 • 7/9/2020
 • Motie 2: Ambities natuurbeleidsplan
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • PvdA
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 7/9/2020
 • Motie 5: In kaart brengen situatie arbeidsmigranten in Wijchen
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • PvdA
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2020
 • Motie 1: Manier van financieren
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2020
 • Motie 4: Sociale minima ontzien bij eventuele bezuinigingen
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Niet gerealiseerd
 • 7/9/2020
 • Motie 6: Gedragscode tegen discriminatie
 • Aangenomen
 • Op schema
 • Wel gerealiseerd
 • D66
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 7/9/2020
 • Motie 3: Afschrift factuur jeugdzorg ook naar ouders
 • Ingetrokken
 • N.v.t.
 • Niet gerealiseerd
 • CDA
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7/9/2020
 • Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 7/9/2020
 • Motie Samenwerking Maatschappelijke partners
 • Ingetrokken
 • Niet gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 7/9/2015
 • Maak geschiedenis zichtbaar
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 7/9/2015
 • Motie 3% OZB-verhoging 2016, 2017 en 2018
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • Dekking sociaal gezicht
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • Geen ‘tijdelijke’ OZB-verhoging voor ‘tijdelijke’ stijging kosten bijstand (motie 2)
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • Raadspagina Wegwijs in kleur
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 7/9/2015
 • Motie herijken woningbouwprogramma 2015-2025 naar kwalitatieve vraag
 • Ingetrokken
 • N.v.t.
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • Bouw woningen toekomstbestendig
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • Blijverslening
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 2/9/2017
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • VVD
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 11/9/2017
 • Evaluatie verkeersmaatregelen Kerkeveld
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 11/9/2017
 • Motie de burger staat centraal
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • Overzicht aanpak jongerenoverlast opstellen
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 11/9/2017
 • APV Verbod gebruik hard- en softdrugs in de openbare ruimte verder uitwerken vóór de behandeling APV
 • Ingetrokken
 • N.v.t.
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • Camera in Beeld
 • Ingetrokken
 • N.v.t.
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • Fiets-/Wandelpad tussen Niftrik en Batenburg in project De Meanderende Maas
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 11/9/2017
 • Versnellen visie Kraanvogelstraat
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 11/9/2017
 • Wijchense geldwijzer
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 11/9/2017
 • Onderzoek naar vuurwerkoverlast
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • Economische ontwikkeling in regio Arnhem Nijmegen
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 11/9/2017
 • Samen in gesprek over extra (camera)toezicht centrum
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 7/8/2021
 • Motie 13 Brug over de Uitvliet
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • VVD
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 7/8/2021
 • Motie 05 Speakers’ corner: laat inwoners aan het woord
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • D66
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 7/8/2021
 • Motie 12 Uitbreiding bedrijventerrein Breekwagen
 • Aangenomen
 • Op schema
 • Niet gerealiseerd
 • VVD
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 7/8/2021
 • Motie 09 Onderzoek verbeteren kwaliteit in woonwijken
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 7/8/2021
 • Motie 01 Aanpak zwerfafval
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • CDA
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 7/8/2021
 • Motie 07 Straatcoaches is handhaving en jeugdbeleid
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • D66
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 7/8/2021
 • Motie 02 Flexibele inzet ambtelijke capaciteit woningbouwplannen
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 7/8/2021
 • Motie 04 Screen zorgaanbieders op kwaliteit en rechtmatigheid (gewijzigde versie)
 • Aangenomen
 • Niet op schema
 • Niet gerealiseerd
 • D66
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7/8/2021
 • Motie 10 Skatebanen voor Bergharen en Alverna
 • Aangenomen
 • Op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Bronkhorst, T. (Twan)
 • 7/8/2021
 • Motie 11 Gelijkheidskunstwerk/-monument
 • Aangenomen
 • Niet op schema
 • Niet gerealiseerd
 • PvdA
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 7/8/2021
 • Motie 06 Inwonersparticipatieladder in raadsnota’s (gewijzigde versie)
 • Aangenomen
 • Nieuw
 • Wel gerealiseerd
 • D66
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 7/8/2021
 • Motie 08 Leg verantwoording af over informatiebeveiliging
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • D66
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • 7/8/2021
 • Motie 03 Inwonerspas
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • CDA
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/8/2017
 • Opstellen uitvoeringsbeleid 10% regeling
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 6/8/2017
 • Onderzoek naar woonbehoefte per kerkdorp
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 6/8/2017
 • Extra pagina in de Wegwijs
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/8/2017
 • Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/8/2017
 • Inzicht in verborgen armoede
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/8/2017
 • Minimabeleid, optimalisering uitvoering geld-terugregeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/8/2017
 • Geld-terug-regeling
 • Ingetrokken
 • N.v.t.
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 5/8/2014
 • Privacyconvenant bij sociale wijkteams
 • Verworpen
 • N.v.t.
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 11/8/2018
 • Extra capaciteit door transformatie woningen
 • Aangenomen
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)