Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelStatusFractie(s)PortefeuillehouderDeadlineStand van zakenBehandelend teamBehandelend medewerkerVoortgang toelichtingVoortgang bijgewerkt op
 • 7/9/2015
 • Dekking sociaal gezicht
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9/8/2015
 • Gerealiseerd
 • 7/9/2015
 • Maak geschiedenis zichtbaar
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 10/1/2015
 • Gerealiseerd
 • 7/9/2015
 • Geen ‘tijdelijke’ OZB-verhoging voor ‘tijdelijke’ stijging kosten bijstand (motie 2)
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • N.v.t.
 • 7/9/2015
 • Raadspagina Wegwijs in kleur
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9/8/2015
 • Gerealiseerd
 • 7/9/2015
 • Motie 3% OZB-verhoging 2016, 2017 en 2018
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • N.v.t.
 • 7/9/2015
 • Bouw woningen toekomstbestendig
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 4/1/2016
 • Gerealiseerd
 • 7/9/2015
 • Motie herijken woningbouwprogramma 2015-2025 naar kwalitatieve vraag
 • Ingetrokken
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/9/2015
 • N.v.t.
 • 7/9/2015
 • Blijverslening
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 4/1/2016
 • Gerealiseerd
 • 2/9/2017
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/6/2017
 • Op schema
 • Het onderzoek door een adviesbureau naar te nemen maatregelen voor elk gemeentelijk gebouw loopt nog. We presenteren de resultaten aan uw raad in het eerste kwartaal van 2019.
 • 11/9/2017
 • Evaluatie verkeersmaatregelen Kerkeveld
 • Verworpen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • Versnellen visie Kraanvogelstraat
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Gerealiseerd
 • 11/9/2017
 • Motie de burger staat centraal
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • APV Verbod gebruik hard- en softdrugs in de openbare ruimte verder uitwerken vóór de behandeling APV
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • Camera in Beeld
 • Ingetrokken
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • Overzicht aanpak jongerenoverlast opstellen
 • Aangenomen
 • CDA
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Gerealiseerd
 • 11/9/2017
 • Onderzoek naar vuurwerkoverlast
 • Verworpen
 • CDA
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • Economische ontwikkeling in regio Arnhem Nijmegen
 • Verworpen
 • CDA
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • Wijchense geldwijzer
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • Samen in gesprek over extra (camera)toezicht centrum
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 11/9/2017
 • N.v.t.
 • 11/9/2017
 • Fiets-/Wandelpad tussen Niftrik en Batenburg in project De Meanderende Maas
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Gerealiseerd
 • 6/8/2017
 • Onderzoek naar woonbehoefte per kerkdorp
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 12/31/2016
 • Op schema
 • Zie toezegging Wethouder Gerrits NR. 786 15734 CPO Bergharen. Onderzoeksresultaten zullen alsnog gedeeld worden met de raad.
 • 6/8/2017
 • Opstellen uitvoeringsbeleid 10% regeling
 • Verworpen
 • CDA
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 6/8/2017
 • N.v.t.
 • 6/8/2017
 • Geld-terug-regeling
 • Ingetrokken
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/8/2017
 • N.v.t.
 • 6/8/2017
 • Extra pagina in de Wegwijs
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • N.v.t.
 • 6/8/2017
 • Inzicht in verborgen armoede
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/8/2017
 • N.v.t.
 • 6/8/2017
 • Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 11/9/2017
 • Gerealiseerd
 • 6/8/2017
 • Minimabeleid, optimalisering uitvoering geld-terugregeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 11/9/2017
 • Gerealiseerd
 • 5/8/2014
 • Privacyconvenant bij sociale wijkteams
 • Verworpen
 • D66
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 5/8/2014
 • N.v.t.
 • 11/8/2018
 • Concretisering versnelling woningbouw
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 12/31/2018
 • Niet op schema
 • Motie uitgevoerd d.m.v. een informatienota aan de raad. 18 023695
 • 11/8/2018
 • Fairtrade gemeente
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 6/30/2019
 • Op schema
 • Eerste afstemming heeft plaatsgevonden met Edwin van Schipstal. Begin januari gesprek met voorzitter ondernemersvereniging.
 • 11/8/2018
 • Belasting vóór de toeristen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Op schema
 • wordt betrokken bij de nota toerisme.
 • 11/8/2018
 • Extra capaciteit door transformatie woningen
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/4/2019
 • Op schema
 • Met de evaluatie van de KPI's wordt ook aandacht besteed aan deze motie door ook de regels voor woningsplitsing te evalueren en de voortgang van transformatie te evalueren en zonodig de werkwijze hier op aan te passen. De evaluatie en daarmee uitvoering van de motie, wordt voor de kadernota in de raad gebracht.
 • 11/8/2018
 • Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
 • Verworpen
 • CDA
 • 11/8/2018
 • N.v.t.
 • 11/8/2018
 • Integraal inzicht Fte’s werkorganisatie Druten Wijchen
 • Ingetrokken
 • D66
 • 11/8/2018
 • N.v.t.
 • 11/8/2018
 • Inhaakkalender duurzaamheid
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • Groene schoolpleinen
 • Aangenomen
 • D66
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • Invoering Omgevingswet
 • Aangenomen
 • CDA
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 4/1/2019
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • Nu Niet Zwanger
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 3/31/2019
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • Spreekuurrechter maakt rechtspraak laagdrempeliger voor iedereen
 • Aangenomen
 • D66
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 4/1/2019
 • Op schema
 • Wordt in 2019 opgepakt.
 • 11/8/2018
 • Onderzoek naar de meerkosten bij wijziging van de inkomensgrens naar 115%
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • 11/8/2018
 • N.v.t.
 • 11/8/2018
 • Inventarisatie renovatie-opgave Wijchen
 • Verworpen
 • D66
 • 11/8/2018
 • N.v.t.
 • 11/8/2018
 • Wandelpaden
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Op schema
 • wordt betrokken bij de nota toerisme.
 • 11/8/2018
 • Seniorenontmoetingsplek centrum
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 11/8/2018
 • N.v.t.
 • 11/8/2018
 • Inzichtelijk maken vuurwerkoverlast
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 11/8/2018
 • N.v.t.
 • 11/8/2018
 • Woningbouw in Wijchen
 • Verworpen
 • VVD
 • 11/8/2018
 • N.v.t.
 • 7/7/2016
 • Onderzoeken verruiming bijzondere bijstand met tandartskosten
 • Ingetrokken
 • Sociaal Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7/7/2016
 • N.v.t.
 • 7/7/2016
 • Raadpleging betrokkenen transities Wmo en Jeugdwet
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 9/30/2016
 • Gerealiseerd
 • 7/7/2016
 • Onderzoeken verruiming budgetten schuldhulpverlening
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7/7/2016
 • N.v.t.
 • 7/7/2016
 • Afronding project sporthal Schaarweide
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Gerealiseerd
 • 7/7/2016
 • Jong en oud
 • Aangenomen
 • D66
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 9/30/2016
 • Gerealiseerd