Memo’s van het College

OnderwerpDatumPortefeuillehouder(s)
 • Memo burgemeester over Balkons Hogenkamp/Dieze-Oost
 • 1/29/2024
 • Peter Snijders
 • Aangepast tijdpad gewijzigde Verordening Jeugdhulp Zwolle
 • 1/25/2024
 • Michiel van Willigen
 • Gepubliceerd provinciaal wind- en zonbeleid vanaf 18 januari jl.
 • 1/19/2024
 • Beantwoording vraag betrokkenheid proces Huisvestingsverordening (themadebat 8 januari 2024)
 • 1/18/2024
 • Dorrit de Jong
 • Hartstad Zwolle campagne
 • 1/8/2024
 • Peter Snijders
 • toezegging inzake dubbelgebruik Stadsfoyer
 • 12/11/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Huidige huurders IJsselhallen
 • 12/1/2023
 • Gerdien Rots
 • schema parkeerstrategie
 • 11/29/2023
 • Gerdien Rots
 • stadspas
 • 11/23/2023
 • Michiel van Willigen
 • Communicatie- en participatie gebiedsproces Haerst
 • 11/1/2023
 • Arjan Spaans
 • Openstaande vraag Hitteplan (themadebat 9 okt)
 • 10/16/2023
 • Arjan Spaans
 • Toezegging raadsdebat Opinienota Stadsbroek en IJsselvizier
 • 10/12/2023
 • Gerdien Rots
 • Toepassing van 3-30-300 in het Roelenkwartier
 • 10/9/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Startnotitie Centrum Aalanden (beantwoording openstaande vraag)
 • 10/5/2023
 • Gerdien Rots
 • Dierenwelzijn
 • 9/22/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Voortgang en participatie Mobiliteitshub Weezenlanden Noord
 • 7/13/2023
 • Gerdien Rots
 • toezegging raadsdebat visie openbare ruimte Broerenkwartier
 • 7/12/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Aangepaste planning actualisatie Groen- en Recreatiebeleid
 • 6/26/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • beantwoording openstaande vraag informatiebeheer
 • 6/15/2023
 • Paul Guldemond
 • participatieverordening
 • 5/26/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Stadsbouwmeester
 • 5/26/2023
 • Gerdien Rots
 • Wethoudersmemo n.a.v. Toezeggingen tijdens raadsdebat 11 april over informatieplicht eventvoorziening
 • 4/28/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Opbouw € 375.000,- voor reiskosten en participatie
 • 4/26/2023
 • Dorrit de Jong
 • Toezegging gezonde voeding voedselbank
 • 3/28/2023
 • Michiel van Willigen
 • nieuwe uitvoeringsperiode Kop Assendorperstraat
 • 3/27/2023
 • Raadsagenda Energie 2023
 • 3/23/2023
 • Arjan Spaans
 • Ethische Commissie
 • 3/9/2023
 • Arjan Spaans
 • Memo toezegging ecologisch onderzoek en het proces van toetsing wet- en regelgeving herontwikkeling van de locatie van de voormalige IJsselcentrale
 • 3/9/2023
 • Gerdien Rots
 • Beantwoording openstaande vraag naar de tevredenheid over de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers
 • 2/23/2023
 • Paul Guldemond
 • Toezegging elektrisch varen
 • 2/21/2023
 • Arjan Spaans
 • Toelichting op collegebesluit 14 februari 2023 m.b.t. vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten op het voormalige Hudson Bay pand
 • 2/17/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Stand van zaken Engelenpad
 • 2/17/2023
 • Gerdien Rots
 • Vraag bij debat Uitvoeringsagenda 'Mijn Stadshart van Morgen' betrokkenheid Zwolle Fonds
 • 2/9/2023
 • Monique Schuttenbeld
 • Plannen voor gereguleerd parkeren in de Indische Buurt
 • 2/2/2023
 • Gerdien Rots
 • Betrekken Zwolse ethische commissie uitvoering City deal Slim Maatwerk
 • 12/19/2022
 • Arjan Spaans
 • menstruatiearmoede (openstaande vraag 12-12)
 • 12/15/2022
 • Michiel van Willigen
 • nummer 90 (openstaande vraag 12-12)
 • 12/15/2022
 • Michiel van Willigen
 • Communicatie en participatie Handelshuys / Fraterhuis
 • 12/14/2022
 • Monique Schuttenbeld
 • Memo burgemeester over boerenprotest op 1 december
 • 12/2/2022
 • Peter Snijders
 • Ontwikkelingen bij de Omgevingsdienst
 • 11/29/2022
 • Arjan Spaans
 • Stand van zaken verkoopprocedure Voorsterpoort Oost, eventvoorziening
 • 11/10/2022
 • Monique Schuttenbeld
 • Memo gewijzigd collegebesluit bestemmingsplan Breezicht Noord
 • 11/4/2022
 • Monique Schuttenbeld
 • Bestemmingsplan Hessenpoort 3
 • 11/3/2022
 • Paul Guldemond
 • toezegging - Tilburgse pilot m.b.t. de kostendelersnorm
 • 11/2/2022
 • Paul Guldemond
 • n.a.v. raadsdebat 26/9/22 Tarief op restafval
 • 10/4/2022
 • Paul Guldemond
 • Ontwikkelingen leerlingenvervoer
 • 8/26/2022
 • Michiel van Willigen
 • Stand van zaken toekomstige eventvoorziening Voorsterpoort Oost
 • 7/22/2022
 • Monique Schuttenbeld
 • Memo werkgroep inwonerbetrokkenheid over vervolgproces Ideeënmarkt oktober 2021
 • 7/15/2022
 • Raad
 • Stand van zaken Ontwikkelprogramma
 • 7/15/2022
 • Monique Schuttenbeld
 • noodverordening boerenprotest
 • 7/5/2022
 • Peter Snijders