Amendementen

IDAgendapuntOnderwerpIndienersMede indienersStatus
 • 134
 • AM-1 Strategisch investeren is goed, zuivere financiële afwegingen maken is beter
 • Wolthof, Patty (PvdA)
 • Verworpen
 • 135
 • AM-2 Ruim baan voor armoedebestrijding en inkomensondersteuning
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 138
 • AM10-4 Correcte hoogbouw Zwartewaterzone
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Wolthof, Patty (PvdA)
 • Verworpen
 • 136
 • AM 10-1 Bomen in de omgevingsvisie
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Verworpen
 • 139
 • AM10-2 Spelregel 7 landschap en natuurwaarden
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Aangenomen
 • 140
 • AM10-5 Ons Zwolle van morgen
 • Bruggenkamp, Sylvia (Swollwacht)
 • Aangenomen
 • 137
 • AM10-3 Bouw betaalbare woningen, geen villa's
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 142
 • A-1 Behoud behoedzaamheidsmarge sociaal domein
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Verworpen
 • 144
 • A-3 Aan het werk met de basisbaan
 • Wolthof, Patty (PvdA)
 • Verworpen
 • 145
 • A-4 Hulp komt vóór handhaving
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Verworpen
 • 143
 • A-2 AOW’ers en cultuur versterken elkaar
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Hoekstra, Selma (PvdA)
 • Verworpen
 • 146
 • A-5 Voldoende budget voor de Nooterhof
 • Oude Egbrink, Mart (PvdA)
 • Aangenomen
 • 92
 • Impuls festivals (AM17-1)
 • Verworpen
 • 114
 • A6-1 Mantelzorg een speerpunt in Vitaal en Waardig ouder worden
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Verworpen
 • 115
 • A6-2 Een zinvol leven lang leren
 • Oldengarm, Mark (D66)
 • Verworpen
 • 95
 • Extra inzet tegen schulden (A-2)
 • Verworpen
 • 94
 • Een permanent participatiefonds voor volwassenen (A-1)
 • Verworpen
 • 96
 • Tekort bewind niet ten koste van minimahuishoudens (A-3)
 • Verworpen
 • 23
 • Regie bij de burger (9-1)
 • Aangenomen
 • 25
 • Inkoopbeleid afstemmen op right to challenge (9-3)
 • Rijke, Patrick (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 24
 • Kwaliteitseis informele zorg (9-2)
 • Aangenomen
 • 111
 • Natuurinclusief bouwen (A-5)
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Oude Egbrink, Mart (PvdA)
 • Verworpen
 • 109
 • AOW'ers niet afgeschreven voor de rest van hun leven (A-3)
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Hoekstra, Selma (PvdA)
 • Verworpen
 • 107
 • Circulaire Economie gaat niet voor de helft (A-1)
 • Slijkhuis, Jan (PvdA)
 • Oldengarm, Mark (D66)
 • Verworpen
 • 112
 • Bied de stad blijvende ontwikkelkansen (A-6)
 • Oldengarm, Mark (D66)
 • Slijkhuis, Jan (PvdA)
 • Verworpen
 • 108
 • Herstel de individuele inkomenstoeslag (A-2)
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Verworpen
 • 110
 • Zwols erfgoed: betrekken inwoners en kwaliteitimpuls gevels binnenstad
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Verworpen
 • 36
 • Belangenontstrengeling accountant (AM8-1)
 • Aangenomen
 • 37
 • Betere besteding voordelig saldo jeugdgezondheidszorg JGZ 2014
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 150
 • Afvalstoffenverordening (A-1)
 • Verworpen
 • 46
 • Jeugdhulp randvoorwaarden transformatie (M11-1)
 • Aangenomen
 • 131
 • AM6-1 Maak natuurambities waar bij IJsselcentrale en omgeving
 • Nabers, Jan (CDA)
 • Verworpen
 • 132
 • AM6-2 Visie IJsselcentrale en omgeving
 • Roelfs, Anja (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 133
 • AM17-1 Voer motie Zwolse Wegwijsbeurs (*) alsnog uit.
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Hoekstra, Selma (PvdA)
 • Aangenomen
 • 50
 • Verdeelsystematiek Veiligheidsregio (AM9-1)
 • Campen, Thom van (VVD)
 • Aangenomen
 • 49
 • Ondergeschikte horeca in woonvorm (AM8-1)
 • Aangenomen
 • 183
 • AM7-1 ROP Nieuwe veemarkt
 • Veen, Maxim van der (CDA)
 • Peenstra, Theo (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 8
 • Hulp bij het huishouden 2015
 • Verworpen
 • 7
 • Businesscase werken aan minder bijstand
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 51
 • Schrappen OZB- compensatie (AM-1)
 • Verworpen
 • 56
 • PPN budget zorg en welzijn- incidenteel (AM-6)
 • Verworpen
 • 52
 • Hoorzitting transformatienota (AM-2)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 53
 • Diensten in en aan huis (AM-3)
 • Drost, Sandra (SP)
 • Verworpen
 • 55
 • PPN budget- sport- incidenteel (AM-5)
 • Verworpen
 • 54
 • Garantstelling Odeon/de Spiegel en kansen-/knelpuntenfonds (AM 4-1)
 • Verworpen
 • 57
 • Toekomst voor het Stedelijk Museum Zwolle
 • Verworpen
 • 58
 • Verordening Amateurkunst (hoofdstuk 2) (AM3-2)
 • Mulder, Reinier (ChristenUnie)
 • Aangenomen
 • 91
 • Benoeming wethouders (AM3-1)
 • Verworpen
 • 73
 • Maatwerkbudget volwassenparticipatie
 • Verworpen
 • 69
 • Versterking NME
 • Aangenomen