Amendementen

IDAgendapuntOnderwerpIndienersMede indienersStatus
 • 92
 • Impuls festivals (AM17-1)
 • Verworpen
 • 114
 • A6-1 Mantelzorg een speerpunt in Vitaal en Waardig ouder worden
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Verworpen
 • 115
 • A6-2 Een zinvol leven lang leren
 • Oldengarm, Mark (D66)
 • Verworpen
 • 95
 • Extra inzet tegen schulden (A-2)
 • Verworpen
 • 94
 • Een permanent participatiefonds voor volwassenen (A-1)
 • Verworpen
 • 96
 • Tekort bewind niet ten koste van minimahuishoudens (A-3)
 • Verworpen
 • 23
 • Regie bij de burger (9-1)
 • Aangenomen
 • 24
 • Kwaliteitseis informele zorg (9-2)
 • Aangenomen
 • 25
 • Inkoopbeleid afstemmen op right to challenge (9-3)
 • Rijke, Patrick (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 111
 • Natuurinclusief bouwen (A-5)
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Oude Egbrink, Mart (PvdA)
 • Verworpen
 • 109
 • AOW'ers niet afgeschreven voor de rest van hun leven (A-3)
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Hoekstra, Selma (PvdA)
 • Verworpen
 • 107
 • Circulaire Economie gaat niet voor de helft (A-1)
 • Slijkhuis, Jan (PvdA)
 • Oldengarm, Mark (D66)
 • Verworpen
 • 110
 • Zwols erfgoed: betrekken inwoners en kwaliteitimpuls gevels binnenstad
 • Paauw, Sonja (D66)
 • Verworpen
 • 108
 • Herstel de individuele inkomenstoeslag (A-2)
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Verworpen
 • 112
 • Bied de stad blijvende ontwikkelkansen (A-6)
 • Oldengarm, Mark (D66)
 • Slijkhuis, Jan (PvdA)
 • Verworpen
 • 36
 • Belangenontstrengeling accountant (AM8-1)
 • Aangenomen
 • 37
 • Betere besteding voordelig saldo jeugdgezondheidszorg JGZ 2014
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 46
 • Jeugdhulp randvoorwaarden transformatie (M11-1)
 • Aangenomen
 • 50
 • Verdeelsystematiek Veiligheidsregio (AM9-1)
 • Campen, Thom van (VVD)
 • Aangenomen
 • 49
 • Ondergeschikte horeca in woonvorm (AM8-1)
 • Aangenomen
 • 8
 • Hulp bij het huishouden 2015
 • Verworpen
 • 7
 • Businesscase werken aan minder bijstand
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 52
 • Hoorzitting transformatienota (AM-2)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 53
 • Diensten in en aan huis (AM-3)
 • Drost, Sandra (SP)
 • Verworpen
 • 51
 • Schrappen OZB- compensatie (AM-1)
 • Verworpen
 • 55
 • PPN budget- sport- incidenteel (AM-5)
 • Verworpen
 • 56
 • PPN budget zorg en welzijn- incidenteel (AM-6)
 • Verworpen
 • 54
 • Garantstelling Odeon/de Spiegel en kansen-/knelpuntenfonds (AM 4-1)
 • Verworpen
 • 57
 • Toekomst voor het Stedelijk Museum Zwolle
 • Verworpen
 • 58
 • Verordening Amateurkunst (hoofdstuk 2) (AM3-2)
 • Mulder, Reinier (ChristenUnie)
 • Aangenomen
 • 91
 • Benoeming wethouders (AM3-1)
 • Verworpen
 • 73
 • Maatwerkbudget volwassenparticipatie
 • Verworpen
 • 71
 • Publiek geld voor groen publiek bezit
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 70
 • Schone klassen, duurzame schoolgebouwen
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 69
 • Versterking NME
 • Aangenomen
 • 72
 • Ruimte voor dierenwelzijn in de PPN 2018 - 2021
 • Aangenomen
 • 68
 • Behoud buffer en risico reserve sociaal domein.
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 6
 • PGB voor mantelzorgers (13-2)
 • Rijke, Patrick (GroenLinks)
 • Schippers, H. (D66)
 • Aangenomen
 • 5
 • Financieel vangnet sociaal domein (13-1)
 • Rijke, Patrick (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 28
 • Kwaliteitsboek: OV poortjes in de Spoorzone (AM8-1)
 • Oldengarm, H.S. (D66)
 • Aangenomen
 • 75
 • Verbetering financiering armoederegisseur (AM13-1)
 • Verworpen
 • 119
 • A6-1 Investeer in het Sociaal Domein
 • Sluijer, Bert (SP)
 • Verworpen
 • 93
 • Parkeerregulering op zondagen (AM7-1)
 • Oude Egbrink, Mart (PvdA)
 • Verworpen
 • 90
 • Verordening Commissie Beeldende Kunst (AM7-1)
 • Aangenomen
 • 59
 • Tweede beslisnota jaarrekening 2015 (AM 10-1)
 • Verworpen
 • 97
 • Advies PBO lokale omroep (AM13-1)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 40
 • Beperking impact beslisnota op onderhandelingen (AM8-1)
 • Compagner, J. (CDA)
 • Verworpen
 • 39
 • Gentechnologie in de Groene Agenda (AM7-1)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 41
 • Uitgangspunten afwijking negatief eigen vermogen Muzerie (AM12-1)
 • Verworpen
 • 118
 • A16-1 Goede loopverbinding, geen dure fratsen
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen