Moties

AgendapuntOnderwerpIndienersMede-indienersStatusGeplande einddatumAfgedaan
 • Verbetering kwaliteit aanbieder(s) hulpmiddelen WMO (M10-1)
 • Aangenomen
 • 1-4-2017
 • Ruimtelijke plannen bespreken met de buren
 • Aangenomen
 • 1-9-2017
 • Verkoopstop sociale huurwoningen centrumgebied
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • Te keurige woningen? (M7-3)
 • Aangenomen
 • 19-2-2018
 • Studenten en vluchtelingen samen in één huis (M7-2)
 • Aangenomen
 • 19-2-2018
 • Afhandeling klachten en bezwaarschriften WOZ door GBLT
 • Aangehouden
 • 8-5-2017
 • Beter onderwatersportklimaat Zwolle
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • Inzet leegstandsteam/ transitieteam transformatie privaat vastgoed tot woonruimte (M9-1)
 • Verworpen
 • 7-9-2015
 • Asbest eraf, panelen erop! (M17-1)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 20-12-2015
 • M/V doet niet terzake (M11-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2015
 • Branchering centrummarkt (M10-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2015
 • (Ticketvrij) kentekenparkeren (M17-1)
 • Aangenomen
 • 1-6-2016
 • Flexibel bouwen (M12-2)
 • Aangenomen
 • 6-2-2017
 • Inzet op goedkope woningen (M12-1)
 • Aangenomen
 • 6-2-2017
 • Analyse transformatieplannen (M11-3)
 • Aangenomen
 • 30-6-2016
 • Jeugdhulp uitwisseling gegevens beschermen (M11-2)
 • Aangenomen
 • 30-6-2016
 • Verordeningen jeugdzorg tijdig naar gemeenteraad (M8-1)
 • Aangenomen
 • 1-7-2016
 • Social enterprises vanuit de Wezo (M20-2)
 • Aangenomen
 • 30-6-2016
 • Verzoek tot het organiseren van een raadplegend referendum op 6 april 2016 over de vrije openstelling van winkels op de zondag in Zwolle
 • Dogger, William (Swollwacht)
 • Verworpen
 • 7-12-2015
 • Ambities voor de Spoorzone (M12-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • PGB-tarieven (M11-1)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 7-12-2015
 • Meten van kwaliteit van individuele begeleiding en beschermd wonen (M7-1)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • Verbeteren mogelijkheden woningruil (M16-2)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 6-6-2016
 • Rapport Lysias (M16-1)
 • Veen, M.G. van der (CDA)
 • Verworpen
 • 6-6-2016
 • Voorstel van minister Plasterk over de lokale rekenkamerfunctie (M11-1)
 • Bruggen, Claudia van (D66)
 • Aangenomen
 • 20-12-2015
 • Innovatie afvalbeleid en hergebruik grondstoffen (M11-2)
 • Aangenomen
 • 19-12-2016
 • Onderzoek naar mogelijkheden behoud inkomsten uit inzameling oud papier voor verenigingen (M-34a)
 • Aangenomen
 • 20-12-2017
 • Taalles in wijkcentra, sportkantines en scholen (M-12)
 • Aangenomen
 • 31-10-2017
 • Jongeren uitsluiten van (formele) mantelzorg (M-13)
 • Veen, M.G. van der (CDA)
 • Verworpen
 • 4-7-2016
 • Werkgelegenheidstoets (M-25)
 • Aangenomen
 • 17-10-2016
 • Ondersteuning bij financiële nood door zorgkosten (M-7)
 • Aangenomen
 • 7-11-2016
 • Verbetering winkelinformatie Zwolse binnenstad (M-30)
 • Verworpen
 • 4-7-2016
 • Stimulering ‘Nieuwe beroepen’ in Zwolle (M-39)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • Start-up klimaat in de regio Zwolle
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • Schuldhulpfonds (M-9)
 • Aangenomen
 • 31-3-2017
 • Dierenwelzijn- jaarlijks rondetafelgesprek over stand van zaken- actualisatie Nota Dierenwelzijn (M-19)
 • Dogger, William (Swollwacht)
 • Aangenomen
 • 30-6-2017
 • KADER VOOR VOORBEREIDING ‘GRONDSTOFFENPLAN’ (M-34)
 • Veen, M.G. van der (CDA)
 • Verworpen
 • 4-7-2016
 • Bevordering bewust energiegebruik (M-40)
 • Aangenomen
 • 4-7-2017
 • Zwolle duurzamer met groene daken (M-33)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • Studeren ondanks schulden (M-10)
 • Aangenomen
 • 3-4-2017
 • Elektrisch autodelen (M-42)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • Dierenwelzijn- compensatie kosten avond- en weekenddiensten dierenartsen - actualisatie Nota Dierenwelzijn (M-18)
 • Aangenomen
 • 20-12-2016
 • Intensivering Businesscase "Werken aan minder bijstand"
 • Aangenomen
 • 21-12-2016
 • GBLT ombudsman (M-2)
 • Aangenomen
 • 31-10-2016
 • Passend selectiemoment en differentiatie in het onderwijs (M-11)
 • Aangenomen
 • 31-3-2017
 • OZB gebruikersdeel (M-1)
 • Futselaar, F.W. (SP)
 • Verworpen
 • 4-7-2016
 • Onderzoek naar capaciteit kunstgrasvelden (M-17)
 • Aangenomen
 • 7-11-2016
 • Atelierruimte en wonen mix (M-21)
 • Aangenomen
 • 31-3-2017
 • Verbetering opstelling toezichtscamera's in de binnenstad (M-26)
 • Aangenomen
 • 7-11-2016
 • Extra parkeerplekken centrum (M-29)
 • Aangenomen
 • 1-3-2017