Toezeggingen

IDAgendapuntOnderwerpGeplande einddatumAfgedaanDatum afdoening
 • 142
 • Stand van zaken sluiting basisscholen
 • 12/14/2017
 • 11/27/2017
 • 18
 • Interactieve sessie nota toezicht op de openbare ruimte
 • 7/2/2018
 • 10/4/2018
 • 17
 • Registratieplicht andere landen
 • 1/1/2018
 • 2/20/2018
 • 200
 • Informatienota uitkomsten onderzoek ombudsfunctie sociaal domein
 • 3/31/2018
 • 10/1/2018
 • 149
 • Betrokkenheid raad doorontwikkeling van de BV naar de publiek-private samenwerking
 • 12/1/2020
 • 3/11/2019
 • 289
 • Bespreken ideeën voor financiering (Stedelijke Museum)
 • 7/8/2019
 • 290
 • Connectie tussen monumentenzorg en eigenaren (Stedelijk Museum) VOOR BESLUITVORMING
 • 6/17/2019
 • 286
 • De raad op de hoogte van knelpunten energie-infrastructuur (RES)
 • 7/8/2019
 • 288
 • Memo raad gedane toezeggingen concept startnotitie RES (VOOR BESLUITVORMING)
 • 6/17/2019
 • 285
 • Mogelijkheden aanbod van BZK ivm werkgroep (RES)
 • 7/8/2019
 • 287
 • overzicht en inzicht ambities en stvza andere gemeenten binnen de RES-regio
 • 7/8/2019
 • 284
 • Defenitieve startnotitie eerder aan de raad (RES)
 • 7/8/2019
 • 12
 • Voorstel mogelijkheden nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast
 • 5/22/2017
 • 9/11/2017
 • 198
 • Informatie aanmeldingen wsw-wachtlijst
 • 12/11/2017
 • 12/7/2017
 • 197
 • Uitwerking plan - consequenties regeerakkoord, financiële aspecten, betrekken werkgevers(organisaties) en werknemers (vakbonden), succesfactoren onderzoeken Wezo doelgroep
 • 4/30/2018
 • 196
 • Informatie uitvoering wet taaleis in de bijstand mbt de groep statushouders
 • 2/1/2018
 • 1/22/2018
 • 195
 • Afspraken en activiteiten ouderenmishandeling (Inspectierapport Veilig Thuis IJsselland)
 • 2/1/2018
 • 4/23/2018
 • 138
 • Procesvoorstel (omgevingsvisie)
 • 3/1/2018
 • 2/13/2018
 • 139
 • Economische effectrapportage (EER) (omgevingsvisie)
 • 3/1/2018
 • 10/30/2017
 • 140
 • Natuurwaardenkaart (omgevingsvisie).
 • 3/1/2018
 • 10/30/2017
 • 137
 • Gesprek bewoners Botlek en aanvullende notitie.
 • 12/22/2017
 • 1/22/2018
 • 199
 • Tonen expositie ‘Nooit meer uit de kast’ in Stadhuis of Stadskantoor
 • 2/4/2019
 • 10/4/2018
 • 281
 • Een overzicht van nota’s i.r.t. Wonen die de komende tijd aan de raad worden voorgelegd.
 • 5/27/2019
 • 5/28/2019
 • 72
 • Resultaten onderzoek evenementenhal
 • 11/27/2017
 • 11/27/2017
 • 71
 • Openbaar vervoer naar Voorsterpoort
 • 11/1/2017
 • 12/18/2017
 • 294
 • verslagen wijkactiviteiten en participatietrajecten beschikbaar stellen (Omgevingsvisie)
 • 7/1/2019
 • 293
 • Gepresenteerde tijdschema beschikbaar stellen (Omgevingsvisie)
 • 7/1/2019
 • 211
 • Schriftelijke beantwoording vragen mbt crematorium
 • 7/17/2018
 • 7/5/2018
 • 58
 • Rol werkgevers schuldenproblematiek werknemers
 • 6/30/2017
 • 6/12/2017
 • 30
 • Afspraken ROVA ten aanzien van verdienmogelijkheden t.a.v. het groenafval
 • 11/23/2015
 • 11/17/2015
 • 167
 • Bij uitbreiding SSC businesscase
 • 1/24/2017
 • 2/13/2017
 • 65
 • Schriftelijke reactie overlast op en rond de Wijthmenerplas
 • 10/30/2017
 • 10/30/2017
 • 64
 • Juridische aansprakelijkheid vrijwilligersvergoeding (Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen)
 • 10/30/2017
 • 10/30/2017
 • 46
 • Monitoring sociaal domein
 • 9/1/2015
 • 6/29/2015
 • 171
 • Monitoring opnemen in de beleidscyclus.
 • 11/1/2015
 • 6/13/2016
 • 271
 • Rapporteren over inburgeringstrajecten
 • 12/31/2019
 • 272
 • Doelgroep betrekken
 • 12/31/2019
 • 201
 • Informeren uitwerking Right to Challenge binnen de aanbesteding (Inkoopkader aanbesteding hulpmiddelen)
 • 3/1/2018
 • 1/16/2018
 • 7
 • Thuisbezorgen documenten
 • 12/21/2014
 • 9/16/2015
 • 8
 • Digitaal archiefbeheer (visie op dienstverlening)
 • 12/21/2015
 • 9/16/2015
 • 93
 • Actualisatie horecavisie “Gastvrij en Vitaal 2012-2017”
 • 6/21/2015
 • 5/11/2015
 • 92
 • Versnellingsactie Sociale Huurwoningen
 • 4/15/2015
 • 5/11/2015
 • 88
 • Informatienota kantorenmarkt (Nota van Uitgangspunten MPV 2016)
 • 3/1/2016
 • 5/23/2016
 • 116
 • Voortgang dorpsplan Wijthmen (Nota van Uitgangspunten MPV 2016)
 • 3/1/2016
 • 6/13/2016
 • 87
 • Masterplan onderwijshuisvesting (Herziening programma voorzieningen Stadshagen)
 • 5/1/2017
 • 11/27/2017
 • 84
 • Openstelling winkels op zondag
 • 3/28/2017
 • 11/2/2017
 • 188
 • Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering agenda duurzaamheid
 • 6/4/2018
 • 11/9/2018
 • 141
 • Interne werkwijze m.b.t. de adviezen van de participatieraad
 • 1/1/2018
 • 7/9/2018
 • 192
 • Terugkoppeling lange wachttijden bij de verstrekking van driewielerfietsen ouderen
 • 2/1/2018
 • 1/22/2018
 • 187
 • Schriftelijke reactie over de aanpassing van de Wilhelminasingel
 • 11/10/2017
 • 11/9/2017