Amendementen

IngediendAgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • 10/31/2019
 • Behoud zichtlijn Marktstraat - Raadhuisplein
 • Aangenomen
 • Rijn van, R.K.
 • 10/31/2019
 • Verkeersafwikkeling op en om het Raadhuisplein
 • Aangenomen
 • Rijn van, R.K.
 • 10/31/2019
 • Verbinding Raadhuisplein met Drie Kolommenplein voor autoverkeer
 • Aangenomen
 • Rijn van, R.K.
 • 5/16/2019
 • Startnotitie Westeinderhage
 • Ingetrokken
 • Duijn van, R.J.
 • 5/16/2019
 • Startnotitie Westeinderhage
 • Aangenomen
 • Duijn van, R.J.
 • 3/28/2019
 • A19-4 Amendement Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 - Ingetrokken
 • Ingetrokken
 • Nobel, J.J.
 • 3/28/2019
 • M19-3 Amendement Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
 • Energieneutraal bouwen
 • Verworpen
 • Duijn van, R.J.
 • 2/14/2019
 • A19-1 Amendement Kaders Ophelialaan westzijde
 • Verworpen
 • Duijn van, R.J.
 • 2/14/2019
 • A19-2 Amendement nota beleidskaders Ophelialaan westzijde
 • Aangenomen
 • Duijn van, R.J.
 • 12/13/2018
 • A18-4 Amendement Kadernota huisvesting arbeidsmigranten
 • Aangenomen
 • Rijn van, R.K.
 • 12/13/2018
 • A18-5 Amendement Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018
 • Aangenomen
 • Rijn van, R.K.
 • 12/13/2018
 • A18-6 Amendement Wonen en/of bouwen Achter het Lint
 • Ingetrokken
 • Rijn van, R.K.
 • 12/13/2018
 • A18-3 Amendement renovatie sportcomplex Sportlaan 43 te Aalsmeer
 • Ingetrokken
 • Duijn van, R.J.
 • 7/5/2018
 • A18-2 Amendement 'Lintbebouwing'
 • Ingetrokken
 • Duijn van, R.J.
 • 7/5/2018
 • A18-1 Amendement 'Wijzigingsregels AWZ'
 • Aangenomen
 • Duijn van, R.J.
 • 9/28/2017
 • 20170928 A17-3 Parkeernorm woningen minimaal 2 -HAC- verworpen
 • Verworpen
 • Hoeven, G. van der
 • 9/28/2017
 • 20170928 A17-4 Woningbouwlocatie VVA terrein Hornmeer als eerste gasvrij - PACT- Verworpen
 • Verworpen
 • Duijn van, R.J.
 • 7/6/2017
 • Bestuurlijke oplegger als nadere kaders voor Structuurvisie Landelijk Gebied Oost
 • Ingetrokken
 • Hoeven, G. van der
 • 3/16/2017
 • A17-1 Amendement APV Aalsmeer 2017 (ingediend door VVD en PACT Aalsmeer)
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 11/3/2016
 • Amendement A16-25 Programmabegroting 2017 - accountmanager - aangenomen
 • Aangenomen
 • Nobel, J.J.
 • 11/3/2016
 • Amendement A16-24 Programmabegroting 2017 - kunstgrasveld - aangenomen
 • Aangenomen
 • Nobel, J.J.
 • 10/27/2016
 • Wijziging beleid eigen bijdragen Wmo bij Begeleiding, respijtzorg en maatschappelijk werk
 • Aangenomen
 • Verburg, A.
 • 9/22/2016
 • Amendement A16-20 Alternatieve woonvormen - VVD - verworpen
 • Verworpen
 • Duijn van, R.J.
 • 9/22/2016
 • Amendement A16-19 Alternatieve woonvormen - PACT Aalsmeer - AB - CDA
 • Aangenomen
 • Duijn van, R.J.
 • 9/22/2016
 • A16-21 Amendement Verordening gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016 - VVD -
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 9/22/2016
 • Amendement A16-22 Verordening gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016 - PACT Aalsmeer - ingetrokken
 • Ingetrokken
 • Nobel, J.J.
 • 9/1/2016
 • A16-18 Amendement Agenda Recreatie en Toerisme - trailerhelling
 • Aangenomen
 • Kluis, J.
 • 7/7/2016
 • 20160707 A16-15 Amendement Tijdelijke verblijfslocaties
 • Aangenomen
 • Hoeven, G. van der
 • 7/7/2016
 • 20160707 A16-14 Amendement Schrappen locatie Molenvliet voor arbeidsmigranten
 • Verworpen
 • Hoeven, G. van der
 • 7/7/2016
 • 20160707 Amendament Raadhuisplein
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 7/7/2016
 • 20160707 A16-13 Amendement Kortstondig verblijf
 • Aangenomen
 • Hoeven, G. van der
 • 7/7/2016
 • 20160707 Amendement Happy Hour
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 6/30/2016
 • 20160630 A16-10 Amendement Bedragen vervangen door pm
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 6/30/2016
 • 20160630 A16-11 Amendement Stop onduidelijk en onnodig beleid
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 6/30/2016
 • 20160630 A16-12 Amendement Griffie doelmatige inzet 2,5 vte
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 5/26/2016
 • 20160526 A16-8 Amendement raadsvoorstel Evenementenbeleid inzake eindtijden en geluidsonteffing
 • Aangenomen
 • Nobel, J.J.
 • 5/26/2016
 • 20160526 Amendement A16-9 Raadsvoorstel Evenementenbeleid Aalsmeer Westeinderplassen
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 3/10/2016
 • 20160310 A16-5 Amendement Grondgebonden woningen (Startnotitie woningbouwlocatie Meervalstraat/Roerdomplaan, project Hornmeer)
 • Verworpen
 • Verlaan, T.F.M.
 • 3/10/2016
 • 20160310 A16-4 Amendement Rietwijkeroordweg (Komgrenzenbesluit Wegenverkeerswet 1994)
 • Verworpen
 • Verburg, A.
 • 3/10/2016
 • 20160310 A16-6 Amendement halfverdiept parkeren (Startnotitie woningbouwlocatie Meervalstraat/Roerdomplaan, project Hornmeer)
 • Aangenomen
 • Verlaan, T.F.M.
 • 3/10/2016
 • 20160310 A16-7 Amendement Energie Nul (Startnotitie Woningbouwlocatie Meervalstraat/Roerdomplaan, project Hornmeer)
 • Verworpen
 • Verlaan, T.F.M.
 • 1/28/2016
 • 20160128 A16-3 Amendement Raadsvoorstel Woonagenda 2016-2020 - besteding woonfonds (AB/CDA/PACT Aalsmeer/VVD) - aanvaard
 • Aangenomen
 • Verlaan, T.F.M.
 • 1/28/2016
 • 20160128 A16-2 Amendement Raadsvoorstel Woonagenda 2016-2020 25%(VVD/AB/CDA) - aanvaard
 • Aangenomen
 • Verlaan, T.F.M.
 • 1/28/2016
 • A16-1 Amendement Raadsvoorstel Woonagenda Aalsmeer 2016-2020 - 30% - PACT-HAC - verworpen
 • Verworpen
 • Verlaan, T.F.M.
 • 10/29/2015
 • Amendement Niveau A&B inzake Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud Aalsmeer
 • Aangenomen
 • Verburg, A.
 • 10/29/2015
 • Motie 'raadsvoorstel Invoering heffen precariobelasting op kabels en leidingen per 2016 met als doel extra inkomsten voor de gemeente te genereren'
 • Aangenomen
 • Nobel, J.J.
 • 10/1/2015
 • Vaststelling tijdsbestedingsnorm wethouders - Amendement Gelijke verdeling voor gelijke inspanning
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 6/25/2015
 • A9-Amendement 'Lagere woonlasten inwoners door schrappen nieuw beleid'
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 6/25/2015
 • A11-Amendement 'Lagere woonlasten inwoners door stoppen inhuur'
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.
 • 6/25/2015
 • A-10 Amendement 'Lagere woonlasten inwoners door schrappen uitbreiding formatie'
 • Verworpen
 • Nobel, J.J.