Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 9/17/2021
 • 9/17/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over "Nadere duiding besluit Bestuursrapportage"
 • 9/16/2021
 • 9/16/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak voorontwerpbestemmingsplan Gelselaar Van Bevervoordestraat 20
 • 9/14/2021
 • 9/14/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Brief van college van BenW over prestatieafspraken ProWonen 2022
 • 9/13/2021
 • 9/8/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over herijking RODE - vervolg oordeelsvorming en besluitvorming
 • 9/13/2021
 • 9/9/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure
 • 9/9/2021
 • 9/9/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over subsidie Stichting Achterhoek Toerisme
 • 9/9/2021
 • 9/9/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Geitenhouderijen en gezondheid
 • 9/9/2021
 • 9/9/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Takendiscussie GGD NOG
 • 9/6/2021
 • 9/6/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over jaarverslag RMC en leer- en kwalificatieplicht 2019-2020
 • 9/3/2021
 • 9/2/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Sint Jozefschool Rietmolen
 • Dit punt stond geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 september a.s. Naar aanleiding van deze brief zal deze nu geplaatst worden voor de raadsvergadering van 23 november a.s. Wel zal deze raadsbrief besproken worden in commissie Bestuur en Sociaal van 7 september a.s.
 • 8/27/2021
 • 7/29/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voldoen aan ENSIA 2020 DigiD normen
 • In verband met het vertrouwelijke karakter van de bijlage, is de bijlage niet hier geplaatst. Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen. Het telefoonnummer staat in bijgaande brief.
 • 8/18/2021
 • 8/17/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over beantwoording vragen commissievergadering agendapunt trapveldje Vogelenzangstraat
 • 8/12/2021
 • 8/12/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Nieuwe achtervangovereenkomst WSW
 • 8/12/2021
 • 8/12/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over 5 jaar VN verdrag Handicap
 • 7/29/2021
 • 7/29/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang binnensport Eibergen beweegt mee
 • 7/27/2021
 • 7/27/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Huisvesting samen aan het stuur
 • 7/22/2021
 • 7/22/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Inspraak bestemmingsplan Neede 2011 herziening 2021-1 Borculoseweg 111 locatie voormalig partycentrum t Haantje
 • 7/16/2021
 • 7/16/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over transitievisie Warmte gemeente Berkelland
 • 7/15/2021
 • 7/15/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over eindrapportage pilot Powervrouwen
 • 7/15/2021
 • 7/15/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak voorontwerpbestemmingsplan Eibergen Woongebieden 2011 herziening 2021-1 (J.W. Hagemanstraat 85)
 • 7/14/2021
 • 7/14/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over ontwerpbestemmingsplan Borculo Woongebieden 2011 herziening 2021-1 (Kooweide 1)
 • 7/14/2021
 • 7/14/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang en vaststelling Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030
 • 7/13/2021
 • 7/13/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over regionale energiestrategie (RES) Achterhoek
 • 7/5/2021
 • 7/5/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Pilot Energie (minima)
 • 6/29/2021
 • 6/29/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Jaarverantwoording toezicht Kinderopvang 2020
 • 6/28/2021
 • 6/28/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over (voortgang) Binnensport Eibergen beweegt mee!
 • 6/24/2021
 • 6/24/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over uitleg motie M-21-04 Regie in de energietransitie
 • 6/17/2021
 • 6/17/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW met reactie van het college op het accountantsverslag over 2020
 • 6/15/2021
 • 6/15/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure juni 2021
 • 6/15/2021
 • 6/15/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over haalbaarheidsonderzoek tiny houses
 • 6/15/2021
 • 6/15/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over integrale wijkaanpak
 • 6/14/2021
 • 6/14/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over klimaatadaptatie en stresstesten Berkelland
 • 6/11/2021
 • 6/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over ALV VNG
 • 6/11/2021
 • 6/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over beleidsregels supermarkten
 • 6/7/2021
 • 6/7/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 6/3/2021
 • 6/3/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over start keukentafelgesprekken buitengebied
 • 6/3/2021
 • 6/3/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over 1e kwartaalrapportage 2021 SDOA en jaarverslag commissie bezwaarschriften
 • 6/3/2021
 • 6/3/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Beijershorstdijk 1 Borculo 2021
 • 5/27/2021
 • 5/27/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Binnensport Eibergen beweegt mee
 • 5/21/2021
 • 5/21/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over ondersteuning verkenning warmtenet Borculo
 • 5/14/2021
 • 5/14/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang campus Wildbaan
 • 5/10/2021
 • 5/10/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 5/10/2021
 • 5/10/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over RES Achterhoek - reactie op brief bewonersgroepen van 24 maart
 • 5/10/2021
 • 5/10/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over collegeverklaring ENSIA 2020
 • In verband met Corona liggen de vertrouwelijke stukken momenteel NIET bij de griffie ter inzage. Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen. Het telefoonnummer staat in bijgaande brief.
 • 4/16/2021
 • 4/16/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over eindafrekening project Sterrenpalet Eibergen
 • 4/15/2021
 • 4/15/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerrein 2011, herziening 2021-1 (Ballastweg)”
 • 4/14/2021
 • 4/14/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Conceptvisie 'Kijk op Cultuur en Erfgoed 2020-2030
 • Tot en met 27 april is er gelegenheid om reactie te geven op de visie en het uitvoeringsprogramma. Na de verwerking van reacties uit de samenleving zal het voorbereid worden voor vaststelling in de raad van 22 juni.
 • 4/7/2021
 • 4/7/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over herijking RODE programma 6 april
 • De niet getekende versie van deze brief is op 31-03-2021 bij de betreffende agenda geplaatst.
 • 4/6/2021
 • 4/6/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodaties Eibergen
 • 3/31/2021
 • 3/31/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Samenwerkingsverklaring asbestdaken met minister I&W