Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 9/21/2020
 • 9/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over provinciaal Inpassingsplan (PIP) en PIP N825 Borculo-Lochem
 • 9/17/2020
 • 9/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW onderbouwing sturingsmaatregelen sociaal domein
 • zie agenda Commissie Bestuur en Sociaal 01-10-2020
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over verhoging transportvergoeding oud papier inzameling met kraakperswagens
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang pilot transformatie Oudestraat Neede
 • 9/14/2020
 • 9/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Integraal huisvestingsplan
 • Zie ook raadsagenda 15 september 2020 - agendapunt 13
 • 9/14/2020
 • 9/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over overzicht inhuur
 • 9/14/2020
 • 9/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over project Klaashofweg Eibergen
 • 9/9/2020
 • 9/9/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Lijst lopende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure
 • 9/1/2020
 • 9/1/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over huisvesting VMK Eibergen
 • 8/28/2020
 • 8/28/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW met achtergrondinformatie bij ingezonden brief zorgondernemer 25 juni 2020
 • 8/27/2020
 • 8/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 8/20/2020
 • 8/19/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over tussenrapportage pilots vrouwelijke nareiziger en gezinsmigranten
 • 8/10/2020
 • 7/28/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Uitvoeringsvisie VMK
 • 8/10/2020
 • 7/30/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over bijeenkomsten dit najaar over het sociaal domein
 • 7/24/2020
 • 7/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Vaststelling Regiovisie `Samen langer gezond en gelukkig leven in de Achterhoek'
 • 7/20/2020
 • 7/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Stand van zaken LEADER
 • 7/20/2020
 • 7/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over collectieve zorgverzekering 2021
 • 7/10/2020
 • 7/10/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over vaststelling Regionale Vrijetijdsagenda 2020-2030
 • 7/3/2020
 • 7/7/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Duurzaamheid bij de bouw van het nieuwe Staring College
 • Deze raadsbrief is ook toegevoegd aan de agenda commissie Bestuur en Sociaal 25-06-2020 en agenda raad van 07-07-2020
 • 7/3/2020
 • 7/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak bestemmingsplan "Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)"
 • 7/3/2020
 • 7/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over rioolheffing
 • 6/29/2020
 • 6/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Campagne Heerlijk thuis in huis
 • 6/29/2020
 • 6/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Infographic zorg voor wie dat nodig heeft
 • 6/26/2020
 • 6/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over gewijzigde planning Samen aan het stuur
 • 6/18/2020
 • 6/18/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Statuten IKC Het Simmelink
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over concept regionale Energie Strategie Achterhoek
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Uitnodiging
 • Brief van college van BenW over uitnodiging informatieavond Perspectiefnota 23 juni 2020
 • Technische vragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de griffie (griffie@gemeenteberkelland.nl) tot dinsdag 23 juni 9.00 uur. Beantwoording vindt plaats in het gesprek.
 • 6/12/2020
 • 6/2/2020
 • Brief
 • Brief van college van BenW over toezegging uit commissie Bestuur en Sociaal 02-06-2020 - Voorstel bespreekstuk / Jaarstukken 2019 gemeente Berkelland
 • Toegevoegd aan raadsagenda van 16 juni 2020 - agendapunt 15
 • 6/12/2020
 • 6/12/2020
 • Brief
 • Brief van college van BenW n.a.v. commissie Bestuur en Sociaal 02-06-2020 - Jaarrekening en begroting SDOA
 • Toegevoegd aan raadsagenda van 16 juni 2020 - agendapunt 17
 • 6/11/2020
 • 6/11/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over stand van zaken gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • 6/11/2020
 • 6/11/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Toezeggingen ivm vaststelling Plussenbeleid
 • 6/8/2020
 • 6/8/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over mei-circulaire
 • 6/8/2020
 • 6/5/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over uitvoeringsafspraken Regionaal Programma Werklocaties
 • 6/4/2020
 • 6/4/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over resultaten 2019 Yunio jeugdgezondheidszorg
 • 5/29/2020
 • 5/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over locatiekeuze en spelregels Tiny Houseproject
 • 5/20/2020
 • 5/20/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Presentatie opgave Perspectiefnota
 • Raadsbrief en presentatie ook toegevoegd aan overleg van 19 mei 'Voorbereidende avond perspectiefnota'
 • 5/11/2020
 • 5/8/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update Informatievoorziening coronacrisis in Berkelland en de te verwachten effecten
 • 5/1/2020
 • 5/1/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Lokale inclusie agenda
 • 4/29/2020
 • 4/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Verantwoordingsrapportage Sociaal Domein 2019
 • 4/24/2020
 • 4/24/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over woonzorgvoorziening Haarlo
 • 4/23/2020
 • 4/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Berkellandwijzer en toezegging papieren versie
 • De papieren versie is ontvangen bij de griffie. In verband met corona is het momenteel niet mogelijk deze ter inzage te leggen.
 • 4/17/2020
 • 4/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update planning inventarisatie woonsituaties buitengebied
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Aanmeldingsnotitie MER Walemaatweg 2 Geesteren
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over evaluatie 2019 plan Van Afval naar Grondstof
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aangepast uitgangspuntennotitie Gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aanpassen subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en of duurzame energieopwekking
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW - informeren over het plan van aanpak Doorpakken Sturen in het Sociaal Domein