Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 2/1/2023
 • 2/1/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afsprakenkader tussen Alliander en de Staat
 • 2/1/2023
 • 2/1/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Decembercirculaire
 • 1/31/2023
 • 1/31/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Managementletter - Boardletter 2022
 • 1/31/2023
 • 1/31/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Opgaveteam Zorg en Veiligheid
 • 1/25/2023
 • 1/25/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Geactualiseerd overdrachtsdocument Omgevingsvisie
 • 1/19/2023
 • 1/19/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over motie M-22-23 zonnepanelen op bedrijfsdaken
 • 1/17/2023
 • 1/17/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Uitvoering motie M-22-30 (zienswijze tegen inpassingsplan Ontwerp N825 Nettelhorsterweg)
 • 1/12/2023
 • 1/12/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Aanvulling Startnotitie Van Afval Naar Grondstof 2023 en verder
 • 12/22/2022
 • 12/22/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Subsidieregeling Berkelland Bespaart 2023-2026
 • 12/22/2022
 • 12/22/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwikkelingen wonen, woningbouw en uitnodiging raadsinformatieavond
 • 12/20/2022
 • 12/20/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afronding Pilot Meedoenregeling voor volwassenen
 • 12/16/2022
 • 12/16/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Nieuwe subsidieregeling voor sanering asbestdaken Berkelland
 • 12/9/2022
 • 12/9/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan Neede Centrum 2011 herziening 2022-1 (Hof van Neede) locatie hoek Oudestraat en Hofmaat
 • 12/6/2022
 • 12/6/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Collegebesluit opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) aan de Panovenweg 14 in Rekken
 • 12/1/2022
 • 12/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Verlenging en aanpassing subsidieregeling Berkellands Naoberfonds 2023-2024-2025-2026
 • 11/30/2022
 • 11/30/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Haalbaarheidsonderzoek Binnensportaccommodaties Eibergen
 • 11/10/2022
 • 11/10/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Onderzoek vitaliteit dagrecreatie en horeca Achterhoek
 • 11/8/2022
 • 11/8/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Jaarverslag Achterhoek in Beweging 2021
 • 11/1/2022
 • 11/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inwerkingtreden bestemmingsplan buitengebied
 • 11/1/2022
 • 11/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken cultuur- en erfgoedvisie
 • 10/27/2022
 • 10/27/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ondersteuning in het kader van energiearmoede
 • 10/25/2022
 • 10/25/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Villa Smits Eibergen
 • 10/4/2022
 • 10/4/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over nieuw contract voor levering gas
 • 9/29/2022
 • 9/29/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Schorsingsverzoeken bestemmingsplan buitengebied
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Project Herstel Landschapselementen
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ter inzage voorontwerp Spoorstraat 21 Borculo
 • 9/16/2022
 • 9/15/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afvaardiging Euregio
 • 9/16/2022
 • 9/16/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Invoering Herstelgerichte ondersteuning in de Wmo
 • 9/14/2022
 • 9/14/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bijstelling richtinggevend uitgangspunt afstand windmolen tot woning
 • 9/13/2022
 • 9/13/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van Zaken M-21-07 - Motie vreemd aan de agenda - Onbeveiligde overwegen
 • 9/13/2022
 • 9/13/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Kamerbrief en Hervormingsagenda Jeugd
 • 9/12/2022
 • 9/12/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwikkelingen op het gebied van sport
 • 9/12/2022
 • 9/12/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van Zaken M-22-02- Nettelhorsterweg N825 Borculo-Lochem
 • 8/12/2022
 • 8/12/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - inkoopprocedure jeugdhulp Hoogcomplex met verblijf
 • 8/3/2022
 • 8/3/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2021
 • 8/2/2022
 • 8/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgang bibliotheek Borculo
 • 7/19/2022
 • 7/19/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bezwaarschrift op verkeersbesluit N312 provincie Gelderland
 • 7/8/2022
 • 7/7/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan Buitengebied Hambroekplassen 2022
 • 7/5/2022
 • 7/5/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Oekrainecrisis opvang oorlogsvluchtelingen
 • 6/30/2022
 • 6/30/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Verder met cultuur en erfgoed 2022 2026
 • 6/28/2022
 • 6/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - benoemingen externe vertegenwoordigingen en wijziging portefeuilleverdeling
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over jaarverantwoording Kinderopvang 2021
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over vaststelling Beleidsregels en Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Berkelland 2022 -1 door college
 • 6/23/2022
 • 6/23/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken stimulering sanering asbestdaken
 • 6/23/2022
 • 6/22/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief ouders MR BS Willibrordus over locatie sporthal Ruurlo
 • 6/14/2022
 • 6/14/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bestemmingsplan Buitengebied nav beeldvormende sessie
 • 6/8/2022
 • 6/8/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Update keukentafelgesprekken Regiodeal
 • 6/2/2022
 • 6/2/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Levering- en verwerkingsovereenkomst Twence
 • 6/1/2022
 • 6/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW met bijlage Locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo
 • 5/10/2022
 • 5/10/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Voortgang revitalisering centrum Borculo