Moties

DatumTitelToelichtingPartijStatus
 • 7/15/2021
 • M-21-21 - Regenbooggemeente
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M-21-20 - Inrichting Speeltuin 't Loo Ruurlo
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M-21-19 - Gelijkwaardige behandeling Sport en Cultuurverenigingen
 • VVD
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M-21-18 - Ontwikkeling sportvisie Berkelland
 • VVD
 • Verworpen
 • 7/15/2021
 • M-21-17 - Aanpassing grondstoffen inzameling
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 7/15/2021
 • M-21-16 A - Zonnepanelen op daken
 • Deze motie is in stemming gebracht
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 7/15/2021
 • M-21-16 - Zonnepanelen
 • Deze motie is gewijzigd in M-21-16 A
 • Groenlinks
 • 7/15/2021
 • M-21-15 - Kansenongelijkheid door corona
 • PvdA
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M-21-14 - Onderadvisering in het onderwijs
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M-21-13 - Jaaroverschotten
 • VVD
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M-21-12 - Onderhoud AED
 • GB
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M-21-11 - Afkoppelen regenwater - regenwater lokaal
 • GB
 • Ingetrokken
 • 7/15/2021
 • M-21-10 A - SUVIS regeling ventilatie op scholen
 • GB
 • Ingetrokken
 • 7/15/2021
 • M-21-10 - SUVIS regeling ventilatie op scholen
 • Deze motie is gewijzigd in motie M-21-10A
 • GB
 • 7/15/2021
 • M-21-09 - Huisvesting bibliotheek in gemeentehuis
 • CDA
 • Aangenomen
 • 6/22/2021
 • M-21-08 - Plan van aanpak Vrijkomende agrarische bebouwing
 • Verworpen
 • 6/23/2021
 • M-21-07 - Motie vreemd aan de agenda - Onbeveiligde overwegen
 • Aangenomen
 • 5/18/2021
 • M-21-06 - Motie vreemd aan de agenda - Toekomst Gelre ziekenhuizen
 • Aangenomen
 • 5/18/2021
 • M-21-05 - Motie vreemd aan de agenda - Herinrichting oude N18 in kern Eibergen
 • Verworpen
 • 5/18/2021
 • M-21-04 - Motie vreemd aan de agenda - Regie in de energietransitie
 • Aangenomen
 • 4/14/2021
 • M-21-03 - Motie vreemd aan de agenda - Stop zonneparken
 • CDA
 • Ingetrokken
 • 2/16/2021
 • M-21-02 - Kernafval in Duitse zoutkoepels
 • Aangenomen
 • 1/19/2021
 • M-21-01 - Toekomst binnensport Ruurlo
 • Verworpen
 • 11/3/2020
 • M-20-27 - Begroting 2021 - Bestemmingsbeleid overschotten
 • VVD
 • Ingetrokken
 • 11/3/2020
 • M-20-26 - Begroting 2021 - Carnivoor geef het door
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 10/15/2020
 • M-20-25 - Risicoprofiel VNOG
 • Ingetrokken
 • 10/13/2020
 • M-20-24 - Indexering Plussenbeleid
 • PvdA
 • Verworpen
 • 10/13/2020
 • M-20-23 - Geurbeleid 2021
 • PvdA
 • Verworpen
 • 10/13/2020
 • M-20-22 - Verklaring van geen bedenkingen Walemaatweg 2
 • Aangenomen
 • 10/15/2020
 • M-20-21 - Gratis mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen
 • Ingetrokken
 • 10/14/2020
 • M-20-20 - Herijking RODE / voorgenomen plan windpark Avinkstuw
 • Verworpen
 • 9/15/2020
 • M-20-19 - Raden in verzet
 • Afgehandeld
 • Aangenomen
 • 7/7/2020
 • M-20-18 - Meevaller naar Cultuur en sport
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 7/8/2020
 • M-20-17 - Programma Groep 7/8 aan de macht
 • Aangenomen
 • 7/8/2020
 • M-20-16 - Aanbesteding jeugdzorg
 • Ingetrokken
 • 7/8/2020
 • M-20-15 - Ondersteuning verenigingen, dorps- en kulturhusen
 • Afgehandeld
 • Aangenomen
 • 7/7/2020
 • M-20-14 - Racisme en discriminatie in Berkelland
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • M-20-13 - Recreatiepaden
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • M-20-12 - Preventiebeleid is meer dan ambities formuleren
 • Afgehandeld
 • Groenlinks
 • Aangenomen
 • 7/7/2020
 • M-20-11 - Glyfosaat vrij Berkelland
 • Verworpen
 • 7/7/2020
 • M-20-10 - Openbare toiletten in Berkelland
 • GB
 • Verworpen
 • 7/7/2020
 • M-20-09 - Uitwerking motie M19-13 (Kleine bossen) en M19-18 (Meer bomen in Berkelland)
 • GB
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • M-20-08 - Ondersteuning verenigingen dorps- en kulturhusen perspectiefnota 2021
 • Verworpen
 • 6/17/2020
 • M-20-07 - Motie herijking beleidskader RODE
 • Verworpen
 • 6/10/2020
 • M-20-06 - Motie van afkeuring
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • M-20-05 - Evaluatie beleidskader RODE
 • VVD
 • Ingetrokken
 • 5/26/2020
 • M-20-04 - Subsidieregeling realisatie kleine windmolens ook voor kleine zonneweides
 • D66
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • M-20-03 - Stimulering zonnedaken
 • CDA
 • Aangenomen
 • 4/14/2020
 • M-20-02 - Veilige plek voor vluchtelingen
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 4/14/2020
 • M-20-01 - Stimulering sanering asbestdaken
 • Aangenomen