Moties

DatumTitelToelichtingPartijStatus
 • 5/26/2020
 • M-20-05 - Evaluatie beleidskader RODE
 • VVD
 • Ingetrokken
 • 5/26/2020
 • M-20-04 - Subsidieregeling realisatie kleine windmolens ook voor kleine zonneweides
 • D66
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • M-20-03 - Stimulering zonnedaken
 • CDA
 • Aangenomen
 • 4/14/2020
 • M-20-02 Veilige plek voor vluchtelingen
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 4/14/2020
 • M-20-01 - Stimulering sanering asbestdaken
 • Aangenomen
 • 12/11/2019
 • M-19-22 - Toekomst Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk
 • Aangenomen
 • 12/11/2019
 • M-19-21 - Uitgangspunten Gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • Groenlinks
 • Aangenomen
 • 11/6/2019
 • M-19-19 - Onderzoek naar invoering Ja Ja-sticker
 • Verworpen
 • 11/6/2019
 • M-19-18 - Meer bomen in Berkelland
 • Aangenomen
 • 11/6/2019
 • M-19-17 - Begrijpelijke taal
 • Ingetrokken
 • 11/6/2019
 • M-19-16 - Zonnebloemen
 • Ingetrokken
 • 10/15/2019
 • M-19-15 - extra PMD-container
 • Ingetrokken
 • 9/17/2019
 • M-19-14 - Kwalitatieve toetsingscriteria Woningbouw Regio Achterhoek
 • Status: Overgenomen
 • D66
 • 7/2/2019
 • M-19-13 - Klein bossen
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • M-19-12 - Omgevingsvisie Needse berg
 • Verworpen
 • 7/2/2019
 • M-19-11 - Externe winsten zorgaanbieders
 • Afgehandeld
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • M-19-10 - Stimulering zonnedaken
 • CDA
 • Ingetrokken
 • 7/2/2019
 • M-19-09 - Bermbeheer Berkelland
 • CDA
 • Aangenomen
 • 6/25/2019
 • M-19-08 - Grootschalige Lokale & Duurzame Energie Opwek
 • Aangenomen
 • 5/21/2019
 • M-19-07 - Motie bomenkap N319
 • Verworpen
 • 4/16/2019
 • M-19-06 - Stop het kappen aan de N319
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-05 - 100 Jaar algemeen kiesrecht
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 3/21/2019
 • M-19-04 - Autarkische woning (ECO-woning) op de Paalstreek
 • PvdA
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-03 - Onderwijshuisvesting
 • PvdA
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-02 - Structuurvisie Plussenbeleid
 • Afgehandeld (zie stand van zaken)
 • VVD
 • Aangenomen
 • 3/21/2019
 • M-19-01 - Structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling buitengebied Berkelland
 • D66
 • Verworpen
 • 12/11/2018
 • M-18-30 - Transport en opslag kernafval Ahaus
 • Afgehandeld.
 • Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M-18-29 - Kinderpardon
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • M-18-28 - Verlies biodervisiteit door veranderingen in ons landschap
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • M-18-27 - Onderhoud fietspaden voormalige VRIGA (Vereniging Rijwielpaden in Gelderse Achterhoek)
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • M-18-26 - Pilot natuurinclusieve landbouw
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • M-18-25 - Biodiversiteit - bladkorven.
 • Afgehandeld. Brief aan gemeenteraad 05-02-2019
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • M-18-24 - Vitaal Platteland
 • PvdA
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • M-18-23 - Tiny houses / duurzaam wonen
 • PvdA
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • M-18-22 - G1000 / Burgertop
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • M-18-21 - Opzetten van Berkellands Naoberfonds
 • Afgehandeld.
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • M-18-20 - Onderzoek meldingen door inwoners
 • GB
 • Aangenomen
 • 10/23/2018
 • M-18-19 - Verkoop Villa Smits te Eibergen.
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-18 - Invoeren PMD-container en (financiele) prikkel afvalscheiding burgers.
 • PvdA
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-17 - Motie van afkeuring wegens dossier Afvalstoffen
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-16 - Treurnis wegens niet uitvoeren motie M-17-08 'Herijking Geurbeleid'
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-15 - Uitvoering motie m-17-08 'Herijking Geurbeleid'
 • PvdA
 • Verworpen
 • 6/27/2018
 • M-18-14 Plan Van Afval Naar Grondstof.
 • Ingetrokken
 • 6/27/2018
 • M-18-13 Financieel tekort zorg (Wmo-Jeugdzorg)
 • Verworpen
 • 6/19/2018
 • M-18-12 Plan Van Afval Naar Grondstof
 • Motie had nummer M-18-10-A , gewijzigd in nummer M-18-12 (administratieve wijziging)
 • Ingetrokken
 • 6/27/2018
 • M-18-11 Busverbinding Haaksbergen - bereikbaarheid Neede en Eibergen
 • Aangenomen
 • 6/19/2018
 • M-18-11 Busverbinding Haaksbergen - bereikbaarheid Neede en Eibergen
 • Motie had nummer M-18-09-A , gewijzigd in nummer M-18-11 (administratieve wijziging)
 • Ingetrokken
 • 5/15/2018
 • M-18-10 Hergebruik van de Willibrordusschool t.b.v. de Kunstkring Ruurlo
 • PvdA
 • Verworpen
 • 5/15/2018
 • M-18-09 Mestvergister RMS op de Laarberg
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 3/14/2018
 • M-18-08 Woonzorg Experimenten
 • Aangenomen