Amendementen

DatumTitelStatus
 • 7/15/2021
 • A-21-16 - Junior raadsadviseur
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • A-21-15 - Afvalstoffentarief
 • Ingetrokken
 • 7/15/2021
 • A-21-14 - Rioolheffing
 • Ingetrokken
 • 7/15/2021
 • A-21-13 - Bezuiniging op Sport en Cultuur schrappen
 • Verworpen
 • 7/15/2021
 • A-21-12A - Uitstel bezuiniging op cultuur
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • A-21-12 - Uitstel bezuiniging op cultuur
 • 7/15/2021
 • A-21-11 - Perspectiefnota extra inzet handhaving
 • Verworpen
 • 6/23/2021
 • A-21-10 - Jaarstukken 2020
 • Verworpen
 • 6/23/2021
 • A-21-09 - Jaarstukken 2020
 • Aangenomen
 • 6/22/2021
 • A-21-08 - Programmabegroting 2022 werkleerbedrijf
 • Aangenomen
 • 5/18/2021
 • A-21-07 - Evenementenbeleid toegankelijkheid
 • Aangenomen
 • 5/18/2021
 • A-21-06 - Evenementenbeleid ingangsdatum
 • Aangenomen
 • 4/13/2021
 • A-21-05 - Opnemen vuurwerk artikelen in de APV
 • Verworpen
 • 4/13/2021
 • A-21-04 - Opnemen Lachgasverbod in APV
 • Ingetrokken
 • 4/13/2021
 • A-21-03 - Opnemen verbod gebruik lachgas in APV
 • Aangenomen
 • 4/13/2021
 • A-21-02 - Aanpassing APV inzake cross
 • Verworpen
 • 3/17/2021
 • A-21-01 - Kaders locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo
 • Aangenomen
 • 12/15/2020
 • A-20-15 - Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken
 • Aangenomen
 • 11/25/2020
 • A-20-15 - Plan van aanpak Stimulering Sanering Asbestdaken
 • 11/25/2020
 • A-20-14 - Bomenverordening
 • Aangenomen
 • 11/4/2020
 • A-20-13 - Begroting 2021 - Groep 7/8 aan de macht
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A-20-12 - Begroting 2021 - Groep 7 8 aan de macht
 • Aangenomen
 • 11/3/2020
 • A-20-11 - Begroting 2021 - Egalisatiereserve afval
 • Aangenomen
 • 11/3/2020
 • A-20-10 - Begroting 2021 - OZB verhoging
 • Verworpen
 • 11/3/2020
 • A-20-09 - Begroting 2021 - Groep 7 8 aan de macht
 • Ingetrokken
 • 11/3/2020
 • A-20-08 - Begroting 2021 - Groep 7 8 aan de macht
 • Ingetrokken
 • 10/15/2020
 • A-20-07 - Risicoprofiel VNOG
 • Aangenomen
 • 10/15/2020
 • A-20-06 - Meedoenarrangement
 • Verworpen
 • 9/15/2020
 • A-20-05 - Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 gemeente Berkelland
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • A-20-04 - Evaluatiebeleidskader RODE
 • Aangenomen
 • 5/26/2020
 • A-20-03 - Lokaal eigenaarschap
 • Ingetrokken
 • 5/26/2020
 • A-20-02 - Zonneparken
 • Ingetrokken
 • 11/6/2019
 • A-19-10 - Programmabegroting - OZB
 • Aangenomen
 • 11/6/2019
 • A-19-09 - Programmabegroting - Begroting en meerjarenperspectief
 • Ingetrokken
 • 11/6/2019
 • A-19-08 - Programmabegroting - Rioolheffing
 • Verworpen
 • 11/6/2019
 • A-19-07 - Programmabegroting - Afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • 10/15/2019
 • A-19-06 - Procesplan Berkelland in Balans
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • A-19-05 - Perspectiefnota 2020 - Teruggave ozb
 • Verworpen
 • 7/2/2019
 • A-19-04 - Perspectiefnota 2020 - Zorgkosten
 • Aangenomen
 • 3/21/2019
 • A-19-03 - Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • A-19-02 - Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
 • Aangenomen
 • 3/21/2019
 • A-19-01 - Beleidskader tijdelijke woningen 2019
 • Ingetrokken
 • 12/11/2018
 • A-18-16 - Algemene Plaatselijke Verordening 2019
 • Verworpen
 • 12/11/2018
 • A-18-15 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Ingetrokken
 • 12/11/2018
 • A-18-14 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Ingetrokken
 • 12/11/2018
 • A-18-13 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Verworpen
 • 11/13/2018
 • A-18-12 - Plan van aanpak 'Doorvertaling Structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen'
 • Verworpen
 • 11/13/2018
 • A-18-11 - Kader Woonzorg Initiatieven 2018
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • A-18-10 - Programmabegroting 2019 - Verhogen budget cultuur voor de periode 2019-2022
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • A-18-09 - Programmabegroting 2019 - Het niet doorvoeren van de OZB-teruggave in de periode 2019 - 2022
 • Verworpen