Notities ter informatie

DatumOmschrijvingCommissie/raad
 • 4/18/2024
 • Update woningbouwprogramma Q1 2024
 • Commissie RZ
 • 4/11/2024
 • Beleidsregel Wet Bibob 2024 Bernheze
 • Commissie BS
 • 4/4/2024
 • Opdrachtformulering De Bunders Heesch
 • Commissie RZ
 • 4/4/2024
 • Verzoek KBO's om extra financiële middelen voor huisvesting
 • Commissie MZ
 • 4/4/2024
 • Dienstverleningsovereenkomst (DVO) & Inrichtings- en Beheerplan (IBeP) natuurgebied De Maashorst
 • Commissie RZ
 • 3/28/2024
 • Jaarverslag klachten 2023
 • Commissie BS
 • 3/28/2024
 • Zienswijze i.z. Wabo-aanvraag SCAN diepboring Oss
 • Commissie RZ
 • 3/28/2024
 • Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • Commissie BS
 • 3/21/2024
 • Stand van zaken Visie recreatie en toerisme
 • Commissie MZ
 • 3/14/2024
 • Ontwikkelperspectief NOVEX De Peel
 • Commissie RZ
 • 3/14/2024
 • Beleidsplannen wonen 2024
 • Commissie RZ
 • 3/7/2024
 • Subsidieverlening 2024 ONS Welzijn
 • Commissie MZ
 • 3/7/2024
 • Woonzorgvisie Gemeente Bernheze 2024 - 2040
 • Raad
 • 2/29/2024
 • Evaluatie aanpak van Energiearmoede 2023
 • Commissie MZ
 • 2/29/2024
 • Evaluatie collectieve aanbesteding Fase B2 voor publieke laadinfra
 • Commissie RZ
 • 2/27/2024
 • Stand van zaken crisisnoodopvang Heeswijk-Dinther
 • Raad
 • 2/22/2024
 • Opdrachtformulering Het Runneke Nistelrode
 • Commissie RZ
 • 2/22/2024
 • Nieuw convenant Regio Noordoost Brabant (RNOB)
 • Commissie BS
 • 2/2/2024
 • VTH beleid 2024-2027
 • Commissie RZ
 • 2/1/2024
 • Wet voorkeursrecht gemeente in plangebied ‘De Bunders’
 • Commissie RZ
 • 2/1/2024
 • Update woonvisie en kader woningbouwprijzen 2024
 • Commissie RZ
 • 2/1/2024
 • Grondprijzenbeleid Bernheze 2024
 • Commissie RZ
 • 1/25/2024
 • Begroting 2024 keuze aanbod en plustaken GGD Hart voor Brabant
 • Commissie MZ
 • 1/25/2024
 • Ontwikkelingen Jeugdbescherming in Noordoost Brabant
 • Commissie MZ
 • 1/25/2024
 • Verkeersanalyse Nistelrode
 • Commissie RZ
 • 1/18/2024
 • Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) Kadernota 2025
 • Commissie BS
 • 1/18/2024
 • Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2023
 • Commissie BS
 • 1/11/2024
 • Afronding aanbesteding Wmo huishoudelijke hulp
 • Commissie MZ
 • 12/21/2023
 • Integraal Zorgakkoord (IZA) in de zorgkantoorregio Noordoost-Brabant
 • Commissie MZ
 • 12/21/2023
 • Extra bijdrage HoKaZo 2024
 • Raad
 • 12/21/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Loosbroekseweg 45, Nistelrode
 • Commissie RZ
 • 12/21/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Derptweg 13-15, Vorstenbosch
 • Commissie RZ
 • 12/21/2023
 • Handelingsperspectief agrariërs Bernheze
 • Commissie RZ
 • 12/20/2023
 • Huisvesting vluchtelingen Oekraïne
 • Raad
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Gouverneursweg ong (nabij 1a), Heeswijk-Dinther
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Eggerlaan ong. Vorstenbosch
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk 1a, Loosbroek
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerp bestemmingsplan 'Hommelsedijk/Nobisweg
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Den Berg' Heesch
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Loo 37, Nistelrode
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Brouwersstraat 2a, Heeswijk-Dinther
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Vinkelsestraat (tegenover 34), Heesch
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Huisvesting De Misse 2, 4 en 6 (Bibliotheek, De Pas en gemeentehuis)
 • Raad
 • 12/14/2023
 • Evaluatie dag tegen armoede
 • Commissie MZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Langstraat 21, Nistelrode
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingspan Muggenhoek 1, Heeswijk-Dinther
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Aa-Brugstraat 19 - Veldstraat, Heeswijk-Dinther
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Donzel 27 en Hoogbroeksesteeg ong. Nistelrode
 • Commissie RZ
 • 12/14/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Achterste Groes 9 en 9a, Heesch
 • Commissie RZ
 • 12/7/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan De Bleken 4, Heeswijk-Dinther
 • Commissie RZ