Moties

DatumOnderwerpPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • 3/20/2024
 • Overzicht afgehandelde moties 2024
 • 3/7/2024
 • Locatie Mini Heesch Jeugdvakantieweek
 • Unaniem Aangenomen
 • 2/8/2024
 • Overzicht afgehandelde moties 2023
 • 1/25/2024
 • Inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal
 • Aangenomen
 • 12/27/2023
 • Overzicht afgehandelde moties 2021
 • 12/14/2023
 • Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de Leygraaf
 • Aangenomen
 • 12/14/2023
 • Verkeersveiligheid centrum Nistelrode
 • Unaniem Aangenomen
 • 9/12/2023
 • Overzicht afgehandelde moties 2022
 • 5/25/2023
 • Planning uitvoering mobiliteitsplan versnellen
 • Unaniem Aangenomen
 • 5/25/2023
 • Behoud van het Hooghuis in Heesch
 • Unaniem Aangenomen
 • 4/20/2023
 • Tennisvereniging Vorstenbosch '82
 • Aangenomen
 • 3/16/2023
 • Bedrijvigheid en inbreiding woningbouwlocaties Vorstenbosch en Loosbroek
 • Unaniem Aangenomen
 • 3/2/2023
 • Een euro per inwoner aan rampgebied Turkije en Syrië
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Openbare en opgenstelde toiletten Bernheze
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Lokaal inkopen en aanbesteden in Bernheze
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Inkomensgrens verhogen
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/3/2022
 • Schuldenrust voor inwoners
 • Aangenomen
 • 10/6/2022
 • Eénmalige compensatie energielasten gemeenschapshuizen en verenigingen met een eigen accommodatie
 • Unaniem Aangenomen
 • 10/6/2022
 • Extra compensatie energielasten
 • Unaniem Aangenomen
 • 9/20/2022
 • Overzicht afgehandelde moties 2020
 • 7/7/2022
 • Start aanpak huisvesting basisschool Op Weg Vorstenbosch
 • Unaniem Aangenomen
 • 7/7/2022
 • Verordening Toeristenbelasting Bernheze 2023
 • Aangenomen
 • 3/10/2022
 • Situatie verenigingen en clubs in Cultereel Centrum De Pas
 • Aangenomen
 • 3/10/2022
 • Beleid generatiewoningen
 • Unaniem Aangenomen
 • 3/10/2022
 • Opvang vluchtelingen Oekraïne
 • Unaniem Aangenomen
 • 1/27/2022
 • Aanvullend afwegingskader Gemeenschappelijke regeling (GR) voor Heesch-West inzake adviesaanvraag categorie 5.1
 • Unaniem Aangenomen
 • 12/16/2021
 • Voorrang voor inwoners van gemeente Bernheze
 • Aangenomen
 • 12/16/2021
 • Gelijke kansen op een huis
 • Aangenomen
 • 11/11/2021
 • Invoeren Ja-brievenbussticker
 • Aangenomen
 • 11/11/2021
 • Onderzoek naar verwachte toekomstige capaciteit binnensportaccommodaties
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/4/2021
 • Preventie Sociaal Domein
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/4/2021
 • Veilig fietsen door Heesch
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/4/2021
 • Onderzoek naar invoeren opkoopbescherming woningmarkt
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/4/2021
 • De huiskamer van Heesch
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Toewijzingsladder bedrijfskavels ontwerpbestemmingsplan Heesch-West
 • Unaniem Aangenomen
 • 5/27/2021
 • Ophogen stelpost infrastructurele werken
 • Aangenomen
 • 5/27/2021
 • Publiekscampagne duurzaam doen
 • Unaniem Aangenomen
 • 5/27/2021
 • Maatwerk aan de Bernhezer slachtoffers van de toeslagenaffaire
 • Aangenomen
 • 5/20/2021
 • Behoud uitstraling basisschool Op Weg Vorstenbosch
 • Aangenomen
 • 4/8/2021
 • Integraal kansenbeleid buitengebied Bernheze
 • Unaniem Aangenomen
 • 12/10/2020
 • Infrastructurele werken
 • Aangenomen
 • 12/10/2020
 • Initiatief kleine, tijdelijke woningen op tijdelijke locaties
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/5/2020
 • Gratis mondkapjes voor minima
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/5/2020
 • Planning en ontwikkeling woningbouw Bernheze
 • Unaniem Aangenomen
 • 11/5/2020
 • Betrokkenheid van jongeren in lokale politiek
 • Aangenomen
 • 9/24/2020
 • Vluchtelingkinderen op Lesbos
 • Aangenomen
 • 9/24/2020
 • Positionering gemeenteraad en samenwerking regio overstijgend
 • Unaniem Aangenomen
 • 9/24/2020
 • Programma organisatie van de Maashorst
 • Unaniem Aangenomen
 • 5/28/2020
 • Onderzoek naar de oorzaken van de intensiteit van de besmettingen door het coronavirus in Bernheze
 • Unaniem Aangenomen
 • 5/20/2020
 • Terrasvergoeding 2020
 • Unaniem Aangenomen