Schriftelijke vragen (art 33)

Datum vraagOnderwerpFractieDatum antwoord
 • 2/15/2024
 • Huishoudelijke hulp Wmo
 • Progressief Bernheze
 • 11/11/2023
 • Indexeren subsidies professionele organisaties
 • Progressief Bernheze
 • 12/5/2023
 • 5/31/2023
 • Voortbestaan kledingbank ‘t Bernhezer Pakuys
 • Progressief Bernheze
 • 6/20/2023
 • 5/12/2023
 • Sluiting Het Hooghuis locatie Heesch
 • Progressief Bernheze
 • 5/30/2023
 • 5/12/2023
 • Beleid en beheerstrategie Japanse duizendknoop en soortgelijke overlastgevend en schadeveroorzakende planten
 • 50PLUS
 • 6/13/2023
 • 4/28/2023
 • Afhandelingstermijn WOO-verzoeken
 • 50PLUS
 • 6/15/2023
 • 4/26/2023
 • Toekomstbestendige sportverenigingen
 • Lokaal
 • 5/25/2023
 • 9/22/2022
 • Lokaal aanbesteden
 • CDA Bernheze
 • 10/25/2022
 • 6/28/2022
 • Verwijderen vervuilde grond speeltuin Heelwijkstraat te Heesch
 • 50PLUS
 • 7/12/2022
 • 2/9/2022
 • Aanvraag co-borgstelling TELRO Nistelrode – aanvullend beleid omtrent borgstelling voor kredieten van verenigingen.
 • SP
 • 3/22/2022
 • 12/20/2021
 • Grote hoeveelheid zwaar, illegaal vuurwerk in woonwijk in Heesch
 • D66
 • 1/11/2022
 • 11/25/2021
 • Waarborgen continuïteit behandelen bestemmingsplan- omgevingsplanaanvragen
 • CDA Bernheze
 • 12/15/2021
 • 10/30/2021
 • Rapportage MKB vriendelijkste gemeente
 • VVD
 • 11/23/2021
 • 7/26/2021
 • Opheffen van streeklijn 90 in de weekenden
 • Progressief Bernheze
 • 8/25/2021
 • 5/18/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Narcislaan 2 Heesch
 • VVD
 • 6/2/2021
 • 5/4/2021
 • Aangebrachte verkeerssluis op de Bosschebaan net na de bebouwde kom van Heesch
 • SP
 • 5/25/2021
 • 4/30/2021
 • Gevolgen toeslagenaffaire voor gezinnen in Bernheze
 • SP
 • 5/25/2021
 • 4/21/2021
 • Vragen o.m. naar aanleiding van de notitie ter informatie over Bouwen voor de toekomst
 • CDA Bernheze
 • 5/25/2021
 • 3/18/2021
 • ONS Welzijn
 • VVD
 • 4/20/2021
 • 3/16/2021
 • Activiteiten Mooiland in Den Haag
 • Progressief Bernheze
 • 4/6/2021
 • 11/9/2020
 • Onderwijskansenbeleid - sluiting peutercentra Piccino in Nistelrode en Vorstenbosch
 • CDA Bernheze
 • 11/13/2020
 • 9/2/2020
 • Deal bezwaarschrift De Erven
 • VVD
 • 9/29/2020
 • 8/7/2020
 • Dorpsstraat 66A Loosbroek
 • D66
 • 8/18/2020
 • 7/10/2020
 • Voornemen bouw appartementen aan 'Van de Ven Erf' te Heesch
 • CDA Bernheze
 • 8/18/2020
 • 6/24/2020
 • Vervolgvragen Ruimte voor Ruimte woningen
 • VVD
 • 8/18/2020
 • 6/16/2020
 • Financiële gevolgen coronacrisis
 • SP
 • 7/14/2020
 • 5/25/2020
 • Fraude met taalbureaus
 • VVD
 • 6/16/2020
 • 5/8/2020
 • Coronavirus - GGD Hart voor Brabant en versoepling maatregelen
 • D66
 • 6/9/2020
 • 5/8/2020
 • Principeverzoek voor het plaatsen van 10 tijdelijke, verplaatsbare Tiny houses en zonnepaneel-weide Liniedijk 5 Heeswijk-Dinther
 • VVD
 • 6/2/2020
 • 5/1/2020
 • Stand van zaken Ruimte voor Ruimte woningen
 • VVD
 • 6/9/2020
 • 4/28/2020
 • Eenmalige toekenning bedrag van € 4.000,- aan de gemeenschapshuizen
 • Politieke Partij Blanco
 • 5/19/2020
 • 3/19/2020
 • Dienstverlening en VAB-beleid gemeente Bernheze
 • CDA Bernheze
 • 4/21/2020
 • 10/22/2019
 • Advies commissie MER over plannen Heesch West
 • Progressief Bernheze
 • 12/3/2019
 • 9/23/2019
 • Ontwikkeling rond de A59 in relatie tot bedrijventerrein Heesch West
 • CDA Bernheze
 • 12/3/2019
 • 6/27/2019
 • Gemeentelijke begraafplaats 't Loo in Nistelrode
 • VVD
 • 8/13/2019
 • 5/27/2019
 • Kap eiken aan de Graafsebaan in Heesch
 • Progressief Bernheze
 • 6/13/2019
 • 4/29/2019
 • Autohandel v.d. Leest, Baron vd Bogaerdelaan 14 Heeswijk Dinther
 • VVD
 • 5/14/2019
 • 4/16/2019
 • Vervolgvragen Aankoop Achterste Groes 22, Heesch
 • VVD
 • 4/30/2019
 • 3/18/2019
 • Incident met taurussen op de Maashorst
 • Progressief Bernheze
 • 4/16/2019
 • 2/21/2019
 • Aankoop Achterste Groes 22, Heesch
 • VVD
 • 3/13/2019
 • 2/14/2019
 • Bernheze loopt achter met sociale woningbouw
 • Progressief Bernheze
 • 3/19/2019
 • 1/21/2019
 • Taaleis op grond van art. 18b van de Participatiewet
 • VVD
 • 2/14/2019
 • 1/14/2019
 • Bomenkap Elzenseloop in Heesch
 • Progressief Bernheze
 • 1/30/2019
 • 11/29/2018
 • Jongeren op de arbeidsmarkt, een voorstel tot sluiten van een jongerenpact
 • D66
 • 1/8/2019
 • 11/22/2018
 • Eindejaar geschenken en/of kerstpakketten
 • VVD
 • 12/11/2018
 • 10/25/2018
 • Ontwerpbestemmingsplan Koffiestraat 15, Heeswijk-Dinther
 • CDA Bernheze
 • 12/18/2018
 • 10/23/2018
 • Uitvoering Verordening Wmo Bernheze
 • SP
 • 11/8/2018
 • 9/10/2018
 • Beeld van WOZ-waarde huizen
 • Progressief Bernheze
 • 9/18/2018
 • 2/9/2018
 • Pilot Zelfbouw
 • Lokaal
 • 4/26/2018
 • 1/15/2018
 • Mestverwerking aan de Loosbroekseweg te Nistelrode
 • Lokaal
 • 2/27/2018