Moties

OnderwerpDatum raadsvergaderingAgendapuntNummerFractie(s)StatusAfgedaan
 • Wervingscampagne Burgernet in Brunssum
 • 11-3-2019
 • 2
 • campagne in uitvoering
 • Energietransitie
 • 11-3-2019
 • 1
 • Akkerweg (vervolg motie)
 • 11-3-2019
 • 3
 • Regenboogzebrapad
 • 13-11-2018
 • 17
 • Raadsbreed
 • Omgevingswet
 • 13-11-2018
 • 16
 • PvdA
 • Zonne-akker
 • 13-11-2018
 • 20
 • BBB Lijst Palmen
 • Behoud Voortgezet Onderwijs
 • 13-11-2018
 • 8
 • Raadsbreed
 • Versnelling aanleg brug Akkerweg
 • 13-11-2018
 • 18
 • PAK
 • Zonnepanelen beschermd Stads- en Dorpsgezicht
 • 13-11-2018
 • 21
 • Raadsbreed
 • Extra agenten naar Limburg
 • 13-11-2018
 • 12
 • Raadsbreed
 • Verzilveringsregeling Blijverslening Duurzaam Thuis
 • 13-11-2018
 • 19
 • Raadsbreed
 • Hondenpoep
 • 13-11-2018
 • 14
 • Zwerfafval en onderhoud openbare ruimte
 • 13-11-2018
 • 21
 • Dementievriendelijke gemeente
 • 13-11-2018
 • 9
 • Raadsbreed
 • Fietsenstalling
 • 13-11-2018
 • 13
 • Energiereductie realiseren
 • 13-11-2018
 • 10
 • Raadsbreed
 • Erafscheidingenbeleid hoekwoningen en voorgevels
 • 13-11-2018
 • 11
 • Raadsbreed
 • Noodmap
 • 13-11-2018
 • 15
 • Raadsbreed
 • Op basis van de evaluatie in Heerlen (na zomer 2019) zal de veiligheidsregio een advies uitbrengen over de noodmap. (besproken in commissie 7-5-19 Buza)
 • Bestuur Brunssum zoekt verbinding
 • 23-10-2018
 • 7
 • Lijst Borger
 • Op zaterdag 15 dec 2018 is afvaardiging van de raad en college de straat op gegaan en heeft deelgenomen aan vredeslicht tijdens kerst vier je samen. Werkgroep is ook actief bezig, informeer bij de griffie naar de laatste stand van zaken.
 • Fairtrade gemeente Brunssum
 • 5-6-2018
 • 6
 • Raadsbreed
 • Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
 • 10-4-2018
 • 5
 • Lijst Borger
 • Wijziging stemproces
 • 10-4-2018
 • 4
 • CDA
 • Afgehandeld
 • Duurzame energie
 • 13-3-2018
 • 3
 • Speeltuin Schutterspark
 • 13-3-2018
 • 2
 • uitgevoerd
 • Motie vreemd aan de orde van de dag mbt Statiegeldalliantie
 • 30-1-2018
 • 1
 • PvdA
 • Uitgevoerd - zie bijlage stand van zaken
 • Onderzoek regionaal subsidiebeleid
 • 12-12-2017
 • 22
 • PvdA
 • Tegenprestatie organisaties welke subsidie ontvangen
 • 12-12-2017
 • 23
 • VVD
 • Onafhankelijke second opinion
 • 12-12-2017
 • 24
 • Preventie op scholen
 • 12-12-2017
 • 25
 • Lijst Borger
 • Gedwongen herindeling van bovenaf
 • 29-11-2017
 • 21
 • Raadsbreed
 • Afgedaan - alle betrokken partijen hebben een afschrift gekregen.
 • Afkoppeling water van riool
 • 7-11-2017
 • 11
 • Afgehandeld
 • stopzetten bezuiniging onderwijsachterstandenbeleid
 • 7-11-2017
 • 19
 • SP
 • CreĆ«ren 20 parkeerplaatsen bij Clemensdomein
 • 7-11-2017
 • 20
 • Afgehandeleld
 • Stopzetten bezuiniging bibliotheek
 • 7-11-2017
 • 18
 • SP
 • Cultureel erfgoed in Brunssum
 • 7-11-2017
 • 17
 • mondeling raad 18-9-18 + RIB
 • Betaalbare starterswoningen
 • 7-11-2017
 • 16a
 • NWW
 • 7-11-2017
 • 16
 • Niet uitvoerbaar
 • Inloopspreekuur veiligheid
 • 7-11-2017
 • 12
 • Romboutscollege
 • 7-11-2017
 • 14
 • afgedaan
 • wifi centrum - aantrekkelijker maken van centrum
 • 7-11-2017
 • 13
 • Collegebesluit genomen
 • Zonne-akker en energie coƶperatie
 • 7-11-2017
 • 15
 • Financiele bijdrage aan de opbouw van Sint Maarten
 • 10-10-2017
 • 10
 • CDA
 • Bedrag overgemaakt
 • Hondenpoepbak Brunssum Noord
 • 11-7-2017
 • 6
 • Lijst Borger
 • aangenomen en uitgevoerd
 • Brunssum zelfstandig
 • 11-7-2017
 • 5
 • aangenomen
 • Lastenverlichting Brunssumse burger
 • 11-7-2017
 • 8
 • aangenomen
 • Uitbreiding BOA's
 • 11-7-2017
 • 11
 • Lijst Borger
 • aangenomen
 • Bibliotheek Brunssum
 • 11-7-2017
 • 7
 • aangenomen
 • Instellen noodfonds Brunssum
 • 11-7-2017
 • 10
 • Lijst Borger
 • Verkeersregelinstallatie Rembrandtstraat
 • 11-7-2017
 • 9
 • aangenomen
 • Verbeterpunten communicatie
 • 21-6-2017
 • 4
 • aangenomen