Amendementen

OnderwerpDatum raadsvergaderingAgendapuntNummerFractie(s)Status
 • Toekomst bibliotheek
 • 13-11-2018
 • 2
 • unaniem
 • Programmabegroting 2019
 • 13-11-2018
 • 1
 • unaniem
 • Geen begeleidingscommissie initiatiefvoorstel onderzoek gronddossier Palmen
 • 12-12-2017
 • 9
 • Afgehandeld
 • 10% structurele verhoging subsidies verenigingen
 • 7-11-2017
 • 7
 • Raadsbreed
 • Tussenbericht
 • Lastenverlichting alsnog doovoeren (OZB)
 • 7-11-2017
 • 6
 • Raadsbreed
 • Tussenbericht
 • Handhaven tarieven kwijtschelding op het niveau van 2017
 • 7-11-2017
 • 5
 • Raadsbreed
 • Tussenbericht
 • Onderbouwing budgetverhoging MIP-OR 2018-2021
 • 7-11-2017
 • 8
 • Raadsbreed
 • Tussenbericht
 • Tweede impuls toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt / behouden werkgelegenheid
 • 7-11-2017
 • 4
 • Raadsbreed
 • Tussenbericht
 • Reserve sociaal domein
 • 24-10-2017
 • 3
 • PAK
 • aangenomen
 • Reserve integraal sociaal domein
 • 11-7-2017
 • 2
 • SP
 • aangenomen
 • Extra budget actie voeren tegen herindeling
 • 11-7-2017
 • 1
 • aangenomen
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Brunssum 2017
 • 13-12-2016
 • 11
 • Aangenomen
 • Aanwijzing bijzondere begraafplaats op eigen terrein
 • 20-10-2016
 • 10
 • Aangenomen
 • Evaluatie financiële verordening (ex 212)
 • 26-4-2016
 • 8
 • PAK
 • Aangenomen
 • Kunstgras SV Brunssum
 • 26-4-2016
 • 9
 • Aangenomen
 • Werkgelegenheid
 • 1-12-2015
 • 7
 • Aangenomen
 • Noodopvang
 • 12-11-2015
 • 6
 • Aangenomen
 • Lasten verlichting
 • 10-11-2015
 • 5
 • Aangenomen
 • Wijziging begroting
 • 10-11-2015
 • 4
 • PAK
 • Aangenomen
 • Technische aanpassing raadsbesluit
 • 14-7-2015
 • 2
 • Aangenomen
 • Verbouwing raadzaal
 • 14-7-2015
 • 3
 • Aangenomen
 • Amendement Bewijslast zorgvrager verwijderen uit verordening
 • 28-10-2014
 • 2
 • SP
 • Aangenomen
 • Limburg Economic Development (LED)
 • 21-1-2014
 • 1
 • PAK
 • Aangenomen
 • Toestemming tot het treffen van een GR Bestuurdsdienst Landgraaf-Brunssum
 • 17-12-2013
 • 12
 • Aangenomen
 • Toestemming tot het treffen van een GR Bestuurdsdienst Landgraaf-Brunssum
 • 17-12-2013
 • 11
 • Leden RKC
 • Aangenomen
 • Programmabegroting 2014 (versie 2 incl. amendementen)
 • 5-11-2013
 • 8
 • Aangneomen
 • Programmabegroting 2014 (versie 2 incl. amendementen)
 • 5-11-2013
 • 9
 • Aangenomen
 • Programmabegroting 2014 (versie 2 incl. amendementen)
 • 5-11-2013
 • 10
 • Aangenomen
 • Aanpassen plangrens Bp Renaturering Rode Beek
 • 11-9-2013
 • 7
 • PvdA
 • Aangenomen
 • Vaststelling Bestemmingplan Bedrijventerrein Haefland-Rode Beek
 • 11-6-2013
 • 6
 • VVD
 • Aangenomen
 • Restauratie Clemenskerkje
 • 23-4-2013
 • 3
 • Raadsbreed
 • Aangenomen
 • Integraal Sociaal Beleid
 • 23-4-2013
 • 5
 • BBB Lijst Palmen
 • Aangenomen
 • Verzoek renteloze lening HOB
 • 23-4-2013
 • 2
 • Lijst Huisman-Peeters
 • Aangenomen
 • Nota aanbestedingsbeleid
 • 23-4-2013
 • 4
 • BCD
 • Aangenomen
 • Initiatiefvoorstel Beschermd Stads- en DorpsGezicht
 • 22-1-2013
 • 1
 • Coalitie
 • Aangenomen
 • Overdracht gronden buitenring
 • 12-12-2012
 • 5
 • PAK
 • aangenomen
 • 1e Begrotingswijziging WOZL
 • 20-6-2012
 • 4
 • PAK
 • aangenomen
 • Resultaten forensisch onderzoek Deloitte inzake Intratuin/Licom
 • 12-6-2012
 • 3
 • aangenomen
 • Verordening individuele voorzieningen
 • 24-1-2012
 • 2
 • aangenomen
 • Verordening persoonlijk participatiebudget Wmo
 • 24-1-2012
 • 1
 • aangenomen
 • Parkeren Vijverlaan
 • 21-9-2011
 • 3
 • CDA
 • aangenomen
 • Kledingbeurs
 • 5-7-2011
 • 2
 • aangenomen
 • Quick scan Centrumplan Rekenkamercommissie Brunssum
 • 25-1-2011
 • 1
 • aangenomen
 • Begroting (LOO)
 • 9-11-2010
 • 3
 • aangenomen
 • Deregulering en APV
 • 13-7-2010
 • 2
 • Lijst Borger
 • aangenomen
 • Conceptbegroting 2011 WOZL en 1-ste begrotingswijziging 2010
 • 18-5-2010
 • 1
 • Lijst Borger
 • aangenomen