Rapporten Rekenkamercommissie

OnderwerpDatum
 • Onderzoek gronddossier
 • 6-3-2018
 • Rekenkamerbrief Onderzoek arbeidsverhoudingen WOZL
 • 12-12-2017
 • Onderzoeksrapport controle inkoop gemeente Brunssum
 • 10-10-2017
 • Quick scan digitale veiligheid
 • 26-4-2016
 • Rekenkamerbrief WOZL - Rkcs Brunssum en Landgraaf
 • 7-2-2014
 • Bestuursdienst Landgraaf - Brunssum
 • 13-12-2013
 • Rapport Schutterspark
 • 11-12-2013
 • Rekenkamerbrief Governance structuur WOZL
 • 29-11-2013
 • De drie D's in het sociale domein
 • 28-11-2013
 • Herinrichting Rekenkamercommissie 2013 incl. verordening
 • 1-10-2013
 • Rekenkamerrapport Invoering Centrum voor jeugd en Gezin
 • 24-4-2013
 • Controle van gemeenteraden op partijen als Licom
 • 17-12-2012
 • Rekenkamerbrief Een goed begin - het halve werk III
 • 22-10-2012
 • Rapport Inhuur derden Brunssum
 • 11-9-2012
 • Reserves Verbonden Partijen Brunssum - Landgraaf
 • 24-1-2012
 • Onderzoeksrapport Accommodatiebeleid Brunssum
 • 15-11-2011
 • Quick Scan Centrumplan Brunssum
 • 25-1-2011
 • Rapport Minimabeleid in Brunssum en Landgraaf
 • 7-12-2010
 • Rapport Re-integratie ISD BOL
 • 11-5-2010
 • Rapport Arbeidsmarkt en scholing
 • 18-1-2010
 • Rekenkamerrapport Risicomanagement in Brunssum
 • 8-12-2009
 • Rekenkamerbrief Raadzame controle (uitvoering van art. 213a)
 • 16-12-2008
 • Een goed begin: het halve werk (Tijdigheid en relevantie van bijsturings- en verantwoordingsinformatie)
 • 4-6-2008
 • Rekenkamerbrief Regionalisering brandweer
 • 4-2-2008
 • Rekenkamerbrief wat komt er na smart? Evidence based beleid
 • 11-9-2007
 • Onderzoek verbonden partijen
 • 11-7-2007
 • WMO uit de startblokken
 • 12-6-2007