Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouderOrganisatieonderdeel
 • D.036432 mondeling amendement voorzitter
 • Afgerond
 • J.A. de Boer MSc
 • Team Staf
 • Wijzigingen APV - CDA e.a.
 • Afgerond
 • J.P.M. Meijers
 • Domein Bedrijfsvoering
 • Wijziging APV - VVD
 • Afgerond
 • J.P.M. Meijers
 • Domein Bedrijfsvoering
 • D.095027 behoud Burens cultuurhistorisch landschap
 • Afgerond
 • J.P.M. Meijers
 • Team Staf
 • D.095020 veeteelt
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • D.095022 RAS organisatiestructuur aanpassen met duidelijke positie raden
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • D.026786 VVD, Gemeentebelangen en PvdA: speerpunten
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Team Beleid
 • D.026779 D66 en CDA: duurzaamheidsmaatregelen
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Team Beleid
 • D.053054 aantrekkelijk werkgeverschap GGD Gelderland-Zuid
 • Afgerond
 • H.N.G. Wiendels
 • Team Beleid
 • D.002506: aanhouden beslispunt 2
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • D.070436: digitale zorgvormen
 • Afgerond
 • H.N.G. Wiendels
 • Sociaal Domein
 • D.033613 eenvoudige tweemaandelijkse rapportage en actieve informatieplicht
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Directie
 • D.081733 Zon en wind beleidsplan 2020
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • D.050378 wijzigingen a.g.v. coalitieakkoord 2020-2022
 • Afgerond
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • Team Backoffice
 • Amendement D66 over vervanging klassieke lichtmastencentrum Buren
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • D.081727 Prijsgrens goedkope woningen
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • D.083321 Startersleningen
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Project Zero Based Budget Budgeting
 • Afgerond
 • K.A. Maier
 • Domein Bedrijfsvoering
 • Bezuinigingen Zero Based Budgeting
 • Afgerond
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • D66: aanpassen principebesluit
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Team Beleid
 • D.015476: starten traject en spoedige uitspraak
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Team Beleid
 • D.035360: uitrit FruitNL Ommeren
 • Afgerond
 • G.J. Keller
 • Team Beleid
 • D.035359: aanvullende voorwaarden verklaring van geen bedenkingen Lingemeren 2
 • Afgerond
 • D.J. Russchen
 • Team Beleid
 • D.035358: plussenbeleid
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Team Beleid
 • Medewerking verlenen aan Energiepark Echteld-Lienden
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Geen medewerking verlenen aan Energiepark Echteld-Lienden zonder beslispunten 2 en 3
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • D.062902: Klokhuis
 • Afgerond
 • K.A. Maier
 • Domein Ruimte
 • D.062901: ballonverbod
 • Afgerond
 • J.A. de Boer MSc
 • Team Advies
 • D.007882 Benoeming leden gemeenschappelijke regelingen, kwaliteitscommissie en werkgroepen
 • Afgerond
 • J.A. de Boer MSc
 • Oversteekplaatsen provinciale wegen
 • Loopt
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Verkeersveiligheid Adelsweg Lienden
 • Loopt
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Zienswijze kadernota 2023 AVRI
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Pilot kleine windmolens
 • Afgerond
 • E.M. de Bas
 • Domein Ruimte
 • Uiterwaarden
 • Afgerond
 • K.A. Maier
 • Domein Ruimte
 • D.009869 aanpassing zienswijze begroting 2018 GGD Veilig Thuis
 • Afgerond
 • D.J. Russchen
 • Team Beleid
 • D.009867 reserves Avri
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • D.009868 negatieve zienswijze GGD Veilig Thuis
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • D.009866 aanpassing variabele tarieven Avri
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • D.060253: klimaatvisie veeteelt
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Team Beleid
 • D.060191: P. van Westrhenenweg 16 Ingen
 • Afgerond
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • Team Beleid
 • RMA 381 D66 en CDA: heroverweging voorstel
 • Afgerond
 • K.A. Maier
 • Domein Ruimte
 • RMA 382 VVD en PvdA: duurzaamheid
 • Afgerond
 • K.A. Maier
 • Domein Ruimte
 • D.021238: forellenvisserij Rijnstraat 6 en 6a Maurik
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Team Beleid
 • D.021237: bedrijfsactiviteiten Orgamebo
 • Afgerond
 • S.T. Klein-de Jong
 • Team Beleid
 • Vrijstelling lage verwachtingsgebieden
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Ontheffing metaal detectie
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Archeologie voor iedereen dezelfde regels
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • Actualisatie verstoringskaart
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • D.093267 RES-bod 1.0
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte
 • D.093266 'draagvlak & democratische legitimering' RES-bod 1.0
 • Afgerond
 • J.P. Neven
 • Domein Ruimte