Toezeggingen

AgendapuntPortefeuillehouderTitelDeadlineDatum afdoeningOrganisatieonderdeel
 • J.P. Neven
 • Schriftelijke terugkoppeling over lopend onderzoek naar onderhoud Rijnbrug
 • 3/31/2024
 • Domein Ruimte
 • E.M. de Bas
 • Mogelijkheden microwoningen
 • 3/31/2024
 • Domein Ruimte
 • E.M. de Bas
 • De raad op de hoogte houden over schaarste stroomnet
 • 3/31/2024
 • 1/30/2024
 • Domein Ruimte
 • J.P. Neven
 • Oriënterende bespreking vergunningverlening zonder kosten
 • 12/31/2023
 • 12/18/2023
 • Domein Dienstverlening
 • J.P. Neven
 • Gelopen proces en beantwoording vraag transformatorhuisje in Eck en Wiel
 • 12/31/2023
 • 12/31/2023
 • Domein Bedrijfsvoering
 • H.M. Ostendorp
 • Gemeenteraad informeren over stand van zaken
 • 1/31/2024
 • Meerdere domeinen
 • G.J. Keller
 • -reactie op mw. Visser
 • informatie over toetsingskader VAB-beleid en huidige stavaza, over bestuurlijke plannen en 'plussen'beleid
 • openstelling landgoederen
 • leesbaarheid raadsvoorstellen
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • hulpmiddelen en communicatieplan
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Beheer
 • G.J. Keller
 • informatie over resultaten parkeeronderzoek, reserve overlopende posten en financiering/snelheid uitvoering
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • J.P. Neven
 • tijdelijk karakter en soorten woningen en doelgroepen in woningmarktonderzoek
 • 7/9/2020
 • 7/7/2020
 • Team Beleid
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • waterbergingscompensatie
 • 7/9/2020
 • 6/30/2020
 • Team Beleid
 • J.A. de Boer MSc
 • bijtprotocol honden
 • 4/11/2019
 • 4/24/2019
 • Team Advies
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • gebruik lichtvervuilde grond
 • 12/7/2021
 • 12/2/2021
 • Domein Ruimte
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op gehanteerde leeftijdsgrenzen
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • raadsvoorstel beleidsnota garantstellingen
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Advies
 • D.J. Russchen
 • vervolgtraject, energieverbruik en burgeparticipatie & communicatie
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • gevolgen weerstandsratio en evaluatie
 • 5/23/2019
 • 5/23/2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • aantal woningen en overdracht openbare ruimte
 • 5/23/2019
 • 5/23/2019
 • Team Regie en Projecten
 • S.T. Klein-de Jong
 • onderhoudsprotocol
 • 9/20/2018
 • 9/17/2018
 • Team Regie en Projecten
 • J.P. Neven
 • erratum, uitvoering beleidsplan en vrijwilligers
 • 6/18/2020
 • 6/16/2020
 • Team Beheer
 • J.A. de Boer MSc
 • kosten opruimen drugsafval
 • 6/18/2020
 • 6/10/2020
 • Team Regie en Projecten
 • K.A. Maier
 • taxatierapport, inzage begroting/jaarrekeningen, inventarisatiedeel, verhuur en bestemming/gebruiksmogelijkheden
 • 6/18/2020
 • 6/12/2020
 • Team Beheer
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • technische vragen, accountant, monitoring, verstrekte garantstellingen en beslisboom
 • 6/18/2020
 • 6/29/2020
 • Team Advies
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • Voorkoopstraat 1a Beusichem, legaliseringsonderzoek
 • 2/26/2021
 • 2/27/2021
 • Domein Ruimte
 • A. Benschop-van Eldik
 • aanbesteding, fiscaal regiem en compensatieregeling
 • 5/24/2018
 • 5/17/2018
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • Memo aanleveren aan raad
 • 2/17/2022
 • 2/17/2022
 • Domein Ruimte
 • J.P. Neven
 • Rapport evaluatie grondbeheertaken toezenden aan de raad.
 • 2/17/2022
 • 2/14/2022
 • Domein Ruimte
 • J.P. Neven
 • Risico's hogere inflatie
 • 2/17/2022
 • 2/22/2022
 • Domein Ruimte
 • J.P. Neven
 • Vragen VVD schriftelijk beantwoorden
 • 2/10/2022
 • 2/10/2022
 • Domein Ruimte
 • H.N. de Ronde
 • Orgamebo BV
 • 3/8/2018
 • 3/9/2018
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Uitvoeringsnotitie, uitleencijfers en rol BasisBuren
 • 2/15/2018
 • 2/15/2018
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Evaluatie
 • 2/1/2020
 • 3/15/2018
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • inzage, besluitvorming overige gemeenten en oproep tot vergadering werkgroep sociaal domein
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • concept amendement, Eerste Kerstdag, beleidskader vrijstellingen
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Advies
 • D.J. Russchen
 • Wet meldcode, werkgroep Financiën, overheadkosten en kosten opleiding/ICT, betere zorg?
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • J.P. Neven
 • bestuurlijke reactie AB Avri
 • 10/21/2021
 • 10/14/2021
 • Domein Ruimte
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • toelichtende vragen op bestemmingsplan Lienden
 • 10/21/2021
 • 11/9/2021
 • Domein Ruimte
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • inhoudelijke achtergrondvragen bestemmingsplan Erichem
 • 10/21/2021
 • 11/1/2021
 • Domein Ruimte
 • S.T. Klein-de Jong
 • verslag, verkeerssituatie, luchtwasser, levensvatbaarheid bedrijf en toelichting op tabel 10 GRO
 • 12/13/2018
 • 12/12/2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op visseizoen, erfgrenzen, vierde visvijfer, conceptvoorwaarden en suggestie onderbouwing zienswijzen
 • 12/13/2018
 • 12/12/2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • Hooghendijck en Tollewaard
 • 7/6/2018
 • 7/6/2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • ondersteuning woningbouw, toelichting overhevelingsbudgetten, investeringen en resultaatbestemming weerstand, toeristenbelasting, softwarepakket vastgoed, privacy en informatieveiligheid
 • 7/6/2018
 • 7/6/2018
 • Team Advies
 • J.P.M. Meijers
 • Nagaan of accountantsverslag er op tijd zal zijn
 • 6/10/2022
 • 6/9/2022
 • Domein Bedrijfsvoering
 • J.P.M. Meijers
 • Beantwoording schriftelijke vragen
 • 6/10/2022
 • 6/10/2022
 • Domein Bedrijfsvoering
 • J.P. Neven
 • Schriftelijke beantwoording vragen
 • 6/10/2022
 • 6/7/2022
 • Domein Bedrijfsvoering
 • J.P. Neven
 • Schriftelijke beantwoording vragen
 • 6/10/2022
 • 6/10/2022
 • Domein Bedrijfsvoering
 • J.P. Neven
 • Terugkoppeling werkbezoek aan CIRTEX
 • 10/1/2022
 • 6/20/2022
 • Domein Ruimte
 • K.A. Maier
 • Beantwoording schriftelijke vragen
 • 6/10/2022
 • 6/10/2022
 • Domein Dienstverlening
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • overzicht verkoopontwikkelingen bedrijventerrein Doejenburg
 • 7/9/2020
 • 7/17/2020
 • Team Regie en Projecten
 • P.A.J.M. van den Hurk
 • programma-indeling versus nieuwe indeling en schrappen informatiekwadrant
 • 7/9/2020
 • 7/9/2020
 • Team Advies