Toezeggingen

AgendapuntPortefeuillehouderTitelDeadlineDatum afdoeningOrganisatieonderdeel
 • G.J. Keller
 • -reactie op mw. Visser
 • informatie over toetsingskader VAB-beleid en huidige stavaza, over bestuurlijke plannen en 'plussen'beleid
 • openstelling landgoederen
 • leesbaarheid raadsvoorstellen
 • 14-6-2018
 • 14-6-2018
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • hulpmiddelen en communicatieplan
 • 14-6-2018
 • 14-6-2018
 • Team Beheer
 • G.J. Keller
 • informatie over resultaten parkeeronderzoek, reserve overlopende posten en financiering/snelheid uitvoering
 • 14-6-2018
 • 14-6-2018
 • J.A. de Boer MSc
 • bijtprotocol honden
 • 11-4-2019
 • 24-4-2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op gehanteerde leeftijdsgrenzen
 • 28-2-2019
 • 27-2-2019
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • raadsvoorstel beleidsnota garantstellingen
 • 28-2-2019
 • 27-2-2019
 • Team Advies
 • D.J. Russchen
 • vervolgtraject, energieverbruik en burgeparticipatie & communicatie
 • 28-2-2019
 • 27-2-2019
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • gevolgen weerstandsratio en evaluatie
 • 23-5-2019
 • Directie
 • S.T. Klein-de Jong
 • aantal woningen en overdracht openbare ruimte
 • 23-5-2019
 • Team Regie en Projecten
 • S.T. Klein-de Jong
 • onderhoudsprotocol
 • 20-9-2018
 • 17-9-2018
 • Team Regie en Projecten
 • A. Benschop-van Eldik
 • aanbesteding, fiscaal regiem en compensatieregeling
 • 24-5-2018
 • 17-5-2018
 • H.N. de Ronde
 • Orgamebo BV
 • 8-3-2018
 • 9-3-2018
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Uitvoeringsnotitie, uitleencijfers en rol BasisBuren
 • 15-2-2018
 • 15-2-2018
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Evaluatie
 • 1-2-2020
 • 15-3-2018
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • inzage, besluitvorming overige gemeenten en oproep tot vergadering werkgroep sociaal domein
 • 14-6-2018
 • 14-6-2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • concept amendement, Eerste Kerstdag, beleidskader vrijstellingen
 • 14-6-2018
 • 14-6-2018
 • Team Advies
 • D.J. Russchen
 • Wet meldcode, werkgroep Financiën, overheadkosten en kosten opleiding/ICT, betere zorg?
 • 14-6-2018
 • 14-6-2018
 • S.T. Klein-de Jong
 • verslag, verkeerssituatie, luchtwasser, levensvatbaarheid bedrijf en toelichting op tabel 10 GRO
 • 13-12-2018
 • 12-12-2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op visseizoen, erfgrenzen, vierde visvijfer, conceptvoorwaarden en suggestie onderbouwing zienswijzen
 • 13-12-2018
 • 12-12-2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • Hooghendijck en Tollewaard
 • 6-7-2018
 • 6-7-2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • ondersteuning woningbouw, toelichting overhevelingsbudgetten, investeringen en resultaatbestemming weerstand, toeristenbelasting, softwarepakket vastgoed, privacy en informatieveiligheid
 • 6-7-2018
 • 6-7-2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • Toezeggingen voorbespreking 28 november 2017
 • 7-12-2017
 • 19-12-2017
 • Team Beleid
 • H.N. de Ronde
 • Toezeggingen college voorbespreking 28 november 2017
 • 7-12-2017
 • 19-12-2017
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • Toezeggingen college Voorbespreking 28 november 2017
 • 7-12-2017
 • 19-12-2017
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • beleidskader, evaluatie, Reserve en specificatie kostenoverzicht
 • 11-4-2019
 • 11-4-2019
 • Team Beheer
 • S.T. Klein-de Jong
 • positie biologische agrarische bedrijven, stroomschema, ingevoerd plussenbeleid bij andere gemeenten en overleg met ondernemers
 • 11-4-2019
 • 16-4-2019
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • artikel 1D.
 • 11-4-2019
 • 9-4-2019
 • Team Regie en Projecten
 • S.T. Klein-de Jong
 • verdiepingsslag opzet en toerekening leges
 • 30-6-2019
 • 8-1-2019
 • Team Backoffice
 • S.T. Klein-de Jong
 • toezeggingen voor schriftelijke beantwoording
 • 2-11-2018
 • 1-11-2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • lange termijn toezeggingen
 • 1-11-2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op bouwvolume en milieuhindercirkel
 • 28-2-2019
 • 27-2-2019
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op landschappelijke inpassing en toetsingskader toekomstige aanvragen
 • 28-2-2019
 • 27-2-2019
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • Overdracht beheer buitensportaccommodaties
 • 1-4-2019
 • 8-1-2019
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Beter leesbaar beleidsplan
 • 25-1-2018
 • 22-1-2018
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • actualisatie gegevens
 • 25-10-2018
 • 23-10-2018
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • onderbouwing budget
 • 25-10-2018
 • 22-10-2018
 • Team Regie en Projecten
 • G.J. Keller
 • onttrekking, fietsvoorzieningen, onderliggende onderzoek en analyses en belispunt 3
 • 25-10-2018
 • 22-10-2018
 • Team Regie en Projecten
 • G.J. Keller
 • procedure bestemmingsplan, status strategisch eigendom en bedrijfsplan
 • 23-5-2019
 • Team Beheer
 • D.J. Russchen
 • Veilig Thuis, reacties en ongewenste zwangerschappen
 • 23-5-2019
 • Team Beleid
 • J.A. de Boer MSc
 • ambities en prioritering inkoopbeleid
 • 20-9-2018
 • 4-10-2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • GR, financiën, Glasvezel buitenaf, vragen PCG en VVD en uitsluitsel beantwoording
 • 20-9-2018
 • 10-10-2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • Arbo en vrachtverkeer
 • 20-9-2018
 • 20-9-2018
 • Team Beleid
 • Communicatie en vervolgprocedure
 • 19-4-2018
 • 1-8-2018
 • actualisering Teisterbant, aangepaste verkavelingsopzet Doejenburg en presentatie cijfers toegankelijk in volgend raadsvoorstel
 • 19-4-2018
 • 2-10-2018
 • D.J. Russchen
 • nieuwe verordening Wmo/Jeugdwet medio november/december 2018
 • 1-11-2018
 • 2-10-2018
 • Team Beleid
 • J.A. de Boer MSc
 • Financiën
 • 15-2-2018
 • 15-2-2018
 • A. Benschop-van Eldik
 • Toezeggingen college voorbespreking 28 november 2017
 • 7-12-2017
 • 19-12-2017
 • G.J. Keller
 • tussentijdse informatievoorziening
 • 12-12-2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • diverse onderwerpen voor bestuurlijke planning, bijeenkomsten en gesprekken
 • 10-1-2019
 • Staf
 • D.J. Russchen
 • communicatie tekort sociaal domein
 • Team STIB