Moties

AgendapuntTitelStatusEinddatumOrganisatieonderdeel
 • D.036613: leges kinderopvang
 • Afgerond
 • 9/26/2019
 • Team Advies
 • D.036610: stimuleren lokale economie
 • Afgerond
 • 8/1/2020
 • Team Beleid
 • D.036611: aanpak woonbehoefte gemeente Buren
 • Afgerond
 • 1/6/2020
 • Team Beleid
 • D.036608: alternatieve uitbreidingsopties
 • Afgerond
 • 9/10/2019
 • Team Beleid
 • Motie GB e.a. over de Ingensche Waarden
 • Afgerond
 • 2/28/2022
 • Domein Ruimte
 • Motie PvdD e.a. over Bomenplan en kapvergunning
 • Afgerond
 • 12/9/2021
 • Domein Ruimte
 • Motie GB e.a. over zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
 • Afgerond
 • Domein Ruimte
 • RMA 240 project Sterk Bestuur (niet geagendeerd onderwerp)
 • Afgerond
 • 1/14/2015
 • Motie D66, VVD, CDA m.b.t. ambities Programmabegroting 2022
 • Afgerond
 • Domein Bedrijfsvoering
 • Motie VVD m.b.t. OZB begroting 2022
 • Afgerond
 • Domein Dienstverlening
 • Motie GB, VVD, D66, Mevrouw van Dam m.b.t. Uitdagingsrecht (Right to Challenge)
 • Afgerond
 • Domein Dienstverlening
 • Motie PCG, Mevrouw van Dam m.b.t. Subsidie monumentale molens
 • Afgerond
 • Domein Ruimte
 • Motie Gemeentebelangen en Fractie Mevrouw van Dam m.b.t. veilige gemoedelijke mooie omgeving
 • Afgerond
 • Domein Ruimte
 • Motie GB, D66, PvdA, PCG, Mevrouw van Dam m.b.t. Speelplaatsen
 • Afgerond
 • 11/2/2022
 • Domein Ruimte
 • Bestemmingsplan Marktplein 2-4 Lienden
 • Afgerond
 • Domein Ruimte
 • RMA 274 woningbouwprogrammering
 • Afgerond
 • 9/29/2016
 • RMA 213 regionale visie en thema's wonen en zorg, regio Rivierenland
 • Afgerond
 • 7/22/2014
 • RMA 214 legesheffing e.d. bij evenementen
 • Afgerond
 • 9/18/2014
 • RMA 264 provinciale rotondes
 • Afgerond
 • 12/22/2015
 • RMA 265 minimabeleid
 • Afgerond
 • 11/20/2015
 • RMA 295 opvang vluchtelingen
 • Afgerond
 • 9/28/2016
 • Energieadviseur buitengebied
 • Afgerond
 • Domein Ruimte
 • RMA 366 blijversleningen
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • RMA 378 onderzoek verkeersveiligheid
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • RMA 369 vliegroutes van en naar Lelystad
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • RMA 368 financiering vervanging van essenbomen
 • Afgerond
 • 12/14/2017
 • RMA 367 overlast hondenpoep
 • Afgerond
 • 2/19/2018
 • D.095028 regioplan beschermd wonen
 • Afgerond
 • Sociaal Domein
 • D.018001 toevoegen agendapunt gemeenschappelijke regelingen
 • Afgerond
 • 11/22/2018
 • Team Regie en Projecten
 • D.017998 bestuurlijke planning
 • Afgerond
 • 7/4/2019
 • Staf
 • D.017997 energietransitie
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • RMA 269 raakvlakken met dierenmishandeling
 • Afgerond
 • 11/6/2015
 • Stikstofreductie
 • Afgerond
 • Domein Ruimte
 • Snelheid aanbrengen in kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven
 • Afgerond
 • 11/8/2022
 • Domein Ruimte
 • RMA 312 preventie zorg
 • Afgerond
 • 12/20/2016
 • RMA 308 STIB
 • Afgerond
 • 12/20/2016
 • RMA 292 Veilig Thuis, onderdeel van de GGD Gelderland-Zuid
 • Afgerond
 • 4/14/2016
 • D.026787 Motie van treurnis PvdD, CDA en D66: tweemaandelijkse rapportage
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Motie CDA en PCG: visie voor beleid
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • D.026782 PvdD: zonnevelden
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • Motie D66: Buren neemt deel aan het project 'Zonnedakrevolutie'
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • D.026783 PvdD: voorbeeldfunctie gemeente
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • D.026784 PvdD: veeteelt als 4e speerpunt
 • Afgerond
 • 3/5/2019
 • Team Beleid
 • RMA 350 digitale veiligheidsparagraaf
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 349 Duurzaamheidsparagraaf
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 351 uitvoering Wmo
 • Afgerond
 • 11/8/2017
 • RMA 352 afschaffen hondenbelasting
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 348 concept kader duurzaamheid
 • Afgerond
 • 12/31/2017
 • RMA 236 gemeentelijk vastgoed
 • Afgerond
 • 3/2/2016
 • D.053059 Studenten OV-kaart inzetten op regiotaxi
 • Afgerond
 • 3/3/2020
 • Team Beleid