Rekenkamerrapporten

DatumOmschrijvingRegistratie
 • 4/20/2021
 • 2021 Rekenkameronderzoek stand van zaken implementatie Omgevingswet gemeente Buren
 • 4/13/2021
 • 2021 Gerealiseerde doelstellingen in de Vastgoednota Gemeente Buren 2016
 • 4/8/2021
 • 2021 Jaarverslag 2020
 • 4/8/2021
 • 2021 Jaarplan 2021
 • 4/21/2020
 • 2020 - Rapport "Toezicht en handhaving gemeente Buren"
 • 3/30/2020
 • 2020 - Jaarplan 2020
 • 3/30/2020
 • 2020 - Jaarverslag 2019
 • 7/31/2019
 • 2019 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2019 - 2022
 • 7/31/2019
 • 2019 - Rapport "Quick scan Nazorg"
 • 5/23/2019
 • 2019 - Werkdocument - mei 2019
 • 5/18/2018
 • 2018 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2018 - 2021 (een vervolg op de brief over 2017 - 2020)
 • D.007817
 • 5/9/2018
 • 2018 - Rapport "Inkoopfunctie van de gemeente Buren"
 • RV/18/00860
 • 1/30/2018
 • 2018 - Rapport "Onderzoek sociaal domein: indicatoren in beeld"
 • RI/18/03322
 • 9/19/2017
 • 2017 - Rekenkamerbrief Prestatieafspraken in vervolg op de Woonvisie
 • 3/14/2017
 • 2017 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2017-2020
 • 12/20/2016
 • 2016 - Rapport "Quick scan informatieveiligheid"
 • 9/20/2016
 • 2016 - Rapport "Quick scan Personeelsbeleid Buren"
 • 10/30/2015
 • 2015 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2016-2019
 • 10/6/2015
 • 2015 - Rapport "Kostendekkendheid van de leges 2015 van de gemeente Buren"
 • 5/6/2015
 • 2015 - Rekenkamerbrief Jaarstukken 2014
 • 5/6/2015
 • 2015 - Rekenkamerbrief - voortgang aanbevelingen RKC
 • 4/5/2015
 • 2015 - Rapport "Onderzoek naar het besluitvormingsproces van de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem"
 • 11/4/2014
 • 2014 - Rekenkamerbrief programmabegroting 2015-2018
 • 9/30/2014
 • 2014 - Rapport "UItvoering en controle van de Omgevingsdienst Rivierenland"
 • 7/8/2014
 • 2014 - Rekenkamerbrief Jaarstukken 2013
 • 10/1/2013
 • 2013 - Rekenkamerbrief Decentralisaties Sociaal Domein
 • 5/21/2013
 • 2013 - Rapport E-Buren na 2013 - "Meer grip wenselijk"
 • 11/6/2012
 • 2012 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2013 - 2016
 • 7/3/2012
 • 2012 - Rekenkamerbrief Jaarstukken 2011
 • 5/29/2012
 • 2012 - Rapport "Wordt u goed geïnformeerd over de Grondexploitaties?"
 • 11/1/2011
 • 2011 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2012-2015
 • 6/28/2011
 • 2011 - Rapport "De WMO in Buren"
 • 1/25/2011
 • 2010 - Rapport "Effectmeting" (over projectmatig werken en Grip op externen?)
 • 1/25/2011
 • 2010 - Rapport "Boeien en Binden in Buren" (over het P&O beleid in Buren)
 • 11/10/2009
 • 2009 - Rapport "Aan de slag met subsidies"
 • 3/24/2009
 • 2008 - Rapport "Heeft Buren de e-factor?"
 • 11/1/2007
 • 2007 - Rapport "Oriënterend vooronderzoek naar parkeren in de gemeente Buren"
 • 11/1/2007
 • 2007 - Rapport "Het procesverloop van de aanvraag en afgifte van bouwvergunningen"
 • 11/28/2006
 • 2006 - Rapport "Grip op externen?"
 • 4/25/2006
 • 2006 - Rapport Quick scan "Fritsenburcht"
 • 1/31/2006
 • 2005 - Rapport "Projectmatig werken in de gemeente Buren"