Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 1/7/2020
 • Uitnodiging duurzaamheidsmarkt en informatiebrief duurzaamheid
 • 12/23/2019
 • Ontwerp beleidsplan 2020-2023 samen op weg naar de gezondste en veiligste regio
 • 12/17/2019
 • Uitkomsten fase 1 en voortangsfase fase 2 regionale project sturing en inkoop Sociaal Domein
 • 12/17/2019
 • Jaar van de ontmoeting en ambitie voor 2020
 • 12/17/2019
 • Prestaties ambulancezorg tm Q3 2019
 • 12/10/2019
 • Stand van zaken lokale omroep GennepNews
 • 12/10/2019
 • Normenkader rechtmatigheidscontrole 2019
 • 12/4/2019
 • Verbouwing gemeentehuis, stand van zaken
 • 12/3/2019
 • Kamerbrief 'naar een betere organisatie van jeugd'
 • 11/26/2019
 • Samenwerkingsconvenant Regionale Investeringsagenda & propositie Regio Deal
 • 11/19/2019
 • Onderzoek invulling van de ombudsfunctie binnen het sociaal domein
 • 11/5/2019
 • Motie mileustraat (KCA)
 • 10/29/2019
 • Holocaust herdenking 2020
 • 10/29/2019
 • Mantelzorgcomplimentenpas
 • 10/22/2019
 • Herontwikkeling Gennepermolen
 • 10/15/2019
 • Stand van zaken programma versterking vrijetijdseconomie
 • 10/8/2019
 • Bomen aan Spoorstraat/voetpad Stationsweg
 • 10/1/2019
 • Herziene beleidsregel borden in openbare ruimte
 • 10/1/2019
 • Vernietiging van de PAS op de gemeentelijke website
 • 9/24/2019
 • Voortgang onderzoek Right to Challenge
 • 9/17/2019
 • Deelname regionale aanbesteding duurzaam deelvervoer
 • 9/17/2019
 • Stand van zaken AED's
 • 9/17/2019
 • Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
 • 9/10/2019
 • Stand van zaken na ontmanteling Leisure port
 • 9/3/2019
 • Investeringskrediet Kind Expertise Centrum
 • 8/20/2019
 • Aanleg glasvezelnetwerk
 • 7/16/2019
 • Opleiden en aanstellen evenementenverkeersregelaars
 • 7/9/2019
 • Start van de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg
 • 7/2/2019
 • Vervolgproces regiovisie en uitvoeringsprogramma
 • 6/25/2019
 • Verbouwing gemeentehuis
 • 6/25/2019
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • 6/11/2019
 • Investeringsagenda Noord-Limburg
 • 6/11/2019
 • Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2019-2020
 • 6/11/2019
 • Meicirculaire 2019 gemeentefonds
 • 6/3/2019
 • Kindexpertisecentrum (KEC)
 • 5/28/2019
 • Jaarverslag archief- en informatiebeheer gemeente Gennep 2018
 • 5/21/2019
 • Ontwerpbegroting Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
 • 5/21/2019
 • Uitvoeringsprogramma Trendsportal
 • 5/14/2019
 • MGR Sociaal Domein Limburg Noord Jaarrekening 2018 en Begroting 2020
 • 5/14/2019
 • Omgevingsvisie gemeente Gennep 'Samen maken we Gennep'
 • 5/7/2019
 • Nieuwe beleidsregels voor plaatsing van borden in de openbare ruimte
 • 5/7/2019
 • Voortgang Programma Versterking Vrijetijdseconomie
 • 5/7/2019
 • Woonmonitor 2019
 • 5/7/2019
 • Voorzieningenplannen
 • 4/30/2019
 • Startbeslissing Verkenning Lob van Gennep
 • 4/23/2019
 • Thuisbezorgen reisdocumenten
 • 4/23/2019
 • Verkeersmaatregelen Willem Boyeweg
 • 4/16/2019
 • Handhavingsbeleid met uitvoeringsprogramma en uitvoeringsprogramma voor de RUD LN
 • 4/9/2019
 • Problematiek paraatheid Brandweer Limburg-Noord
 • 4/9/2019
 • Onderzoek naar 'Leefbaar Gennep, lucht, geluid, trillingen en verkeer'