Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 2/17/2020
 • Mail van P. Hendriks, vereniging Hèjje Mojjer, inzake Wob-verzoek ruimtelijke indeling Gemeente Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Brief RUD Limburg Noord inzake lidmaatschap werkgeversvereniging (WSGO)
 • verbonden partijen
 • 2/17/2020
 • Mail van S. Kamps, Euregio Rijn-Waal, inzake verslag Euregioraad 28-11-2019
 • verbonden partijen
 • 2/17/2020
 • Mail van L. van der Kallen inzake Partij voor de Bomen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Uitnodiging VNG Atriumlezing en presentatie advies Raad voor het Openbaar Bestuur op 13 februari 2020
 • Uitnodigingen
 • 2/17/2020
 • Internationale Vrouwendag 2020 - Vrijheid -
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Motie gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing
 • Overheid
 • 2/17/2020
 • Brief Raad van State inzake Gennep wp. Hommersumseweg 47b Heijen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Mail van Raf Janssen inzake uitgangspuntennotitie RES
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Provincie Limburg inzake uitnodiging + programma Kennisdag realisatie grootschalige duurzame opwekking op 12 februari 2020
 • Uitnodigingen
 • 2/17/2020
 • Motie gemeente Montferland inzake samen trap-op-trap-af
 • Overheid
 • 2/17/2020
 • Mail van R. Slager inzake levend laboratorium 2020
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • Mail van H. Ottenheijm inzake wens met raad te spreken over verhouding overheid inwoners
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 2/17/2020
 • VNG-ledenbrief 20/001 inzake gevolgen sluiting rookruimten in de horeca
 • Overheid
 • 2/17/2020
 • BDO nieuwsbrief 2 januari 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 2/17/2020
 • Brief ministerie van BZK inzake aanbieding essay ‘Energie en Democratie’ van prof. Dr. Marcel Boogers
 • Overheid
 • 2/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 17-02-2020, bijgewerkt tot 16 januari 2020
 • 1/13/2020
 • Euregio Rijn-Waal raadsmemo resultaten Euregioraadsvergadering 28 november 2019
 • verbonden partijen
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/103 inzake actualisering model archiefverordening 2017 en aanhangende modellen ivm de aanpassingswet wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Jaarrekening Regio Venlo 2018
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/104 inzake stand van zaken Omgevingswet
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Brief inzake racisme/traditie Sint en Zwarte Piet
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/105 inzake nieuwe VNG Model Referendumverordening
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/108 inzake uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Brief stichting Natuur en Milieufederatie Limburg inzake stop kap van bomen langs provinciale wegen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/13/2020
 • VNG Congressen inzake Resilience congres op 27 maart 2020
 • Uitnodigingen
 • 1/13/2020
 • Mail van M. Spaargaren, euregio Rijn-Maas-Noord, inzake opzegging lidmaatschap euregio rijn-maas-noord
 • verbonden partijen
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/099 inzake wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake kaderbrief 2021
 • verbonden partijen
 • 1/13/2020
 • Motie gemeente Leeuwarden inzake afschaffen verhuurdersheffing
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/102 inzake VNG publicatie 'Handhaving door en voor gemeenten'(2019)
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/101 inzake totaalpakket moties, preadviezen en brieven buitengewone ALV 29 november 2019
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Brief van burgerinitiatief Nee Tegen De Vloedgolf inzake bouwplannen in het gebied 'Lob van Gennep'
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/13/2020
 • VNG Raadsledennieuwsbrief november-december
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Brief werkgroep Rust in het Veld inzake vergoeding schade door Maaswater
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/13/2020
 • Vooraankondiging provincie Limburg inzake kennisdag realisatie grootschalige duurzame opwekking op 12 februari 2020
 • Uitnodigingen
 • 1/13/2020
 • Brief ministerie van BZK inzake kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Progressieve raadsfracties gemeenten Noord- en Midden-Limburg inzake uitgangspunten Energietransitie
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/13/2020
 • Brief gemeente Pijnacker-Nootdorp inzake motie 'Gemeentefonds, Trap op trap af'
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Vooraankondiging VNG Atriumlezing ‘Sociaal domein in de lokale democratie’ op 13 februari 2020
 • Uitnodigingen
 • 1/13/2020
 • Gezamenlijke ketenpartners in Noord- en Midden-Limburg inzake inschrijving Werkconferentie Visies op onze leefomgeving op 28 november 2019
 • Uitnodigingen
 • 1/13/2020
 • Bijzonder jeugdwerk inzake uitnodiging netwerkmeeting Helmond op 12 december 2019
 • Uitnodigingen
 • 1/13/2020
 • Mail van Stichting Filmwerkgroep CMN inzake het verhaal van Gennep
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/13/2020
 • Nieuwsbrief Gelders Genootschap september 2019 inzake omgevingswet
 • Nieuwsbrieven
 • 1/13/2020
 • Mail van Pierre Hendriks, vereniging Hèjje Mojjer, inzake gevaarlijke situaties Hoofdstraat Heijen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 1/13/2020
 • VNG-ledenbrief 19/110 inzake brief Wvggz
 • Overheid
 • 1/13/2020
 • Nieuwsbrief Gelders Genootschap samen de schoonheid vieren nr. 8
 • Nieuwsbrieven
 • 1/13/2020
 • Nieuwsbrief LoopbaanNaPolitiek d.d. 28 november 2019
 • Nieuwsbrieven
 • 1/13/2020
 • Vereniging van Limburgse Gemeenten inzake uitnodiging Regionale Democratie in Actie-Dagen op 11 december 2019
 • Uitnodigingen
 • 1/13/2020
 • Brief voorzitter BNMO afdeling Limburg inzake afwijzing subsidieaanvraag 2019
 • Burger, bedrijven en organisaties