Ingekomen stukken O

Raad d.d.OmschrijvingRubriek
 • 9/28/2020
 • Overzicht ingekomen stukken voorbereidende raad 28-09-2020, bijgewerkt tot 13 augustus 2020
 • 9/28/2020
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak augustus 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 8/31/2020
 • Mail van Stichting Vluchteling inzake opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen.
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • Save the Childeren d.d. 2 juli 2020 publicatie inzake de mening van 1.500 MBO jongeren in coronatijd.
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • Brief voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake verantwoording besluiten Coronacrisis
 • verbonden partijen
 • 8/31/2020
 • Motie gemeente Sint-Michielsgestel inzake stabieler gemeentefonds
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/047 inzake coronacrisis update nr 15
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Mail d.d. 26 juni 2020 inzake sinterklaasvieringen
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • Motie gemeente Almelo inzake meer waardering zorgverleners
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Mail van KPN inzake introductie van 5G
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/057 inzake stand van zaken PGB2.0-systeem
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Mail van Basisteam Basisinkomen Amsterdam inzake project 1044
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • Brief voorzitter stichting SumMmertime inzake evenementenbeleid
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • CVAH, brancheorganisatie voor de ambulante handel, inzake jaarmarkten
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • Brief Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord inzake aanbieding (ontwerp)begrotingswijziging 2021
 • verbonden partijen
 • 8/31/2020
 • Nieuwsbrief Trendsportal 1 juli 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 8/31/2020
 • Brief D. Kosman d.d. 16 juni 2020 inzake tekst van inspreekmoment tijdens voorbereidende raadsvergadering van 15 juni 2020
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • Mail van F. Pubben betreffende motie gemeente Nijmegen inzake lokale inkoop
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Motie gemeente Kerkrade inzake afschaffing verhuurdersheffing
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/032 inzake coronacrisis update nr 12
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak juni 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 8/31/2020
 • Brief van gemeente Steenbergen aan de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake zorgen uitrol 5G
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Gelders Genootschap inzake @Beeldspraak juli 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 8/31/2020
 • Motie gemeente Loon op Zand inzake financiën vanuit het Rijk
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/056 inzake coronacrisis update nr 17
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Raadsmemo Euregio Rijn-Waal inzake resultaten Euregioraadsvergadering 4 juni 2020 in Weeze
 • verbonden partijen
 • 8/31/2020
 • Brief BsGW inzake reactie op zienswijze raad begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025
 • verbonden partijen
 • 8/31/2020
 • Mail van gemeente Noordoostpolder inzake motie ALV-VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Sichting Écht Scheiden Zonder Schade inzake Dag van Zorg en Veiligheid op 29 juni 2020
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • RES Noord- en Midden Limburg inzake save the date regionale raadsbijeenkomst RES Noord- en Midden Limburg op 3 september 2020
 • Uitnodigingen
 • 8/31/2020
 • Motie gemeente Papendrecht inzake verhuurdersheffing sociale huurwoningen
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/028 inzake rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/029 inzake coronacrisis update nr 11
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Brief BsGW inzake aanbieding jaarrekening 2019
 • verbonden partijen
 • 8/31/2020
 • Brief BsGW inzake aanbieding begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2025
 • verbonden partijen
 • 8/31/2020
 • VNG brief inzake rapport AEF financiële consequenties corona voor gemeenten
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/045 inzake bekendmaking uitslagen ledenraadpleging
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Mail inzake suggesties mbt milieustraat op zaterdag
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • Mail wethouder financiën Krimpenerwaard inzake steunbetuiging open brief VNG
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Brief provincie Limburg inzake koopstromenonderzoek Limburg
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Vereniging Nederlandse Riviergemeenten nieuwsbrief juni 2020
 • Nieuwsbrieven
 • 8/31/2020
 • Het Nederlandse Rode Kruis inzake update noodhulpverlening Molukken
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/040 inzake coronacrisis update nr 13
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Motie gemeente Brunssum inzake verhoging minimumloon naar 14 euro per uur
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/039 LOGA 20/04 inzake gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Het Nederlands Debat Instituut inzake nieuwe start Nederlands Debat Instituut
 • Burger, bedrijven en organisaties
 • 8/31/2020
 • VNG-ledenbrief 20/026 inzake verbinden met schulden
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • Motie gemeente Renkum inzake perspectiefnota 2020
 • Overheid
 • 8/31/2020
 • BsGW jaarverslag 2019
 • verbonden partijen
 • 8/31/2020
 • Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO) inzake verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking
 • Burger, bedrijven en organisaties