Schriftelijke vragen

Datum vraagOnderwerpFractieRaadsledenDatum antwoord
 • 8/3/2020
 • Vrijwillige ouderbijdrage leerplichtigen
 • SP
 • Janssen
 • 7/31/2020
 • Strengere geluidsnormen als onderdeel van de nieuwe omgevingswet
 • SP
 • Frentz
 • 7/20/2020
 • Jongeren ontmoetingsplaats Niersdal Gennep
 • D66
 • Pubben
 • 6/23/2020
 • Jaarverslagen commissie bezwaarschriften
 • D66
 • Pubben
 • 7/14/2020
 • 5/17/2020
 • Aanpassingen ter hoogte van Spoorstraat 90 in Gennep
 • PvdA
 • 6/16/2020
 • 5/14/2020
 • Verruiming opening milieustraat tijdens de corona-crisis en verlaagd tarief voor kofferbakafval
 • CDA
 • Sutmuller
 • 6/2/2020
 • 5/7/2020
 • Coronaregels voor de horeca in de gemeente Gennep
 • D66
 • 5/19/2020
 • 5/7/2020
 • Bijstand en schuldhulpverlening
 • PvdA
 • 6/2/2020
 • 5/7/2020
 • Dementievriendelijke gemeente
 • PvdA
 • 6/2/2020
 • 5/6/2020
 • Cijfers belastingdruk burger gemeente Gennep
 • D66
 • Pubben
 • 5/26/2020
 • 4/25/2020
 • Preventieve jeugdhulp - jeugdzorg
 • D66
 • Pubben
 • 5/26/2020
 • 4/7/2020
 • Politiecapaciteit basiseenheid Venray-Gennep
 • VVD
 • Knigge
 • 4/21/2020
 • 2/28/2020
 • Ontwikkelingen rond concept bestemmingsplan Haven Heijen
 • 3/31/2020
 • 1/1/2020
 • Opvang slachtoffers huiselijk geweld in 2020
 • VVD
 • 2/4/2020
 • 11/28/2019
 • Verkeerssituatie Kleefseweg (N291)
 • CDA
 • Van Bergen
 • 12/23/2019
 • 10/16/2019
 • Inlichtingen m.b.t. Zonlichtheide
 • D66
 • 11/26/2019
 • 10/3/2019
 • Voortgang aanpak verkeersveiligheid Zwarteweg
 • CDA
 • Rutten
 • 11/5/2019
 • 9/26/2019
 • Salaris voor brandweervrijwilligers
 • VVD
 • Rodoe, H
 • 10/22/2019
 • 9/4/2019
 • ViaGennep
 • VVD
 • Rodoe, H
 • 10/1/2019
 • 9/2/2019
 • Verplaatsing komgrens Bloemenstraat Milsbeek
 • CDA
 • Reintjes
 • 10/1/2019
 • 8/26/2019
 • Aangekondigde vertrek burgemeester
 • D66
 • 9/24/2019
 • 8/20/2019
 • Uitkeringsfraude
 • VVD
 • 9/17/2019
 • 7/28/2019
 • Lob van Gennep
 • CDA
 • 8/27/2019
 • 7/27/2019
 • WOZ compensatie voor verenigingen
 • D66
 • Pubben
 • 8/27/2019
 • 7/26/2019
 • Veiligheidsrisico's door tekortschietende hulp van Veilig Thuis
 • VVD
 • Rodoe, H
 • 9/17/2019
 • 7/24/2019
 • Accommodatiebeleid gemeente Gennep
 • D66
 • Pubben
 • 8/20/2019
 • 6/11/2019
 • Gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • CDA
 • Reintjes
 • 4/28/2020
 • 6/7/2019
 • Nieuwe regels reclame uitingen
 • D66
 • Sonnemans
 • 7/2/2019
 • 5/23/2019
 • Preventie in zorgcomplexen na opening Risk Factory
 • VVD
 • 6/11/2019
 • 5/1/2019
 • Kap van 8 Amerikaanse eiken nabij busstation Gennep
 • SP
 • Mulder
 • 6/11/2019
 • 4/29/2019
 • Informatieplicht op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • PvdA
 • Brouwers
 • 5/28/2019
 • 4/28/2019
 • Voorzieningenplannen - gemeentelijk accommodatiebeleid
 • D66
 • Pubben
 • 5/28/2019
 • 4/25/2019
 • Aanleggen database lokale ondernemers
 • CDA
 • Sutmuller
 • 5/28/2019
 • 3/29/2019
 • Hoogspanningsnet en duurzame opwekking energie
 • D66
 • 4/30/2019
 • 2/13/2019
 • Onderwijs en arbeidsmarkt voor de toekomst van jongeren
 • VVD
 • 4/9/2019
 • 2/6/2019
 • Voorkomen van overcapaciteit elektriciteitsnetwerk Gennep
 • D66
 • Sonnemans
 • 2/25/2019
 • 2/1/2019
 • AED's in het buitengebied
 • SP
 • 3/5/2019
 • 11/28/2018
 • Verkeerssituatie gebied Karrevenseweg, Brem, Hommersumseweg
 • D66
 • Pubben
 • 1/8/2019
 • 10/19/2018
 • Multifunctionele accommodatie ‘t Hökske
 • SP
 • 11/20/2018
 • 10/19/2018
 • Verzoek om inlichtingen van F. Pubben inzake Zonlichtheide
 • D66
 • Pubben
 • 11/13/2018
 • 9/8/2018
 • Lokale gevolgen uitkeringsfraude door o.a. buitenlandse arbeiders
 • VVD
 • Rodoe
 • 9/25/2018
 • 7/30/2018
 • Vergunning geitenfokkerij
 • D66
 • Pubben
 • 9/4/2018
 • 7/3/2018
 • Rotondes Brabantweg Gennep
 • CDA
 • Reintjes
 • 8/28/2018
 • 6/12/2018
 • Realiseren extra afhaalpunten pakketten
 • CDA
 • Reinten
 • 7/17/2018
 • 5/23/2018
 • Besluit Veiligheidsregio inzake Risk Factory
 • VVD
 • Rodoe
 • 6/11/2018
 • 3/9/2018
 • Uitvaartcentrum
 • SP
 • Janssen (A)
 • 4/10/2018
 • 3/5/2018
 • Begeleiding bijstandsgerechtigden
 • PvdA
 • Brouwers
 • 3/27/2018
 • 3/2/2018
 • Urgentieregeling huisvesting vergunninghouders
 • VVD
 • 3/27/2018
 • 1/30/2018
 • Uitvoering Wet Taaleis voor bijstandsgerechtigden
 • VVD
 • 2/20/2018
 • 1/22/2018
 • Woningbouwontwikkelingen in de regio
 • CDA
 • Van Bergen
 • 2/20/2018