Ingekomen stukken

IDDatumTitelToelichtingThema
 • 803
 • 9/24/2020
 • persbericht Extra huisvesting It Oerset en Duisterhoutschool
 • 795
 • 9/24/2020
 • Lbr. 20/067 - VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw)
 • Thema Financiën en organisatie
 • 794
 • 9/24/2020
 • Persbericht, besluitenlijst en openbare besluitenlijst
 • 801
 • 9/23/2020
 • Lbr. 20/068 - Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020
 • Thema Financiën en organisatie
 • 796
 • 9/23/2020
 • Nieuwsbrief VluchtelingenWet Noord-Nederland: september 2020
 • 793
 • 9/22/2020
 • Raadsbrief Poiesz en omgeving - Akkrum (ontwerp)
 • Thema Wonen en leven
 • 798
 • 9/22/2020
 • concept-besluitenlijst college 22 september
 • onder embargo
 • Thema Financiën en organisatie
 • 791
 • 9/22/2020
 • memo eerste fase project gemeentelijke huisvesting
 • Thema Financiën en organisatie
 • 786
 • 9/21/2020
 • ID 786 Oranje Nassaulaan
 • Ingekomen stuk
 • 792
 • 9/21/2020
 • Uitnodiging Tour de Force Kenniscafé Speed Pedelec
 • 787
 • 9/21/2020
 • brief aan gemeenteraad inzake A32- Oranje Nassaulaan d.d. 19 september
 • reactie op de antwoordnota van het College van B. en W. d.d. 8 september 2020 geanonimiseerd door griffie
 • 802
 • 9/19/2020
 • Geachte leden van Staten en gemeenteraden, Vanwege de verschillende projecten die nu op de lijst staan waarbij de provincie Groningen betrokken is zoals de Nedersaksenlijn lijkt het mij raadzaam deze documenten te lezen. Waarbij u als volksvertegenwoordigers namen uw provincie of gemeente op dit startdocument wel een eigen zienswijze in zal moeten dienen. Want dit raakt direct en indirect heel Noordoost-Nederland. Hoop dat u vanuit uw gemeente zorgt voor een stevige zienswijze op dit document. Met vriendelijke groet, Geanonimiseerd GE Hanze
 • Thema Financiën en organisatie
 • 783
 • 9/18/2020
 • Geen Sinterklaasintocht in Heerenveen
 • 799
 • 9/18/2020
 • Lbr. 20065 - Eerste pakket moties ALV 25 september 2020
 • Thema Financiën en organisatie
 • 789
 • 9/18/2020
 • Brandveiligheid gevels
 • afschrift van brief aan Gedeputeerde Staten.
 • 790
 • 9/18/2020
 • beroepschrift tegen bestemmingsplan Oudeschoot - Wolvegasterweg in Heerenveen
 • afschrift van brief van DAS rechtsbijstand aan Raad van State brief is geanonimiseerd.
 • 785
 • 9/18/2020
 • De competentiescan voor raadsleden: haal meer uit jezelf
 • 781
 • 9/17/2020
 • Besluitenlijst en activiteitenlijst bestuurders
 • 784
 • 9/17/2020
 • Mediaontwikkelingen, Omnichannel week 2020 en Catch the Shopper - Nieuwsbrief september 2020
 • 782
 • 9/17/2020
 • Mediaontwikkelingen, Omnichannel week 2020 en Catch the Shopper - Nieuwsbrief september 2020
 • 797
 • 9/16/2020
 • concept-besluitenlijst college 15 september
 • onder embargo
 • Thema Financiën en organisatie
 • 778
 • 9/16/2020
 • Lbr. 20 064 - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota
 • 779
 • 9/16/2020
 • Uitnodiging ondermijningscontainer
 • In de week van 5 tot en met 9 oktober is de landelijke Week van de Veiligheid. Het thema van deze week is ‘Weerbaarheid’. Een van de onderwerpen is weerbaarheid tegen verschillende vormen van ondermijning. In en rondom de ondermijningscontainer die wordt geplaatst bij ons gemeentehuis, wordt er door Bureau Drugszaken te Joure voorlichting gegeven over
 • herkenning signalen van ondermijning, gevaren van hennepteelt, verdiensten van de productie van drugs, etc. Uitnodiging bezoek ondermijningscontainer Ook voor geïnteresseerden vanuit de gemeenteraad is er een plekje gereserveerd (10 plaatsen, de burgemeester en loco burgemeester sluiten aan bij de groep) voor deze bewustwordingssessie, nl. op dinsdag 6 oktober 2020 11.00-11.30 uur. Graag opgeven via griffie@heerenveen.nl
 • 800
 • 9/16/2020
 • Vragen rond bestemmingsplan rond Oranje Nassaulaan
 • Thema Wonen en leven
 • 780
 • 9/15/2020
 • Uitnodiging Tour de Force Kenniscafé Kansrijke innovatieve fietsparkeerconcepten
 • 777
 • 9/15/2020
 • Persbericht bijzondere raadsvergadering 17 sept | Raad bezoekt zonnepark 19 sept | Vooruitblik commissievergadering 21 september
 • 775
 • 9/15/2020
 • Links en presentaties van webinars Veenweide programma op 1 en 10 september
 • Webinar 1 september: https://youtu.be/aPkMr2Rqwbg Webinar 10 september: https://youtu.be/Aflsx8dDPrw
 • 776
 • 9/15/2020
 • Raadsbrief Bestuurszaken
 • Lijst toezeggingen en moties
 • Thema Financiën en organisatie
 • 788
 • 9/14/2020
 • Jaarrekening 2019
 • 774
 • 9/14/2020
 • FMF Nieuwsbrief september 2020
 • 773
 • 9/12/2020
 • Programma webinars en bijeenkomst in najaar en winter
 • 772
 • 9/11/2020
 • Persbericht - Oplossingen voor financiële tegenvaller
 • Thema Financiën en organisatie
 • 770
 • 9/10/2020
 • besluitenlijst 01-09-2020 , lijst activiteiten en drie persberichten
 • persberichten • Eén voor één naar een groener Heerenveen • Hersteloperatie foutieve inkomstenverrekening IOAW (zie besluitenlijst agendapunt A3) • Breedpad Centrum Heerenveen op de schop voor herstel en sfeervolle kade
 • 768
 • 9/10/2020
 • bespreekstukken 8 september 2020 (onder embargo) en uitnodigingenlijst
 • 759
 • 9/10/2020
 • raadsbrief Herstel foutieve inkomstenverrekening IOAW
 • Thema Financiën en organisatie
 • 758
 • 9/9/2020
 • Cruciale steun van gemeenten - relocatie #500kinderen vanuit Griekenland
 • 752
 • 9/9/2020
 • Raadsbrief van Samenwerkingspartners
 • 769
 • 9/9/2020
 • FSP Nieuwsbrief september 2020
 • 756
 • 9/9/2020
 • Compensatie van gemeenten in het kader van corona
 • 771
 • 9/9/2020
 • Oproep: meld je initiatief aan voor het Fossielvrij Weekend!
 • 757
 • 9/9/2020
 • Openingsfeest zorg- en kinderboerderij ten Woude 11 september
 • Thema Zorg en welzijn
 • 755
 • 9/9/2020
 • Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • 754
 • 9/9/2020
 • Persbericht Administratieve fouten in financiën
 • Thema Financiën en organisatie
 • 753
 • 9/9/2020
 • Raadsledennieuwsbrief - augustus
 • 751
 • 9/8/2020
 • Uitnodiging Kenniscafé Aantrekkelijke fietsroutes 22 september
 • 750
 • 9/8/2020
 • kaders vanuit de raad voor de Omgevingswet
 • Thema Wonen en leven
 • 767
 • 9/7/2020
 • Nieuwsbrief september
 • 762
 • 9/7/2020
 • Zwartboek inzake Sjollemastraat Heerenveen
 • vanwege hoeveelheid privacy gevoelige informatie is de brief als vertrouwelijke bijlage toegevoegd zodat alleen raadsleden er kennis van kunnen nemen.
 • 748
 • 9/7/2020
 • Persbericht: sluiting hennepplantage
 • 749
 • 9/7/2020
 • De provincie Fryslân werkt aan een veilige Schoterlandseweg.