Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelToelichtingSoort advies
 • 466
 • 11/20/2019
 • VNG
 • Lbr - Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
 • D - ter kennisname
 • 465
 • 11/19/2019
 • College
 • afschrift van brief aan Stichting Ambion inzake benoeming lid Raad van Toezicht
 • D - ter kennisname
 • 463
 • 11/18/2019
 • inwoner gemeente Heerenveen
 • Oudeschoot voert actie voor 100 km/u tussen knooppunt Heerenveenen het Tsjongerviaduct
 • D - ter kennisname
 • 462
 • 11/14/2019
 • Veiligheidsregio Fryslân
 • samenvatting rapport bluswatervoorziening
 • D - ter kennisname
 • 460
 • 11/13/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/097 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies
 • D - ter kennisname
 • 459
 • 11/13/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/096 - Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars
 • D - ter kennisname
 • 458
 • 11/13/2019
 • UWV
 • Friesland - 'Regio in Beeld' - hoofdrapport
 • D - ter kennisname
 • 464
 • 11/13/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Mobiliteit
 • D - ter kennisname
 • 461
 • 11/13/2019
 • Gemeente Duiven
 • Motie Vreemd 'Samen trap-op trap-af'
 • D - ter kennisname
 • 457
 • 11/11/2019
 • VNG
 • Reactie aan kabinet - Regionalisering jeugdzorg
 • D - ter kennisname
 • 455
 • 11/11/2019
 • SDF Fryslân
 • Inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' - Jeugdzorg
 • - Rapportage - Signalement 'jeugdbeschermingsketen in gevaar'. + reactie gemeente Leeuwarden (bijlage 1)
 • D - ter kennisname
 • 456
 • 11/8/2019
 • anoniem
 • AN - Ferbieden aktiviteiten yn de gemeente Hearrenfean
 • D - ter kennisname
 • 453
 • 11/7/2019
 • Gemeente Dantumadiel
 • Motie Zienswijze ontwerpbegroting FUMO 2020
 • D - ter kennisname
 • 454
 • 11/7/2019
 • VNG
 • Ledenbrief Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpunt
 • D - ter kennisname
 • 450
 • 11/6/2019
 • Regio Deal Zuidoost
 • Voornemen aanvraag derde tranche Regio Deal Zuidoost-Friesland
 • D - ter kennisname
 • 452
 • 11/6/2019
 • Parent-elimination
 • Reactie van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg
 • D - ter kennisname
 • 451
 • 11/6/2019
 • Gemeente Westerkwartier
 • M1 Motie vreemd: gemeentefonds
 • D - ter kennisname
 • 448
 • 11/5/2019
 • Gemeente Rheden
 • Motie trap op, trap af
 • D - ter kennisname
 • 449
 • 11/5/2019
 • geanonimiseerd
 • Ouders willen graag reageren op bedreigingen jegens jeudzorgmedewerkers
 • D - ter kennisname
 • 446
 • 11/4/2019
 • Deloitte
 • Auditplan 2019
 • D - ter kennisname
 • 447
 • 11/4/2019
 • VNG
 • VNG Raadsledennieuwsbrief - oktober (met o.a.: aardgasvrije wijken, Omgevingswet, toegankelijkheid , Bestuurdersdag)
 • Hierbij ontvangt u de VNG Raadsledennieuwsbrief van oktober, ook deze keer met het verzoek deze nieuwsbrief door te sturen naar de raadsleden van uw gemeente. Door technische problemen is het namelijk nog steeds niet mogelijk de nieuwsbrief rechtstreeks aan alle raadsleden te mailen. Komende maand gaan we over op een nieuw mailingsysteem, we verwachten dat de problemen daarmee zijn verholpen. Hartelijk dank voor uw medewerking!
 • D - ter kennisname
 • 445
 • 11/2/2019
 • Een verstoten vader
 • Ouderverstoting: vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking
 • D - ter kennisname
 • 444
 • 11/1/2019
 • Raadslid gemeente Katwijk
 • Klimaatakkoord
 • D - ter kennisname
 • 443
 • 10/31/2019
 • Stadswerk.nl
 • Brief Oogstfonds
 • D - ter kennisname
 • 442
 • 10/31/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/085 - Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)
 • D - ter kennisname
 • 441
 • 10/31/2019
 • VNG
 • Lbr. Aanpak stikstofproblematiek
 • D - ter kennisname
 • 439
 • 10/29/2019
 • College van B&W
 • Vooraankondiging vrijwillige opheffing mr. J.B. Kanschool in Jubbega
 • afschrift van brief van het college aan het college van bestuur van stichting De Basis.
 • D - ter kennisname
 • 440
 • 10/29/2019
 • Inwoner gemeente
 • Duurzaam bouwen in hout, aanleggen van bos
 • bericht is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 438
 • 10/28/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/081 - Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissie
 • link naar de brief: https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/vngd01ps01_prt106_0632_001.pdf
 • D - ter kennisname
 • 437
 • 10/25/2019
 • Plaatselijk Belang Mildam
 • Verzoek opnemen wekelijkse publicaties in een (of meer) huis aan huis kranten
 • D - ter kennisname
 • 436
 • 10/24/2019
 • Griffie
 • Vergaderkalender 2020
 • D - ter kennisname
 • 434
 • 10/22/2019
 • Griffie Gemeente Renkum
 • Motie Stop toenemende controledrift
 • D - ter kennisname
 • 435
 • 10/22/2019
 • SD Fryslân
 • nieuwsbrief Friese gemeenten conversie jeugdhulp inclusief rapport
 • D - ter kennisname
 • 432
 • 10/20/2019
 • inwoner gemeente Heerenveen
 • Oudeschoot - A32 naar 100 km per uur
 • B - ter afhandeling naar college
 • 430
 • 10/18/2019
 • Nationale ombudsman
 • Problematiek Wmo-hulpmiddelen
 • afschrift van brief aan de voorzitter van het college van B&W inzake oproep over problematiek Wmo-hulpmiddelen.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 431
 • 10/18/2019
 • Inwoner gemeente
 • Oudeschoot voert actie voor 100 km/u tussen knooppunt Heerenveen en het Tsjongerviaduct
 • bericht is geanonimiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 429
 • 10/17/2019
 • college
 • afschrift van brief aan RvT OSG Sevenwolden inz benoeming leden RvT
 • D - ter kennisname
 • 428
 • 10/16/2019
 • VNG
 • Lbr. 19/079 - FLO-overgangsrecht: versneld sparen naar 225% van het netto inkomen (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)
 • D - ter kennisname
 • 427
 • 10/14/2019
 • Sportstad Heerenveen
 • Businesscase realisatie 2e turnhal Sportstad Heerenveen
 • D - ter kennisname
 • 426
 • 10/14/2019
 • Geanonimiseerd - F.M.
 • Herontwikkeling stationsgebieden en nieuwe stations welke effecten binnen de gemeenten
 • D - ter kennisname
 • 425
 • 10/11/2019
 • Gemeente Heerenveen
 • Persbericht Topsportakkoord - Topsport die inspireert
 • D - ter kennisname
 • 424
 • 10/11/2019
 • Gemeente Heerenveen
 • Persbericht - Heerenveen zet stappen duurzaamheid
 • D - ter kennisname
 • 422
 • 10/10/2019
 • Provincie Fryslan Pers
 • Persbericht en besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Fryslân
 • Hierbij een link naar de besluiten van vandaag van Gedeputeerde Staten van Fryslân en een bijhorend persbericht: https://www.fryslan.frl/bestuur/besluiten-gedeputeerde-staten_3247/item/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-1-oktober-2019_19504.html
 • D - ter kennisname
 • 421
 • 10/10/2019
 • college
 • Vaarweg Heerenveen - afschrift van brief aan Provinciale Staten van Fryslân
 • Bijgevoegde brief is op 4 oktober jl. aan Provinciale Staten van Fryslân gestuurd
 • een afschrift daarvan naar Gedeputeerde Staten. In het kader van de actieve informatieplicht lijkt het ons ook goed dat deze brief en het rapport ter informatie aan de raadsleden worden doorgezonden. De provinciale besluitprocedure is als volgt: • 11 oktober openbaarmaking voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten • 20 november Steatemerk • 20 november oordeelsvormende commissie • 27 november behandeling voorstel in Provinciale Staten # wijziging van data door de provincie voorbehouden
 • D - ter kennisname
 • 420
 • 10/9/2019
 • FRL post
 • Greenpaper 1.1 - ja/ja sticker
 • D - ter kennisname
 • 419
 • 10/8/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen
 • D - ter kennisname
 • 418
 • 10/7/2019
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Problematiek medicinale cannabis
 • D - ter kennisname
 • 417
 • 10/7/2019
 • VNG
 • Ledenbrief- Stand van zaken herziening gemeentefonds
 • link naar volledige brief: https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20191003_ledenbrief_stand-van-zaken-herziening-gemeentefonds.pdf
 • D - ter kennisname
 • 423
 • 10/7/2019
 • Provinsje Fryslân
 • Jaarrekening 2018
 • D - ter kennisname
 • 416
 • 10/5/2019
 • Sint & Pietengilde
 • Zwarte Piet in uw gemeente
 • D - ter kennisname