Vergaderkalender

10 Raad amendementen / moties

NummerDatumTitelStatusPortefeuillehouder
 • 22-037a
 • 6/8/2022
 • M22-37a - Vereveningsfonds sociale woningbouw
 • Aangehouden
 • 22-036a
 • 6/8/2022
 • M22-36a - Beperking marktwerking in de zorg
 • Verworpen
 • 22-035a
 • 6/8/2022
 • M22-35a - Beperking verlening huurovereenkomst vliegveld tot max 5 jaar
 • Verworpen
 • 22/047
 • 6/9/2022
 • M22-47 - Een bruisend groenblauw hart
 • Aangehouden
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/046
 • 6/9/2022
 • M22-46 - Verkeersveilig in afwachting van Bruisend Hart
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/045
 • 6/9/2022
 • A22-45 - Een bruisend en bereikbaar hart
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/044
 • 6/9/2022
 • M22-44 - Geld voor veiligheid behouden voor veiligheid
 • Aangehouden
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 22/043
 • 6/9/2022
 • M22-43 - Code van Journalistiek
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/042
 • 6/9/2022
 • M22-42 - Onafhankelijk Mediafonds
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/041
 • 6/8/2022
 • M22-41 - Wie dakloos is, is urgent
 • Aangenomen
 • 22/040
 • 6/8/2022
 • M22-40 - Onderwijs koesteren
 • Aangenomen
 • 22/039
 • 6/8/2022
 • M22-39 - Positie versterking van belanghebbenden zonder macht
 • Aangenomen
 • 22/038a
 • 6/8/2022
 • M22-38a - Publieke basisbanen
 • Ingetrokken
 • 22/034
 • 6/8/2022
 • A22-34 - Samen aan de slag
 • Aangenomen
 • 22/033
 • 5/11/2022
 • M22-03 - Hilversum verdient een goed proces na de verkiezingen
 • Aangenomen
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 22/032
 • 3/9/2022
 • M22-32 - Zeg ja tegen een jongerenraad, want zij zijn de toekomst
 • Aangehouden
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 22/031
 • 3/9/2022
 • M22-31 - Hilversum zwemveilig voor iedereen
 • Aangehouden
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/030
 • 3/9/2022
 • A22-30 - Lijst van gevallen
 • Aangenomen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/029
 • 3/9/2022
 • M22-29 - Hilversum verdient een huis voor de beeldende kunst
 • Aangehouden
 • Wethouder G. Kuipers
 • 22/026
 • 3/9/2022
 • M22-26 - Hilversum zoekt Struikrovers
 • Aangehouden
 • Wethouder B. Heller
 • 22/025
 • 3/9/2022
 • A22-25 - Gemeentelijk monument Korte Noorderweg
 • Ingetrokken
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/024
 • 3/9/2022
 • M22-24 - Gebiedsagenda Havenstraat
 • Ingetrokken
 • Wethouder G. Kuipers
 • 22/023
 • 3/9/2022
 • M22-23 - Gelijk belang
 • Verworpen
 • Wethouder G. Kuipers
 • 22/022
 • 3/9/2022
 • M22-22 - Nota sport en bewegen
 • Aangehouden
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/021
 • 3/9/2022
 • M22-21 - Isolatiefonds Hilversum
 • Aangehouden
 • Wethouder B. Heller
 • 22/019
 • 3/9/2022
 • M22-19 - Opgewekt opslaan!
 • Aangenomen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/018
 • 3/9/2022
 • A22-18 - Meervoudige bewoning BP Prins Bernhardstraat 142-158
 • Aangenomen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/017
 • 4/13/2022
 • M22-17 - Het centrum verdient een zorgvuldig participatieproces
 • Aangenomen
 • Wethouder G. Kuipers
 • 22/016
 • 3/9/2022
 • A22-16 - Bindend advies bijjbouwen in de natuur
 • Ingetrokken
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/015
 • 3/9/2022
 • A22-15 - Bindend advies bijhet bouwen van woningen
 • Ingetrokken
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/014
 • 3/9/2022
 • A22-14 - Bindend advies bij gebouwen hoger dan 15 meter
 • Ingetrokken
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/013
 • 3/9/2022
 • A22-13 - Gebiedsfoto gebiedsagenda centrum
 • Aangenomen
 • Wethouder G. Kuipers
 • 22/011
 • 3/9/2022
 • M22-11 - Geen plek voor dark stores in Hilversum
 • Verworpen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/008
 • 2/2/2022
 • M22-008 - Duurzaam Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten
 • Aangenomen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/007
 • 2/2/2022
 • M22-007 - Aan de slag met wijkgerichte uitvoering Woonvisie
 • Aangenomen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/006
 • 2/2/2022
 • M22-006 - Tijdelijk wonen op het Circusterrein? Ja echt het kan!
 • Verworpen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/005
 • 2/2/2022
 • M22-005 - Welstandskamer
 • Aangehouden
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/004
 • 2/2/2022
 • M22-004 - Stop het onderzoek naar de verhuising van supermarkt Hoogvliet
 • Verworpen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/003
 • 2/2/2022
 • A22-003 - Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hilversum duurzaam en groen
 • Verworpen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/002
 • 2/2/2022
 • A22-002 - Meer aandacht voor energietransitie en woningmarkt
 • Aangenomen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 22/001
 • 2/2/2022
 • A22-001 - Raadsonderzoek Wmo en Welzijn Hilversum
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 21/212
 • 12/8/2021
 • A21-212 - Niet vaststellen gebiedspaspoorten
 • Verworpen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 21/211
 • 12/8/2021
 • M21-211 - Terras in de woonwijk
 • Ingetrokken
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 21/210
 • 12/8/2021
 • M21-210 - Duurzaam terras
 • Aangehouden
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 21/209
 • 12/8/2021
 • M21-209 - Joodse begraafplaats
 • Aangenomen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 21/208
 • 12/8/2021
 • A21-208 - Eerst plan klaar, dan pas naar de raad
 • Verworpen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 21/207
 • 12/8/2021
 • A21-207 - Wijzigen TNO-norm bezonning van licht naar zwaar
 • Aangenomen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 21/206
 • 12/8/2021
 • A21-206 - Niet vaststellen uitgangspunten Korte Noorderweg
 • Verworpen
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 21/205
 • 12/8/2021
 • A21-205 - Betere verkeerscirculatie in Oost
 • Aangehouden
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 21/203
 • 12/8/2021
 • M21-203 - Kerst voor iedereen
 • Verworpen
 • Wethouder A.J. Wolthers