Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Amendementen

NummerDatumOnderwerpStatusIndiener(s)
 • A19-09
 • 5-3-2019
 • Afplaggen
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-22
 • 5-3-2019
 • Koopprijs snippergroen €130,--
 • Aangenomen
 • A19-14
 • 5-3-2019
 • Opnemen kettingbeding bij onteigening om jagen te verbieden
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-11
 • 5-3-2019
 • Inrichting moerasperceel Bilwijk (kadastraal 3159) langs de Bilwijkerweg
 • Aangenomen
 • A19-18
 • 5-3-2019
 • Ontgrenzing perceel ten westen Gouderakse Tiendweg 3
 • Ingetrokken
 • Dierbaar Krimpenerwaard
 • A19-07
 • 5-3-2019
 • Begrenzing van bemesting, BP Natuurgebied Veenweiden
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-05
 • 5-3-2019
 • Uitbreiding agrarisch bouwvlak Gouderakse Tiendweg 99
 • Aangenomen
 • A19-10
 • 5-3-2019
 • Ontgrenzing perceel in deelgebied Den Hoek (Baas-Blanken)
 • Verworpen
 • A19-20
 • 5-3-2019
 • Herbestemmen R207 Reserve ontwikkeling kernen
 • Aangenomen
 • A19-06
 • 5-3-2019
 • Uittreden GR OVL Lek-Merwede
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-04
 • 5-3-2019
 • Vergroting berging in gebied met aanduiding 'specifieke vorm agrarisch-cranberryteelt'
 • Aangenomen
 • A19-24
 • 5-3-2019
 • Benoemen extra lid Commissie Bestuurlijke Vernieuwing
 • Aangenomen
 • D66
 • A19-17
 • 5-3-2019
 • Toepassen gewasbeschermingsmiddelen na 2024
 • Aangenomen
 • A19-16
 • 5-3-2019
 • Ontgrenzen ten oosten van kern Gouderak in zuidelijke richting
 • Aangenomen
 • A19-19
 • 5-3-2019
 • Ontgrenzing percelen van Dijk
 • Verworpen
 • A19-03
 • 5-3-2019
 • Ontgrenzing deel perceel nabij Lekdijk-West 113
 • Aangenomen
 • A19-13
 • 5-3-2019
 • Begrenzing van bemesting
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-23
 • 5-3-2019
 • Formaliseren commissie van Zijl
 • Aangenomen
 • A19-01
 • 5-3-2019
 • Beleidsnota snippergroen
 • Verworpen
 • A19-12
 • 5-3-2019
 • Indeuken nabij perceel Goudseweg 116 te Stolwijk
 • Aangenomen
 • A19-15
 • 5-3-2019
 • Ontgrenzen deel ten zuiden van de kern Haastrecht
 • Aangehouden
 • A19-08
 • 5-3-2019
 • Koopprijs snippergroen
 • Verworpen
 • A19-21
 • 5-3-2019
 • Gedeelte deelgebied Bilwijk (waaronder huiskavel en voorraadpercelen van Dijk).
 • Verworpen
 • A19-02
 • 5-3-2019
 • Aanpassen begrenzing ivm ruimte voor aanbrengen scheidingssloot tussen Prov.weg 23b te Haastrecht en aan te leggen natuurgebied
 • Aangenomen
 • A18-43
 • 13-11-2018
 • Geen tariefstijging Afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • SGP
 • A18-48
 • 13-11-2018
 • OZB - zonnepanelen
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-44
 • 13-11-2018
 • Versnelling afschaffing hondenbelasting
 • Aangenomen
 • A18-45
 • 13-11-2018
 • Formatie-uitbreiding 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-36
 • 13-11-2018
 • Inflatiecorrectie OZB
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-41
 • 13-11-2018
 • Tariefstelling Verord. toeristenbelasting 2019
 • Verworpen
 • Waard18
 • A18-47
 • 13-11-2018
 • Vaststellen Tweede Tussentijdse rapportage 2018
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-40
 • 13-11-2018
 • Tariefstelling Verord. toeristenbelasting 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-37
 • 13-11-2018
 • Schone energie - zonnepanelen
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-38
 • 13-11-2018
 • Instellen reserve egalisatie bedrijfsvoering
 • Aangenomen
 • Christen Unie
 • A18-46
 • 13-11-2018
 • Instellen reserve egalisatie bedrijfsvoering
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-39
 • 13-11-2018
 • Lijkbezorgingsrechten
 • Aangenomen
 • A18-35
 • 13-11-2018
 • Aanpassing voorstel Meerjarenbegroting, toevoegen 3e besluitpunt
 • Aangehouden
 • CDA
 • A18-42
 • 13-11-2018
 • Geen tariefstijging Lijkbezorgingsrechten
 • Ingetrokken
 • SGP
 • A18-30
 • 16-10-2018
 • Afstoten gemeentelijk vastgoed-oude raadhuis
 • Aangehouden
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-28
 • 16-10-2018
 • Centrum Stolwijk - parkeernorm
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-27
 • 16-10-2018
 • Inzet lobby tweede oeververbinding westzijde Krimpenerwaard - aangepaste versie
 • Verworpen
 • CDA
 • A18-31
 • 16-10-2018
 • Afstoten gemeentelijk vastgoed-Kranenpoort 2 (schuur)
 • Aangehouden
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-33
 • 16-10-2018
 • MIRT - zoeklocaties
 • Aangenomen
 • A18-32
 • 16-10-2018
 • Afstoten gemeentelijk vastgoed - Dam 9-De Waag
 • Aangehouden
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-34
 • 15-10-2018
 • Consequenties coalitie vertrek van raadslid Pannekoek uit fractie VGBK
 • Aangenomen
 • A18-23
 • 25-9-2018
 • Verordening Winkeltijden, Winkels/supermarkten open op zondag 12 - 18 uur
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-20
 • 25-9-2018
 • Verordening Winkeltijden, geen onderscheid delen gemeente of branches
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-25
 • 25-9-2018
 • BP Tiendweg Oost ten westen van 1, Lekkerkerk
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-21
 • 25-9-2018
 • Verordening Winkeltijden, winkels-supermarkten zondag 10 - 18 uur
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A18-26
 • 25-9-2018
 • Verordening Winkeltijden, supermarkten in Haastrecht en Schoonhoven zondag 13 - 17 uur
 • Verworpen
 • CDA
Top