Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Amendementen

NummerDatumOnderwerpStatusIndiener(s)
 • A19-47
 • 7/9/2019
 • Uitbreiding Dienstverlening
 • Verworpen
 • SGP
 • A19-43
 • 7/9/2019
 • Kleine veldje (sportveld-speelveld) FC Perkouw
 • Aangenomen
 • VGBK
 • A19-45
 • 7/9/2019
 • Extra verhoging tarieven sportaccommodaties
 • Verworpen
 • CDA
 • A19-48
 • 7/9/2019
 • Bestemming positief saldo 2018 - regelluw budget
 • A19-44
 • 7/9/2019
 • Kadernota, extra bode - tarieven binnensport
 • Aangenomen
 • A19-42
 • 7/9/2019
 • Geld voor jeugdzorg
 • Aangenomen
 • A19-46
 • 7/9/2019
 • Kleine speelveld FC Perkouw
 • Verworpen
 • CDA
 • A19-41
 • 6/11/2019
 • Verorening Starterslening
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-40
 • 6/11/2019
 • SVHW
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-39
 • 5/14/2019
 • Zittend spreken
 • Aangenomen
 • Waard18
 • A19-27
 • 5/14/2019
 • Intrekken art. 15.1, spreektijden, Reglement van orde raad 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-34
 • 5/14/2019
 • Art. 18.6.d - spreekrecht - Verord. op de raadscommissies 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-30
 • 5/14/2019
 • Intrekken art. 41.9 - aanvraag actualiteitendebat door 3 fracties - RvO raad 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-28
 • 5/14/2019
 • Intrekken art. 16.2.f en art. 41.8 - inspreken actualiteitendebat - RvO raad 2019
 • Aangenomen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-33
 • 5/14/2019
 • Art. 4 kandidatenlijst - Verord. op de raadscommissies 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-32
 • 5/14/2019
 • Art. 4 - toevoeging 'formeel'- Verord op de raadscommissies 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-29
 • 5/14/2019
 • Intrekken art. 17.4 - aanwezigheid in vergadering, RvO Raad 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-38
 • 5/14/2019
 • Proefperiode spreektijd in raadscommissies
 • Aangenomen
 • VGBK
 • A19-37
 • 5/14/2019
 • Toevoegen subsidiethema 'Dierenwelzijn'
 • Ingetrokken
 • Dierbaar Krimpenerwaard
 • A19-31
 • 5/14/2019
 • Intrekken art. 16, lid 2e - spreekrecht - RvO raad 2019
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-36
 • 5/14/2019
 • Gemeenteraad besluit zelf inzake de ontheffing MooiMekkerland en niet de provincie
 • Ingetrokken
 • CDA
 • A19-35
 • 5/14/2019
 • Subsidieplafonds jaarlijkse subsidies 2020
 • Aangenomen
 • A19-26
 • 3/18/2019
 • Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 • Aangenomen
 • A19-25
 • 3/18/2019
 • Gebiedsbod, de versterking van de Krimpenerwaard
 • Verworpen
 • CDA
 • A19-20
 • 3/5/2019
 • Herbestemmen R207 Reserve ontwikkeling kernen
 • Aangenomen
 • A19-10
 • 3/5/2019
 • Ontgrenzing perceel in deelgebied Den Hoek (Baas-Blanken)
 • Verworpen
 • A19-18
 • 3/5/2019
 • Ontgrenzing perceel ten westen Gouderakse Tiendweg 3
 • Ingetrokken
 • Dierbaar Krimpenerwaard
 • A19-07
 • 3/5/2019
 • Begrenzing van bemesting, BP Natuurgebied Veenweiden
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-09
 • 3/5/2019
 • Afplaggen
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-22
 • 3/5/2019
 • Koopprijs snippergroen €130,--
 • Aangenomen
 • A19-14
 • 3/5/2019
 • Opnemen kettingbeding bij onteigening om jagen te verbieden
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-11
 • 3/5/2019
 • Inrichting moerasperceel Bilwijk (kadastraal 3159) langs de Bilwijkerweg
 • Aangenomen
 • A19-03
 • 3/5/2019
 • Ontgrenzing deel perceel nabij Lekdijk-West 113
 • Aangenomen
 • A19-13
 • 3/5/2019
 • Begrenzing van bemesting
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-23
 • 3/5/2019
 • Formaliseren commissie van Zijl
 • Aangenomen
 • A19-16
 • 3/5/2019
 • Ontgrenzen ten oosten van kern Gouderak in zuidelijke richting
 • Aangenomen
 • A19-19
 • 3/5/2019
 • Ontgrenzing percelen van Dijk
 • Verworpen
 • A19-17
 • 3/5/2019
 • Toepassen gewasbeschermingsmiddelen na 2024
 • Aangenomen
 • A19-24
 • 3/5/2019
 • Benoemen extra lid Commissie Bestuurlijke Vernieuwing
 • Aangenomen
 • D66
 • A19-04
 • 3/5/2019
 • Vergroting berging in gebied met aanduiding 'specifieke vorm agrarisch-cranberryteelt'
 • Aangenomen
 • A19-06
 • 3/5/2019
 • Uittreden GR OVL Lek-Merwede
 • Verworpen
 • Pro Krimpenerwaard
 • A19-08
 • 3/5/2019
 • Koopprijs snippergroen
 • Verworpen
 • A19-21
 • 3/5/2019
 • Gedeelte deelgebied Bilwijk (waaronder huiskavel en voorraadpercelen van Dijk).
 • Verworpen
 • A19-02
 • 3/5/2019
 • Aanpassen begrenzing ivm ruimte voor aanbrengen scheidingssloot tussen Prov.weg 23b te Haastrecht en aan te leggen natuurgebied
 • Aangenomen
 • A19-05
 • 3/5/2019
 • Uitbreiding agrarisch bouwvlak Gouderakse Tiendweg 99
 • Aangenomen
 • A19-15
 • 3/5/2019
 • Ontgrenzen deel ten zuiden van de kern Haastrecht
 • Aangehouden
 • A19-12
 • 3/5/2019
 • Indeuken nabij perceel Goudseweg 116 te Stolwijk
 • Aangenomen
 • A19-01
 • 3/5/2019
 • Beleidsnota snippergroen
 • Verworpen
 • A18-43
 • 11/13/2018
 • Geen tariefstijging Afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • SGP
 • A18-48
 • 11/13/2018
 • OZB - zonnepanelen
 • Ingetrokken
 • Pro Krimpenerwaard
Top