Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

RIB openbaar

DatumOnderwerpRaad
 • 8/20/2019
 • Stand van zaken regio deal
 • 9/24/2019
 • 8/19/2019
 • Meedoen Pas voor re-integratie en participatie
 • 9/24/2019
 • 8/6/2019
 • Voortgang project 'Buiten de Veerpoort'
 • 9/24/2019
 • 7/30/2019
 • Aanpak en voortgang project N228 veiliger
 • 9/24/2019
 • 7/26/2019
 • Besluit in de programmaraad MoVe over de oeververbinding
 • 9/24/2019
 • 7/23/2019
 • Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleidsplan 2019-2023
 • 9/24/2019
 • 7/23/2019
 • Waterschade sporthal De Bakwetering in Lekkerkerk
 • 9/24/2019
 • 7/23/2019
 • Afwijzing schadevergoeding en reactie inzake verzoek toepassen wijzigingsbevoegdheid
 • 9/24/2019
 • 7/23/2019
 • Nederlandse aanpak stikstof deugt niet
 • 9/24/2019
 • 7/17/2019
 • Laagvlieggebied Krimpenerwaard
 • 9/24/2019
 • 7/16/2019
 • Stand van zaken verkoopproces Eneco
 • 9/24/2019
 • 7/16/2019
 • Gebiedsovereenkomst Veenweiden
 • 9/24/2019
 • 7/16/2019
 • Plan van Aanpak Cyber
 • 9/24/2019
 • 7/16/2019
 • Terugkoppeling bestuurlijk overleg Waardtafel
 • 9/24/2019
 • 7/16/2019
 • Verslag KPI Archief- en Informatiebeheer 2018
 • 9/24/2019
 • 7/10/2019
 • Leerlingenvervoer voor hoogbegaafde leerlingen naar UnIQ-Athena Oudewater
 • 9/24/2019
 • 7/9/2019
 • Jaarverantwoording Kinderopvang Krimpenerwaard 2018
 • 9/24/2019
 • 7/9/2019
 • Businesscase Gemeentekantoren
 • 9/24/2019
 • 7/9/2019
 • Anterieure overeenkomst Prinses Ireneschool fase 2
 • 9/24/2019
 • 7/2/2019
 • Project de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel
 • 7/9/2019
 • 7/2/2019
 • Opslag en bruikleen Van der Kop collectie voor de komende drie jaar
 • 7/9/2019
 • 7/2/2019
 • Beheercollectief Krimpenerwaard
 • 7/9/2019
 • 7/2/2019
 • Principeakkoord cao gemeenteambtenaren
 • 7/9/2019
 • 7/2/2019
 • Regionaal actieplan Perspectief op werk
 • 7/9/2019
 • 6/25/2019
 • RIB Programmaplan Duurzaamheid
 • 7/9/2019
 • 6/18/2019
 • Meicirculaire 2019
 • 7/9/2019
 • 6/18/2019
 • Besluit Horizon tot sluiting van de school voor speciaal onderwijs De Regenboog
 • 7/9/2019
 • 6/13/2019
 • Stand van zaken beleid voor- en vroegschoolse educatie
 • 7/9/2019
 • 6/11/2019
 • 12-maands rapportages hulpdiensten
 • 7/9/2019
 • 6/7/2019
 • Informatieverstrekking MIRT
 • 6/11/2019
 • 6/6/2019
 • Start participatie MIRT
 • 6/6/2019
 • 5/28/2019
 • Aansluiten Landelijke Alliantie Kinderarmoede
 • 6/11/2019
 • 5/27/2019
 • Resultaten pre-proeftuin projecten
 • 6/11/2019
 • 5/16/2019
 • Laatste update zorgaanbieder
 • 6/11/2019
 • 5/15/2019
 • Taxi Wegman
 • 6/11/2019
 • 5/13/2019
 • Beantwoording vragen nav raadsvoorstel subsidieplafonds 2020
 • 5/14/2019
 • 5/13/2019
 • Naheffingen Cyclus
 • 5/14/2019
 • 5/13/2019
 • Productierapportage 2018 ODMH
 • 5/14/2019
 • 5/13/2019
 • Voortgang verkoopproces aandelen Eneco
 • 5/14/2019
 • 5/2/2019
 • Horecabeleid Buitengebied Krimpenerwaard 2019
 • 5/14/2019
 • 5/2/2019
 • Aanpassingen behandeling van aanvragen voor leerlingenvervoer
 • 5/14/2019
 • 4/30/2019
 • Faillisement Taxi Wegman
 • 5/14/2019
 • 4/25/2019
 • Beschadiging van oude brug voor de Veerpoort in Schoonhoven
 • 5/14/2019
 • 4/23/2019
 • Verkoop gemeentelijk vastgoed
 • 5/14/2019
 • 4/23/2019
 • Portefeuilleverdeling Beheer openbare ruimte
 • 5/14/2019
 • 4/18/2019
 • Raad van Toezicht - Stichting Onderwijs Primair
 • 5/14/2019
 • 4/18/2019
 • Verkoop gemeentelijk vastgoed
 • 5/14/2019
 • 4/16/2019
 • Bewustwordingcampagne geluidsoverlast motoren
 • 5/14/2019
 • 4/16/2019
 • Verkoopwijze voormalig raadhuis Haastrecht
 • 5/14/2019
 • 4/16/2019
 • Burgerpeiling
 • 5/14/2019
Top