Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

RIB openbaar

DatumOnderwerpRaad
 • 16-5-2019
 • Laatste update zorgaanbieder
 • 11-6-2019
 • 15-5-2019
 • Taxi Wegman
 • 11-6-2019
 • 13-5-2019
 • Beantwoording vragen nav raadsvoorstel subsidieplafonds 2020
 • 14-5-2019
 • 13-5-2019
 • Voortgang verkoopproces aandelen Eneco
 • 14-5-2019
 • 13-5-2019
 • Productierapportage 2018 ODMH
 • 14-5-2019
 • 13-5-2019
 • Naheffingen Cyclus
 • 14-5-2019
 • 2-5-2019
 • Horecabeleid Buitengebied Krimpenerwaard 2019
 • 14-5-2019
 • 2-5-2019
 • Aanpassingen behandeling van aanvragen voor leerlingenvervoer
 • 14-5-2019
 • 30-4-2019
 • Faillisement Taxi Wegman
 • 14-5-2019
 • 25-4-2019
 • Beschadiging van oude brug voor de Veerpoort in Schoonhoven
 • 14-5-2019
 • 23-4-2019
 • Verkoop gemeentelijk vastgoed
 • 14-5-2019
 • 23-4-2019
 • Portefeuilleverdeling Beheer openbare ruimte
 • 14-5-2019
 • 18-4-2019
 • Raad van Toezicht - Stichting Onderwijs Primair
 • 14-5-2019
 • 18-4-2019
 • Verkoop gemeentelijk vastgoed
 • 14-5-2019
 • 16-4-2019
 • Bewustwordingcampagne geluidsoverlast motoren
 • 14-5-2019
 • 16-4-2019
 • Verkoopwijze voormalig raadhuis Haastrecht
 • 14-5-2019
 • 16-4-2019
 • Burgerpeiling
 • 14-5-2019
 • 10-4-2019
 • Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2018
 • 14-5-2019
 • 9-4-2019
 • Huur- en exploitatieovereenkomst De Hofstee
 • 14-5-2019
 • 9-4-2019
 • Blijverslening
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • Kunstwerken (bijlage nog niet openbaar i.v.m. aanbesteding - zie ingekomen stukken raad 14 mei - wordt later hier toegevoegd)
 • 14-5-2019
 • 9-4-2019
 • Kwaliteitshandvest gemeente Krimpenerwaard
 • 14-5-2019
 • 9-4-2019
 • Stand van zaken zorgaanbieder
 • 14-5-2019
 • 9-4-2019
 • Aangepaste planning Nota Gezondheidsbeleid
 • 14-5-2019
 • 8-4-2019
 • Stand van zaken en ontwikkelingen Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie
 • 14-5-2019
 • 5-4-2019
 • Uitvoering contracten doelgroepenvervoer door Taxi Wegman B.V
 • 14-5-2019
 • 3-4-2019
 • Procedure gehandicapten parkeerkaart
 • 14-5-2019
 • 3-4-2019
 • Stand van zaken notitie uitwerking Woonvisie
 • 14-5-2019
 • 3-4-2019
 • Oost-Vlisterdijk 30-36, Vlist
 • 14-5-2019
 • 3-4-2019
 • Koopzondagen 2019 in Haastrecht
 • 14-5-2019
 • 27-3-2019
 • Uitbreiding capaciteit BOA's
 • 2-4-2019
 • 27-3-2019
 • Jaarverslag klachtbehandeling 2018
 • 2-4-2019
 • 27-3-2019
 • Activiteitenoverzicht CliĆ«ntenraad 2018
 • 2-4-2019
 • 26-3-2019
 • Regionale Energiestrategie (RES) - proces
 • 2-4-2019
 • 21-3-2019
 • MooiMekkerland, beantwoording Gedeputeerde Staten
 • 2-4-2019
 • 20-3-2019
 • Evaluatierapport 'Overlast motoren Lekdijk'
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2018
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Toezegging NL-alert stankoverlast tankwagenincident Alblasserdam (T19-37)
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Evaluatierapport overlast motoren Lekdijk + bijlage
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Gesprek met gedeputeerde dhr. H. Weber inzake schadebestrijding
 • 2-4-2019
 • 12-3-2019
 • Vervolg Cultuurbeleid
 • 2-4-2019
 • 11-3-2019
 • GGD Benchmark resultaten 2017
 • 2-4-2019
 • 8-3-2019
 • Vervangingsregeling college van burgemeester en wethouders
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Vierde kwartaalrapportage Veilig Thuis Hollands Midden
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Evaluatie 2018 Inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Kappen en herplanten van bomen aan de Lopikersingel te Schoonhoven
 • 2-4-2019
 • 28-2-2019
 • Monitor Sociale Zaken, 2e halfjaar 2018
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Ontwikkelingen Overtuin Bisdom van Vliet
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Diverse volkshuisvestelijke thema's
 • 5-3-2019
Top