Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

RIB openbaar

DatumOnderwerpRaad
 • 21-3-2019
 • MooiMekkerland, beantwoording Gedeputeerde Staten
 • 2-4-2019
 • 20-3-2019
 • Evaluatierapport 'Overlast motoren Lekdijk'
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2018
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Evaluatierapport overlast motoren Lekdijk + bijlage
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Toezegging NL-alert stankoverlast tankwagenincident Alblasserdam (T19-37)
 • 2-4-2019
 • 19-3-2019
 • Gesprek met gedeputeerde dhr. H. Weber inzake schadebestrijding
 • 2-4-2019
 • 12-3-2019
 • Vervolg Cultuurbeleid
 • 2-4-2019
 • 11-3-2019
 • GGD Benchmark resultaten 2017
 • 2-4-2019
 • 8-3-2019
 • Vervangingsregeling college van burgemeester en wethouders
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Evaluatie 2018 Inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Vierde kwartaalrapportage Veilig Thuis Hollands Midden
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Kappen en herplanten van bomen aan de Lopikersingel te Schoonhoven
 • 2-4-2019
 • 6-3-2019
 • Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2020
 • 2-4-2019
 • 28-2-2019
 • Uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Monitor Sociale Zaken, 2e halfjaar 2018
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Ontwikkelingen Eneco
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Gratis gebruik openbaar vervoer binnen de Krimpenerwaard
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Regionale Energie Strategie 2019
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Ontwikkelingen Overtuin Bisdom van Vliet
 • 5-3-2019
 • 28-2-2019
 • Diverse volkshuisvestelijke thema's
 • 5-3-2019
 • 25-2-2019
 • Beantwoording vraag T19-36
 • 5-3-2019
 • 12-2-2019
 • Evaluatie jaarwisseling 2018-2019
 • 5-3-2019
 • 12-2-2019
 • Personele wijzigingen Veenweiden Krimpenerwaard
 • 5-3-2019
 • 5-2-2019
 • Project 'plan sportaccommodaties'
 • 5-3-2019
 • 5-2-2019
 • Aanleg grootschalige onderwaterdrainage
 • 5-3-2019
 • 5-2-2019
 • Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2019-2022
 • 5-3-2019
 • 5-2-2019
 • Initiatief Centrum Schoonhoven-Noord
 • 5-3-2019
 • 5-2-2019
 • Melden toegankelijkheid stembureaus
 • 5-3-2019
 • 31-1-2019
 • Aanwijzing inspectie aan Kidztower
 • 5-3-2019
 • 29-1-2019
 • Aangifte en meldingsbereidheid
 • 5-3-2019
 • 29-1-2019
 • Vermelding gemeentenaam in paspoort
 • 5-3-2019
 • 29-1-2019
 • Koolwijkseweg 6-6a te Stolwijk, Geitenbedrijf MooiMekkerland
 • 5-3-2019
 • 29-1-2019
 • Koopzondagen 2019 in Schoonhoven
 • 5-3-2019
 • 29-1-2019
 • OZB-tariefdifferentiatie
 • 5-3-2019
 • 29-1-2019
 • Passend onderwijs Kaderstellende samenwerkingsafspraken Midden Holland 2018-2022 en Ontwikkelagenda 2018 2019 Midden Holland.
 • 29-1-2019
 • 17-1-2019
 • Startnota Dierenwelzijn 2019 - 2022
 • 29-1-2019
 • 16-1-2019
 • Decembercirculaire 2018
 • 29-1-2019
 • 3-1-2019
 • Verloop jaarwisseling 2018-2019
 • 29-1-2019
 • 20-12-2018
 • Groot onderhoud bomen seizoen 2018-2019
 • 29-1-2019
 • 20-12-2018
 • Proces voor uitwerking gebiedsbod oeververbinding MIRT
 • 29-1-2019
 • 19-12-2018
 • Kunstcollectie van der Kop
 • 29-1-2019
 • 19-12-2018
 • Stand van zaken Veilig Thuis Hollands Midden
 • 29-1-2019
 • 11-12-2018
 • Unieck Zorgverlening (afdoening T18-153)
 • 29-1-2019
 • 11-12-2018
 • Contracten onderhoud groen, zwerfafval beheersing en onkruidbestrijding op verharding
 • 29-1-2019
 • 11-12-2018
 • Collegebesluit over principe-medewerking aan sloop-nieuwbouw appartementencomplex Qua Wonen in Krimpen aan de Lek
 • 29-1-2019
 • 7-12-2018
 • Technische wijzigingen Verordening leerlingenvervoer 2018 en beleidsregels leerlingenvervoer 2018
 • 11-12-2018
 • 7-12-2018
 • Horecabeleid buitengebied
 • 11-12-2018
 • 7-12-2018
 • Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) 2017 archief- en informatiebeheer
 • 11-12-2018
 • 6-12-2018
 • Rapport Nationale Ombudsman toegang schuldhulpverlening
 • 11-12-2018
 • 5-12-2018
 • Tools preventieve activiteiten schuldhulpverlening (T18-219)
 • 11-12-2018
Top