Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Raadsvragen schriftelijk

NummerDatumIndiener(s)OnderwerpStatus
 • SV19-34
 • 14-3-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Overtuin Bisdom van Vliet
 • Onbeantwoord
 • SV19-33
 • 14-3-2019
 • Christen Unie
 • Begrenzing natuurgebied in de verbinding tussen het Loetbos en de Berkenwoudse Driehoek (indieners CU + SGP)
 • Beantwoord
 • SV19-32
 • 12-3-2019
 • CDA
 • Krimpenerwaard opdracht aan NCK en ACK voor NatuurBeheer Collectief Veenweiden
 • Onbeantwoord
 • SV19-29
 • 4-3-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Aanvullende vragen over de aanrijtijden ambulances
 • Onbeantwoord
 • SV19-31
 • 4-3-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Varend ontgassen
 • Onbeantwoord
 • SV19-30
 • 4-3-2019
 • Lokaal op 1
 • Rol gemeente bij inname en afvoer oude medicijnen
 • Onbeantwoord
 • SV19-28
 • 1-3-2019
 • CDA
 • MIRT bod Krimpenerwaard onduidelijke situatie
 • Onbeantwoord
 • SV19-27
 • 27-2-2019
 • CDA
 • Uittreden GR OVL
 • Beantwoord
 • SV19-26
 • 26-2-2019
 • PvdA
 • Informatieavonden naar aanleiding van MIRT lobby
 • Onbeantwoord
 • SV19-25
 • 21-2-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Verkeersonveiligheid winkelcentrum Lekkerkerk
 • Onbeantwoord
 • SV19-24
 • 19-2-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Brand timmerbedrijf Stolwijk
 • Onbeantwoord
 • SV19-23
 • 14-2-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Kosten bestuurscrisis
 • Beantwoord
 • SV19-22
 • 11-2-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Aanrijtijden ambulance
 • Beantwoord
 • SV19-21
 • 8-2-2019
 • VGBK
 • Overlast veldverlichting Voetbalvereniging Stolwijk (VVS)
 • Beantwoord
 • SV19-20
 • 6-2-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Handhaving in de polder/Berkenwoude
 • Beantwoord
 • SV19-18
 • 5-2-2019
 • PvdA
 • Waterbus Gouda Rotterdam
 • Beantwoord
 • SV19-19
 • 4-2-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • MooiMekkerland-verantwoordingsplicht college
 • Beantwoord
 • SV19-17
 • 4-2-2019
 • CDA
 • Communicatie Protocol College B&W
 • Onbeantwoord
 • SV19-15
 • 1-2-2019
 • CDA
 • Parkeerproblematiek Hof ter Bergen Bergambacht
 • Beantwoord
 • SV19-16
 • 1-2-2019
 • CDA
 • Reconstructie Ambachtstraat te Bergambacht
 • Beantwoord
 • SV19-12
 • 28-1-2019
 • VGBK
 • Rijbewijsverlenging
 • Beantwoord
 • SV19-14
 • 28-1-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Kap bomen Lopikersingel - Wal
 • Beantwoord
 • SV19-13
 • 28-1-2019
 • CDA
 • Aandacht voor veiligheid bushalte Pompstation Stolwijk
 • Onbeantwoord
 • SV19-11
 • 25-1-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Collectie Van der Kop
 • Beantwoord
 • SV19-10
 • 24-1-2019
 • Christen Unie
 • Collectie Van der Kop
 • Beantwoord
 • SV19-09
 • 21-1-2019
 • VGBK
 • Inzameling Oud papier in de kern Bergambacht
 • Onbeantwoord
 • SV19-08
 • 21-1-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Dika-fabrieken bv
 • Beantwoord
 • SV19-03
 • 14-1-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Uitbreiding melkveehouderijen
 • Beantwoord
 • SV19-06
 • 14-1-2019
 • CDA
 • Organisatie personeelsbijeenkomst gemeente Krimpenerwaard i.v.m. kerst 2018
 • Beantwoord
 • SV19-07
 • 14-1-2019
 • CDA
 • Niet bezorgen in alle brievenbussen van afvalkalender en gemeentegids
 • Beantwoord
 • SV19-05
 • 11-1-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Overlast motoren
 • Beantwoord
 • SV19-04
 • 11-1-2019
 • PvdA
 • Uitvoering participatiewet
 • Beantwoord
 • SV19-02
 • 3-1-2019
 • SGP
 • Havengeld en walstroom
 • Beantwoord
 • SV19-01
 • 2-1-2019
 • Pro Krimpenerwaard
 • Dossier Polderkamer-Stolwijk
 • Beantwoord
 • SV18-89
 • 21-12-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Fietspad Veerstalblok Gouderak
 • Beantwoord
 • SV18-87
 • 12-12-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Uitbreiding geitenboerderij Mooi Mekkerland te Stolwijk
 • Beantwoord
 • SV18-88
 • 12-12-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Kap platanen Haastrecht
 • Beantwoord
 • SV18-86
 • 10-12-2018
 • CDA
 • Verkeersbesluit onttrekken parkeerplaatsen aan openbaarheid (Stolwijk)
 • Beantwoord
 • SV18-85
 • 26-11-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Prestatieafspraken
 • Beantwoord
 • SV18-84
 • 26-11-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Overlast motoren
 • Beantwoord
 • SV18-83
 • 22-11-2018
 • SGP
 • Hoogspanningenslijnen
 • Onbeantwoord
 • SV18-82
 • 14-11-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Zonnepanelen - beschermd stadsgezicht
 • Beantwoord
 • SV18-81
 • 13-11-2018
 • CDA
 • Parkeerdruk Stolwijk
 • Beantwoord
 • SV18-80
 • 9-11-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Uit de schulden komen wanneer je niet goed kunt lezen
 • Beantwoord
 • SV18-79
 • 7-11-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Veiligheid fietspaden
 • Beantwoord
 • SV18-78
 • 5-11-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Fietspad Veerstalblok - Gouderak
 • Beantwoord
 • SV18-71
 • 2-11-2018
 • CDA
 • Bod dat gedaan wordt i.h.k.v. 2e oeververbinding westzijde Krimpenerwaard
 • Beantwoord
 • SV18-57
 • 2-11-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Fietspad Boezemmolenpad- Haastrecht
 • Beantwoord
 • SV18-76
 • 2-11-2018
 • Waard18
 • Afhaken gewenste partners in bruglobby
 • Beantwoord
 • SV18-77
 • 25-10-2018
 • Pro Krimpenerwaard
 • Overlast door houtkachels
 • Beantwoord
Top