Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Input coalitieprogramma 2018

DatumOnderwerp
 • 15-5-2018
 • Naasten in beeld, Oproep tot opnemen van Naastenbeleid additioneel aan Mantelzorgbeleid
 • 3-5-2018
 • Bibliotheek Krimpenerwaard, input coalitieprogramma
 • 1-5-2018
 • Jeugdzorg, Aandacht voor werknemers in de Jeugdzorg
 • 30-4-2018
 • Milieudefensie, energietransitie
 • 30-4-2018
 • INretail, detailhandelsvisie in nieuwe coalitieakkoord
 • 30-4-2018
 • Vogelbescherming Nederland - input groen collegeakkoord
 • 30-4-2018
 • Tzorg, zorg voor ouderen (wmo)
 • 30-4-2018
 • OSB, maatschappelijke waarde van de schoonmaaksector
 • 20-4-2018
 • Bridgebond - Denken en Doen en coalitieakkoord
 • 19-4-2018
 • Vluchtelingenwerk Nederland - Gemeente aan zet
 • 17-4-2018
 • LKCA - Cultuurparaaf voor je collegeakkoord - Cultuur deel je
 • 17-4-2018
 • Stichting Meer muziek in de klas, oproep formerende gemeenteraden
 • 10-4-2018
 • FNV MOOI
 • 6-4-2018
 • Groot Reuvensoverleg - Gefeliciteerd!-A van Archeologie
 • 6-4-2018
 • NOC NSF - Investeer in de maatschappelijke kracht van sport en doe mee!
 • 5-4-2018
 • Cedris raadsbrief Sociale werkgelegenheid en re-integratie
 • 5-4-2018
 • ANKO - Uw kapper doet een beroep op u!
 • 5-4-2018
 • Brief Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan de nieuwe Raadsleden
 • 3-4-2018
 • Vereniging Eigen huis - Bewonersinvloed in uw gemeente
 • 3-4-2018
 • Jeugdzorg - KwaliTIJD voor het kind
 • 3-4-2018
 • Dierenbescherming, Gemeente en Dieren
 • 3-4-2018
 • St. van het Onderwijs, Realisatie samenwerking onderwijs, opvang en zorg in kindcentra
 • 3-4-2018
 • NVM, Vijf aanbevelingen woningmarkt
 • 3-4-2018
 • St. Het Groene Hart - Het Groene Hart - meer dan de som der delen
 • 3-4-2018
 • CNV Overheid over goed werkgeverschap
 • 27-3-2018
 • NLPO, ontwikkelingen ten aanzien van de lokale omroepen
 • 27-3-2018
 • Harteraad, Preventiebeleid WMO en Jeugdhulp (genoemde bijlage volgt nog)
 • 27-3-2018
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Samenwerken aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving
 • 26-3-2018
 • 4 grootste veranderingen voor een duurzame leefomgeving
 • 26-3-2018
 • Maak een punt van nul verkeersslachtoffers
 • 6-3-2018
 • FNV MOOI inzake vestigingsbeleid
 • 6-2-2018
 • Stichting Leven met de Aarde,duurzame ontwikkeling
 • 26-1-2018
 • Native Consulting, de 10 belangrijkste Informatie-vraagstukken voor de volgende raadsperiode
 • 3-11-2017
 • ANKO, gemeente als 'supporter' van de ondernemende kappers
 • 27-10-2017
 • Detailhandel Ned, toekomstbestendige winkelcentra
 • 29-9-2017
 • Landelijk expertteam eigenbouw, bouwen op een zelfbouwkavel
 • 28-9-2017
 • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - Verzoek Fracties Programmacommissies GR2018
 • 21-9-2017
 • Landelijk Platform Psychische Gezondheid, speerpunten vanuit client- en familie perspectief
 • 17-8-2017
 • Versnelling energiebesparingstempo in de huursector
 • 15-8-2017
 • VluchtelingenWerk Nederland Gemeente aan zet! Actieplan voor integratiebeleid vluchtelingen
 • 15-8-2017
 • Transmuraal Netwerk MH
 • 21-7-2017
 • Platform voor de Jeugd, positief jeugdbeleid in uw verkiezingsprogramma
 • 21-7-2017
 • Fairtraid gemeente
 • 20-7-2017
 • BouwendNL - inspiratie voor uw verkiezingsprogramma GR2018
 • 20-7-2017
 • MEZZO-pamflet mantelzorg op weg naar de gemeenteraadsverkiezing
 • 19-7-2017
 • Taalvrijwilligers halen anderstaligen uit achterstandspositie
 • 18-7-2017
 • ANWB - duurzame en gastvrije gemeente
 • 14-7-2017
 • De kracht van buitenspelen
 • 11-7-2017
 • PerSaldo - Een houdbaar PGB nu en in de toekomst - 10 bouwstenen gemeenteraadsverkiezingen
 • 7-7-2017
 • Deltaprogramma, Informatie politieke partijen voor gemeenteraadsverkiezingen
Top