Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Moties

Datum vergaderingIndiener(s)OnderwerpStatusAfgewikkeld
 • 3/14/2024
 • Zonder geld geen gemeenten
 • Aangenomen
 • 12/21/2023
 • Onafhankelijk onderzoek procesverloop vergunningverlening
 • Aangenomen
 • 12/21/2023
 • Betrokkenheid raden bij participatie MRE
 • 11/9/2023
 • Realtime dashboard Sociaal Domein voor Gemeenteraad
 • Ingetrokken
 • 11/9/2023
 • Burgerparticipatie - motiemarkt Laarbeek 2024
 • Aangehouden
 • 11/9/2023
 • Inkomensafhankelijke hulp bij huishouden Wmo
 • Aangehouden
 • 11/9/2023
 • Fractie CDA
 • Straatje erbij
 • Verworpen
 • 11/9/2023
 • Fractie PvdA
 • Motie van treurnis bibliotheek
 • Verworpen
 • 10/12/2023
 • Blijverslening en verzilverlening
 • Aangenomen
 • 8/31/2023
 • Fractie CDA
 • Beleidsplan Sociaal Domein - integrale visie en aanpak van wonen welzijn en zorg
 • Aangehouden
 • 8/31/2023
 • Noodzaak verbreding A67 (motie namens PNL, CDA, OA HvL, DWG, ABL)
 • Aangenomen
 • 8/31/2023
 • Fractie CDA
 • Uitstel Sociaal Beleidsplan ivm uitvoeringsagenda en financieringsagenda CDA
 • Verworpen
 • 7/6/2023
 • Fractie De Werkgroep
 • Oversteek N615 (Orchideestraat)
 • 7/6/2023
 • Fractie CDA
 • Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek - Herstel historische verbindingen Eyckenlust
 • 7/6/2023
 • Fractie CDA
 • Kennisbank
 • 7/6/2023
 • Fractie CDA
 • Aansluiting Delta Rhine Corridor en EnergieHubs in Laarbeek
 • 7/6/2023
 • Fractie CDA
 • OuderenAppèl/Hart voor Laarbeek en CDA - Afvalstoffen jaarrekening 2022
 • Aangenomen
 • 5/11/2023
 • Motie CDA, PvdA en Ouderen Appèl - HvL - Na schulden een kortere registratie bij Bureau Kredietregistratie
 • Ingetrokken
 • 12/15/2022
 • Fractie CDA
 • Energiecompensatie verenigingen cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen
 • Aangenomen
 • 12/15/2022
 • Bedrijven netwerk voor jongeren
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Laadkabels in de goot
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Fractie PvdA
 • Minimumloon 14 euro
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Fractie De Werkgroep
 • Energiebesparing
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Matigen huuraanpassing gemeentelijk vastgoed 2023
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek - Afschaffen vuurwerkshow Beek en Donk kermis
 • Verworpen
 • 11/10/2022
 • Ondersteuning minima
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Impact grote bedrijven op Brainportregio
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Onderzoek flora en fauna bij gemeentelijke bouwplannen
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek - Verhogen inkomensnorm
 • Verworpen
 • 11/10/2022
 • Bevorderen sociale woningbouw
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Fractie PvdA
 • Kwijtschelding OZB eigenaren woning
 • Verworpen
 • 7/21/2022
 • Fractie CDA
 • Onderzoek dassenmaatregelen Lekerstraat
 • Verworpen
 • 6/30/2022
 • Hulpboekje armoederegelingen
 • Verworpen
 • 6/30/2022
 • Fractie PvdA
 • Minimumloon 14 euro
 • 6/2/2022
 • Fractie CDA
 • Stoppen onderzoek naar grootschalige windenergie in Laarbeek
 • 4/14/2022
 • Financiële hulp vluchtelingen Oekraïne
 • Ingetrokken
 • 3/10/2022
 • Zorg en verontwaardiging Oekraïne
 • Aangenomen
 • 1/27/2022
 • Woonruimteverdeling Laarbeek
 • Verworpen
 • 1/27/2022
 • Opkoopbescherming / zelfbewoningsplicht
 • Aangenomen
 • 12/9/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Ontwikkeling horeca op de kop van Aarle-Rixtel namens alle fracties
 • Aangenomen
 • 11/11/2021
 • Fractie PvdA
 • Aanpak energiearmoede
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie CDA
 • Langer samen met volwassen kinderen onder één dak zonder korting op de bijstand
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie CDA
 • Liefde mag opbloeien ook in de bijstand
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie PvdA
 • Verlenging nullijn sociale huur en koop
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Herstructureringsfonds
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie CDA
 • Aanpak bestrijding invasieve exoten (van CDA en PNL)
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Vlechtheggen
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • Vaststelling bestemmingsplan Artex
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Fractie PvdA
 • PvdA De Werkgroep ABL Herstel biodiversiteit
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie PvdA
 • Meer sociale huurwoningen
 • Ingetrokken