Vragen van raads- en commissieleden

SoortIndiener(s)OnderwerpDatum ingekomenDatum afgehandeld
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Oranjeplein Mariahout
 • 9/16/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Nieuwe Erven Mariahout
 • 9/15/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie CDA
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • 8/25/2020
 • 9/28/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • A.M. Brouwers (PNL)
 • Bestemmingsplan Porcus Campus Kloosterdreef 5 Aarle-Rixtel
 • 8/21/2020
 • 8/24/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Evaluatie samenwerking Laarbeek en Gemert/Bakel
 • 8/13/2020
 • 8/27/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • De Nieuwe Erven Mariahout vervanging riool en bestrating
 • 7/8/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Vragen ABL over Herziening lotingssysteem en uitgiftebeleid bouwkavels
 • 7/8/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie CDA
 • Bestrijding Japanse duizendknoop
 • 6/29/2020
 • 7/20/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie CDA
 • Bestrijding processierups middels Stika-regeling
 • 6/29/2020
 • 7/20/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie CDA
 • Subsidies verenigingen en accomodatiebeleid
 • 6/26/2020
 • 8/1/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie CDA
 • Oplossen capaciteitsprobleem bij Sparta 25
 • 6/26/2020
 • 7/1/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Jaarrekening
 • 6/25/2020
 • 6/30/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • J.P.H. Gruijters (De Werkgroep)
 • Artex
 • 6/22/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Starterslening
 • 6/22/2020
 • 6/30/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • J.B.J.A.M. Hendriks (PNL)
 • Artex
 • 6/18/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Alarm rond zieke nertsen in de Peel
 • 5/25/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Woningbouw Mariahout
 • 5/14/2020
 • 6/10/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Gemeenschappelijke Regelingen
 • 5/2/2020
 • 5/7/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie De Werkgroep
 • Begrotingen 2021 Gemeenschappelijke Regelingen
 • 5/1/2020
 • 5/7/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie CDA
 • Gemeenschappelijke Regelingen
 • 4/29/2020
 • 5/7/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gemeenschappelijke Regelingen
 • 4/29/2020
 • 5/7/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie De Werkgroep
 • Geldkiosk Koppelstraat
 • 4/17/2020
 • 5/12/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Geldkiosk Koppelstraat Beek en Donk
 • 4/17/2020
 • 5/12/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Verzoek om steun ondernemers en burgers
 • 3/19/2020
 • 4/1/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Vragen vluchtelingenkinderen
 • 3/17/2020
 • 4/14/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Werkprogramma ODZOB
 • 2/20/2020
 • 2/21/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • J.B.J.A.M. Hendriks (PNL)
 • Kosten extern bureau Meerjarenonderhoudsplan
 • 2/19/2020
 • 2/20/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie PvdA
 • Waterkwaliteit in de bebouwde omgeving
 • 2/19/2020
 • 2/21/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Onderhoudsprogramma wegen 2020
 • 2/19/2020
 • 2/20/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie De Werkgroep
 • Onderzoek accomodatie O&U
 • 2/19/2020
 • 3/5/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Verkeersveiligheid rondom Donkse brug
 • 2/19/2020
 • 3/5/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie PvdA
 • Raadsinformatiebrief Onderzoek duurzame warmte Mariahout
 • 2/19/2020
 • 3/5/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie De Werkgroep
 • Waterleidingen schoolgebouwen
 • 2/18/2020
 • 2/19/2020
 • Technische/verhelderende vragen
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Communicatie visie huiselijk geweld
 • 2/18/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie CDA
 • Beëindiging Join Us groep Beek en Donk per 1 januari 2020
 • 12/16/2019
 • 1/7/2020
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Kledinginzameling
 • 8/20/2019
 • 9/18/2019
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • 0-Meting Schuldhulpverlening
 • 6/18/2019
 • 7/19/2019
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Uitbreiding varkenshouderij aan de Vogelenzang in Lieshout
 • 5/9/2019
 • 6/11/2019
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie De Werkgroep
 • Woonplekken en zorg voor dementerenden
 • 2/7/2019
 • 5/1/2019
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie CDA
 • Mogelijkheden zonnepanelen in het buitengebied
 • 12/5/2018
 • 1/29/2019
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Klachten De Groene Zone
 • 11/26/2018
 • 12/21/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Inschrijving project De Hopman
 • 10/22/2018
 • 11/12/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Vragen met betrekking tot gasloos bouwen
 • 9/18/2018
 • 10/17/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie De Werkgroep
 • Vragen inzake het pand van het voormalige Dierenthuis
 • 8/15/2018
 • 9/12/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Verkeerssituatie aan Het Broek in Mariahout
 • 1/31/2018
 • 2/28/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Pilot inzet gedragsdeskundige in Laarbeek
 • 1/25/2018
 • 2/22/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie De Werkgroep
 • Bosje aan de Hoge Akkers in Aarle-Rixtel
 • 1/11/2018
 • 2/8/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Tekorten sociaal domein
 • 12/12/2017
 • 1/23/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Betrokkenheid kinderen speciaal onderwijs
 • 11/29/2017
 • 1/23/2018
 • Schriftelijke vragen RvO
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Verkeerssituatie kruispunten Bosscheweg/Mgr. Verhagenstraat en Bosscheweg/Thibostraat
 • 10/26/2017
 • 11/15/2017