Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Amendementen

Datum vergaderingIndiener(s)OnderwerpStatus
 • 3/14/2024
 • Fractie CDA
 • Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart Intermezzo Verkeer
 • Ingetrokken
 • 3/14/2024
 • Fractie CDA
 • Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart 4.4 Recreatie in de kanaalzone blz 50
 • Verworpen
 • 3/14/2024
 • Fractie CDA
 • Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart 4.4 Recreatie in de kanaalzone blz 51
 • Verworpen
 • 12/21/2023
 • Fractie CDA
 • Legesverordening Laarbeek 2024
 • Aangenomen
 • 11/9/2023
 • Fractie CDA
 • Historische verbinding Eyckenlust begroting 2024
 • Verworpen
 • 10/12/2023
 • Realisatie nieuw tankstation Bosscheweg Beek en Donk
 • Ingetrokken
 • 7/6/2023
 • Herstel historische verbindingen Eyckenlust
 • Verworpen
 • 7/6/2023
 • pilot bibliotheek kadernota 2024
 • Verworpen
 • 7/6/2023
 • Wegen en riolering jaarrekening 2022
 • Verworpen
 • 3/23/2023
 • Mariastraat 18-22
 • Verworpen
 • 3/23/2023
 • Fractie CDA
 • Zienswijze kadernota BSOB
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • LED verlichting
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Sociale huurwoningen
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie PvdA
 • Verlenging nullijn sociale huur
 • Verworpen
 • 11/10/2022
 • Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek - OZB niet te verhogen in 2023
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Vaststelling grondnota 2022
 • Aangenomen
 • 1/27/2022
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Betaalbare middenhuur Woonvisie 2022-2026
 • Aangenomen
 • 1/27/2022
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Huisvesting arbeidsmigranten (ex omgevingsdialoog)
 • Ingetrokken
 • 1/27/2022
 • Fractie PvdA
 • Arbeidsmigrantenbeleid
 • Verworpen
 • 1/27/2022
 • Tijdelijke woningen in woonvisie 2022-2026
 • Aangenomen
 • 12/9/2021
 • Fractie PvdA
 • Omgevingsvisie buitengebied Laarbeek
 • 11/11/2021
 • Fractie PvdA
 • Ruimte voor de bibliotheek
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • OZB verhoging
 • Verworpen
 • 7/8/2021
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • OZB inflatiecorrectie
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gulden Land - Kadernota 2022
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • OZB - Kadernota 2022
 • Verworpen
 • 5/20/2021
 • Fractie CDA
 • Aanpassing zienswijze gemeente Laarbeek concept RES 1.0
 • Verworpen
 • 5/20/2021
 • Fractie PvdA
 • Aanvullende zienswijze RES
 • Verworpen
 • 12/17/2020
 • Namens alle fracties inzake Budgetoverhevelingen
 • 12/17/2020
 • Fractie CDA
 • LED verlichting sportparken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Inwerkingtreding verblijfsbelasting
 • 11/5/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gulden Land
 • 11/5/2020
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Votering kredieten
 • 5/14/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Verordening Duurzaamheidslening
 • 1/30/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Groene Zone 2020
 • Aangenomen
 • 12/12/2019
 • Fractie PvdA
 • Verbod oplaten ballonnen
 • Verworpen
 • 11/19/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Zienswijze werkprogramma en aangepaste begroting MRE 2020
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Taakstellende bezuiniging bibliotheek
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Dutch Technology Week
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Intrekken bezuiniging subsidie extra veld Sparta 25
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidies Cluster 1
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Projectsubsidie gezonde basis
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidies Cluster 3
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging bomenvervangingsplan
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Watermaand
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Diverse subsidies - Toerisme algemeen
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Applicatiebeheer GBI
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging voortzetting Groenstrijd 2.0
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Budget onderzoek klanttevredenheid
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Taakstellende bezuiniging managementfunctie
 • Verworpen