Amendementen

Datum vergaderingIndiener(s)OnderwerpStatus
 • 5/14/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Verordening Duurzaamheidslening
 • 1/30/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Groene Zone 2020
 • Aangenomen
 • 12/12/2019
 • Fractie PvdA
 • Verbod oplaten ballonnen
 • Verworpen
 • 11/19/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Zienswijze werkprogramma en aangepaste begroting MRE 2020
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidies Cluster 3
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Projectsubsidie gezonde basis
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Diverse subsidies - Toerisme algemeen
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging bomenvervangingsplan
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Watermaand
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Intrekken bezuiniging subsidie extra veld Sparta 25
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidies Cluster 1
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Dutch Technology Week
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Taakstellende bezuiniging bibliotheek
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Applicatiebeheer GBI
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging voortzetting Groenstrijd 2.0
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Budget onderzoek klanttevredenheid
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Taakstellende bezuiniging managementfunctie
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Regulier onderhoud buitengebied
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Diverse subsidies - Inzet buurtsportcoach
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging Educatie verkeersveiligheid
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Intrekken bezuiniging budget Rekenkamer Gemert Bakel Laarbeek
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Begrotingsoverschot verlagen tbv OZB
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidies Cluster 2
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging aantal fte tbv RES
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Taakstellende bezuiniging Programma 5
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezuiniging subsidie Cluster 4 - Bouwen aan sociale netwerken
 • Verworpen
 • 6/27/2019
 • Innovatiehuis - DIT IS OMGEZET IN EEN MOTIE!
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Kadernota 2020
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Gulden land
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Amendement kadernota voor kennisgeving aannemen
 • Verworpen
 • 6/27/2019
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Klimaatadaptie
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Alternatieve bezuinigingen kadernota
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Fte RES en GBI
 • Aangenomen
 • 5/16/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Zienswijze op de concept begroting 2020 van Blink
 • 11/8/2018
 • Fractie De Werkgroep
 • Bomenfonds
 • Ingetrokken
 • 11/8/2018
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Reservering Donkse brug
 • Ingetrokken
 • 8/30/2018
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Krediet voor de verbouwing/splitsing van de schoolwoningen in Aarle-Rixtel
 • Verworpen
 • 7/5/2018
 • Fractie CDA
 • Zienswijze ontwerp PIP N279 Veghel-Asten
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Jaarrekening 2017
 • Aangenomen
 • 2/1/2018
 • Fractie CDA
 • Duurzaamheidslening
 • Aangenomen
 • 12/7/2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Afvaltarieven
 • Verworpen
 • 6/1/2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
 • Ingetrokken
 • 6/1/2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bestemmingsplan Wolfsputten Aarle-Rixtel
 • 4/20/2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Voorstel tot vaststelling van de Woonvisie
 • Aangenomen
 • 2/2/2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Voorstel tot vaststelling van de Verordening onroerende zaak - belastingen 2017 (definitieve tarieven
 • Ingetrokken
 • 12/8/2016
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Ondernemersfonds
 • Aangenomen
 • 11/10/2016
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Programmabegroting 2017
 • Verworpen
 • 7/7/2016
 • Fractie CDA
 • Ontwikkelagenda
 • 7/7/2016
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2015
 • Aangenomen
 • 6/2/2016
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Begroting MRE 2017 en Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020
 • Verworpen