Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2022-XXX
 • Hoogwaardig openbaar vervoer in Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • BOUW VAN MINIMAAL 900 WONINGEN IN BLEISWIJK
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • Breed uitdagen van de markt voor passende en versnelde realisatie seniorenwoningen aan de Lijsterlaan Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • HEROPENING HALTE BONFUT IN DIENSTREGELING 2024
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • VARIANT 60% SOCIAAL, BETAALBAAR EN BEREIKBAAR BOUWEN IN BLEISWIJK
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • Ontzie Nachtegaallaan en leg ontsluiting van nieuwbouwwijk Merenweg aan de andere kant van het water
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • Second opinion ontsluiting Woningbouwlocatie Merenweg
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • Breed uitdagen van de markt voor passende en versnelde realisatie seniorenwoningen aan de Lijsterlaan Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • Scenario’s uitwisseling woonprogramma
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • N209 in relatie met Masterplannen Lange Vaart en Merenweg
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • Elektrisch laden personenauto’s
 • 1/27/2022
 • M2022-XXX
 • Snelle en rigoureuze aanpak aansluitingen N209 nodig om verdere verkeersinfarcten te voorkomen nu en na realisatie van woningbouw Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • M2021-XXX
 • Versneld realiseren huisvesting senioren aan de Lijsterlaan Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • M2021-055
 • Bouw passende seniorenwoningen zoals hofjeswoningen
 • 12/23/2021
 • Aangenomen
 • M2021-054
 • Maatschappelijke opvang op Wilderszijde
 • 12/23/2021
 • Verworpen
 • M2021-053
 • Quickscan Inclusief Beleid (motie vreemd)
 • 11/25/2021
 • Aangenomen
 • M2021-052
 • 'Orange the world’-gemeente Lansingerland
 • 11/25/2021
 • Aangenomen
 • M2021-051
 • Lansingerland met inkomenstoets de barricades op
 • 11/25/2021
 • Verworpen
 • M2021-050
 • Motie vreemd: Lekker chillen komend voorjaar
 • 11/4/2021
 • Verworpen
 • M2021-049
 • Motie vreemd: Pilotregeling tussenvoorziening statushouders
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De gewenste opstelling van de gemeente wordt ingebracht in het regio-overleg mbt de realisatie van tussenvoorzieningen. Motie is afgehandeld, wethouder heeft een en ander verwoord in het laatste regionale overleg.
 • M2021-048
 • Verbetering dienstverlening aan inwoners voor wie digitale gemeente moeilijk toegankelijk is.
 • 11/4/2021
 • Verworpen
 • M2021-047
 • Besluitvorming bezuiniging Beleidsaccenten bij eerstvolgende begrotingswijziging
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze motie wordt uitgewerkt in een raadsvoorstel dat op 8 december aanstaande in de Commissie AB wordt besproken en op 23 december aanstaande ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
 • M2021-046
 • Niemand in de kou
 • 11/4/2021
 • Ingetrokken
 • M2021-045
 • Grip op het MIP
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Financien
 • In het vervolg zal er vóór de behandeling van de kadernota en vóór de behandeling van de begroting een beeldvorming over specifiek het MIP worden georganiseerd. Tevens zal er binnenkort een beeldvorming plaatsvinden over het MIP. Mogelijk wordt er in januari 2022 een extra beeldvormende avond ingepland. Zie ook M2020-014.
 • M2021-044
 • Begroting: Nadere uitwerkingen nodig intensiveringen en budgetten voor groei en ambities
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Financien
 • Deze motie wordt uitgewerkt in een raadsvoorstel dat op 8 december aanstaande in de Commissie AB wordt besproken en op 23 december aanstaande ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
 • M2021-043
 • Geen plek voor criminelen
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • M2021-042
 • Noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen in Lansingerland
 • 10/28/2021
 • Ingetrokken
 • M2021-041
 • Vuurwerkverbod in Lansingerland Oud en Nieuw
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • M2021-040
 • Bouw meer sociale, betaalbare en bereikbare huizen op Bleizo-West
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • M2021-039
 • Onderzoek naar alternatieve locaties voor windenergie in Lansingerland
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • M2021-038
 • Participatie Bleizo-West
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De verwachting is dat het college in Q2 van 2022 een voorstel voorlegt aan de commissie/gemeenteraad voor de participatie over de ontwikkelstrategie voor Bleizo-West.
 • M2021-037
 • Geen vertraging huidige woningbouwplannen
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Zoals nu bekend is er geen vertraging op de huidige woningbouwplannen.
 • M2021-036
 • Ontwikkelperspectief Bleizo-West met waarde voor Lansingerland
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De aandachtspunten uit deze motie worden meegenomen bij het opstellen van de ontwikkelstrategie voor Bleizo-West. De verwachting is dat het college in Q4 van 2022 de ontwikkelstrategie ter vaststelling voorlegt aan de gemeenteraad.
 • M2021-035
 • Afweging mogelijkheden aansluiten bij Rotterdams loket voor pilotproject funderingsherstel
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • O.b.v. raadsbesluit dd. 30-09 wordt nu het vervolgtraject verder uitgewerkt. Voor einde Q2 - 2022 wordt raad schriftelijk over evt aansluiten bij R’dam en de financiële stavaza in het project op dat moment.
 • M2021-034
 • Reactie en aanpak op Leefmilieu Effect Rapportage
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt verwerkt in omgevingsvisie 2.0.
 • M2021-033
 • Beheerste en passende ontwikkeling woningbouw
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • M2021-032
 • Expliciteren klimaatadaptatie en energietransitie in omgevingsvisie
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt verwerkt in omgevingsvisie 2.0. 
 • M2021-031
 • Onderhoud padelbanen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wij betrekken deze motie bij het opstellen van de Tarievennota Sportaccommodaties in Q2 -2022.
 • M2021-030
 • Motie vreemd aan de orde Complimenten en waardering voor de ambtelijke organisatie en de griffie
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • Veel dank namens de ambtenaren, motie afgehandeld.
 • 9/30/2021
 • M2021-029
 • Stimuleren actieve communicatie over deelauto's, OV en fiets
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Terugkoppeling volgt Q1 – 2022. Wij vragen de ontwikkelaar met een voorstel voor deelauto’s in de wijk te komen en hierover de communiceren richting potentiele kopers/huurders. Wij (gemeente) zijn terughoudend in het zelf benaderen van marktpartijen over deelmobiliteit. Daar waar marktpartijen ons benaderen, dan zijn we voornemens medewerking te verlenen.
 • M2021-028
 • Onderscheid tussen ontwikkel- en studielocaties woningbouw
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt rekening mee gehouden in uitvoeringsagenda Woonvisie.
 • M2021-027
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Zelfbewoning
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Mogelijkheden zelfbewoning zijn gekoppeld aan raadsinformatiebrief motie: Wat betaalbaar en bereikbaar is moet betaalbaar en bereikbaar blijven! Informatie hierover komt eind Q4 ‘21/begin Q1 ‘22 en wordt verder uitgewerkt in Grondbeleid 2022.
 • M2021-026
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Middenhuur
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Mogelijkheden Middenhuur corporaties worden opgenomen in Prestatieafspraken 2022-2023 met 3B Wonen en Havensteder. Prestatieafspraken worden in Q4 - 2021 ondertekend/vastgesteld.
 • M2021-025
 • Openingstijden Gemeentehuis
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • Service & contact
 • We informeren de raad in Q4 over de openingstijden van het gemeentehuis vanaf januari 2022.
 • M2021-024
 • Uitwerken voorstel inzet kapitaaldekkingsreserve
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • De uitwerking van de motie is meegenomen in de begroting 2022. Tevens is de raad via raadsbrief U21.05789 d.d. 6 oktober 2021 geïnformeerd hoe het college invulling heeft gegeven aan deze motie.
 • M2021-023
 • Aandacht voor spelen in de buitenruimte
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Afgehandeld door brief U21.05457 d.d. 5 oktober 2021.
 • 10/28/2021
 • M2021-022
 • "Geen geld geen Zwitsers"
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • Financien
 • De motie is verwerkt in het financiële beeld van 2022.
 • M2021-021
 • TONK-regeling gemeente Lansingerland
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • Afgehandeld met brief U21.04104 d.d. 6 juli 2021.
 • 7/15/2021
 • M2021-020
 • Vreemd aan de orde VRIJSTELLING VOOR ONTVANGEN GIFTEN TOT 1200 EURO PER JAAR VOOR MENSEN IN BIJSTAND/PARTICIPATIEWET
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De uitvoering van de motie is vertraagd in afwachting van landelijke wetgeving. In de geest van de motie wordt al wel gehandeld.
 • M2021-019
 • Wat betaalbaar en bereikbaar is moet betaalbaar en bereikbaar blijven!
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Raadsinformatiebrief + notitie met overzicht (mogelijke en bestaande) instrumenten eind Q4 - 2021 (uiterlijk voor raad 23/12).